Tilsagnet om de 6,426 milliarder kroner er blevet endeligt bevilget af regeringen til byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Skejby. Dermed er det nye hospital en realitet omend i en mindre skala end oprindeligt planlagt af Region Midtjylland. DNU kommer med tilsagnet til at få færre kvadratmeter end de fire nuværende hospitalsmatrikler i Århus. Her er nyheden på DNU’s website:

Regeringen har meddelt Region Midtjylland, at den tilslutter sig en indstilling fra det Ekspertpanelet, som vurderer alle de nye hospitalsprojekter i Danmark, og meddeler dermed et tilsagn om 6,426 mia. kroner til DNU-projektet fra Regeringens Kvalitetsfond.

Ekspertpanelet har i sin indstilling til Regeringen lagt vægt på, at DNU kan realisere en betydelig forbedret patientbehandling og at Det Nye Universitetshospital fremover vil få central betydning for både Region Midtjylland og for den højt specialiserede behandling i Danmark generelt.

Desuden lægger Udvalget vægt på, at DNU etableres som et forandringsprojekt for nye veje til tilrettelæggelse af arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse, logistik og patientforløb.

Regeringen er også enig med Ekspertpanelet i, at der er behov for et stærkt fokus på Regionens risikostyring af projektet i hele projektperioden, fordi der er tale om et meget stort byggeprojekt med en enorm kompleksitet.

– I projektafdelingen er vi meget glade for at få den her melding, så vi nu kan komme rigtigt i gang med det videre planlægningsarbejde. At vores ansøgning er blevet godkendt af Regeringen har fjernet noget af den usikkerhed, der har præget projektet i de seneste måneder, siger projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen.

I løbet af efteråret 2010 vil der blive udarbejdet en detalieret tidsplan for afholdelsen af projektets udgifter, sådan at der kan lægges en plan for udbetalingen af pengene fra Kvalitetsfonden.

Brevet til Region Midtjylland med det endelige tilsagn på 6,426 mia. kroner er underskrevet indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V).

Mediernes dækning:

Penge på vej til supersygehus af JP Århus

Penge til megahospital fundet af Århus Stiftstidende

Gigantisk byggeprojekt i Århus vedtaget af epn.dk

Nu ruller milliarderne til universitetshospital af Building Supply

Fra denne dato og to år frem vil væksthusene være lukket for besøgende ind til den omfattende renovering og udvidelse med et nyt tropehus er færdig. I perioden 27/6-8/8 vil der hver søndag 12.00-12.30 være rundvisninger, hvor man informeres nærmere om byggeriet:

HVOR LANGT ER VI?

Kom og hør om det nye byggeri

Hver søndag kl. 12-12.30 fra den 27. juni til 8. august vil der være mulighed for at høre om det nye bryggeri. Vores dygtige guider vil vise rundt i væksthusene og fortælle om fremtiden. En lille historie om en plante eller to vil der også blive plads til. Rundvisningen starter ved indgangen.

Væksthusene er lukket i byggeperioden

Efter mange forsøg på at finde en løsning på, hvordan vi kan holde Væksthusene åbne under byggeriet, har vi nu måttet sande, at det ikke kan lade sig gøre. Væksthusene lukker derfor den 1. september 2010. De vil være lukkede frem til efteråret 2012.

Efter lukningen går gartnerne i gang med at plante de mindste planter over i potter i ørkenhuset. Hvordan mon man flytter en kaktus uden at stikke sig på piggene?

Gartnerne er i gang med at plante en del af planterne over i potter i hus 3 og 4, så de er klar til at blive flyttet ud af husene, når håndværkerne går i gang til efteråret.

Gartnerne er i gang med at sætte farvekoder på alle planterne. Farvekoderne skal gøre det lettere at flytte planterne tilbage i husene efter renoveringen.

Arkitektfirmaet C. F. Møller vandt i 2009 arkitektkonkurrencen om at tegne væksthusene. Opgaven indbefatter et nyt stort tropehus samt en renovering af de eksisterende huse.

Yderligere oplysninger findes på Steno Museets website.

Here’s the deal with Isbjerget. Aftalen er, at der ikke er nogen aftale, endnu. Den tredje part i forhandlingerne er blevet afsløret som værende PensionDanmark, men der blev dog ikke underskrevet en endelig aftale i går om overdragelse af projektet. Betalingsdatoen for grunden er derfor blevet udskudt til d. 15. september, hvilket betyder, at Tækker Group og PensionDanmark har 3 måneder til at finde en løsning. Dette er den tredje udsættelse af betalingsdatoen, og en forudsætning for den har været, at bankgarantien også blev forlænget, hvilket den er blevet.

