Leif har i starten af oktober også besøgt to andre markante byggepladser på De Bynære Havnearealer, navnlig Multimediehuset og Marina house, og fotograferet den aktuelle status på byggerierne. Marina House var det første byggeri i den nye bydel, der skød over jorden, men som det kan ses i billederne, vil der gå lang tid endnu, før det nye Multimediehus rejser sig ved Europaplads. Nedbrydning af kajkonstruktionerne, pælning og spunsramning pågår.

Link:

Urban Mediaspace

Marina House

Arbejdet med Isbjerget skrider frem, og Leif har været forbi med sit kamera og taget nogle smukke billeder. Se med!

Link:

Leifs fotoblog

I aftes har boligforeningen AAB udsendt det første nyhedsbrev i forbindelse med byggeriet af deres 55 almene boliger i kæmpeprojektet Lighthouse* på havnen. I det nyhedsbrev skriver AAB, at de overtager det allerede færdigstøbte fundament d. 12. oktober, igangsætter byggeriet d. 1. november, venteliste til boligerne oprettes d. 1. februar og forventer indflytning d. 1. oktober 2012. Fra november er dermed hele 1. etape af Lighthouse* under konstruktion.

Anslået månedlig leje for 3 vær. 90 kvm: 7.425 kroner

Anslået månedlig leje for 4 vær. 108 kvm: 8.910 kroner

I dag afholdt Lighthouse*-developeren Havneinvest Aarhus som bekendt også “Åben byggeplads”. 41 ud af 90 ejerlejligheder er allerede solgt, så det tegner godt for projektet. Den faste læser og kyndige fotograf, Leif, var med og fik taget nogle rigtig fede billeder.

Link:

Leifs fotoblog

Et stemingsindtryk af byggeaktiviteten og ikke mindst støjen fra de to kæmpebyggepladser på den indre havnefront.

På websitet for Aarhus Docklands/De Bynære Havnearealer kan borgere nu indsende deres forslag til et nyt navn for bydelen.

Ind til videre er der indkommet to forslag: “Midthavn” og “Nordhavn/Nordhavnen”.

Link:

De Bynære Havnearealer

Tryk, tryk, tryk

Mit første indtryk er, at den interaktivitet og detaljerigdom, som en samlende portal for udviklingen af Aarhus Docklands kunne gavne af, mangler, men måske det kommer. Forhåbentlig bliver nyhedsfrekvensen større fremover.

Under alle omstændigheder er det positivt med et redesign af det gamle website, som nu i stedet fremtræder tidssvarende omend en smule kedeligt med brugen af den samme skabelon, som alle andre websites fra Aarhus Kommune benytter.

Tegnestuen CEBRA lo-fi filmer deres byggerier på Aarhus Docklands/De Bynære Havnearealer. Jeg har indlejret videoerne herunder, hvor det bl.a. kan ses, at Marina House som den første bygning skyder i vejret, og har nu elementer til 4 ud af 8 etager monteret.

LÆS MERE

Alle der har kørt forbi Europaplads i de her dage har ikke kunne undgå at bemærke det kæmpe skilt, som er blevet opsat i forbindelse med byggestart på Urban Mediaspace-projektet. To skilte er opsat på i alt 96 kvm og to fundamenter med i alt 55 tons beton er støbt til formålet.

Urban Mediaspace er den største enkeltstående anlægsinvestering i Aarhus’ historie, og Aarhus Kommune har da også truffet den uundgåelige konsekvens ved dette og bestilt de største byggepladsskilte i Aarhus’ historie.

Kilde: www.urbanmediaspace.dk

Link:

Urban Mediaspace

juni2

Udbud af Pier 4, felt 8

Udgivet af Asbjørn Skødt i Aarhus Ø med Kommentarer lukket til Udbud af Pier 4, felt 8

Et byggefelt som del af det for nyligt annoncerede ungdomscampus på De Bynære Havnearealer er i dag blevet udbudt til salg af Århus Kommune. Det er første gang i meget lang tid, at der er blevet udbudt grunde på De bynære Havnearealer. Nedenfor er salgsoplysningerne fra kommunens website:

Areal

Arealet er beliggende på De Bynære Havnearealer, Delområde 4, Pier 4, Felt 8. Arealet udstykkes som sokkelgrund og vil efter udstykningen have et grundareal på ca. 420 m2. Køber forpligter sig til at være medlem af den fælles grundejerforening og herigennem deltage i anlæggelse og vedligeholdelse af fællesarealer på de vilkår, der fremgår af udbudsmaterialet.

