Bankernes Kontantservice (BKS) har valgt Logistikparken i Årslev til deres nye vestdanske kontantcenter, der fungerer som den logistiske gren af bankernes drift med levering og afhentning af kontanter. BKS har i forvejen centre i Viby og Brabrand, men det nye anlæg samler de vestdanske aktiviteter i et nyt center vest for Aarhus ved E45.

Byggeriet igangsættes i 2012 og skal stå færdig i 2014.

Artikel:

Aarhus får 250 nye arbejdspladser af JP Aarhus

Link:

Bankernes Kontantservice

Aarhus Havn udsendte i går følgende pressemeddelelse, der følger op på Mols-Liniens beslutning om at lukke sin fragtrute Aarhus-Kalundborg pr. 15. september:

Kattegatruten Aarhus-Kalundborg er nu sikret

Aarhus Havn har indgået aftale med Flensborg-rederiet Förde Reederei Seetouristik (FRS) om benyttelse af havnen til en fortsættelse af den eksisterende færgerute mellem Aarhus og Kalundborg. FRS vil fra 16. september besejle ruten med ”Maren Mols”, som rederiet har købt af Mols-Linien, der ophører med sejlads på ruten 15. september. Færgen vil benytte de samme havnefaciliteter, som i dag benyttes af Mols-Liniens fragtfærge.

Havnebestyrelsesformand og borgmester i Aarhus, Jacob Bundsgaard glæder sig over, at det er lykkedes at sikre ruten på et forretningsmæssigt grundlag. ”Det har stor betydning for byen og for havnen, at der fortsat er en fragtrute mellem Jylland og Sjælland. Det er med til at fastholde konkurrenceevnen hos områdets virksomheder og fastholder en række gode arbejdspladser på færgerne og i færgeterminalen. Det er også vigtigt, at forbindelsen opretholdes af hensyn til en fremtidig fast forbindelse over Kattegat”, siger Jacob Bundsgaard.

Også havnedirektør Bjarne Mathiesen glæder sig over, at ruten nu er sikret: ”Aarhus havn er et væsentligt knudepunkt for dansk import og eksport, og en fragtrute mellem Aarhus og Kalundborg er med til at sikre, at distributionen af varer mellem Jylland og Sjælland kan foregå så konkurrencedygtigt som muligt. Aarhus Havn ligger godt placeret i markedet og har alle de nødvendige faciliteter. Da Mols-Linien solgte fragtfærgerne kontaktede vi straks køberne, og vi har gennem længere tid været i forhandlinger med flere interesserede rederier.”

Evt. spørgsmål kan rettes til havnedirektør Bjarne Mathiesen, Aarhus Havn. Tel 2060 5202

Aarhus behøver Marselistunnelen, hvis havnen skal fortsætte den positive udvikling, som dagens pressemeddelelse fra Aarhus Havn rapporterer om:

Containerterminalen på Aarhus Havn var i første kvartal 2011 den mest effektive blandt 18 nordeuropæiske havne, hvis man måler på det totale antal løft af containere per time. Det viser en undersøgelse, som APM Terminals har gennemført på den rute, hvor Maersk Line sejler med verdens største containerskibe – de såkaldte E-klasse skibe mellem Asien og Europa.

Effektivitet handler om penge, og i shipping-branchen kan selv små marginale besparelser have en værdi på flere millioner US$. Derfor betragter havnedirektør Bjarne Mathiesen førstepladsen som et stempel, hvorpå der står, at containerterminalen i Aarhus Havn for alvor har bevist sin konkurrencedygtighed.

”Undersøgelsen viser, at vi adskiller os betydeligt fra nogle af de havne, der ligger meget tæt på os, og som vi konkurrerer med. Vi er blevet målt på effektivitet, men jeg mener, at vores førsteplads også skyldes, at vi har den nødvendige kapacitet i kraft af kraner, terminaludstyr, kajer og arealer. Når man skal betjene verdens største containerskibe, kan det billedligt talt ikke lade sig gøre at være effektiv med få, små kraner på en kort kaj” fastslår Bjarne Mathiesen.

Han peger på, at behovet for effektivitet i havnene aldrig har været større, fordi de store containerskibe for længst har indført såkaldt ”slow steaming”, som betyder, at de sejler langsommere for at spare på olieforbruget og dermed reducere miljøbelastningen.

