Færdes man omkring Store Torv kan man ikke undgå at bemærke de mange facaderenoveringer, der aktuelt foregår. Mest prominent af disse er dog bygningen på adressen Store Torv 3, hvor ure- og smykkebutikken Hingelberg holder til i stueetagen. Bygningen får en helt ny facade, og det er tiltrængt, da den gamle facade var nedslidt og viste modernismen fra sin værste side. Nu får domkirken og de omkringliggende bygninger – forhåbentlig – en pænere og mere værdig nabo.

Nu er anden og sidste etape af iNANO-centret ved Aarhus Universitet på Langelandsgade gået i gang. Etapen rummer 9.060 kvm laboratoriefaciliteter, som vil stå færdig i 2012. Første etape af centret var opførelsen af en renrumsbygning, der stod færdig i 2008. Det samlede center er tegnet af arkitektfirmaet Jørn Langvad Arkitekter, og det er tegnet i samme arkitektoniske stilart som resten af campus.

Det nye, regionale spillested Atlas ved VoxHall for genrerne world, jazz og folk står næsten færdig, som det fremgår af følgende billeder taget en aften under Aarhus Jazz Festival. Spillestedet åbner officielt d. 23. august:

Blikpladerne anvendt på tagkonstruktionen er et ualmindeligt dårligt valg. Var det monstro af økonomiske årsager eller arkitektoniske, og hvorfor ikke lade beplantning vokse op ad jerngitteret? Bortset fra dette fremstår Atlas flot, og det er ikke mindst positivt, at der er kommet endnu en musikscene til byen.

En cykeltur ad Grenåvej på vej mod Den Permanente afslørede for mig to ukendte byggeprojekter. Det første, jeg stødte på, var renoveringen og udvidelsen af opgangene i ABB’s afdeling 41, Veriparken. De nye opgange er tegnet af arkitektfirmaet Poulsen & Partnere og forbedrer adgangsforholdene med bl.a. nye og større elevatorer:

Det andet byggeri, jeg stødte på, var opførelsen af 32 boliger tegnet af Arkitema, betalt af FSP Pension og bygget af KPC. Der er tale om 14 lejligheder med 4 værelser og 18 lejligheder med 5 værelser ved hjørnet af Gustav Holms Vej og Grenåvej. Boligerne minder arkitektonisk meget om kollegieboligerne i Skejby Parken, der også er tegnet af Arkitema. Skejby Parken er et af de mest vellykkede moderne kollegiebyggerier i Århus måske netop fordi et stort arkitektfirma med ambitioner har været involveret. Disse nye boliger ved Grenåvej har den samme minimalistiske elegance kombineret med kvalitetsmursten, der kendetegner Skejby Parken, og jeg har ofte ikke meget til overs for postmoderne arkitektur, men Arkitema formår at få delelementerne til at fungere i en helhed:

Som afsluttende bemærkning kan det nævnes, at der står op til flere villaer nedrivningsklare langs Grenåvej, hvilket dermed gør vejen til en vejstrækning i Århus, der er under udvikling ikke kun i øjeblikket men også for fremtiden.

Udvidelsen af Handelshøjskolen med en ny S-bygning tegnet af Cubo har stået på siden vinter og forventes færdig i 2012. I kraft af problemer med grundvandet har der været en pause i arbejdet, som dog er gået i gang igen, og fundamentet er nu næsten støbt.

Bygningen vil rumme en parkeringskælder i to etager, et multirum og ny hovedindgang i stueetagen og derefter fire etager med undervisningslokaler, møderum og studievejledning. Visuelt er bygningen tegnet i samme stilart som de eksisterende bygninger på Handelshøjskolens campus.

Det er Universitets- og bygningsstyrelsen, der er bygherre på projektet.

Se en række visualisationer af den nye bygning på Handelshøjskolens website.

Jeg har samlet billeder over nogle uger fra forskellige byggerier, men jeg har først fået tid til at skrive et indlæg nu, da jeg som så mange andre også sidder i eksamenslæsning. Det handler om billeder fra Skejby og Midtbyen taget spontant, så jeg beklager, at jeg denne gang også kun har haft mit mobilkamera på mig.
Byggeaktiviteten i Skejby fortsætter ufortrødent med flere af de største byggeprojekter under opførelse i Århus i øjeblikket. Jeg har ikke været omkring DNU denne gang, men byggeriet bliver først omfattende, når regeringens økonomiske støtte er frigivet. I Midtbyen sker der primært fortætninger og renoveringer, hvilket er naturligt, da området mere eller mindre er fuldt bebygget. Den eneste undtagelse til dette er i øjeblikket opførelsen af Scandic hotellet.

