Leif har i starten af oktober også besøgt to andre markante byggepladser på De Bynære Havnearealer, navnlig Multimediehuset og Marina house, og fotograferet den aktuelle status på byggerierne. Marina House var det første byggeri i den nye bydel, der skød over jorden, men som det kan ses i billederne, vil der gå lang tid endnu, før det nye Multimediehus rejser sig ved Europaplads. Nedbrydning af kajkonstruktionerne, pælning og spunsramning pågår.

Link:

Urban Mediaspace

Marina House

Arbejdet med Isbjerget skrider frem, og Leif har været forbi med sit kamera og taget nogle smukke billeder. Se med!

Link:

Leifs fotoblog

Et stemingsindtryk af byggeaktiviteten og ikke mindst støjen fra de to kæmpebyggepladser på den indre havnefront.

Lokalplanen blev vedtaget i juni, og nu er ombygningen og udvidelsen af Aaboulevarden 11 altså igangsat, der skal huse kontorer for advokaterne Delacour Dania og Handelsbanken i stuen. Delacour Dania har i øjeblikket kontorer på Lille Torv, og Handelsbanken er midlertidigt flyttet over i ejendommen mellem Havnehuset og First Hotel Atlantic, der på et senere tidspunkt skal ombygges til højhus for Jyllands-Posten.

Den nye bygning får 5.000 kvm. og er tegnet af Arkitema. Som jeg tidligere har nævnt, minder arkitekturen meget om Rådhusgården ligeledes tegnet af Arkitema.

Artikel:

Gravkører på Aaboulevarden af JP Aarhus

Tidligere indlæg:

Lokalplan for Aaboulevarden 11 vedtaget, 29. juni 2911

Lokalplanen for nyt erhvervsbyggeri kan ses, 17. januar 2011

Ny lokalplan for Åboulevarden 11, 22. september 2010

Langt om længe er den nordlige bastion, der kommer til at rumme et videns- og uddannelsescenter for energiteknologi, parat til at gå under konstruktion. Det sker på mandag d. 30. maj, og byggeriet vil strække sig tre år frem. Når Navitas’ 38.000 kvadratmeter står færdig, vil Ingeniørhøjskolen, Maskinmesterskolen og Incuba Science Park flytte ind.

De seneste dage har store mængder spuns været opbevaret på kajen ved Navitas, og over de næste 4-5 måneder vil en 700 meter lang spunsvæg med 18 meters dybde blive etableret i havnen. Kammeret, som etableres, skal fyldes med 60.000 kubikmeter jord, hvorefter selve byggeriet kan gå i gang. Store jordbunker opbevares på nabogrunden, hvor Bestseller graver ud til byggeriet af deres nye domicil, så synergieffekter kan høstes, hvis jorden blot skal transporteres til Navitas. Det er dog ren spekulation fra min side.

Projektchef Mogens Hansen udtaler om udfordringerne i beregningen og byggeriet af Navitas:

“Det er et komplekst anlægsarbejde, der starter nu. Det skyldes dels, at funderingsarbejderne skal udføres under påvirkning af et stort grundvandstryk, dels at undergrunden i Østjylland består af tertiært ler. Det kræver nogle avancerede beregningsmodeller at beskrive og forudsige, hvordan jorden vil opføre sig i samspil med konstruktionerne.”

Aarhus Kommune deltager som medbygherre på projektet med et underjordisk parkeringsanlæg til 450 biler. Kommunen finansierer ligeledes det sydlige trappeanlæg, der skaber en sammenhæng med vandet og Urban Mediaspace-projektet, der har første spadestik d. 8. juni.

Ny facade

Kjaer & Richter vandt sammen med Christensen & Co., Marianne Levinsen Landskab, Pihl, og Alectia konkurrencen om Navitas for et år siden nærmere bestemt d. 20. maj 2010. Konsortiet har nu viderebearbejdet deres vinderforslag drastisk, så Navitas får en anden facade end oprindelig tiltænkt. Facaden bliver sort og hvid, men bevarer de karakteristiske horisontale lag, der nu fremstår mere eksplicitte og brydes af små rektangler. Hvilken skam! Bygningen ligner efterhånden snarere en ordinær kontorbygning.

Navitas forventes færdig i 2014, hvor 2.500 studerende, undervisere og forskere får deres daglige gang.

Pressemeddelelse:

Nu vokser Aarhus ud i havet

Dette indlæg vil rumme nogle nyheder og informationer, som jeg har gået med i mit hoved men ikke rigtig har fundet muligheden for at skrive et indlæg om. Oftest fordi de grænser til det trivielle, men jeg har dog behov for at få dem delagtiggjort, så de ikke fylder i mit hoved længere eller fylder mit Windows 7-skrivebord med billeder. Yep, jeg er ikke Apple-bruger. Jeg ejer ikke engang en iPod.

– Århus Havn ansætter igen, hvilket er gode nyheder. Den har haft det hårdt under finanskrisen. Der var Åben Havn d. 7. august. Jeg var dernede, men det var sådan set blot et legeland for børn med udstillingen af havnens skibs- og maskinpark, men så ved jeg da, jeg ikke går glip af noget næste år.

– HK Østjylland har sat hovedkvarteret på Park Allé til salg. Et af de første skridt mod byggeriet af et nyt.

– Århus fik 320 færre indbyggere i 2. kvartal, så vi nu er 306.799 indbyggere i Århus Kommune. Dette fænomen gør sig dog gældende hvert år pga. de studerende bliver færdige med deres uddannelser. Et andet fænomen er ligeledes stigningen i indbyggertallet i 3. kvartal pga. studiestart. De seneste to år er der kommet ca. 4.000 flere indbyggere i 3. kvartal. Lidt statistik:

Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken.dk

Z-husets website er ikke tilgængelig længere. Domænet udløber dog først i 2011, så måske er der blot tale om en manglende fornyelse af en art. Ligeledes har lighthouse-aarhus.dk også været nede i over et år. Light*House-domænet er stadig ejet af projektets ejer, Norcap. Ironisk nok så er Tækkers Isbjerget-website stadig online. RIP De Bynære Havnearealer.

– Norcaps andet projekt i Århus, hotellet Scandic Århus City, er færdig med nedrivningsfasen. Denne facade mod Østergade står derfor nu meget ensomt tilbage:

– Den nye golfbane Lyngbygaard Golf har dårlig økonomi. Artikel i Lokalavisen Århus.

– Transportministeren skal mødes med prominente Kattegatkomitémedlemmer, herunder Nicolai Wammen og formanden Jens Kampmann, d. 7. oktober for at drøfte en mulig Kattegatforbindelse. Det er første gang, der vil være officielle samtaler mellem Transportministeren og Kattegatkomitéen. Artikel i Århus Stiftstidende.

– Åh, og forresten. Djurslandmotorvejen er færdig! Et makværk af et infrastrukturelt projekt. Randersvej fungerer ikke omkring Ikea, og Hinnerup-Søften har ingen af- og tilkørselsramper. I det mindste erkender projektlederen, at der kan være behov for ændringer. Artikel i JP Århus.

– Letbanelinjen med nr. 3 i Paris har standsningssteder med dynamisk og forskelligartet aftenbelysning. Midttrafik, det må I gerne lade jer inspirere af. Beklager de dårlige billeder:

Denne nyhed fra d. 6. august er åbenbart sluppet igennem mit filter. Renoveringen af Boligforeningen Ringgårdens afdeling af selv samme navn er begyndt. Der er tale om en omfattende renovering tegnet af Aarhus Arkitekterne, som vil både udvide, modernisere og effektivisere de otte boligblokke fra 1940’erne. Helt konkret sker dette ved, at alt – bortset fra de “bevaringsværdige” facader mod Ringgaden og Tage-Hansens Gade – bliver revet ned, og derfor er det måske ikke helt rigtigt at tale om en renovering men nok snarere et nybyggeri. Boligerne bliver derefter bygget op på ny: Større, mere bæredygtige, og to af boligblokkene får en ekstra etage. Antallet af boliger, 140, bibeholdes dog og det til en samlet pris af 200 mio. kr. Læs mere og se en film af nedrivnings- og  byggeprocessen i artiklen.

Artikel:

Slut med bad i kælderen – efter 56 år af Århus Stiftstidende

Links:

Aarhus Arkitekterne

Boligforeningen Ringgården

I denne uge starter Navitas Park projektet på havnefronten i Århus med at undersøge jordforholdene på den kommende byggeplads. Navitas Park, som skal huse Ingeniørhøjskolen, Maskinmesterskolen og en afdeling af INCUBA Science Park, bliver placeret på sin egen ø, hvor der i dag er havnebassin ud for Pier 2. Derfor kommer flere af undersøgelserne til at foregå på havbunden ude i vandet. Til det formål bruger man en såkaldt Jack-up platform, som sejles til positionen, hvor der skal bores, hvorefter benene sænkes ned på havbunden.Arbejdet med de geotekniske undersøgelser af havbunden i tilknytning til byggeriet af Navitas Park går i løbet af ugen i gang:

Der skal både foretages geotekniske boringer, som viser undergrundens bæredygtighed og sætningsforhold, samt miljøundersøgelser. Boringerne skal give ingeniørerne et billede af jordbundsforholdene, så man kan beregne byggeriet. Byggeriet, der skal huse ca. 2.000 studerende og 300 medarbejdere, bliver på ca. 39.500 etagekvm. og op til 34,5 meter på det højeste punkt. Byggeriet bliver funderet på pæle og er planlagt til at gå i gang til maj 2011. Navitas Park står færdigt i 2014. Byggeriet opføres af et konsortium med E. Pihl og Søn i spidsen. GEO står for boringerne til lands og på vandet, som vil foregå 2-3 måneder frem.

Fakta om Navitas Park:
Navitas Park bliver opført på De Bynære Havnearealer i Århus på den såkaldte Nordlige bastion, der bygges op som en selvstændig ø ved Pier 2 ud for Nørreportkrydset. Huset rummer undervisnings-, forsknings- og erhvervsaktiviteter samt i kælderniveau et offentligt parkeringsanlæg med 450 pladser. Byggeriet er tegnet af Kjær & Richter og Christensen & Co.

– Pressemeddelelse:

Navitas Park borer huller i vandet

I centrum af min tidligere bydel Åbyhøj er der i øjeblikket ved at blive opført to projekter i form af plejeboliger af kommunen og et lægehus af en privat investor.

Kommunen opfører 59 plejeboliger til ca. 100 mio. kr. ved Thorsvej over for Kvickly. Boligerne har været forsinket som følge af byggesjusk, men byggeriet skrider nu fremad og forventes færdig i løbet af 2011. Således vil plejeboligerne tegnet af Sahl Arkitekter komme til at se ud:

[BILLEDER FJERNET]

Det ny lægehus på Silkeborgvej 260 ved siden af det gamle rådhus står klar til indflytning af Lægecenter Vest, som flytter fra City Vest pga. pladsmangel. Der er planer om at opføre et sundhedshus med fysioterapeuter o.l. ved siden af lægehuset, og boliger i en sidste bygning. Dog er arkitekturen i lægehuset temmelig uinspirerende og decideret typehusagtig, desværre. Det gamle rådhus for Åby blev ombygget i 2009 og huser nu Økologisk Landsforening og IT-selskabet Komplex IT. En prægtig bygning, der dog ikke helt kommer til sin ret med en grim Kvickly som nabo til højre og lægehuset til venstre.

Sanistål har solgt sin ejendom på Søren Frichs Vej 44 i en sale-and-lease-back aftale til ejendomsselskabet bricks. Bygningen er i øjeblikket i gang med at gennemgå en omfattende ombygning, der vil resultere i en ny facade med flere lejemål mod Søren Frichs Vej. Sanistål lejer sig ind i den ene halvdel af bygningen, og bricks har hyret Home Erhverv til at stå for udlejningen af den resterende halvdel.