Kilde: JPÅrhus

Tækker Group, koncernen bag Isbjerget, har grundet økonomiske problemer været i betalingsstandsning i snart et år, men er det dog ikke længere bortset fra et enkelt selskab. Fra Tækkers website:

Tækker Group i Århus og Berlin er reddet

Efter at have være i betalingsstandsning i tæt på et år, har Jørn Tækker d. 08.06.2010 bedt skifteretten i Århus om at trække 11 ud af 12 ejendomsselskaber ud af betalingsstandsning.

Tækker koncernen har herefter fortsat 62 danske samt 44 tyske aktive ejendomsselskaber.

– Vi har gennem 12 måneder arbejdet seriøst og intenst med vores danske og udenlandske banker samt øvrige kreditgivere på at finde frem til en platform, hvor koncernen igen vil kunne se fremad. Dette arbejde er netop lykkedes, således at vi igen er på rette spor og nu kan fortsætte vores arbejde med koncernens udviklingsprojekter – herunder vores ejendoms portefølje i Berlin samt virksomhedens store byudviklingsprojekt nord for Århus – ”Elev Bakker”, siger direktør Jørn Tækker.

Ud over den danske del af virksomheden er koncernens tyske selskaber ligeledes blevet omstruktureret, og der er fundet en ny og fremadrettet aftale med koncernens kreditgivere til koncernens investeringer i den tyske hovedstad Berlin.

– Jeg er utrolig glad og stolt over, at det er lykkedes – et arbejde, der har krævet stor tillid og samarbejdsvilje fra alle vores banker samt et helt fantastisk stykke advokatarbejde fra hhv. Holst, Advokater og Kromann Reumert, siger Jørn Tækker.

Koncernen har fortsat 35 medarbejdere i Berlin samt 25 danske medarbejdere i Toldkammeret i Århus.

Dette er selvfølgelig positive nyheder, og særligt da projektet om Elev Bakker fortsætter, men koncernen er dog ikke i stand til at betale grunden for Isbjerget på 119 mio. kr. til kommunen. Derfor er Tækker i forhandlinger med en pensionskasse om overdragelse af Isbjerget, og byrådet har givet disse forhandlinger en frist til i dag. Finder man ikke en løsning vil kommunen inddrage bankgarantien for grunden på 37,5 mio. kr. og udbyde grunden til salg igen. Problemet er dog at salgsprisen i det nuværende marked vil blive halveret, og det er derfor i kommunens interesse at få projektet overdraget til pensionskassen. Pensionskassen vil i stedet for ejerlejligheder opføre lejelejligheder, da markedet ikke er til stede for ejerlejligeder. Samtidig har Brabrand Boligforening forladt projektet, som følge af pensionskassen vil have grunden alene, og planlægger nu at opføre deres almene boliger et andet sted på De Bynære Havnearealer.

Jeg håber, projektet bliver opført, da det er meget interessant arkitektur, men der skal selvfølgelig være økonomisk bæredygtighed bag projektet. Det er en forudsætning.

Mediernes dækning:

Isbjerget koster Århus millioner af JPÅrhus

Tækker får lang snor af JPÅrhus

UPDATE: Projektet har fået endnu en udsættelse af betalingsfristen indtil d. 15. september, og der er åbenbart blevet underskrevet en aftale af en eller anden slags, men mellem hvilke parter fremgår heller ikke tydeligt. Læs ovenstående artikel med den lange snor. Det er lidt en farce efterhånden.

Århus Kommune har skrevet en nyhed på deres website vedrørende opførelsen af kontortilbygningen på Grøndalsvej 1. De oplyser, at der nu blot mangler en byrådsgodkendelse og byggeriet kan begynde. Arkitektkonkurrencen om tilbygningen af 6.000 kvm, der bliver Danmarks første 0-energi bygning, blev vundet af schmidt hammer lassen og E. Pihl & søn i 2009, og som nu lader til at blive realiseret. Finansieringen af byggeriet sker ved salg af eksisterende, ubrugte lokaler og lejebesparelser ved fraflytning af lejemål. Når bygningen står færdig vil det betyde en samling af kommunens Børn- og ungeafdeling og en stor del af Teknik og Miljø i fælles lokaler.

Århus Kommunes rødhårede rådkvinde for Teknik og Miljø har dette at sige om perspektiverne for det bæredygtige byggeri på Grøndalsvej:

Det er vigtigt at gå nye veje i bestræbelserne på at spare på energien. I den forbindelse er det glædeligt, at Århus nu går forrest og viser, at det kan lade sig gøre at opføre byggeri, som kan klare sig udelukkende ved hjælp af vedvarende energi, siger rådmanden for Teknik og Miljø, Laura Hay.

Kilder: Århus Kommune og schmidt hammer lassen architects