Arkitema meddeler i dag, at de har udnævnt fire nye associerede partnere som led i et løbende generationsskifte. De fire nye associerede partnere er: Hallgrimur Thor Sigurdsson, Dorthe Keis, Niels Christoffersen og Glenn Elmbæk. Administrerende direktør og partner i Arkitema Peter Hartmann Berg udtaler i forbindelse med udnævnelserne:

”I 2011 skyder vi for alvor Arkitemas fremtid i gang. Vi har valgt at udnævne fire yngre arkitekter som associerede partnere. Fire arkitekter, der gennem deres ansættelser hos Arkitema på hver deres måde har manifesteret sig som fagligt dygtige og visionære arkitekter.”

Overskuddet i Arkitema er i 2010 øget, og der er nu ca. 200 ansatte i arkitektvirksomheden. Ikke mindst som følge af triumfen med Østfold Sygehus har Arkitema nu besluttet at oprette et selskab i Norge, som bliver den nyudnævnte associerede partner Hallgrimur Thor Sigurdssons ansvarsområde med kontor i Oslo. Arkitema er allerede etableret i Sverige, men denne satsning markerer for alvor en ny strategi om at udvide og vokse i Skandinavien.

Til det hjemlige. Arkitema skriver ydermere i en nyhed fra i går, at de er gået videre til 2. runde i konkurrencen om Boligforeningen Ringgårdens ungdomsbolighøjhus på Aarhus Docklands.

Artikel:

Magistraten tiltrådte i dag indstillingen om at bevilge 80,3 millioner kroner (i løbende priser) til byggemodning af Pier 2 ved Bestseller og Navitas. Pengene vil bl.a. blive brugt på kanaler, cykelramper, spejlbassin mellem Bestseller og Navitas, broer, tunnel til parkeringskælder under Navitas og byinventar. Byrådet skal nu vedtage indstillingen, hvorefter arbejdet løbende vil blive udført med afslutning i 2014.

Dokument:
Anlægsbevilling vedrørende De Bynære Havnearealer – Byggemodning Pier 2

Overskriften siger det hele. En række andre store, århusianske arkitektfirmaer deltog også i konkurrencen nemlig schmidt hammer lassen, Arkitema, Kjær & Richter og Friis & Moltke.

Artikel:

Vinderprojekt: nyt statsfængsel på Falster af C. F. Møller