Så oprandt dagen, hvor ansøgningerne til kandidaturet som Europæisk Kulturhovedstad 2017 skulle afleveres. De to eneste ansøgere var Aarhus og Sønderborg. Den resterende proces skal resultere i, at en kandidatby vælges i en henstilling af den nedsatte jury i august 2012, og kandidatbyen vedtages formelt som vinder i løbet af sommeren 2013.

Læs de to ansøgninger fra henholdsvis Aarhus på 279 sider og Sønderborg på 245 sider herunder. Jeg har blot kort skimtet begge igennem, så jeg vil ikke tillade mig at danne en mening på den baggrund.

Dokumenter:

Aarhus’ ansøgning

Sønderborgs ansøgning

På websitet for Aarhus Docklands/De Bynære Havnearealer kan borgere nu indsende deres forslag til et nyt navn for bydelen.

Ind til videre er der indkommet to forslag: “Midthavn” og “Nordhavn/Nordhavnen”.

Link:

De Bynære Havnearealer

Hvad synes du? Selve sloganet er jeg meget positivt stemt overfor, men det grafiske udtryk med typografi og farvevalg knap så meget.

Artikel:

Her er Aarhus’ nye slogan af JP Aarhus

[update d. 25/8-2011 kl. 13.50] Aarhus Kommue har lanceret websitet www.citybrandaarhus.dk, hvor al information om det nye internationale brand for Aarhus kan findes og hentes til sin virksomhed eller organisation. Brandet er byens brand og frit tilgængelig for alle, der ønsker at anvende det i sin kommunikation.

Aarhus Kommune skriver om det nye brand:

Goosebumps og Global Cities har sammenfattet byens styrker i fire unikke styrkepositioner, som udgør kernen i byens nye brand.

Aarhus er en by, der påtager sig verdens store udfordringer.

Aarhus er en by der samarbejder.

Aarhus er en by, som eksperimenterer og gentænker de konventionelle måder at gøre tingene på.

Aarhus er en by, der arbejder målrettet på at skabe forbedringer.
De fire styrker, der differentierer Aarhus fra andre byer, kan koges ned til at et simpelt løfte: “Aarhus. Danish for progress.”

Det nye brandstatement (eller slogan) sammenfatter Aarhus’ løfte til verden i en enkelt sætning. Det giver en ordbogsdefinition af, hvad Aarhus er, nemlig det danske ord for fremgang – eller i overført betydning udvikling på den danske/aarhusianske måde.

Links:

City Brand Aarhus

Positioning Aarhus for the future

Designguide

                                             

Giroen gider vi da ikke her i Aarhus. Havde det været Tour de France var det en anden sag! Det er klart. Kommunen udtaler:

– Vi har valgt at prioritere vores kræfter anderledes, bekræfter pressechef i Kultur- og Borgerservice i Aarhus Kommune Michael Jaap over for TV 2 | ØSTJYLLAND.

Det kunne være dejligt med nogle eksempler, så borgerne i Aarhus kan få en fornemmelse af, hvor de kræfter helt konkret bliver prioriteret. For måske var det den rigtige beslutning, men det kan borgerne ikke vide, medmindre de oplyses! Det er ringe kommunikation. Ville et eksempel på hvor kræfterne bliver prioriteret være budet på at afholde VM for alle olympiske bådklasser i 2014? Nå nej, det bud vandt den spanske by Santander i forrige måned. Hvad er det så for store begivenheder, man prioriterer sine kræfter på at få til Aarhus? Kræver arbejdet med at vinde titlen som Europæisk Kulturhovedstad 2017 så mange kræfter, at man ikke kan få besøg af Giroen en enkelt sommerdag i 2012?

For lige at understrege hvor inkompetent kommunikationen i kommunen er:

– Vi ønsker Herning og Horsens tillykke. Men der er jo ikke længere til Horsens, end at man sagtens kan køre derned, hvis man bor i Aarhus, siger han til TV 2 | ØSTJYLLAND.

Det er jo ikke det, det handler om! Det handler om byprofilering af Aarhus by i forbindelse med en stor sportsbegivenhed, som kommunen nu ikke får mulighed for. Kulturrådmand Marc Perera Christensen udtalte også, da multiarenaen i Herning blev indviet, at vi her i Aarhus skal dele med vores naboer. Hvilken defaitisme! Det handler om, at Herning gør ting bedre end Aarhus, og hver gang en koncert afholdes i multiarenaen, så er det gratis reklame for Herning.

København skal afholde VM i landevejscykling til sommer, og nu får Herning og Horsens Giroen næste sommer. Jeg er sikker på, man er meget tilfreds hos kommunen med at nøjes med at lægge veje til det årlige Post Danmark Rundt. To etaper afholdes d. 4. og 5. august. Grindsted-Aarhus og Aarhus-Vejle. Det bliver stort!

Ydermere kan vi takke en enkelt mand, Brian Nielsen, for sin ukuelige vilje ved at insistere på at afholde den kommende Northside Festival i Aarhus. Det har bestemt ikke været kommunens fortjeneste.

Hvad vil Aarhus kommune?

