Den 10. juni blev første spadestik på HK Østjyllands nye hovedsæde i Brabrand taget, og hvis alt går vel bliver bygningen taget i brug d. 1. april 2012 (Hmm). Nærmeste naboer bliver hovedsæderne for Søværnets Operative Kommando og Jysk. Samtidig arbejdes der på at finde en erhvervslejer/ejer til et kommende nabobyggeri.

Fællesformand for HK Østjylland, Viggo Thinggård, udtaler:

”Vort nye hovedkontor er et fysisk fundament, der i overført betydning skal bygges videre på. HK-huset vil blive rammen om en righoldig medlemsaktivitet og styrke det faglige fællesskab blandt HK’erne i Østjylland.”

Sahl Arkitekter har tegnet det nye hovedsæde, der får adresse på Silkeborgvej 652.

Pressemeddelelse:

Første spadestik til nyt hovedkontor for HK Østjylland

Tidligere indlæg:

HK Østjylland opfører nyt domicil i Brabrand, 5. april 2011

HK Østjylland opfører nyt hovedkvarter, 28. juni 2010

Den private teologiuddannelsesinstitution Menighedsfakultetet har i samarbejde med Dansk Ethiopermission og Israelsmissionen taget første spadestik til en udvidelse på 750 kvm kaldet “Torvet”, der skal rumme administration og uddannelse. Første spadestik på den nye tilbygning tegnet af aarhusianske Pluskontoret blev taget d. 22. juni på Menighedsfakultetets ejendom Katrinebjergvej 75.

Publikation:

MF-bladet, 2. april 2011

Links:

Menighedsfakultetet

Pluskontoret

Under finanskrisen satte HK Østjylland deres kontorer på Park Allé til salg. Ejendommen er nu solgt til den lokale ejendomsudvikler Steen Mengel, og det betyder, HK Østjylland kan gå videre med deres planer om at opføre et helt nyt domicil.

Få detaljer om planerne medfølger dagens nyhed, men det oplyses, at det nye domicil opføres i Brabrand [nærmere bestemt den tidligere grund for Brabrand Trælast på Silkeborgvej 652] og får i alt 3.056 kvm. Sahl Arkitekter har tegnet domicilet, men ingen visualiseringer eller illustrationer er endnu offentliggjort [visualisering tilføjet]. Sahl har i den grad medvind for tiden.

Artikler:

HK Østjylland flytter til Brabrand af JP Aarhus

Steen Mengel køber HKs huse i Park Allé af Århus Stiftstidende

[update d. 6/4-2011 kl. 19.20] Sahl Arkitekter har opdateret deres website, hvor yderligere visualiseringer samt en forventet byggestart medio 2011 afsløres. Se visualiseringerne herunder! Jeg kunne måske godt have ønsket en etage mere på bygningen i forhold til dens meget brede og vertikale orientering. Lyngby Entreprise, der har fået opgaven at opføre HK Østjyllands nye domicil, skriver endvidere på deres website, at de udbyder et 2.500 kvm stort kontorbyggeri som nabo til HK Østjylland.

Links:

Sahl Arkitekter

Lyngby Entreprise

Byrådet vedtog i dag en ny lokalplan for plejecentret Toftegården på Sandkåsvej i Hasle. Formålet med den nye lokalplan er at bane vejen for en større ombygning af Toftgården. Lokalplanen er delt i følgende 3 delområder:

 1. delområde udlægges til offentlige formål i form af plejecenter og områdecenter samt værkstedsfaciliteter. Må opføre 7.000 kvm i 2 etager med i alt 52 plejeboliger.
 2. delområde udlægges til offentlige formål i form af almene ældreboliger. Må opføre 1.400 kvm i 1 etage.
 3. delområde udlægges til grønt areal. Må opføre en mindre servicebygning og en mobilantennemast.

Der opføres støjskærme mod Paludan-Müllers Vej, der i forbindelse med Det Nye Universitetshospital forlægges tættere på plejecentret. Hvornår byggeriet begynder har kommunen endnu ikke annonceret.

Dokument:
Lokalplan 889

Som jeg tidligere har rapporteret vil DBU Jylland i samarbejde med idrætsklubben TST, Langkær Gymnasium og Aarhus Kommune opføre et fodboldcenter ved Langkær Gymnasium i Tilst. Den plan er nu så fremskreden, at første spadestik på byggeriet blev taget i dag. Den oprindelige plan var dog at være færdig til U21 EM til sommer. Den sene byggestart gør det urealistisk, hvorfor det nye mål er januar 2012.

TV-indslag:Arkitema har tegnet det nye projekt, der også er blevet opgraderet med flere dobbeltværelser i forhold til den oprindelige plan. Ud over de i alt 35 dobbeltværelser vil bygningen også rumme administration for DBU Jylland og DBU Jylland Region 3 samt en ny kunstgræsbane bekostet af Aarhus Kommune.