”Derfor er superoptimering i havnene vigtigere end nogensinde før. Hvis skibene sejler langsommere og ”grønt” på havet, kan de til gengæld være både hurtige og ”grønne” i havnen. Hos os er det nemlig ikke mere forurenende at være hurtig,” siger Bjarne Mathiesen.

Mens Aarhus Havns effektivitet således viser en stigende tendens, går det samme vej med godsomsætningen på havnen. I årets første fire måneder er omsætningen steget med 12 pct. i forhold til samme periode sidste år.

Også når det gælder de store krydstogtskibe, har Aarhus Havn vist sig at have en konkurrencemæssig fordel i kraft af sin kapacitet. Den 12. august går verdens tredje største passagerskib, krydstogtskibet Queen Mary 2, til kaj i Aarhus som det eneste sted i Danmark, idet de andre danske havne ikke har tilstrækkelig vanddybde.

Yderligere oplysninger: Havnedirektør Bjarne Mathiesen, mobil 20605202

Klyngedannelser inden for specifikke brancher er ikke blot et strategisk sigte, som Aarhus Kommune arbejder med, men også et materielt spørgsmål om samlokalisering, der særligt bannerføres af ejendomsinvestoren Olav de Linde. De Lindes to klyngeprojekter Elvirasminde og DOK8000 tager afsæt i IT-Byen Katrinebjergs succesfulde etablering, hvor Olav de Linde også har et højhusprojekt i støbeskeen.

Elvirasminde

Det er blevet offentliggjort, at Olav de Linde har købt den gamle industriejendom i hjertet af Aarhus, hvor chokoladefabrikken Elvirasminde helt op til 1960’erne havde produktion. Her ønsker Olav de Linde at etablere en klynge for design- og arkitektfirmaer. En nærliggende idé på grund af Aarhus’ allerede eksisterende styrkeposition inden for netop denne branche. Samlokaliseringen af arkitektfirmaer kan bidrage til bl.a. vidensudveksling og samarbejde, der er vital både for vækstlagene men også for tiltrækning og fastholdelse af etablerede arkitektfirmaer.

Det samlede område på 10.000 kvm har Olav de Linde købt af ejendomsinvestoren bricks.

DOK8000

For nogle måneder siden blev det offentliggjort, at Hummel flytter hovesæde fra Viby til DOK8000. Arbejdet med at omdanne den tidligere ubådsreparationshal er godt i gang, men det er ikke det eneste projekt, der arbejdes med eller rettere arbejdedes med. “Smedjen” har gennemgået en omfattende ombygning, så de fire tidligere smedjehaller nu er domicil for virksomhederne CHC-Company, ANCO Trans og Minimum. Se billeder af den gentænkte havnebygning i artiklen “Det summer af liv i den gamle Smedje”.

DOK8000 er et klyngeprojekt for tekstil- og logistikvirksomheder på Aarhus Havn.

Artikler:

Designklynge etableres midt i Aarhus af JP Aarhus

Det summer af liv i den gamle Smedje af Olav de Linde

Den tyske foderstofproducent ATR Landhandel har valgt at placere en ny fabrik på Aarhus Havn. Fabrikken skal betjene kunder i Nordjylland, Midtjylland og Fyn og vil årligt producere 200.000 ton foderstof. Anlægget skal efter hensigten også anvendes til eksport af korn. Selve byggeriet går i gang, når byggetilladelsen fra kommunen foreligger, og vil stå færdig et år senere. Havnedirektør Bjarne Mathiesen udtaler:

“Det er glædeligt, at ATR har valgt at placere sin danske fabrik på Aarhus havn, hvor vi i forvejen huser flere af de andre vigtige aktører i foderstofbranchen. Det er i sig selv meget spændende, at der bliver bygget en ny foderfabrik på en dansk havn, hvilket ikke er sket i rigtig mange år.”

