For snart to måneder siden sendte TV2 Østjylland et indslag om byggeboomet i Aarhus. Nu hvor JP Aarhus har fået lavinen til at falde for anden gang, vil TV2 Østjylland også være med denne gang. Positivt set er det dog et relativt længere indslag og ganske interessant. Ud fra optagelserne lader det til, det tredje højhus ved Åhusene er under opførelse nu, dvs. ud over fundamentet, som er støbt til alle ni.

TV-indslag:
Byggeboom i Aarhus af TV2 Østjylland

Tidligere indlæg:
Indslag om Docklands og byggeboomet, 19. januar 2011

Illustration af krukker med træer ved Store Torv. Kilde: Aarhus Kommune

Fra dette forår vil der blive opstillet krukker med beplantning på Bispetorv, som samtidig vil fungere som bænke. Fleksibiliteten ved krukkerne fremhæves, så de i tilfælde af aktiviteter kan fjernes. Håbet er, at det nye byinventar vil bidrage med indhold til den meget kritiserede omlægning af Bispetorv. I første omgang er det kun Bispetorv, der får beplantningskrukker, men når finansieringen er fundet, er det også meningen, Store Torv skal få krukker for dermed at skabe kontinuitet mellem de to torve. Rådmand for Teknik & Miljø, Laura Hay, udtaler:

“Det er tudetosset at lade to store centrale torve ligge øde hen, så derfor skal vi indrette dem, så det indbyder til mere liv. Skoven på Store Torv i festugen viste med al tydelighed, at smukke og spændende byrum skaber liv og atmosfære og bidrager til at gøre Aarhus attraktiv for byens borgere og besøgende. Derfor har det også været vigtigt for mig, at vi hurtigst muligt får gjort torvene grønne, samtidig med at vi sikrer en fleksibilitet, så der stadig kan være forskellige arrangementer på torvene.”

Jeg har lidt frygtet de populistiske strømninger vedrørende Schönherrs beplantning af Store Torv under sidste års Festuge, men det lader til Aarhus kommune med denne løsning har fundet et taktfuldt kompromis.

TV-indslag:
Torve i flor af TV2 Østjylland

Artikel:

Tidligere indlæg:
Bispetorv står tom, 31. oktober 2010

Normalt plejer jeg, at behandle hvert emne i et selvstændigt indlæg, men da magistraten denne gang har været omkring en lang række emner, der er relevante for os, har jeg besluttet at give en mere overordnet gennemgang i modsætning til en mere dybdegående, jeg ellers værdsætter.

Nedenstående er resultaterne af dagens magistratsmøde. Alle sager blev tiltrådt, hvorfor de nu afventer byrådsgodkendelse. Næste byrådsmøde afholdes onsdag d. 16. marts.

Sager

 • Sag 3. Dispositionsplan og byfornyelsesprogram for Gellerup og Toveshøj samt skitseprojektering af fase 2
  Sagsbilag
  Kommentar: Bygherrerådgivning skal udbydes.
 • Sag 4. Udpegning af nyt byområde ved Brendstrup eller Tilst (perspektivareal). Beslutning om det videre forløb efter offentlig høring.
  Sagsbilag | Gammel forhøringsfolder |
  Kommentar: Perspektivarealet Brendstrupkilen stilles i bero ind til kommuneplanrevisionen mellem 2014-2017. Så et nyt byområde udpeges ikke foreløbig.
 • Sag 10. Flytning af tankstation på Randersvej
  Sagsbilag | KortbilagLuftfoto
  Kommentar: Breaking news! Jet-tankstationen skal flyttes nogle få meter til parkeringspladsen ved McDonald’s. For at dette kan lade sig gøre, skal der gives dispensation fra den gældende lokalplan.
 • Sag 11. Etablering af 18,5 ha ny kommunal skov ved Åbo.
  Sagsbilag | Kortbilag
  Kommentar: Den nye skov etableres i forlængelse af en eksisterende skov ved Åbo vest for E45. En fortrinlig udvikling.
 • Sag 12. Lokal udvidelse af vejnet for modulvogntog.
  Sagsbilag | Kortbilag
 • Sag 13. Forudgående offentlig høring om ændringer til Kommuneplan 2009 – Helhedsplan for ny by syd for Elev
  Sagsbilag | Debathæfte | Komprimeret helhedsplanWebsite
  Kommentar: Tækker Group er nu klar til næste skridt for planerne om en ny by ved Elev. Byen skal efter Tækkers ønske hedde “Nye”.
Kilde: Aarhus Kommune
 • Sag 14. Grønnegade 93, Aarhus C – opførelse af etageboligbyggeri – delvis huludfyldning
  Sagsbilag | Indsigelses- og illustrationsbilag
  Kommentar: Infill med 6 etager og penthouse som nabo til Entré Scenen. Mads Møller, partner i og søn af C. F. Møller, står anført som arkitekt. 
  Kilde: Aarhus Kommune
  Kilde: Aarhus Kommune