Artikel:

Aarhus sagde nej til Giroen af TV2 Østjylland

Uh?

Kulturrådmand Marc Perera Christensen (K) kan undskyldes, da han vidste det jo faktisk godt (og burde i hvert fald vide det), men det er pinligt, Nicolai Wammen (S) ikke er bedre forberedt og endnu mere at Nicolai Wammen forsøger at skjule sin uvidenhed ved først at tale uden om og senere lettere aggressivt at anklage journalisten for at stille trickspørgsmål. Så må man blot stå ved sin manglende viden, smile og sige, det er sådan det forholder sig.

De næste spørgsmål denne farce stiller, er jo så hvor meget betyder titlen Europæisk Kulturhovedstad? Kan Nicolai Wammen undskyldes, for hvem i den almene danske befolkning ved, hvilke byer der var kulturhovedstæder sidste år, og hvem der skal være det næste år? Hvorfor tillægger vi i Aarhus dette kulturprojekt så stor fokus, når byprofileringseffekten på europæisk plan og da slet ikke verdensplan tydeligvis er så ringe? Er det rent faktisk kun en national begivenhed, og en visionsplan kommunen kan sælge til potentielle udenlandske tilflyttere, der i forvejen udviser en interesse for Aarhus? Hvordan skal de ellers få kendskab til kulturhovedstadsprojektet? Måske skal vi gentænke kulturhovedstadsprojektets betydning for byen!

Apropos afsløringen af RETHINK som projektets tema og et meget godt en af slagsen, da det kan anvendes i et hav af sammenhænge, åbner op for kreativitet og har et fremadrettet perspektiv. En idé om at vi kan gøre ting bedre. Som alt der lægger op til at blive brugt, lægger det også op til at blive misbrugt med henvisning til f.eks. min overskrift, men også til hvad der skal gentænkes, og hvis politiske agenda det passer. Det vil formentlig ikke passe kommunen at bruge temaet i den politiske sammenhæng, som jeg nu vel gøre:

RETHINK TIRSTRUP! Gentænk lufthavnssituationen i Østjylland. Vis nu det politiske lederskab.

Kilde: Aarhus Kommune

Link:
Dit Aarhus

Tidligere indlæg:
Konvertér dit personlige forhold til Aarhus til statistik, 6. marts 2011

I arbejdet med at skabe et nyt brand for Aarhus har de to Londonbaserede firmaer Goosebumps og Global Cities haft behov for at få feedback fra befolkningen om Aarhus’ kendetræk. Derfor har de udarbejdet et spørgeskema, hvor man kan give udtryk for sit personlige forhold til Aarhus, hvorefter de omdanner denne besvarelse til afstumpet statistik, der har til formål at fortælle, hvor mange synes noget bestemt. Jeg glæder mig til næste semester, hvor jeg for første gang siden gymnasietiden skal give mig i kast med denne dehumaniserende, kvantitative metode (Det er selvfølgelig blot humor, da statistik er et værdifuldt redskab i de rigtige sammenhænge).

Nu hvor jeg netop har kritiseret JP Aarhus for at være lidt sløve angående en særlig artikel, så vil jeg ikke være for hellig til ikke at udøve selvkritik, da spørgeskemaet blev lanceret d. 10. februar, hvilket JP Aarhus fik skrevet om på selve dagen, men jeg skriver først om det nu. Jeg fik besvaret spørgeskemaet samme dag, men det faldt mig aldrig af en eller anden grund ind før nu, at jeg burde skrive et indlæg om det. Det har jeg så rådet bod på, for man skal vel ikke kaste med sten, hvis man selv bor i et glashus?

Hvis du ikke allerede har besvaret spørgeskemaet, så er her en opfordring fra ARKITEKTUR | AARHUS! I dette øjeblik har 1.414 personer besvaret spørgeskemaet.

Link:

Dit Aarhus

Og hvem er Greg Clark, spørger du? Ja, han er fra London, og så er han også ekspert i byudvikling. I videoen fortæller han om vigtigheden i at brande byer, og hvilke styrker Aarhus har, som byen skal formidle til omverdenen. Forudsætningerne er gode, da byen banalt set har svar på, hvad verden efterspørger, men problemet er at kommunikere dette til et internationalt publikum og til “emerging markets”, da Aarhus hverken er hovedstad eller særlig stor. Det var et mit resumé men kig selv med:


Kilde: Business Aarhus

Den 1. januar 2011 overgik Aarhus Kommune og Aarhus by til en ændret stavemåde med dobbelt-a i stedet for bolle-å. Århus vil dog stadig være en godkendt stavemåde i forhold til retskrivningsordbogen men ikke den officielle stavemåde, som fremover repræsenterer Aarhus. Den ny stavemåde er på betryggende vis overhovedet ikke ny. Aarhus har i århundreder heddet netop Aarhus. Stavemåden kan spores helt tilbage til 1000-tallet, men har dog ikke været praktiseret som officielt navn før 1700-tallet. I købstadsprivilegierne fra 1441 hedder byen f.eks. Aarss. Stavemåden Aarhus blev erstattet af Århus med introduktionen af vokalen å i det danske alfabet i 1948.