Byggemulighed

På ejendommen kan opføres ca. 2.520 etagemeter ustøttede private ungdoms-boliger. Udbudsmaterialet indeholder vilkår om byggepligt.

Pris

Arealet udbydes med en mindstepris på kr. 4.000,00 pr. etagemeter byggeret eller i alt ca. kr. 10.080.000,00.

Materiale

Udbudsmaterialet i form af udbudsbrev med bilag og betinget salgsaftale med bilag kan rekvireres hos:

Udviklingssekretariatet for De Bynære Havnearealer
Pakhus 27
Nordhavnsgade 12, st.
8000 Århus C
Telefon: 8940 2360

Frist

Tilbud på køb af arealet skal være modtaget hos Udviklingssekretariatet for De Bynære Havnearealer senest den 21. juni 2010, kl. 12.00.

Plangrundlaget kan ses på www.debynaerehavnearealer.dk.

Der tages forbehold for Byrådets godkendelse.

Salget sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse af 20. juni 1991. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge til den udbudte pris.

Indlægget opdateres løbende!

På pressemødet i dag i Pakhus 27 på De Bynære Havnearealer, blev konsortiet der har vundet konkurrencen om Navitas Park afsløret. Det blev konsortiet med arkitektfirmaerne Kjaer & Richter beliggende i Mejlgade og Christensen & Co Arkitekter i København, entreprenørselskabet E. Pihl & Søn, landskabsarkitekt Marianne Levinsen Landskab ApS og ingeniørfirmaet Alectia, der vandt konkurrencen.

Bedømmelsesudvalget har udtalt følgende om det vindende projekt:

Forslaget har mest kompetent og omfattende forstået og bearbejdet bygherrernes ønsker med Navitas Park, idet det på ganske pragmatisk vis etablerer en overbevisende fusion af brugernes krav til funktionalitet, udnyttelse og arkitektur, byens ønsker og tidens energimæssige betingelser. Hovedanslaget skærper appetitten for det krystalliske bygningsværk, der både kan stå alene, men også knytter sig til omgivelserne igennem den opmærksomme forholden sig til konteksten, blandt andet gennem den generøse åbning mod Den centrale havneplads.

Den endelige aftale mellem bygherrerne og det vindende konsortium underskrives i løbet af sommeren, og derefter skal en lokalplan udarbejdes og vedtages af kommunen, hvorefter byggeriet kan gå i gang.

De fire tabende projektkonsortier:

MT Højgaard a/s – Henning Larsen Architects A/S – Schønherr Landskab KS Landskabsarkitekter MAA MDL – Grontmij Carl Bro A/S – Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S

Hoffmann A/S – Arkitema K/S – Niras A/S

Enggaard A/S – Per Aarsleff A/S – schmidt hammer lassen architects – Lund+Slaato Arkitekter AS – Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue – Rambøll Danmark A/S

NCC Construction Danmark A/S – Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S – Metopos ApS – COWI A/S

Flere visualisationer – Klik på billederne for højere opløsning

Kilde: navitas-park.dk

Om byggeriet

Byggeriet af Navitas Park begynder i 2011 og forventes at stå færdigt i 2014 samtidigt med Multimediehuset. Byggeomkostningerne løber op i 700 mio. kr., hvilket de tre bygherrer Ingeniørhøjskolen, Maskinmesterskolen og Incuba Science Park betaler. Århus Kommune er også bygherre på projektet med et underjordisk parkeringsanlæg med 450 offentlige pladser. Ingeniørhøjskolen og Maskinmesterskolen finansierer deres del af byggeriet ved salg af eksisterende bygninger, hvor Incuba Science Park i stedet allerede udlejer lokaler til forskning og innovationsselskaber ved universitetet, Katrinebjerg og Skejby, da udvider de nu med lokaler til forskning inden for energi og teknik i det kommende Navitas Park. Mere end 2000 studerende, undervisere og ansatte vil få deres daglige gang i Navitas Park, når byggeriet er færdigt.

Pressemeddelelse fra bedømmelsesudvalget

Mediernes dækning:

Stjernehus på Århus Havn af JPÅrhus

Links:

Navitas Park

Kjaer & Richter

Christensen & Co Arkitekter

Marianne Levinsen Landskab

– E. Pihl & Søn

Alectia

Århus Kommune