Ny Lidl i Skejby (Kraner fra Vestas hovedkvarteret i baggrunden):

Vestas hovedkvarter:

Opslagstavle uden for byggepladsen med kort over grunden:

Huset – der fulgte med grunden – bliver nedrevet, når byggeriet står klar, men ind til da anvendes det af Vestas til bygherrekontrol:

Udsigten fra Vestas’ udviklingsafdeling:

VIA sundhedscampus:

Kraner fra DNU i baggrunden:

Udvidelse af Rambøll (Facaden er ved at blive monteret):

Clemens bro er næsten færdig:

Jeg har fundet dette panoramabillede af Clemens bro inden udvidelsen af broarealet ved Sinnerup. Gammel “nyhed” om udvidelsen af Clemens bro og ombygningen indvendig, som får H&M som ekstra lejer.

Apropos udlejning i Midtbyen så åbner der en ny café i hovedbanegården men med facade/entré mod banegårdspladsen, hvor der før blot stod cykler. Dette sker nogle måneder efter McDonald’s åbnede inde i hovedbanegården, så der er kommet mere liv i og omkring hovedbanegården. Dette gode er, at begge steder ikke erstatter noget eksisterende, men er deciderede nyåbninger:

Hovedbanegårdens interiør. Århus har indvendigt, udvendigt og planlægningsmæssigt en af Danmarks flotteste banegårde. Jeg kan i særlig grad godt lide adskillelsen af banegård og centerfunktioner. Går man til venstre fra perronerne er Bruun’s Galleri med forretninger, og går man til højre, så kommer du til selve banegården med nogle få kerneydelser. I modsætning til f.eks. Odense H og København H, hvor det flyder sammen i et og føles meget kommercielt. Århus H:

Sparekassen Kronjylland er færdig med sin renovering og udvidelse af filialen Århus City på hjørnet af Vestergade og Emil Wetts passage. Den renoverede bygning er det såkaldte/tidligere Otto Mønsteds Hus:

Her følger en kort nyhedsopsamling:

Det tyske firma Lödige Systems GmbH har vundet entreprisen om det automatiske parkeringsanlæg med plads til 1.000 biler under Multimediehuset.

De prækvalificerede konkurrenceforslag til Navitas Park udstilles på Ingeniørhøjskolen fra d. 22. juni til d. 2. juli i tidsrummet 12.00-15.00.

Det kommende AU-højhus på Lille Barnow-grunden skal huse et sammenlagt samfundsvidenskabeligt og handelshøjskole fakultet. Hvilket egentlig ikke er den store nyhed, men jeg havde dog svært ved at forestille mig, at universitetet ville skaffe sig af med Handelshøjskolens bygninger, der er opført i samme byggestil som campusområdet, men det lader til at være tilfældet, da der planlægges en byttehandel med lærerseminaret, så det til gengæld får Handelshøjskolens nuværende bygninger. Den nye struktur på AU betyder endvidere:

“Desuden vil man sikre bygningsmæssige faciliteter på Katrinebjerg for dele af jordbrugsforskningen, samt iværksætte byggeriet af et nyt laboratoriekompleks for sundhedsvidenskab ved Nørrebrogade og til Naturvidenskab og Teknologi centralt i Universitetsparken.”

Kilder: JPÅrhus, AU og debynærehavnearealer.dk

Overskriften skal i denne sammenhæng ikke tages bogstaveligt. Derimod er Henton Ejendomme i gang med et stort boligprojekt i Sønderhøj, Viby ved navn “Udsigten”. Projektet består af fire boligblokke tegnet af Sahl Arkitekter, hvor ind til videre kun en af dem er blevet opført. Bygherren er selskabet Henton Ejendomme med base i Silkeborg.

Websitet for “Udsigten” melder alt udlejet, så forhåbentlig opføres snart flere af boligblokkene, selvom det er en skam, de har valgt boligblokmodellen i stedet for at skabe et mere varieret arkitektonisk udtryk. Salgstalen på websitet beskriver projektet således:

UDSIGTEN-VIBY opføres som en vifte bestående af fire fritliggende bygninger. Beliggenheden er unik, højt placeret på en af Århus-områdets bedste grunde, og dermed er der sikret et godt lysindfald samt den bedste udsigt over både by og natur.

Bygningernes facader fremstår i en smuk kombination af bl.a. sorte kvalitetsteglsten, cedertræ og glas. Den spændende løsning sikrer, at bygningerne udstråler både dynamik og tidløshed.

Alle lejligheder har store panoramavinduer og store altaner orienteret mod den storslåede udsigt over Brabrand Sø, Årslev Engsø samt Århus’ smukke skyline. Formsproget i bygningerne tilstræber at udviske overgangen mellem indendørs og udendørs, og løsningen fremstår meget vellykket.

Mellem de fire bygninger er indskudt grønne områder, der ligger som slugter mellem bygningerne, smukt omkranset af træer og buske.

Der etableres desuden parkeringsareal og et hyggeligt fællesareal med plads både til børneleg og en hyggelig kaffetår.

Google Maps Street View: