Arkitema meddeler i dag, at de har udnævnt fire nye associerede partnere som led i et løbende generationsskifte. De fire nye associerede partnere er: Hallgrimur Thor Sigurdsson, Dorthe Keis, Niels Christoffersen og Glenn Elmbæk. Administrerende direktør og partner i Arkitema Peter Hartmann Berg udtaler i forbindelse med udnævnelserne:

”I 2011 skyder vi for alvor Arkitemas fremtid i gang. Vi har valgt at udnævne fire yngre arkitekter som associerede partnere. Fire arkitekter, der gennem deres ansættelser hos Arkitema på hver deres måde har manifesteret sig som fagligt dygtige og visionære arkitekter.”

Overskuddet i Arkitema er i 2010 øget, og der er nu ca. 200 ansatte i arkitektvirksomheden. Ikke mindst som følge af triumfen med Østfold Sygehus har Arkitema nu besluttet at oprette et selskab i Norge, som bliver den nyudnævnte associerede partner Hallgrimur Thor Sigurdssons ansvarsområde med kontor i Oslo. Arkitema er allerede etableret i Sverige, men denne satsning markerer for alvor en ny strategi om at udvide og vokse i Skandinavien.

Til det hjemlige. Arkitema skriver ydermere i en nyhed fra i går, at de er gået videre til 2. runde i konkurrencen om Boligforeningen Ringgårdens ungdomsbolighøjhus på Aarhus Docklands.

Artikel:

Magistraten tiltrådte i dag indstillingen om at bevilge 80,3 millioner kroner (i løbende priser) til byggemodning af Pier 2 ved Bestseller og Navitas. Pengene vil bl.a. blive brugt på kanaler, cykelramper, spejlbassin mellem Bestseller og Navitas, broer, tunnel til parkeringskælder under Navitas og byinventar. Byrådet skal nu vedtage indstillingen, hvorefter arbejdet løbende vil blive udført med afslutning i 2014.

Dokument:
Anlægsbevilling vedrørende De Bynære Havnearealer – Byggemodning Pier 2

Overskriften siger det hele. En række andre store, århusianske arkitektfirmaer deltog også i konkurrencen nemlig schmidt hammer lassen, Arkitema, Kjær & Richter og Friis & Moltke.

Artikel:

Vinderprojekt: nyt statsfængsel på Falster af C. F. Møller

Både C.F. Møller og schmidt hammer lassen architects har i dag offentliggjort deres konkurrenceforslag til Navitas Park i anledning af åbningen af Ingeniørhøjskolens udstilling om, ja, Navitas Park. Det er to vidt forskellige forslag, der nærmest er kontraster til hnanden. C.F. Møllers forslag er en forholdsvis anonym bygning, der på trods af højden virker flad, og shl’s forslag der spektakulært løfter de øverste etager op i højde af en række søjler, der samtidig også fungerer som bygninger. Men billeder siger vel mere end ord:

Schmidt hammer lassens forslag

Kilde: shl.dk

C.F. Møllers forslag

Kilde: cfmoller.com

Kjaer & Richters vindende forslag er meget flot og efter min mening klart bedre end C.F. Møllers. Derimod beviser schmidt hammer lassen endnu engang, at de er i en klasse for sig selv med deres forslag om et fremtidigt Navitas Park. Jeg så gerne, at de med dette forslag også havde vundet den nordlige bastion, som dermed ville danne en akse af to shl tegnede bygninger. En årsag til at bedømmelsesudvalget fravalgte shl’ forslag har måske været bekymringer om budgetoverskridelser, da bygningen er utraditionel i sin form, men hvor smukt ville det ikke have været?

Nu mangler blot Arkitema og Henning Larsen Architects at frigive billeder af deres forslag for at give et fuldendt billede af den arkitektoniske konkurrence mellem de prækvalificerede konsortier.

Jeg har samlet billeder over nogle uger fra forskellige byggerier, men jeg har først fået tid til at skrive et indlæg nu, da jeg som så mange andre også sidder i eksamenslæsning. Det handler om billeder fra Skejby og Midtbyen taget spontant, så jeg beklager, at jeg denne gang også kun har haft mit mobilkamera på mig.
Byggeaktiviteten i Skejby fortsætter ufortrødent med flere af de største byggeprojekter under opførelse i Århus i øjeblikket. Jeg har ikke været omkring DNU denne gang, men byggeriet bliver først omfattende, når regeringens økonomiske støtte er frigivet. I Midtbyen sker der primært fortætninger og renoveringer, hvilket er naturligt, da området mere eller mindre er fuldt bebygget. Den eneste undtagelse til dette er i øjeblikket opførelsen af Scandic hotellet.

Ny Lidl i Skejby (Kraner fra Vestas hovedkvarteret i baggrunden):

Vestas hovedkvarter:

Opslagstavle uden for byggepladsen med kort over grunden:

Huset – der fulgte med grunden – bliver nedrevet, når byggeriet står klar, men ind til da anvendes det af Vestas til bygherrekontrol:

Udsigten fra Vestas’ udviklingsafdeling:

VIA sundhedscampus:

Kraner fra DNU i baggrunden:

Udvidelse af Rambøll (Facaden er ved at blive monteret):

Clemens bro er næsten færdig:

Jeg har fundet dette panoramabillede af Clemens bro inden udvidelsen af broarealet ved Sinnerup. Gammel “nyhed” om udvidelsen af Clemens bro og ombygningen indvendig, som får H&M som ekstra lejer.

Apropos udlejning i Midtbyen så åbner der en ny café i hovedbanegården men med facade/entré mod banegårdspladsen, hvor der før blot stod cykler. Dette sker nogle måneder efter McDonald’s åbnede inde i hovedbanegården, så der er kommet mere liv i og omkring hovedbanegården. Dette gode er, at begge steder ikke erstatter noget eksisterende, men er deciderede nyåbninger:

Hovedbanegårdens interiør. Århus har indvendigt, udvendigt og planlægningsmæssigt en af Danmarks flotteste banegårde. Jeg kan i særlig grad godt lide adskillelsen af banegård og centerfunktioner. Går man til venstre fra perronerne er Bruun’s Galleri med forretninger, og går man til højre, så kommer du til selve banegården med nogle få kerneydelser. I modsætning til f.eks. Odense H og København H, hvor det flyder sammen i et og føles meget kommercielt. Århus H:

Sparekassen Kronjylland er færdig med sin renovering og udvidelse af filialen Århus City på hjørnet af Vestergade og Emil Wetts passage. Den renoverede bygning er det såkaldte/tidligere Otto Mønsteds Hus:

Her følger en kort nyhedsopsamling:

Det tyske firma Lödige Systems GmbH har vundet entreprisen om det automatiske parkeringsanlæg med plads til 1.000 biler under Multimediehuset.

De prækvalificerede konkurrenceforslag til Navitas Park udstilles på Ingeniørhøjskolen fra d. 22. juni til d. 2. juli i tidsrummet 12.00-15.00.

Det kommende AU-højhus på Lille Barnow-grunden skal huse et sammenlagt samfundsvidenskabeligt og handelshøjskole fakultet. Hvilket egentlig ikke er den store nyhed, men jeg havde dog svært ved at forestille mig, at universitetet ville skaffe sig af med Handelshøjskolens bygninger, der er opført i samme byggestil som campusområdet, men det lader til at være tilfældet, da der planlægges en byttehandel med lærerseminaret, så det til gengæld får Handelshøjskolens nuværende bygninger. Den nye struktur på AU betyder endvidere:

“Desuden vil man sikre bygningsmæssige faciliteter på Katrinebjerg for dele af jordbrugsforskningen, samt iværksætte byggeriet af et nyt laboratoriekompleks for sundhedsvidenskab ved Nørrebrogade og til Naturvidenskab og Teknologi centralt i Universitetsparken.”

Kilder: JPÅrhus, AU og debynærehavnearealer.dk

Here’s the deal with Isbjerget. Aftalen er, at der ikke er nogen aftale, endnu. Den tredje part i forhandlingerne er blevet afsløret som værende PensionDanmark, men der blev dog ikke underskrevet en endelig aftale i går om overdragelse af projektet. Betalingsdatoen for grunden er derfor blevet udskudt til d. 15. september, hvilket betyder, at Tækker Group og PensionDanmark har 3 måneder til at finde en løsning. Dette er den tredje udsættelse af betalingsdatoen, og en forudsætning for den har været, at bankgarantien også blev forlænget, hvilket den er blevet.

Kilde: JPÅrhus

Tækker Group, koncernen bag Isbjerget, har grundet økonomiske problemer været i betalingsstandsning i snart et år, men er det dog ikke længere bortset fra et enkelt selskab. Fra Tækkers website:

Tækker Group i Århus og Berlin er reddet

Efter at have være i betalingsstandsning i tæt på et år, har Jørn Tækker d. 08.06.2010 bedt skifteretten i Århus om at trække 11 ud af 12 ejendomsselskaber ud af betalingsstandsning.

Tækker koncernen har herefter fortsat 62 danske samt 44 tyske aktive ejendomsselskaber.

