Projektudvikleren Pantheon A/S med adresse på Europaplads 16 står bag opførelsen af HK Østjyllands nye hovedsæde, men de har også fem andre projekter i pipelinen. Som jeg tidligere har nævnt udbydes et projekt med i alt 3.000 kvm kontorareal ved siden af HK Østjylland i Brabrand. Byggeriet kan gå i gang uden forudgående lokalplanarbejde. Pantheon har Sahl Arkitekter og Lyngby Entreprise som faste samarbejdspartnere i alle projekterne inklusive dette.

Kilde: Pantheon

Århus Dyrehospital har skrevet kontrakt med Pantheon om opførelsen af et 1.000 kvm nyt dyrehospital ved Hasselager Centervej, Viby. Ny lokalplan kræves udarbejdet, og i følge Pantheon forventes den vedtaget af byrådet i første kvartal 2012.

Kilde: Pantheon

Som nabo til Århus Dyrehospital udbydes et projekt på 2.200 kvm. Byggeriet indgår i arbejdet med samme lokalplan som Århus Dyrehospital.

Kilde: Pantheon

Til sidst men ikke mindst skal to store erhvervsparker nævnes henholdsvis ved Hasselager Centervej/Skanderborgvej og ved Skanderborg. Ved Hasselager Centervej og med facade mod Skanderborgvej udvikler Pantheon et kontorkompleks på 28.000 kvm. Lokalplanarbejdet igangsættes, når der er skrevet under med de første lejere.

Kilde: Pantheon

Pantheon står også bag Skanderborg Business Park (S/53), hvilket jeg tidligere har skrevet om. Her samarbejder Pantheon dog med MT Højgaard og Arkitema. Projektet havde besøg af transportminister Hans Christian Schmidt d. 21. juli, hvor ønsket om sydvendte ramper til motorvej E45 blev diskuteret. Se billeder af besøget.

Kilde: MT Højgaard

Links:

Pantheon

Sahl Arkitekter

Lyngby Entreprise

Over 90% af stemmerne var et ja ved beboernes afstemning om helhedsplanen for Viby Syd, der blev vundet af Arkitema i marts. Stemmeprocenten var på ca. 40%.

Det var tidligere planen, at en enkelt boligblok skulle nedrives til fordel for 100 kommunale arbejdspladser, men de relokeres nu til Rosenhøjs butikstorv i stedet. Denne manøvre har fjernet en del modstand blandt beboerne mod helhedsplanen.

Borgmester Nicolai Wammen udtaler:

“Helhedsplanen er en unik mulighed for at fortsætte den positive udvikling i Viby Syd – til gavn for beboerne og resten af Aarhus. Jeg er derfor glad for, at beboerne i Rosenhøj nu har sagt ja til, at vi i fællesskab kan arbejde videre med planen. De kommende fysiske forandringer supplerer på fin vis den gode og engagerede indsats, som allerede er i gang i området”

Boligforeningerne Århus Omegn og ALBOA kan sammen med Aarhus Kommune nu gå videre med helhedsplanen til en værdi af 420 mio. kroner.

Artikler:

Massivt ja til helhedsplan i Rosenhøj af JP Aarhus

Klart ja til helhedsplan i Viby Syd af Building Supply

Torsdag d. 12. maj var der rejsegilde på de tre sidste af i alt fire blokke i boligprojektet Udsigten Viby, hvor første blok blev taget i brug i 2009. De fire boligblokke rummer i alt 104 boliger, og er, som navnet indikerer, placeret med smuk udsigt fra Sønderhøj i Viby.

De tre blokke afleveres ikke simultant til bygherren. Den første står færdig d. 15. august, og derefter følger en blok d. 17. oktober og den sidste d. 17. januar 2012. Blokkene får alle 2-, 3- og 4-værelseslejligheder med penthouselejligheder øverst.

PKA Pension er investoren, men Henton Ejendomme har udviklet projektet og forestår udlejning. Den ene af blokkene er allerede fuldt udlejet, og udlejning af blok 16 er igangsat. Sahl Arkitekter med adresse ligeledes i Sønderhøj har tegnet de fire blokke, mens Dansk Boligbyg er entreprenøren.

Tidligere indlæg:

– “Udsigten” i Viby færdiggøres, 1. november 2010

Artikel:

Rejsegilde på populært boligprojekt af Building Supply

Links:

Udsigten Viby

PKA

Henton Ejendomme

Dansk boligbyg

Sahl Arkitekter

Ny erhvervspark ved Skanderborg ud mod E45 er under opsejling. Det er udvikleren og entreprenøren MTHøjgaard, der står bag projektet, hvis fysiske rammer er tegnet af Arkitema. Placeringen ved den smukke natur omkring Skanderborg giver udsigt til sø, skov og byen. I nord afgrænses erhvervsparken af motorvej E45 med afkørsel 53, og giver dermed på samme tid optimale adgangsforhold og synlighed. En reference til infrastrukturen gives også i projektets navn, som markedsføres under “S/53 – Skanderborg Business Park”. Byggemuligheden på i alt 43.500 kvm opføres i etaper med første indflytning i 2012.

