Så oprandt dagen, hvor ansøgningerne til kandidaturet som Europæisk Kulturhovedstad 2017 skulle afleveres. De to eneste ansøgere var Aarhus og Sønderborg. Den resterende proces skal resultere i, at en kandidatby vælges i en henstilling af den nedsatte jury i august 2012, og kandidatbyen vedtages formelt som vinder i løbet af sommeren 2013.

Læs de to ansøgninger fra henholdsvis Aarhus på 279 sider og Sønderborg på 245 sider herunder. Jeg har blot kort skimtet begge igennem, så jeg vil ikke tillade mig at danne en mening på den baggrund.

Dokumenter:

Aarhus’ ansøgning

Sønderborgs ansøgning

Hvad synes du? Selve sloganet er jeg meget positivt stemt overfor, men det grafiske udtryk med typografi og farvevalg knap så meget.

Artikel:

Her er Aarhus’ nye slogan af JP Aarhus

[update d. 25/8-2011 kl. 13.50] Aarhus Kommue har lanceret websitet www.citybrandaarhus.dk, hvor al information om det nye internationale brand for Aarhus kan findes og hentes til sin virksomhed eller organisation. Brandet er byens brand og frit tilgængelig for alle, der ønsker at anvende det i sin kommunikation.

Aarhus Kommune skriver om det nye brand:

Goosebumps og Global Cities har sammenfattet byens styrker i fire unikke styrkepositioner, som udgør kernen i byens nye brand.

Aarhus er en by, der påtager sig verdens store udfordringer.

Aarhus er en by der samarbejder.

Aarhus er en by, som eksperimenterer og gentænker de konventionelle måder at gøre tingene på.

Aarhus er en by, der arbejder målrettet på at skabe forbedringer.
De fire styrker, der differentierer Aarhus fra andre byer, kan koges ned til at et simpelt løfte: “Aarhus. Danish for progress.”

Det nye brandstatement (eller slogan) sammenfatter Aarhus’ løfte til verden i en enkelt sætning. Det giver en ordbogsdefinition af, hvad Aarhus er, nemlig det danske ord for fremgang – eller i overført betydning udvikling på den danske/aarhusianske måde.

Links:

City Brand Aarhus

Positioning Aarhus for the future

Designguide

Jeg er stødt på en artikel i 2010-udgaven af Aarhus International udgivet af Århus Kommunes styregruppe for det internationale arbejde, der beskriver Århus, som en del af de to nordeuropæiske metropolregioner København og Hamborg, og hvordan behovet for investeringer i bedre infrastruktur er vigtig for tilknytningen til København og Hamborg. Denne tanke går igen i Århus Kommunes erhvervsplan “Viden til vækst” for de kommende år. Jeg tænkte artiklen også kunne have interesse for andre, selvom den ikke kan kaldes en nyhed, men her er den:

Nicolai Wammen ønsker en mere international profil for Århus. Det opnås i hans øjne ved at ændre stavemåden for Århus til Aarhus. Man kan nemlig ikke ligesom København skrive det på dansk og i deres eksempel Copenhagen på engelsk. Derfor udfases Århus, hvis det bliver vedtaget i byrådet, fra 1. januar 2011, som det fremgår af følgende citat fra pressemeddelelsen af dags dato:

Borgmesteren har i en indstilling til Århus Byråd foreslået følgende:

Bynavnet Aarhus anvendes som officiel betegnelse i såvel national som international kommunikation fra Århus Kommune med virkning fra 1. januar 2011.

Brevskabeloner, byinventar m.m. ændres til stavemåden Aarhus ved planlagte udskiftninger og opdateringer, dog tidligst fra 1. januar 2011.

Århus Kommunes hjemmeside med virkning fra 1. januar 2011 skifter navn til aarhus.dk

Læs hele pressemeddelelsen på Århus Kommunes website.

Det glæder mig dog, at navnet på min blog er fremtidssikret! Både med korrekt stavemåde og et ordspil omkring “A”, så tak for det Wammen. Det er selvfølgelig kun indtil “Aarhus” med dobbelt a ikke er internationalt nok længere, og det må erstattes af noget andet. Som f.eks. “ArhuZ” eller “Stream City”. Jeg kan godt lide den sidste. Den har en tvetydighed over sig.

Det er et godt debatemne, så hvilke holdninger har du til den nye stavemåde? Skriv en kommentar her nedenunder.