Krifa har afholdt rejsegilde på byggeriet af deres nye hovedsæde i Lisbjerg. Til det har Århus Stiftstidende skrevet en kort artikel med en meget åndssvag overskrift.

Artikel:

Krifa-hovedsædet fejrer rejsning af Århus Stiftstidende

Det kommende hotel i Østergade, Scandic Aarhus City, har også afholdt rejsegilde, og TV2 Østjylland bringer et TV-indslag derfra.

                         

Manden bag Sky Tower i Skejby, Niels Albertsen, har igangsat byggeriet af 17 boliger og 6 erhvervslejemål som infill på adressen Christiansgade 4. Det er hans selskab NA Pier 4 ApS, som står anført som bygherre og med Luplau & Poulsen som arkitekter. Luplau & Poulsen har ligeledes tegnet Sky Tower i samarbejde med aart architects.

I øjeblikket foretages arkæologiske undersøgelser på grunden, og hvis intet betydeligt findes, kan byggeriet umiddelbart efter gå i gang. Godt med nyt om Niels Albertsens aktiviteter, så hvis han får succes med at finde lejere til Sky Tower, må højhusprojektet stadig opfattes som alive and kicking.
Den nye bygning opføres i samme arkitektoniske stil som Rådhusgården fra 2007 tegnet af Arkitema og ejet af Niels Albertsen. Luplau & Poulsen blev etableret af tidligere associerede partnere i Arkitema. Rådhusgården i Frederiksgade og den nye infill i Christiansgade bliver naboer.

Link:

Luplau & Poulsen

Byrådet har godkendt opførelsen af en ny bygning på hjørnet af Jægergårdsgade/Montanagade, der skal huse butikker i stuen og boliger i tre etager.

Den nye bygning blev først godkendt efter en femte etage ud mod Jægergårdsgade blev skåret fra projektet, så bygningen nu med sine fire etager tilpasser sig gadens øvrige bebyggelse. Bygningen terrasseres i Montanagade, så den mister endnu en etage nærmest naboejendommen Montanagade 3. Det har dog været meningen fra starten.

Det aarhusianske arkitektfirma Seier + Sølvsten har tegnet den nye bygning. Hvem bygherren er, oplyses ikke.

Kilde: Aarhus Kommune

Links:

Sag 13. Jægergårdsgade 51/Montanagade 1

Seier + Sølvsten

Tidligere indlæg:

Byrådsmødet d. 16. marts, 17. marts 2011

En del nyt fra magistraten, 7. marts 2011

Nu rykker det for alvor på Aarhus Docklands også kendt som De Bynære Havnearealer. Med Bestseller, Navitas og Pier 4-byggerierne allerede under konstruktion blev første spadestik til det vigtigste byggeri i byomdannelsen af de indre og nordlige havnearealer taget onsdag. Urban Mediaspace er til en samlet pris på 1,9 mia. kroner det største byggeri i Aarhus Kommunes anlægshistorie.

Multimediehuset skal rumme Hovedbiblioteket, Borgerservice erhverv i tagskiven samt Danmarks største fuldautomatiske parkeringsanlæg med plads til 1.000 biler. Aarhus Kommune beskriver projektet i sin nyhed om første spadestik således:

Ambitionerne er tårnhøje, forberedelserne til byggeriet har været meget omfattende, inspirationen er hentet i hele verden, og der har gennem hele projektet været en unik borger- og brugerinddragelse.

Der er tale om et epokegørende byudviklingsprojekt, som vil forme byens nye havnefront ved udløbet af Aarhus Å. Med projektet dannes et nyt aktivt byrum ved byens kant, hvor det urbane byrum vil skabe liv og mangfoldighed. Her bliver mulighed for fysisk udfoldelse, interaktionsmuligheder og rekreativt ophold i smukke omgivelser.

Det nye Multimediehus, som endnu mangler et rigtigt navn, er tegnet af schimdt hammer lassen architects. Jeg går stadig og forestiller mig, de på et tidspunkt annoncerer, at de flytter tegnestuen sammen med hovedsædefunktionerne ind i erhvervsarealerne i tagskiven på Multimediehuset, men den færdige bygning forventes først færdig i 2014, så det kan de endnu nå. Arkitekterne har en uddybende redegørelse af de arkitektfaglige tanker bag det nye Multimediehus i en nyhed på deres website.

Frilægningen af det sidste åstykke er som bekendt også en del af projektet, og den vil stå færdig i 2014. Den nye havnefront er tegnet af Kristine Jensens Tegnestue, og den forventes sammen med nedrivning af Pier 1 færdig et år senere. Aarhus vil være markant forandret i 2015 med de mange byggeprojekter, der allerede er i gang, snart går i gang eller som offentliggøres for tiden. Den forestilling berettiger dog sit eget indlæg.

