Syddjurs Kommune har udpeget et nyt byudviklingsområde nord for Aarhus mellem Skødstrup og Ugelbølle. Til det formål har Syddjurs Kommune udgivet et “Charter for planlægning af Kalø Bugt”, der skal fungere som debatoplæg i de indledende faser. Det fremgår af charteret:

Syddjurs Kommune ønsker at udvikle byområdet fra Djurslandsmotorvejens afslutning ved Løgten til Rønde som et samlet område med egen identitet og stedskvalitet – Kalø Bugt. Det vil sige, at områdets nye byområder såvel som de eksisterende skal forstå sig selv som og fortælles som del af Kalø Bugt. Et område med en identitet født af landskabet og historisk forankret i landskabs- og kulturhistorien.

Samtidig ønsker Syddjurs Kommune at udvikle og udlægge et nyt byområde langs Kalø Bugt. Et område, der dels skal sikre Syddjurs Kommune adgang til og andel i den østjyske vækst og dermed muligheden for at vedligeholde fremtidens velfærdskommune. Dels under hensyntagen til områdets enestående værdier skal styre den udvikling og tilflytning til området, der allerede er i gang og vil blive forstærket i de kommende generationer.

Det nye byområde ønskes udviklet etapevis over de næste mange år på baggrund af rådgivning og konkurrencer for de bedste arkitekter, byplanlæggere, økonomer og sociologer. Det er en af hensigterne at undgå ’negativ’/ reaktiv planlægning, hvor der alene ledes efter ’hvide pletter’, og området derfor udvikler sig ’henad vejen’ for at ende et uønsket og ikke længere styrbart sted.

Der ønskes endvidere udpeget og afgrænset en første etape for dette byudviklingsområde, for hvilket, der udformes et detaljeret program, som inviterer arkitekter, investorer, developere og andre til at deltage i realiseringen af et nyt byudviklingsområde.

Charteret viser nogle interessante illustrationer af fremvæksten af en metropol omkring Aarhus. Hvad de kalder en aarhusiansk udgave af den kanoniserede fingerplan fra 1947 for Københavns udvikling.

Dokument:

Charter for planlægning af Kalø Bugt