  Udvalgte byggerier fra Skejby i dag. De to første fotos er af færdige Arkitema-bygninger, som jeg også før har fotograferet.

  Arkitemas fantastiske kollegiebyggeri i Skejby.
  KMD.
  Boligbyggeri i Skejbyparken

  Campus Skejby

  Facaden er ved at få påmonteret beplantning.

  Skejby Company House III

  Vestas HQ

  Jeg håber, træerne får lov til at blive stående. Smukke er de.

  I arbejdet med at skabe et nyt brand for Aarhus har de to Londonbaserede firmaer Goosebumps og Global Cities haft behov for at få feedback fra befolkningen om Aarhus’ kendetræk. Derfor har de udarbejdet et spørgeskema, hvor man kan give udtryk for sit personlige forhold til Aarhus, hvorefter de omdanner denne besvarelse til afstumpet statistik, der har til formål at fortælle, hvor mange synes noget bestemt. Jeg glæder mig til næste semester, hvor jeg for første gang siden gymnasietiden skal give mig i kast med denne dehumaniserende, kvantitative metode (Det er selvfølgelig blot humor, da statistik er et værdifuldt redskab i de rigtige sammenhænge).

  Nu hvor jeg netop har kritiseret JP Aarhus for at være lidt sløve angående en særlig artikel, så vil jeg ikke være for hellig til ikke at udøve selvkritik, da spørgeskemaet blev lanceret d. 10. februar, hvilket JP Aarhus fik skrevet om på selve dagen, men jeg skriver først om det nu. Jeg fik besvaret spørgeskemaet samme dag, men det faldt mig aldrig af en eller anden grund ind før nu, at jeg burde skrive et indlæg om det. Det har jeg så rådet bod på, for man skal vel ikke kaste med sten, hvis man selv bor i et glashus?

  Hvis du ikke allerede har besvaret spørgeskemaet, så er her en opfordring fra ARKITEKTUR | AARHUS! I dette øjeblik har 1.414 personer besvaret spørgeskemaet.

  Link:
  Dit Aarhus

  Bedre sent end aldrig må være den korrekte talemåde at knytte til JP Aarhus’ artikel om et byggeboom af historiske dimensioner fra i dag. Tilbage i december rapporterede Børsen om det forestående og nu igangværende byggeboom i Aarhus ved brug af den private virksomhed CRM-Byggefaktas tal. Det har JP Aarhus så valgt at skrive om i dag. Nyt siden sidst er dog, at vurderingen af det samlede investerede beløb er steget fra 28 mia. kroner til 35,5 mia. kroner. Det kommer dog ikke som nogen overraskelse, da jeg selv kritiserede beløbet tilbage i december for ikke at give et fyldestgørende billede. JP Aarhus har selvstændigt været inde i CRM-Byggefakta og udtrække informationen, som dateres d. 3. marts, hvilket taler til deres fordel. JP Aarhus har samtidig haft en samtale med CRM-Byggefaktas direktør Jens Johansen, der nu vurderer 33% af projekterne som usikre mod blot 16% tilbage i december.