Artikel:
ATR Landhandel bygger foderfabrik på Aarhus Havn af Maskinbladet.dk

Link:
ATR Landhandel

Tidligere indlæg:
Udvidelser på havnen, 6. januar 2011

Tekstil- og sportsudstyrskoncernen Hummel har besluttet at flytte hovedkvarteret for virksomhedens aktiviteter fra Sønderhøj i Viby til Mellemarmen på Aarhus Havn. De 100 medarbejdere flytter ind i den gamle Ubådshal, som vil være omdannet og klar til indflytning til efteråret. Olav de Linde ejer og udvikler det gamle værftsområde under navnet DOK8000. I forvejen er en række tekstilvirksomheder flyttet til Mellemarmen, og Hummels indflytning markerer for alvor konturerne af en tekstilklynge i de indre dele af havnen, som også vil få selskab af Bestsellers internationale hovedkvarter om nogle år.

Hummels direktør Christian Stadil udtaler om beslutningen:

“Da vi i høj grad lever af medarbejdernes evne til at folde sig ud og tænke kreativt og har det derfor været af vital betydning at vi har fundet en attraktiv placering, der netop afspejler dette. For os er Aarhus en by i øjenhøjde med nærhed og åbenhed, der understøtter essensen af vores brand som det unikke, kreative og innovative.”

Dagens nyhed er dog på ingen måde skelsættende. Hummel havde i forvejen sit hovedkvarter i Aarhus, så byen får ikke tilført nye arbejdspladser, og som det kan ses via nedenstående visualiseringer, er det heller ikke en videre arkitektonisk perle, havnen skænkes. Mellemarmen fungerer som buffer eller bindeled mellem Docklands og den industrielle havn. Det er ud fra den tankegang, de gamle værftsbygninger omdannes i stedet for nedrives, og dermed skabes en både symbolsk og æstetisk bro mellem byhavnen og industrihavnen. En ny og smuk glasbygning vil simpelthen ikke kunne fungere klods op ad et råt transportknudepunkt. Alligevel, smuk er bygningen ikke.

Artikler:

Nyt Hummel domicil i ubådshallen på Aarhus Havn af Olav de Linde

Hummel flytter sit hovedsæde til Aarhus Havn af Aarhus Kommune

Hummel får hovedsæde på Aarhus havn af JP Aarhus

TV2 Østjylland har besøgt Dansk Supermarkeds højlager i Årslev, der dog endnu ikke er fuldt operationel. Indslaget handler ikke særlig meget om selve bygningen, men fokuserer mere på det højautomatiserede lagersystem, som bygningen rummer. Naturligt nok når indslaget handler om arbejdsliv.

TV-indslag:

8-4 besøger højlager af TV2 Østjylland

H&M har gjort sit indtog i byen med en såkaldt flagship store, hvor konceptet er, at butikken indeholder alle tøjmærkets koncepter. Den nye H&M butik er åbnet i Clemensborg, hvor Sinnerup tidligere havde alle butikskvadratmeter, men nu må dele med både H&M og tøjmærket Monki af ligeledes svensk afstamning. Butikkerne er gjort mulige ved den netop overståede udvidelse af Sankt Clemens Bro. Personligt havde jeg håbet på, der åbnede en café i Monki’s lejemål for at skabe liv på broen.

Det kan umuligt hjælpe på Sinnerups selvfølelse, at de skal dele Clemensborg med andre butikker, og at H&M har overtaget hovedindgangen. H&M-butikken har dog ikke mærket Cos i sit sortiment, hvilket vel strider med konceptet, men tøjmærket er nu for første gang kommet til Århus i en selvstændig butik i den nyrenoverede bygning Store Torv 3. Butikken har fået en helt ny facade. Meget stramt, “pænt” og ikke mindst kedeligt men i det mindste en forbedring af den gamle og deciderede grimme halvfjerdserfacade:

Tidligere indlæg:

Store Torv 3 får ny facade

– Billede: Sankt Clemens Bro

DSB ønsker at flytte sine sidste aktiviteter fra det gamle centralværksted i Værkmestergade til Sonnesgade (DSB vil stadig have værkstedsfaciliteter på Augustenborggade). En tankbybgning, garage og tre olietanke vil blive nedrevet i Sonnesgade for at give plads til den nye bygning, som vil tilføje 3.770 kvm og udvide det samlede etageareal for området til 26.930 kvm. Det forventes, Byrådet vil vedtage byggeriet uden en ny lokalplan for grunden på byrådsmødet i næste uge onsdag d. 27, og det på trods af indsigelser fra naboer om bl.a. øget partikelforurening. Det er klart, naboerne kun har en interesse i deres ejendomsværdi end i stedet at udvise godt naboskab til en problemfri virksomhed, der betyder beskæftigelse og ikke mindst er centralværkstedet vigtig for Århus’ position som hub for togtrafikken i Jylland.