Artikler:
Byggestart på nyt fodboldcenter af DBU Jylland
Første spadestik til DBU-center af Århus Stiftstidende

Østjylland i dag af TV2 Østjylland

Tidligere indlæg
DBU Jylland opfører nyt hovedkvarter i Tilst, 25. juni 2010

Det betyder, at lokalplanen sendes i sidste høringsfase fra d. 26/1-23/3. Se mit tidligere indlæg om lokalplanens indhold for yderligere oplysninger.

Tidligere indlæg:

Højhusene ved Viborgvej ændres i lokalplanforslag

[update d. 13/1-11 kl. 15.49] Byrådspolitikeren Jan Ravn Christensen (SF) har bedt kommunen udarbejde et notat om, hvorvidt markedet i Aarhus kan bære endnu et hotelprojekt. Kritik som jeg også før er kommet med i forbindelse med de mange hotelprojekter, der arbejdes med. Nicolai Wammen mener markedet skal råde, og konkurrence er vigtig for lavere priser på hotelovernatninger. Det er i sin substans ganske sandt, men spørgsmålet er også om Viborgvej ved Tilst er den rigtige placering for et stort hotelhøjhus. Det er den vurdering, Byrådet skal tage.

Godkendes lokalplanen skal der findes hoteloperatører til højhusene: Light*house, Sky Tower og så Viborgvej. Sikkert er, at ikke alle vil blive realiseret inden for en overskuelig fremtid. Jeg forventer dog, at en kommende hoteloperatør bliver First Hotels, der har hoteller i hele norden og i Aalborg, Odense, Kolding og tre stk. i København. De må være meget interesserede i at komme ind på det aarhusianske marked.

Zenit Company House i Hasle tegnet af Aarhus Arkitekterne står nu færdig med sin første etape, som udlejes til firmaerne Tryg, rgd revision, NCC og Otra. Blot 1.542 kvm af de 7.952 kvm står ledige, og de to resterende etaper af Zenit Company House bygges, når der opnås kontrakt med en eller flere lejere.

Link:

Zenit Company House prospekt

I går og i dag blev der afholdt beboerafstemninger i henholdsvis Toveshøj og Gellerup, og begge afstemninger er faldet ud til fordel for helhedsplanen, der bl.a. vil medføre nedrivning af tre boligblokke. Projektet kan nu se frem til at modtage 349 millioner kroner fra landsbyggefonden, så arbejdet med at omdanne Gellerup og Toveshøj kan begynde fra 2013.

Tillykke Gellerup! Det er et vigtigt skridt på vejen til at normalisere bydelen, men hvorvidt fysiske forandringer er nok i sig selv, må tiden vise. Jeg mener, der skal en mere bredspektret indsats til, og det er en problemstilling, vi kun kan løse på nationalt plan.

Set ud fra et byplanlægnings- og arkitektonisk perspektiv er planerne for Gellerup det rigtige at gøre og måske er de endda ikke ambitiøse nok. Hvorfor ikke nedrive Gellerupparken og lade tre bygninger bevare pga. deres historiske værdi i stedet for blot at nedrive tre? Det kunne dog næppe tænkes, at udfaldet af beboerafstemningerne i går og i dag var blevet et ja i det tilfælde, så det er også et spørgsmål om realisme.

Gellerup var en fejltagelse på trods af idealet om at skabe fremtidens boligtype. Massebyggerierne i Gellerup løste et problem i tiden, som eksisterede i 50’erne og 60’erne, der handlede om at løfte brede dele af befolkningen ud af en dårlig og kompakt bygningsmasse. Man flyttede til natur, lys, sanitet i hver lejlighed og ikke mindst mere plads. Med den levestandard og de prioriteringer befolkningen har i dag, er det svært at se, at den type “kommunistblokke” bygget i sådan en skala vil være attraktive for netop brede dele af befolkningen. Det er faktisk sket i nyere tid, at der er blevet bygget lignende massebyggerier i Århus nemlig Bispehavevej i Hasle. De samme demografiske tendenser som i Gellerup kan også spores der, så hvorfor man ikke havde lært lektien af historien, undrer mig.

Idéen om at omdanne Gellerup fra forstad til bydel er god, endda meget god. Lad os håbe det lykkes.

Artikler:

Gellerup sagde ja til helhedsplanen af JP Århus

Helhedsplan vedtaget i Torveshøj af JP Århus

Dette er efterhånden en forældet nyhed, men den politiske styregruppe for Gellerup og Toveshøj har besluttet at godkende dispositionsplanen, som helt konkret er styregruppens forslag til, hvorledes helhedsplanens visioner om de to byområders omdannelse fra forstadsghetto til integreret bydel skal gribes an. Den politiske styregruppe består af repræsentanter fra Byrådet og Brabrand Boligforening.

Dispositionsplanen medfører blandt andet, at tre boligblokke nedrives, en blok konverteres til ejerlejligheder, to blokke konverteres til ungdomsboliger og en anden konverteres til ældreboliger. Der skabes en ny bygade langs en tydeliggjort akse mellem City Vest og Bazar Vest, og kommunen indviljer samtidig også i at bidrage med 1000 arbejdspladser, hvor meningen er mindst 500 af disse skal være kommunale.