  Sjovt er jo så, at alle lokalmedier nu rapporterer indholdet i JP Aarhus’ artikel, selv P4 Østjylland, der også rapporterede om den originale artikel tilbage i december. Læser de lokale journalister ikke min blog eller ignorerer de bevidst mine indlæg? Til den kommentar kan også tilføjes, at JP Aarhus i dagens leder skriver:

  For Aarhus er det en rigtig god historie, og derfor er det også en smule underligt, at kommunen ikke har været længere fremme for at berette om succeshistorien. Forklaringen er måske meget simpel: Det har trods god vilje været vanskeligt at skaffe konkret information fra Aarhus Kommune om den store aktivitet. Der eksisterer tilsyneladende ikke et overblik over de mange projekter, og det er på alle måder uacceptabelt – for rådmanden, borgmesteren, det øvrige bystyre, erhvervslivet og boligmarkedet.

  Heldigvis kunne et københavnsk firma levere de ønskede oplysninger i løbet af meget kort tid.

  Det må give grund til eftertanke på rådhuset.

  Så jeg må åbenbart konstatere, at JP Aarhus ikke læser min blog, for en stor del af mit arbejde er netop at skabe et overblik vedrørende byudviklingen i Aarhus. Tag blot et kig under “Interaktivt kort“. Den viden er til stede i Aarhus, hvis man gad opsøge de tilgængelige ressourcer, selvom min blog må tilhøre et uetableret vækstlag. Jeg kan i samme åndedrag fortælle JP Aarhus, at kommunen rent faktisk kender til min blog. Forklaringen er åbenbart ikke så simpel igen. Forklaringen er nok snarere, at Aarhus Kommune afventer arbejdet med et nyt brand, hvorfor byprofileringsarbejdet er sat på vågeblus.

  En anden sjov eller snarere trist observation kan gøres, når man søger på JP Aarhus’ indhold med søgeordene “byggeboom Århus”. Der kommer en række artikler frem, hvor bl.a. en er dateret for over 5 år siden, der rapporterer om et kommende byggeboom for “måske op mod 25 milliarder kr.” ved alene Aarhus Docklands. Der kom en finanskrise i vejen, men artiklen er bestemt også et vidne om, at drømmene ikke mangler i lokaljournalistikken. Kreativiteten i nedenstående artikeloverskrifter må dog siges at mangle.

  Artikler:
  Historisk byggeboom i Aarhus af JP Aarhus
  Historisk byggeboom i Aarhus af P4 Østjylland
  Historisk byggeboom venter Aarhus af Århus Stiftstidende
  Leder: Aarhus bygger af JP Aarhus

  Tidligere indlæg:
  Århus bygger for 28 milliarder kroner, 17. december 2010

  Vejret i dag var fortrinlig til at komme ud og nyde naturen og byen, hvilket jeg særligt havde brug for, da jeg prioriterede en stor del af min tid i går på at sidde indendøre og ændre design og teknik ved bloggen. Derfor kombinerede jeg et besøg i Riis Skov med et besøg på Aarhus Docklands for at fotografere den nyeste udvikling. Det er måske så meget sagt, for byggeriet på den gamle containerhavn skrider langsomt frem bortset fra Light*house, der som det eneste byggeri har en kran i brug.

  Ungdomsbolighøjhusene TK2 og Marina House
  Light*house
  Den første byggekran på Aarhus Docklands (Hvis vi ser bort fra byggeriet af Z-husets latente fundament).
  Isbjerget
  Langsomt skrider arbejdet frem med Isbjerget.
  Bestseller
  Byggearbejderne arbejder på livet løs ved Bestseller. Denne lørdag var ikke en fridag.
  Kilde: C. F. Møller

  Det tidligere bryggeri med så lang og vigtig en historie for Aarhus er nu et skridt videre i sin byomdannelsesproces. Bryggerigrunden skal sælges i optioner til nordjyske A. Enggaard med kontor i Åbyhøj, hvor første salg af 30.000 kvm byggeret skal forfalde senest ni måneder efter lokalplanens vedtagelse (Hvilket formentlig sker sidst på året).

  A. Enggaard er i forvejen meget engageret i projekter i Østjylland og en yderst kompetent entreprenør og udvikler. I samarbejde med Norcap opfører de i øjeblikket hotellet Scandic Aarhus City i Østergade.

  Royal Unibrews selskabsmeddelelse angående aftalen:

  Royal Unibrew A/S har indgået en betinget samarbejdsaftale med A. Enggaard A/S, Entreprenør- og Byggefirma, vedrørende bryggerigrunden i Århus.

  Royal Unibrew A/S har dags dato indgået en betinget samarbejdsaftale med A. Enggaard A/S, Entreprenør- og Byggefirma, vedrørende bryggerigrunden i Århus. Aftalen er betinget af vedtagelse af den endelige lokalplan for området og er baseret på en optionsmodel. Gennemførelsen af og det tidsmæssige forløb for det samlede salg afhænger af, hvorvidt og hvornår optionerne udnyttes, og er dermed behæftet med betydelig usikkerhed.

  Den første option omfatter mindst 30.000 m2 byggeret og skal udnyttes senest 9 måneder efter godkendelse af den endelige lokalplan. Under forudsætning af at den første option udnyttes, kan de efterfølgende optioner udnyttes til køb i perioden 2013-2016.
  Lokalplansforslaget omfatter et projekt på i alt 140.000 m2 fordelt med 65 % på erhverv, undervisning og kultur samt 35 % på boliger. Lokalplanforslaget er efter Royal Unibrews ønske blevet tilpasset yderligere til mulige brugeres behov, hvorfor endelig lokalplan nu først forventes i august 2011.
  Den indregnede værdi af bryggerigrunden vil i Royal Unibrews årsrapport for 2010 ligge på niveau med den indregnede værdi i delårsrapporten for 3. kvartal 2010. Det er Royal Unibrews opfattelse, at den indgåede samarbejdsmodel – givet markedsforholdene – skaber et godt grundlag for realisering af værdien af den samlede bryggerigrund.

  Med venlig hilsen
  Royal Unibrew A/S

  Henrik Brandt
  Adm. direktør

  Eventuelle spørgsmål bedes rettet til undertegnede på tlf. 56 77 15 13.

  I andre A. Enggaard-nyheder. Dansk Supermarked har bestilt entreprenørselskabet til en udvidelse af deres administrationsbygning i Brabrand? (Den ligger da i Årslev) på 1.240 kvm. Udvidelsen opføres i 4 etager i forlængelse af den nuværende bygning med byggestart i uge 14 og aflevering i uge 35. Kan det virkelig passe, Dansk Supermarked har behov for at udvide deres administrationsbygning indviet i 2010 allerede?

  Artikler:
  Royal Unibrew indgår aftale om Ceres-grunden af JP Aarhus
  Aalborg-entreprenør klar på Ceres-grund af Århus Stiftstidende
  Tilbygning for Dansk Supermarked af A. Enggaard

  Links:
  A. Enggaard
  Royal Unibrew

  Jeg har i dag opdateret ARKITEKTUR | AARHUS’ design, så højre kolonne nu består af to separate kolonner. Den primære årsag til dette var et ønske fra min side om at oprette en Twitter-konto til at mikroblogge nyheder, der umiddelbart er uden for min afgrænsning, men som har relevans for erhvervslivet, kulturlivet o.l. i Aarhus. En enkelt højrekolonne ville ikke være hensigtsmæssig, hvis den blev for lang som en Twitter-boks kunne bidrage med, så derfor har jeg ændret layoutet. Det har så også betydet, at kolonnen med indlæg er blevet mindre, men samtidig har jeg fået stretch til at virke. Jeg vil gerne spørge, hvorvidt mine ændringer er forbedringer eller forværringer? Umiddelbart er det små ændringer, men jeg har f.eks. fundet ud af, at bloggen nu vises forkert på små skærme såsom netbooks.

  Angående Twitter. Følg med på Twitter via @arkaarhus eller følg nyhederne i Twitter-feedet i den yderste højre kolonne. Jeg ved ikke helt i hvilket omfang, jeg vil bruge Twitter, og måske ender jeg med ikke at bruge det overhovedet. Nu giver jeg det et forsøg. Vær dog meget opmærksom på, at jeg primært ikke vil skrive om vigtige arkitekturrelaterede nyheder. Mine små beskeder vil oftest relatere sig til byudvikling i bredere forstand end blot byggeri. Udviklingen af byens liv er i fokus, og det er også derfor, jeg har valgt mikroblogformatet, for ellers ville min blog efterhånden blive alt for tidskrævende. De to formater skulle helst ikke være konkurrerende men supplerende.

  [update d. 5/3-11 kl. 01.35] Nyt siden sidst. Jeg har ændret placeringen af min annoncesøjle af rent æstetiske årsager, da mit mål er at fjerne så mange bokse som muligt fra højre kolonne. Den blev efterhånden for lang. Det har også betydet, at jeg har samlet (og dermed fjernet) de to bokse “Om denne blog” og “Om mig” i en ny side “Kontakt”, der kan findes i menulinjen. Angående reklamer har jeg tilføjet en lille annonceboks i højre kolonne alene af den grund, der ellers ville være en tom plads blandt boksene. Denne blog er ikke et kommercielt foretagende, og reklamerne er alene til stede for at finansiere mine udgifter til driften (Hvilket de endnu ikke viser perspektiver til at kunne).

  [update d. 5/3-11 kl. 13.45] Nu har jeg tilføjet en visuel markering til citater ud over blot indent. Nogen der ved, hvordan man udtrækker CSS-farvekoden på en farve fra et billede?

  Den nye færgeterminal ved siden af containerterminalen. Kilde: Magasinet Aarhus Havn

  Martsudgaven af Magasinet Aarhus Havn bringer flere interessante artikler om havnens og havneaktørernes udvikling, men særligt vil jeg fremhæve en artikel om færgeterminalens fremtid, hvis planer nu bliver mere konkrete.

  Det er ikke nogen overraskelse, færgeterminalen skal flyttes, da byomdannelsen af Nordhavnen nødvendiggør det. Senest i 2015 skal der være fundet en løsning, og hvis det skal være inden for rækkevidde kræver arbejdet med VVM-redegørelse, tillæg til kommuneplan og lokalplan, at arbejdet begynder nu. Havnen har derfor indleveret deres planer og ønsker til kommunen, som nu skal sagsbehandle de førnævnte bureaukratiske processer. Sagsbehandlingen vil realistisk kunne gennemføres over de næste 1½-2 år, og derefter vil anlægsarbejdet – hvis alt går vel – være færdig til 2015.

  I øjeblikket er færgeterminalen kun i brug af Mols-Linien, som har planer om at idriftsætte en “flydende kattegatforbindelse” med høj frekvens fra netop 2015, og en flytning af færgeterminalen er en forudsætning for planen. Anlægget af Marselistunnelens anden etape er ligeledes en vigtig brik i terminalens infrastruktur. Aarhus Kommunes vejchef er netop trådt tilbage, og jeg kan ikke lade være med at tænke, at det har en tilknytning til Marselistunnelens fejlslagne finansiering. Havnen har et stort behov for, at det projekt realiseres.

  Samsø Kommune arbejder på at etablere en direkte færgerute til Aarhus, så måske vil færgeterminalen i fremtiden også blive benyttet af endnu en aktør.

  Der kan blive tale om, at færgeterminalen skal flyttes igen på et senere tidspunkt i takt med havnens udvidelse.  For Aarhus Havn vil det ikke være et problem, da færgeterminalen i det tilfælde kan blive anvendt udelukkende af ro-ro trafik (Lastvognsfærger). Mols-Linien udtrykker dog et klart ønske om, at den kommende færgeterminal bliver permanent.

  C. F. Møller vandt i 2010 konkurrencen om en ny færgeterminal i Stockholm, og de har udført både masterplanen og en række bygninger til/på Aarhus Havn, så det kan måske tænkes, de får opgaven at tegne Aarhus’ nye færgeterminal.

  Artikel:
  Ny færgeterminal i Miljøhavnen af Magasinet Aarhus Havn, 48. årgang marts 2011, s. 8-9