På billedet ses fra venstre: Peder Cederfeld, Realdania Byg, Hans Peter Svendler, Realdania, Marc Perera Christensen, Kulturrådmand, Nicolai Wammen og Laura Hay, Teknik- og Miljørådmand. Kilde: www.urbanmediaspace.dk

Byggeriet er finansieret af Aarhus Kommune med 1,2 mia. kroner, af fonden Realdania med 200 mio. kroner til etablering af havnefronten og af Realdania Byg med 500 mio. kroner til etablering af det fuldautomatiske parkeringsanlæg. Bortset fra Moesgård Museum er der ikke et eneste stort kulturbyggeri i Aarhus, der ikke støttes økonomisk af Realdania. Det skal nævnes, at med de 500 mio. kroner får Realdania Byg rettighederne til indtægterne af det fuldautomatiske parkeringsanlæg.

Entrepriserne i Urban Mediaspace er vundet af aarhusianske Aarsleff, NCC og det tyske selskab Lödige, der leverer parkeringsanlægget.

Tillykke Aarhus!

Artikler:

– Byggeriet af Urban Mediaspace sat i gang af Aarhus Kommune

Nu går byggeriet af Multimediehuset i gang af JP Aarhus

Første spadestik på Multimediehuset af schmidt hammer lassen

Så er byggeriet sat i gang af www.urbanmediaspace.dk

Links:

Urban Mediaspace

Aarhus Kommune

Realdania

Realdania Byg

schmidt hammer lassen architects

Kristine Jensens Tegnestue

Det er næppe gået nogen forbi, at Olafur Eliassons kunstinstallation Your Rainbow Panorama på toppen af ARoS indvies i dag. Det er en stor begivenhed ikke blot for Aarhus men for hele Danmark, der får et kunstværk uden sidestykke og som med et prismærke på 62 mio. kroner er Danmarks dyreste kunstinstallation. I 2007 blev Olafur Eliasson offentliggjort som vinder af ARoS’ konkurrence og i maj 2009 gik byggeriet i gang. Nu 2 år senere kan det indvies efter store udfordringer i byggeprocessen, der bl.a. betød en forstærkning af ARoS’ bærende søjler.

Your Rainbow Panorama opføres i første omgang uden “Sphere”, som blev sparet fra projektet på grund af budgetoverskridelser. ARoS vil nu søge fonde for de 10 mio. kroner, som sidste del af kunstværket forventes at koste.

Realdania har finansieret selve kunstinstallationen, mens Købmand Herman Sallings Fond har finansieret tagterrassen, som ARoS håber bliver byens nye opholdsrum. Tyske håndværkere har i samarbejde med aarhusianske Jorton arbejdet på projektet. Selve kunstbygningen ARoS fra 2004 er tegnet af schmidt hammer lassen.

Jeg glæder mig personligt meget til mit eget besøg engang i juni, men jeg bringer her et overblik over mediernes dækning af åbningen med videoklip og artikler fra de seneste dage og de kommende dage. Indlægget opdateres derfor løbende.

Artikler:

Tro på guld for enden af regnbuen af JP Aarhus

– Stjernekunstner til Aarhus: Tænk på min regnbue som en ny ven af Politiken

– Regnbuen er mit vigtigste og bedste værk af Århus Stiftstidende

– En svimlende og betagende oplevelse af Århus Stiftstidende

Kuglen kommer ikke foreløbig af Århus Stiftstidende

Se billederne: Indvielse af Your Rainbow Panorama af Århus Stiftstidende

Oppe i regnbuen af Berlingske Tidende [Tildeles 5/6 stjerner]

– Se himmelhøj Aros-kunst oppefra af TV 2 [Se 4:45 min af samme helikopterklip, som jeg har indlejret]

– Eliassons Regnbue ikke færdig ved åbning af DR

– Aarhus afviser anklager om underbetaling for vartegn af DR

Olafur Eliasson Strikes Gold af World Architecture News

Regnbuen over Aarhus af Information

På byrådsmødet i går blev lokalplanen for den ny Herredsvej som forberedelse af infrastrukturen til Det Nye Universitetshospital 1. behandlet og sendt i offentlig høring.

Dokument:

Lokalplan 888

Cereshaven bevares og udvikles

På samme byrådsmøde blev også lokalplanen for Ceresgrunden 1. behandlet og sendt i offentlig høring. En ny lokalplan for området blev nødvendiggjort i 2008, da bryggerikoncernen Royal Unibrew valgte at lukke Ceres-bryggeriet i Aarhus’ indre by. De betragtelige værdier gemt i bryggeriets centrale placering skal derfor nu kapitaliseres af Royal Unibrew.

De historiske aner for Ceres går tilbage til 1856, men bryggeriet lever dog videre både i kraft af Ceres Top og Royal-ølmærkerne, som nu brygges i Fakse, hvor hovedsædet også ligger. Royal unibrew forventer at tjene mellem 600-900 mio. kroner for salget af bryggerigrunden, som der er indgået optionsaftale med A. Enggaard om.

De vigtigste forhold i lokalplanen er:

– “Jydske Palæ” og en administrationsbygning bevares.

– Bebyggelserne terrasseres fra 3-8 etager.

– 18 etagers højhus i det sydvestlige hjørne.

– Lokalplanen tillader at området benyttes til boliger (Mindst 35%), erhverv, museum, offentlige formål og uddannelse.

Dokument:

– Lokalplan 892

For snart to måneder siden sendte TV2 Østjylland et indslag om byggeboomet i Aarhus. Nu hvor JP Aarhus har fået lavinen til at falde for anden gang, vil TV2 Østjylland også være med denne gang. Positivt set er det dog et relativt længere indslag og ganske interessant. Ud fra optagelserne lader det til, det tredje højhus ved Åhusene er under opførelse nu, dvs. ud over fundamentet, som er støbt til alle ni.

TV-indslag:

Byggeboom i Aarhus af TV2 Østjylland

Tidligere indlæg:

Indslag om Docklands og byggeboomet, 19. januar 2011

Det tidligere bryggeri med så lang og vigtig en historie for Aarhus er nu et skridt videre i sin byomdannelsesproces. Bryggerigrunden skal sælges i optioner til nordjyske A. Enggaard med kontor i Åbyhøj, hvor første salg af 30.000 kvm byggeret skal forfalde senest ni måneder efter lokalplanens vedtagelse (Hvilket formentlig sker sidst på året).

A. Enggaard er i forvejen meget engageret i projekter i Østjylland og en yderst kompetent entreprenør og udvikler. I samarbejde med Norcap opfører de i øjeblikket hotellet Scandic Aarhus City i Østergade.

Royal Unibrews selskabsmeddelelse angående aftalen:

Royal Unibrew A/S har indgået en betinget samarbejdsaftale med A. Enggaard A/S, Entreprenør- og Byggefirma, vedrørende bryggerigrunden i Århus.

Royal Unibrew A/S har dags dato indgået en betinget samarbejdsaftale med A. Enggaard A/S, Entreprenør- og Byggefirma, vedrørende bryggerigrunden i Århus. Aftalen er betinget af vedtagelse af den endelige lokalplan for området og er baseret på en optionsmodel. Gennemførelsen af og det tidsmæssige forløb for det samlede salg afhænger af, hvorvidt og hvornår optionerne udnyttes, og er dermed behæftet med betydelig usikkerhed.

Den første option omfatter mindst 30.000 m2 byggeret og skal udnyttes senest 9 måneder efter godkendelse af den endelige lokalplan. Under forudsætning af at den første option udnyttes, kan de efterfølgende optioner udnyttes til køb i perioden 2013-2016.
Lokalplansforslaget omfatter et projekt på i alt 140.000 m2 fordelt med 65 % på erhverv, undervisning og kultur samt 35 % på boliger. Lokalplanforslaget er efter Royal Unibrews ønske blevet tilpasset yderligere til mulige brugeres behov, hvorfor endelig lokalplan nu først forventes i august 2011.
Den indregnede værdi af bryggerigrunden vil i Royal Unibrews årsrapport for 2010 ligge på niveau med den indregnede værdi i delårsrapporten for 3. kvartal 2010. Det er Royal Unibrews opfattelse, at den indgåede samarbejdsmodel – givet markedsforholdene – skaber et godt grundlag for realisering af værdien af den samlede bryggerigrund.

Med venlig hilsen
Royal Unibrew A/S

Henrik Brandt
Adm. direktør

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til undertegnede på tlf. 56 77 15 13.

I andre A. Enggaard-nyheder. Dansk Supermarked har bestilt entreprenørselskabet til en udvidelse af deres administrationsbygning i Brabrand? (Den ligger da i Årslev) på 1.240 kvm. Udvidelsen opføres i 4 etager i forlængelse af den nuværende bygning med byggestart i uge 14 og aflevering i uge 35. Kan det virkelig passe, Dansk Supermarked har behov for at udvide deres administrationsbygning indviet i 2010 allerede?

Artikler:
Royal Unibrew indgår aftale om Ceres-grunden af JP Aarhus
Aalborg-entreprenør klar på Ceres-grund af Århus Stiftstidende
Tilbygning for Dansk Supermarked af A. Enggaard

Links:
A. Enggaard
Royal Unibrew

Nu er det jo ikke selve byggeriet, der er spændende for de fleste, men mere hvad det resulterer i. Ikke desto mindre er byggeriets symbolværdi for byudvikling og økonomisk vækst stor. Spørgsmålet er nu ikke længere, hvor byggekranerne i Aarhus er, men i stedet hvor mange. Det er en tilfredsstillelse og glæde at tage del i den vækst, Aarhus oplever i øjeblikket, men det har også haft sin ventetid. Det har krævet tålmodighed at bevare optimismen generelt og særligt omkring Aarhus Docklands. Områder som Skejby har til gengæld fuldstændig trodset finanskrisen, så for mange af os har tiltroen aldrig manglet. Aarhus har trods alt en hel del strukturelle forhold, der begunstiger byen.

Til at supplere min fotoopdatering for nogle dage siden, hvor jeg viste udsigten fra Ringgadebroen, er nu nedenstående panoramabillede fra samme sted. Tusind tak til Jimmy J. Antonsen for at have taget dette fantastiske billede og tilladt mig at vise det her. Hvor mange byggekraner er der (Endog uden Skejby og Aarhus Docklands)?

Panorér ->

Sample picture for scroll box: Milford Sound, New Zealand

Det lader til, at bl.a. Internet Explorer 8 ikke viser billedet korrekt. Jeg anbefaler i stedet Google Chrome som browser. Det er på alle tænkelige måder en mere intuitiv browser, og den viser også billedet korrekt.

Magistraten tiltrådte i dag den ny lokalplan for Åboulevarden 11, og den er nu gjort tilgængelig på kommunens website. Byrådet skal nu 1. behandle lokalplanen d. 26. januar. Jeg har før skrevet om dette projekt, hvor jeg håbede på en gennemgribende renovering, og det ønske er til fulde mødt af arkitekterne hos Arkitema. En flot bygning, der vil genopfriske dette lidt kedelige byrum ved åen, hvor det sidste stykke å også vil blive frilagt i de kommende år. Bygningen er tegnet i samme stilart og materialevalg som Letts nye domicil ved rådhuset, der også er tegnet af Arkitema.

Gadevisning af den eksisterende og voldsomt grimme bygning:

Lokalplanens beskrivelse af sig selv:

Ejendommens etageareal ønskes i et projekt forøget fra 3.196 m2 til 5.100 m2, og det kan kun lade sig gøre via en lokalplan. Forhuset mod Åboulevarden vil blive opretholdt men ombygget. Mod Fiskergade vil der blive opført en ny bebyggelse, der er væsentlig højere end det nuværende parkeringsanlæg. Det udvidede bygningskompleks ønskes fortsat anvendt til liberale erhverv, men der vil i stueetagen indgå publikumsorienteret formål som f.eks. en café. Der vil fortsat være bank i en del af stueetagen.

Ejendommens facade mod Åboulevarden er i dag kun i stueetagen placeret i skel mod gaden. De øvrige etager er tilbagerykket. Projektet indeholder en fremrykning af etagerne over stueetagen til gadelinjen på samme måde som de fleste øvrige ejendomme langs åen. Antallet af etager mod Åboulevarden opretholdes med 7 etager, hvoraf den øverste er en penthouseetage.

Mod Fiskergade er der i dag et parkeringsanlæg i 2 etager. Det vil blive ændret til en bygning i 6 etager, hvoraf den øverste er en penthouseetage. Den nederste etage indrettes til parkering, mens etagerne oven over indrettes til kontorer. Der etableres et automatisk parkeringsanlæg med plads til 21 biler, som svarer til antallet i dag. Indkørsel skal ske fra Fiskergade. Også cykelparkering placeres i bygningen, ligeledes med indkørsel fra Fiskergade.

Stueetagens facader mod Mindebrogade og Åboulevarden vil blive udført med transparente glaspartier, så de kommer til at fremstå med et åbent udtryk.

De 4 træer i Fiskergade står på vejareal, som er uden for lokalplanområdet. Træernes kroner går ind over lokalplanområdet. Træerne vil blive fældet. Med udgangspunkt i en udført biofaktoranalyse, som er en måde at måle omfanget af et områdes beplantning, udføres til erstatning herfor, en begrønning af facade mod Fiskergade, dele af tagfladerne, begge dele inden for lokalplanområdet, samt en erstatningsbeplantning et andet sted i midtbyen.

Dokument:

Lokalplan 899