Argumenterne for en ændret stavemåde har dog på intet tidspunkt været overbevisende. Hvorfor er det lige Århus på dansk og Aarhus på engelsk ikke fungerer? Hvorfor skal domænet aarhus.dk have betydning for valg af bynavn, når Aarhus Kommune ejer domænet århus.dk (Som nu peger på aarhus.dk)? Den ny stavemåde ændrer ikke på udtalen af å-lyden, så man står dybest set med det samme problem, når udlændinge skal forstå ordet. Hvordan kan Nicolai Wammen henvise til byens historie, når Aarhus skal kigge fremad, og det må siges at være et ironisk øjeblik, når Aarhus behøver at være konservativ for at være progressiv? Der er blevet lagt meget vægt på Aarhus Universitets stavemåde, hvilket er en misforståelse, at lade en institution være en afgørende faktor i en demokratisk beslutning og politisk proces. Størstedelen af de indsendte høringssvar var negative mod en ændret stavemåde, men Nicolai Wammen valgte kun at fokusere på de høringssvar, som var positive. Nu er jeg så heller ikke den rette til at argumentere for høringsvars vigtige betydning, da jeg ofte kritiserer negative høringsvar i forbindelse med et byggeri, fordi de ofte kan opsummeres med “Not In My Backyard”,  men det burde heller ikke fungere sådan, at politikere udvælger de høringssvar, der passer til deres politiske agenda.

Jeg er hverken grafiker eller typograf, men rent æstetisk har jeg en ambivalent holdning. Aarhus er langt fra så elegant en stavemåde som Århus og heller ikke så unikt. Stort set alle andre byer i Danmark staves med dobbelt-a, så en stavemåde med bolle-å ville være et særkende og brandingværktøj. Til gengæld fungerer stavemåden Aarhus visuelt meget bedre, og strukturen er ganske flot med tårn + to bogstaver + tårn + to bogstaver.

Jeg tror, der er rigtig mange, der mener, det er en forkert beslutning, og en beslutning som endog heller ikke har et bredt flertal i Byrådet bag sig til noget så vigtigt og grundlæggende. Man kan vælge at se den ændrede stavemåde som en strømlining af navnet, så både den nationale og internationale kommunikation ensrettes og giver en mere entydig identitet. Der er trods alt kun tale om forskellen, i hvordan en lyd staves, hvilket er en verden til forskel, når f.eks. København hedder Copenhagen på engelsk. Derfor finder jeg ikke beslutningen kontroversiel men som minimum unødvendig og uden reel substans, i forhold til de udfordringer Aarhus har i forsøget på at være international. Her henviser jeg konkret til Aarhus Lufthavn placeret på Djursland, som ikke er en fremtidssikret løsning.

Når det kommer til stykket er det også et spørgsmål om tilvænning. Der skal være en grund til at ændre på noget, og selvom Nicolai Wammen ikke har kunnet give et tilfredsstillende svar på spørgsmålet hvorfor, vil den nye stavemåde Aarhus formentlig hurtigt vinde indpas i folks bevidsthed og om få år blive taget for givet. Herregud, Århus eller Aarhus? Byrådet skal blot ikke tro, at Aarhus dermed på magisk vis er blevet internationaliseret. Jeg tror godt, Nicolai Wammen ved, det er et lille (men unødvendigt) skridt på vejen, men det skal blot ikke stjæle fokus fra de store skridt som en ny lufthavn.

Børsen bragte i går en artikel om det byggeboom, Århus oplever og vil opleve i de kommende år. Det anslås, fra tal leveret af CRM Byggefakta, at der skal udføres projekter for i alt 28 milliarder kroner, hvor af kun 4 milliarder betegnes som “usikre”.

Jeg har ikke adgang til betalingsservicen CRM Byggefakta, så jeg kan ikke vurdere korrektheden af det angivne beløb på 28 milliarder, men Aarhus Docklands nævnes i artiklen som eksempel og er vurderet til “mindst 5 milliarder kroner”. Det samlede Multimediehus koster 1,9 milliarder, Isbjerget 500 millioner, Bestseller over 1 milliard, det samlede Light*house mindst 2 milliarder og allerede der, er vi over fem milliarder. Z-huset, SHiP, Navitas og ungdomsbolighøjhusene er ikke engang medregnet her, og det er jo blot de etaper, som allerede er solgt. Det nævnes, at der i øjeblikket er 3 gange så mange planlagte og igangsatte byggerier per indbygger som i hovedstadsområdet, men jeg må så også lige give den kommentar, at Århus i den grad har et stort efterslæb at indhente.

Hvad artiklen forsøger at kommunikere er nu heller ikke de små detaljer, om hvorvidt der nu bygges for 24 eller 28 milliarder kroner, men snarere blot at der bygges meget i Århus i de kommende år, og deri kan jeg kun være enig. Blot de seneste par dage har været meget hektiske, og jeg har næsten ikke kunnet følge med i dækningen.

Artiklen i Børsen kræver abonnement, så jeg linker til DR Østjyllands gengivelse af artiklen.

Artikel:

Byggeboom i Århus af DR Østjylland