Nedenstående punkter er kopieret fra den udsendte pressemeddelelse:

 • Markant og synlig arkitektonisk forandring, koncentreret i et øst/vest orienteret bånd langs Edwin Rahs Vej.
 • Øst for bygaden skabes et nyt, stort kvarter med egen identitet og unik arkitektonisk udtryk. Det indebærer:
  • To blokke nedrives
  • Etableringen af et kontordomicil med plads til erhverv, uddannelse, blandende boligformer og 1000 arbejdspladser, herunder mindst 500 kommunale arbejdspladser.
  • Radikal forandring af en blok med henblik på salg.
  • Nye boliger af varierede ejerformer, herunder ungdoms, -andels og ejerboliger i form af både lejligheder og tæt-lavt byggeri.
 • Omdannelse af en blok til ældre/pleje-boliger i Toveshøj samt etablering af et aktivitetshus, der skal rumme forskellige offentlige og private funktioner som f.eks. et lægehus og en sundhedscafé.
 • Etablering af bygade mellem City Vest og Bazar Vest. Dette indebærer nedrivning af en blok samt etablering af beboerhus ved den nye verdensplads.
 • Omdannelse af to blokke til ungdomsboliger
 • Erhvervs- og beboelsesområde ved Ringvejen med ikonbyggeri.

Hele planen afhænger dog af beboernes samtykke, så hvis der ikke bliver flertal i en kommende afstemning blandt beboerne i Gellerup og Toveshøj, bliver planen ikke realiseret, og kommunen har ikke en plan B liggende.

Pressemeddelelse:

Fremtidens Gellerup af Århus Kommune og Brabrand Boligforening

Artikler:

Tema hos JP: “Ghettoland”
1000 arbejdspladser til Gellerup af Århus Stiftstidende
– Planerne for fremtidens Gellerup er tegnet af Århus Kommune

Link:

Helhedsplan Gellerup og Toveshøj

På byrådsmødet i går onsdag blev lokalplanen for moskéen på Sintrupvej 53 i Brabrand godkendt. Det eneste parti der ikke stemte for lokalplanen var Dansk Folkeparti med deres to mandater ud af i alt 31 byrådspladser. Organisationen bag moskéen, Tyrkisk Kulturforening, kan endnu ikke give en udmelding om, hvornår byggeriet begynder. De mangler formentlig en del finansiering af de 18-20 mio. kr., det vil koste.

Der har været debatteret rigtigheden i, at lade moskéen indkalde til bøn, og rent juridisk kan det ikke forbydes, da det falder under kategorien “samfundsaccepteret støj”. Tyrkisk Kulturforening har dog over for kommunen udtrykt, at de ikke vil benytte sig af indkaldelse til bøn.

Arkitektfirmaet bag er forresten århusianske Cebra. Som det fremgår af følgende visualiseringer af moskéen er placeringen i et industrikvarter meget uhensigtsmæssigt for en bygning af denne art og funktion, og som sådan forstår jeg ikke, byrådet har vedtaget lokalplanen ud fra den betragtning, at området er til industriformål. Muslimer har ret til ligeværdige tilbedelsesforhold, og i dette tilfælde er symbolværdien i at vedtage lokalplanen formentlig vigtigere end byplanlægningsproblematikker, men vedtagelsen skal alligevel modtage kritik, fordi en religiøs og kulturel bygning skal altså ikke være i et industrikvarter, og dette siger jeg af hensyn til moskéen og ikke af hensyn til industrien. Foreningens midler har nok ikke kunnet række til at købe en bedre placeret grund, og jeg har også på fornemmelsen, at de meget klogt har valgt en afsidesliggende grund for ikke at møde større modstand fra snæversynede borgere i lokalplanprocessen, som en mere bynær placering ville have medført.

Dokument:

Lokalplan 866

Artikler:

Ja til moské i Århus af JP Århus

Vejen banet for moske af Århus Stiftstidende

Tidligere indlæg:

Tyrkisk Kulturforening ønsker at opføre moské i Brabrand

Link:

Cebra

Kommunen skriver, at der på fredag er rejsegilde for det markante plejeboligbyggeri i centrum af Åbyhøj på hjørnet af Silkeborgvej og Thorsvej. Gildet afholdes med start kl. 11.00 i den gamle elværksbygning, som blev vurderet bevaringsværdig i modsætning til de andre bygninger på grunden, men der er endnu ikke fundet et fremtidigt formål for bygningen.

I starten af august var jeg forbi byggeriet og tog en række billeder af plejeboligerne, der på det tidspunkt næsten havde nået sin fulde højde. Se billederne i mit indlæg “Byggeaktivitet i Åbyhøj”, da jeg ikke har tænkt mig at deltage i rejsegildet, som jeg gjorde ved plejeboligerne på Ceres Alle, hvilket kan ses i et indlæg på SkyscraperCity.

Tidligere indlæg:

Byggeaktivitet i Åbyhøj