Argument 1: Øget partikelforurening fra dieseltogene

Lad os kigge nærmere på de argumenter, der har været fremført under nabohøringen.

Værkstedet i Værkmestergade reparerer bogier dvs. undervogne. Som det foregår nu transporteres bogierne med lastbil mellem de to værksteder, og dermed skal alle togene alligevel forbi Sonnesgade, så bogien kan blive afkoblet og transporteret til Værkmestergade. Det nye byggeri vil derfor ikke betyde øget togtrafik men tværtimod mindre lastbiltrafik.

Argument 2: Udsigten forstyrres
Hvilken udsigt? Den nye to-etagers bygning kommer til at erstatte tre olietanke, som er markant højere end den nye bygning. Det eksisterende værksted i Sonnesgade er i forvejen bygget i to etager. Olietankene kan ses til venstre:


Vis stort kort

Argument 3: Bygningen strider med kommuneplanen

Kommunen svarer:

I rammeområdet kan kun tillades virksomheder indenfor virksomhedsklasserne 1-4. Den bestående virksomhed er klassificeret som en klasse 6 virksomhed. Kommuneplanens rammebestemmelse er imidlertid ikke til hinder for udvidelse af en virksomhed, der allerede er etableret i rammeområdet.

og

Under henvisning til at det projekterede byggeri hverken med hensyn til etageantal, bygningshøjde eller etageareal strider mod kommuneplanens bestemmelser om bebyggelsens omfang, indstilles det, at projektet godkendes, dog således at det forudsættes, at der opnås den fornødne miljøgodkendelse af virksomheden.

Argument 4: En skorsten på 25 meter og beskyttelsesafstande

Den nye skorsten har til formål at fjerne dampe fra malerkabinen. Ikke langt fra Sonnesgade ligger det nedlagte Ceres-bryggeri, hvor der har stået en skorsten op til 2009, og det på trods af kulturattraktionen Den Gamle By og boliger som naboer. Skorstenen ville stadig have været i brug i dag, hvis Royal Unibrew ikke havde valgt at lukke bryggeriet.

Ydermere argumenteres det, at beskyttelsesafstanden mellem virksomheder i klassifikation 6 og boliger ikke bliver overholdt, men så burde beboerne tage et kig på værkstedets nuværende placering i Værkmestergade, som er lige så tæt på boliger men i et mere urbant miljø. Ikke mindst med det kommende Comwell-hotel som nabo.

Værkstedet i Værkmestergade bliver som følge af udflytningen fri til byudvikling, og jeg har hørt “rygter” om, at der kan være et 16-etagers bolig- og erhvervshøjhus på vej, så vi dermed får tre højhuse i Værkmestergade, og vi kan måske ligefrem begynde at bruge ordet højhusklynge om området. Jeg ser frem til, at Værkmestergade bliver yderligere byudviklet, og at banegraven får en tættere bebyggelse med det nye værksted. Jo mere urban sceneriet ind mod hovedbanegården er, jo større en fornøjelse er det at køre med tog på strækningen.

Dokumenter:

Resume af Sag 7 under dagsordenen for byrådsmødet d. 27. oktober

Artikler:

Vrede borgere kræver svar fra Laura Hay af JP Århus

Nyt værksted til DSB af JP Århus

Det er en nyhed fra juni egentlig. Som følge af at rgd revision er flyttet ind i Zenit Company House i Hasle har den tidligere Sydbank-bygning ved Nørreport fået en ny beboer i form af et andet revisionsselskab, BDO. “BDO-huset”, som det nu hedder, gennemgik en renovation i starten af 2010, men det har dog ikke ændret ved, hvilken arkitektonisk fejltagelse denne bygning er.

Med det nye hus flytter BDO revision sit hovedkvarter fra Herning til Århus og samler sine to Århus-kontorer på en fælles adresse, Kystvejen 29. Af en eller anden grund indeholder pressemeddelelsen fra BDO ingen information om flytningen af hovedsædet?


Vis stort kort

Artikel:

Kystvejen får nyt hovedsæde for tal af Århus Stiftstidende

Pressemeddelelse:

BDO og BDO Kommunernes Revision i Århus flytter