Artikel:

45.000 kvm erhvervspark på vej i Østjylland af Building Supply

Link:

MTHøjgaard

Renoveringen af almene boliger er for alvor ved at tage fat i Aarhus. Vinderne af Viby Syd er netop fundet, helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj blev vedtaget af beboerne i 2010, i Boligforeningen Ringgårdens afdeling 1 renoveres 6 boligblokke og der ud over nybygges for mange millioner på Docklands i de kommende år. Et regulært byggeboom hos boligforeningerne.

For nylig blev endnu et renoveringsprojekt præsenteret. Skovgårdsparkens 9 boligblokke i Brabrand skal renoveres fra foråret 2011 til maj 2013. De i alt 256 boliger får ny facade og energioptimiseres, så de opfylder kravene til energiklasse 2015. Det sker bl.a. ved at bore jordvarmerør 250 m ned i jorden og installering af solceller til varmtvandsproduktionen. Renoveringen betegnes af Brabrand Boligforening som:

…”den første og største af den type renoveringer i Danmark.”

De mange renoveringer hos boligforeningerne har ofte to formål: Implementering af bæredygtige energiløsninger og forskønnelse af facaden, hvor førstnævnte er med til at reducere omkostningerne, er sidstnævnte et forsøg på at gøre boligerne attraktive for ressourcestærke lejere.

Links:

– Poulsen & Partnere

– Brabrand Boligforening

[update d. 13/3-2011 kl. 20.18] Hvad er der forresten blevet af penthouseetagen, som det fremgår af Poulsen & Partneres website, at der blev projekteret med i 2008? 30 nye boliger skulle have været tilføjet.

Link:

Poulsen & Partnere

Jeg beklager det sene indlæg. Vinderne af konkurrencen om det storstilede renoveringsprojekt for de sociale boligområder Rosenhøj, Kjærslund og Søndervang er nu blevet valgt. Tre hjemlige arkitektfirmaer tegner de fem delprojekter i Viby Syd:

  • Arkitema er den store vinder med masterplanen for hele området, renovering af Rosenhøj og landskabsarkitektur for Kjærslund. Vinder i samarbejde med aarhusingeniørerne i Viggo Madsen og tegnestuen EFFEKT fra København.
  • C. F. Møller vinder medborgerhus ved Søndervangskolen. Vinder i samarbjede med Niras, ÅF Hansen og Henneberg.
  • aarhus arkitekterne vinder kommunale arbejdspladser. Vinder i samarbejde med entasis, Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, Alectia og kulturkonsulent Nueva.

Fremgangsmåden minder meget, om den vi har oplevet ved helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj, bortset fra boligblokke ikke nedrives. Næste skridt i processen er behandlingen af vinderforslagene i Byrådet og i boligforeningerne Århus Omegn og ALBOA til maj. Arkitema fortæller om helhedsplanen og Rosenhøjs fremtid som bæredygtigt bykvarter:

Den overordnede vision for helhedsplanen er at skabe én samlet bydel. De tre boligområder Rosenhøj, Kjærslund og Søndervang føles i dag adskilte og for at helhedsplanen skal blive en succes, skal de hænge sammen både fysisk, funktionelt og mentalt – som en samlet bydel i Aarhus. Arkitekt Steen Gissel, Arkitema, forklarer hvordan vinderforslaget griber fat i denne udfordring: “Vi samler de tre boligområder ved at introducere et grønt strøg, der binder de tre boligområder sammen til et samlet landskabeligt forløb med varierende oplevelser og stiforløb, der bugter sig igennem hele den nye bydel”.
Samtidig med renoveringen af alle facader i Rosenhøj opsættes solfangeranlæg på tagene, der tilsammen vil udgøre Europas største solpark med 12.000 kvm solfangere og solpanler, der kan tilkobles det lokale fjernvarmeanlæg og forsyne 1100 boliger og dermed bliver Rosenhøj mere end selvforsynende.

Nicolai Wammen udtaler i forbindelse med afsløringen af vinderne:

“Det er nogle spændende og visionære vinderprojekter, som skal være med til at gøre bydelen endnu mere attraktiv. Det er vigtigt for mig, at de fysiske forandringer i Viby Syd bygger videre på den gode og engagerede indsats, som allerede er igangsat i området. Helhedsplanen og de fysiske forandringer, som nu er kommet et skridt nærmere, skal være med til at gøre Rosenhøj, Kjærslund og Søndervangen til en samlet og attraktiv bydel – til gavn for beboerne og resten af byen.”