– Vi har gennem 12 måneder arbejdet seriøst og intenst med vores danske og udenlandske banker samt øvrige kreditgivere på at finde frem til en platform, hvor koncernen igen vil kunne se fremad. Dette arbejde er netop lykkedes, således at vi igen er på rette spor og nu kan fortsætte vores arbejde med koncernens udviklingsprojekter – herunder vores ejendoms portefølje i Berlin samt virksomhedens store byudviklingsprojekt nord for Århus – ”Elev Bakker”, siger direktør Jørn Tækker. 

Ud over den danske del af virksomheden er koncernens tyske selskaber ligeledes blevet omstruktureret, og der er fundet en ny og fremadrettet aftale med koncernens kreditgivere til koncernens investeringer i den tyske hovedstad Berlin.

– Jeg er utrolig glad og stolt over, at det er lykkedes – et arbejde, der har krævet stor tillid og samarbejdsvilje fra alle vores banker samt et helt fantastisk stykke advokatarbejde fra hhv. Holst, Advokater og Kromann Reumert, siger Jørn Tækker.

Koncernen har fortsat 35 medarbejdere i Berlin samt 25 danske medarbejdere i Toldkammeret i Århus.

Dette er selvfølgelig positive nyheder, og særligt da projektet om Elev Bakker fortsætter, men koncernen er dog ikke i stand til at betale grunden for Isbjerget på 119 mio. kr. til kommunen. Derfor er Tækker i forhandlinger med en pensionskasse om overdragelse af Isbjerget, og byrådet har givet disse forhandlinger en frist til i dag. Finder man ikke en løsning vil kommunen inddrage bankgarantien for grunden på 37,5 mio. kr. og udbyde grunden til salg igen. Problemet er dog at salgsprisen i det nuværende marked vil blive halveret, og det er derfor i kommunens interesse at få projektet overdraget til pensionskassen. Pensionskassen vil i stedet for ejerlejligheder opføre lejelejligheder, da markedet ikke er til stede for ejerlejligeder. Samtidig har Brabrand Boligforening forladt projektet, som følge af pensionskassen vil have grunden alene, og planlægger nu at opføre deres almene boliger et andet sted på De Bynære Havnearealer.

Jeg håber, projektet bliver opført, da det er meget interessant arkitektur, men der skal selvfølgelig være økonomisk bæredygtighed bag projektet. Det er en forudsætning.

Mediernes dækning:
Isbjerget koster Århus millioner af JPÅrhus
Tækker får lang snor af JPÅrhus

UPDATE: Projektet har fået endnu en udsættelse af betalingsfristen indtil d. 15. september, og der er åbenbart blevet underskrevet en aftale af en eller anden slags, men mellem hvilke parter fremgår heller ikke tydeligt. Læs ovenstående artikel med den lange snor. Det er lidt en farce efterhånden.

Overskriften skal i denne sammenhæng ikke tages bogstaveligt. Derimod er Henton Ejendomme i gang med et stort boligprojekt i Sønderhøj, Viby ved navn “Udsigten”. Projektet består af fire boligblokke tegnet af Sahl Arkitekter, hvor ind til videre kun en af dem er blevet opført. Bygherren er selskabet Henton Ejendomme med base i Silkeborg.

Websitet for “Udsigten” melder alt udlejet, så forhåbentlig opføres snart flere af boligblokkene, selvom det er en skam, de har valgt boligblokmodellen i stedet for at skabe et mere varieret arkitektonisk udtryk. Salgstalen på websitet beskriver projektet således:

UDSIGTEN-VIBY opføres som en vifte bestående af fire fritliggende bygninger. Beliggenheden er unik, højt placeret på en af Århus-områdets bedste grunde, og dermed er der sikret et godt lysindfald samt den bedste udsigt over både by og natur. 

Bygningernes facader fremstår i en smuk kombination af bl.a. sorte kvalitetsteglsten, cedertræ og glas. Den spændende løsning sikrer, at bygningerne udstråler både dynamik og tidløshed. 

Alle lejligheder har store panoramavinduer og store altaner orienteret mod den storslåede udsigt over Brabrand Sø, Årslev Engsø samt Århus’ smukke skyline. Formsproget i bygningerne tilstræber at udviske overgangen mellem indendørs og udendørs, og løsningen fremstår meget vellykket. 

Mellem de fire bygninger er indskudt grønne områder, der ligger som slugter mellem bygningerne, smukt omkranset af træer og buske. 

Der etableres desuden parkeringsareal og et hyggeligt fællesareal med plads både til børneleg og en hyggelig kaffetår.

Visualisationer af det færdige projekt:

Kilde: Sahl Arkitekter

Billeder af den opførte boligblok:

Kilde: Sahl Arkitekter
Google Maps Street View: