Aarhus Kommunes befolkningstal er faldet med 434 indbyggere til 310.801 indbyggere i 2. kvartal 2011. Dette kommer ikke som nogen overraskelse, da 2. kvartal er eksamensperioden for de studerende, og mange har færdiggjort de sidste eksamener i deres uddannelse.

Tallene kan ses under tabel FOLK1 i Statistikbanken udgivet af Danmarks Statistik.

Link:

Statistikbanken

Så sker der endelig, endelig noget omkring AND, Aarhus’ kommende center for Arkitektur, Ny teknologi og Design. Magistraten skal behandle AND på sit møde på mandag d. 1. august. Nærmere detaljer følger, når referatet publiceres senere samme dag.

Link:

Dagsorden til møde i magistraten

[update d. 2/8-2011 kl. 01.30] Magistraten tiltrådte en ekstra bevilling på 300.000 kr. pr. år i en periode på 3 år (medio 2011 – medio 2014) til basisfinansieringen af en “sekretariatetsmodel” for AND. Det betyder i første omgang, at et sekretariat etableres som netværkskoordinator og får sandsynligvis lokaler hos Arkitektskolen Aarhus. Planen er stadig på lang sigt en etablering som selvstændig institution i eget byggeri. Efter 2 år skal en ekstern evaluering foretages, og fremtiden for AND besluttes.

Den samlede basisfinansiering for sekretariatetsmodellen løber op i 1,8 mio. kroner pr. år, men det er under forudsætning, at Region Midtjylland bidrager med 50% dvs. 900.000 kroner pr. år. Angående bemanding ansættes 2 årsværk samt studentermedhjælpere.

En tænketank bestående af interessenter fra erhvervslivet, politikere og kommunale embedsmænd udgav i 2009 en rapport med overvejelser og anbefalinger vedrørende etableringen af AND. Tænketankens anbefalinger opgøres i kort form til sidst i rapporten:

  1. At etablere et projektsekretariat
  2. At skabe et økonomisk fundament for projektet
  3. At succeskriterier for aktivitet og effekt fastlægges samtidig med at omfanget af AND aktiviteter bliver fastlagt
  4. At afklare hvordan virksomhederne indenfor en bredere geografi kan tilgodeses og inddrages
  5. At sikre at alle medlemsvirksomheder føler sig ligeværdige, uanset om man repræsenterer A, N eller D
  6. At høste de første erfaringer med tværfaglige netværksaktiviteter indenfor de angivne kerneaktiviteter
  7. At der foretages en bredere interesseundersøgelse
  8. At etablering i egne lokaler først iværksættes under forudsætning af, at den målsatte deltagelse fra den primære målgruppe af virksomheder opnås, at de indikative effekter er positive og at der findes en permanent holdbar økonomisk base for AND.
  9. At der efter 2 år gennemføres en ekstern evaluering med henblik på stillingtagen til videreførelse.

Med tiltrædelsen af denne indstilling er realiseringen af punkterne godt på vej.

Jeg har en lille afsluttende bemærkning. Det kunne ønskes, hvis kommunens fremtidige kommunikation vedrørende navnet og forkortelsen for AND samstemmes, så der ikke længere er et sprogligt mismatch mellem brugen af et dansk navn (Arkitektur, Ny teknologi og Design) og brugen af en engelsk forkortelse (AND). Ifølge rapporten skal forkortelsen udtales og opfattes som det engelske ord for “og” og ikke det danske ord “and”. Forkortelsen er den samme lige meget, om navnet skrives på dansk eller engelsk, men forkortelsens metafor og udtale er altså ikke den samme.

Link:

Referat til møde i magistraten

Tænketankens rapport

maj24

Samling af kommunens byggeafdelinger på Kalkværksvej 10

Udgivet af Asbjørn Skødt i Kommunen med Kommentarer lukket til Samling af kommunens byggeafdelinger på Kalkværksvej 10

Århus Kommune er i gang med at opføre en lavenergi kontorbygning i 6 etager ved deres eksisterende lokaler på Kalkværksvej 10. Bygningen er tegnet af C.F. Møller med Alectia som ingeniører, og kommer til at samle kommunens afdelinger for planlægning og byggeri i fælles lokaler. Jernbanebroen, der ses på billedet, er den nye godsbanebro fra havnen over Spanien, så det er desværre kun containere, der kommer til at få glæde af den nye, slanke kontorbygning. Byggeriet af kontorbygningen startede i januar måned og forventes færdigt ved årsskiftet.

Århus Kommune har en strategi om at blive CO2-neutral i 2030, og denne bygning i energiklasse 1 med et årligt forbrug på 50 kWh/m2 er dermed et led – omend et mindre – i disse bestræbelser.

Læs mere om tilbygningen på kommunens website og C.F. Møllers website.

Entreprenørfirmaet NCC har vundet den 400 mio. kr. store opgave, der har været i udbud om at opføre råhuset, facaderne, taget, åbne åen og stå for driften af byggepladsen igennem hele byggeperioden. NCC vandt entreprisen foran fem andre selskaber. Entreprisen repræsenterer som nævnt en værdi på 400 mio. kr., hvor hele byggeriet dog kommer til at koste 1,8 mia. kr.

Mediernes dækning:

NCC skal bygge Århus’ nye vartegn af epn.dk