Artikler:

Vinderprojekter for Viby Syd afsløret af Aarhus Kommune

– Arkitema vinder i samarbejde med ingeniørfirmaet Viggo Madsen og Effekt helhedsplanen for Viby Syd af Arkitema

Viby Syds nye samlingssted af C. F. Møller

aarhus arkitekterne vinder delprojekt i konkurrencen om byfornyelse af viby syd af aarhus arkitekterne

Viby Syd klar til forandring af JP Aarhus

Links:

Ingeniørfirmaet Viggo Madsen

Borgerportalen Viby Syd

Jeg stødte tilfældigvis over dette projekt, som fortjener at blive nævnt. Der er tale om et infillboligbyggeri med 11 lejligheder og 5 bagvedliggende “atelierlejligheder” beliggende i Skt. Pauls Gade, Frederiksbjerg.

I øjeblikket er grunden til salg til en pris på 20 mio. kr., og det færdigarbejdede projekt estimeres at koste køberen yderligere 14 mio. kroner at opføre. DanBolig vurderer dog, at en samlet salgspris for lejlighederne vil blive 45 mio. kroner dvs. en gennemsnitlig pris på 2,8 mio. kroner, som gør det til en sund forretning. Alt boligbyggeri er næsten en sund forretning i Aarhus i disse dage… En overdrivelse, men den underliggende pointe er stadig sand.

Projektet erstatter denne og bagvedliggende boliger, hvis det opføres:

Vis stort kort

Links:

DanBolig

Prisme arkitekter

Jeg skrev i juni om Henton Ejendommes byggeri af fire boligblokke i Sønderhøj, hvor kun den ene var blevet bygget. Ejendomsselskabet har dog en nyhed fra august på deres website, om at de resterende tre boligblokke med i alt 74 lejligheder nu er under opførelse, og de første lejligheder forventes klar til udlejning i august 2011.

Tidligere indlæg:

Udsigten i Viby

Link:

Henton Ejendomme

Udsigten Viby

september27

Prækvalificerede konsortier til Viby Syd offentliggjort

Udgivet af Asbjørn Skødt i Aarhus Syd med Kommentarer lukket til Prækvalificerede konsortier til Viby Syd offentliggjort

Kilde: Århus Kommune

Konsortierne der skal konkurrere om omdannelsen af bydelen Viby Syd til et attraktivt boligområde er blevet udvalgt:

  • Bascon, Tegnestuen Vandkunsten samt Metopos by- og landskabsdesign. 
  • Ingeniørfirmaet Viggo Madsen, Arkitema, Effekt, Center for Idræt og Arkitektur (CIA) samt Uiwe – kulturplanlægning. 
  • C. F. Møller, Niras, ÅF Hansens & Henneberg. 
  • Aarhus arkitekterne, Entasis, Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, Alectia samt Nueva v. kuluranalytiker Caroline Beck.

Kommunen beskriver projektets formål således:

Målsætningen for Helhedsplanen er at skabe en mere attraktiv bydel med en alsidig beboersammensætning, hvor beboerne trives og føler sig trygge. Udover en markant fysisk forandring indeholder planen derfor også en styrket social indsats, der har fokus på beboernes trivsel og tryghed. Særligt området omkring Rosenhøj har i de seneste år oplevet stigende sociale problemer. De nye fysiske rammer skal sammen med en række sociale tiltag, et styrket skoletilbud og mere fokus på sundhed og idræt være med til at skabe en positiv udvikling i området.

Artikel:

Fire teams kæmper om at udvikle Århus-bydel af Building Supply

Link:

Kommunens side om projektet

september23

KPC overtager projekt af Essex

Udgivet af Asbjørn Skødt i Aarhus Syd med Kommentarer lukket til KPC overtager projekt af Essex

KPC bygger endnu et projekt i Århus nærmere bestemt Skåde Bakker, hvor de har overtaget boligprojektet “Emiliedalen” af Essex, der ikke magtede opgaven pga. finanskrisen. De har været nødt til at sælge ud for at overleve, men nu som følge af fald i entreprise- og grundpriser, vil KPC begynde at bygge d. 1. december. Der er tale om 165 boliger, der oprindeligt var tænkt som ejerboliger og ejerlejligheder, og som nu vil blive udbudt til leje. Hvorfor ikke lade direktør for KPC, Peter Christophersen, sige det med egne ord til JP Århus:

“Tidligere har Emiliedalen været tænkt som ejerboliger og ejerlejligheder. Det blev der med finanskrisen sat en grundig stopper for kunne lade sig gøre. Nu er der sket det, at entreprise- og grundpriserne er faldet. Det tilsammen gør, at det er blevet billigere at opføre boliger, og at tingene kan hænge sammen.”

“Nu kan pensionskasserne erhverve boliger til en fornuftig pris, og det er der så nogle af dem, der er interesserede i. Man har tillid til, at man kan leje dette byggeri ud, fordi beliggenheden er så fremragende. Samtidig er der venteliste til de boliger, som ligger i Emiliedalen i dag, fortsætter han.”

Arkitema har tegnet boligerne, der vil stå klar til sommer 2012. Efterhånden er en del pre-krise projekter blevet vakt fra de døde, og ikke mindst er det positivt at se nye, stærke developere tage over, hvor andre har måttet slippe. Oprydningen er godt i gang.

Artikel:

KPC opfører 165 boliger ved Århus af Building Supply