Krifa har afholdt rejsegilde på byggeriet af deres nye hovedsæde i Lisbjerg. Til det har Århus Stiftstidende skrevet en kort artikel med en meget åndssvag overskrift.

Artikel:

Krifa-hovedsædet fejrer rejsning af Århus Stiftstidende

Det kommende hotel i Østergade, Scandic Aarhus City, har også afholdt rejsegilde, og TV2 Østjylland bringer et TV-indslag derfra.

                         

Leverandøren af IT-infrastruktur Atea har valgt at opføre nyt domicil i samarbejde med NCC Property Development på Tangen 4, Skejby. Atea har i forvejen til huse i Skejby, men de 400 medarbejdere kan nu se frem til bedre arbejdsforhold, hvor den nyeste teknologi integreres i bygningen. I alt opføres 8.000 kvm, der skal stå færdig til februar 2013. aart architects har tegnet den tre-etager høje bygning, som faktisk er ganske flot. Rambøll er ingeniør på projektet.

En rigtig god fyraftensnyhed her op til weekenden. Læs den fulde pressemeddelelse herunder.

Links:

Atea

NCC

aart architects

Rambøll

LÆS MERE

Byrådet vedtog i onsdags en anlægsbevilling på samlet 169,6 mio. kroner forr opførelsen af 85 plejeboliger på adressen Hedevej 50 i Risskov. Plejeboligerne vil opfylde kravene til energiklasse 2015. Aarhus Kommune skriver om byggeprojektet:

Baggrunden for projektet er at gennemføre plejeboligbyggeri af fabriksfremstillede rumstore elementer, som lever op til lavenergibyggeri klasse 1 eller bedre, og som samtidig holder sig inden for det normale statslige maksimumsbeløb for plejeboligbyggeri. Projektet skal derfor give erfaringer til brug for fremtidige udbud af præfabrikeret byggeri, så Aarhus Kommune i det fremtidige byggeri kan kombinere ønskerne om at bygge billigt og kvalitetsbevidst samtidig med at byggeriet lever op til kommunens målsætning om at blive CO2-neutral i 2030.

Byggestart sker i september 2011, og plejeboligerne forventes færdig i januar 2013.

Link:

Sag 3. 85 plejeboliger på Hedevej 50

[update d. 1/7-2011 kl. 14.30] Det er firmaerne Regnbuen arkitekter, Scandi Byg og Esbensen Rådgivende Ingeniører, der vandt udbuddet om de 85 plejeboliger i Risskov.

Nyhed:

85 plejeboliger, Hedevej i Risskov – Århus Kommune af Regnbuen arkitekter

Jeg har fået tilsendt 11 billeder af CEBRA, arkitekterne bag Elbek & Vejrups nye hovedsæde i Skejby. Billederne er af meget bedre kvalitet end dem, jeg viste for nogle uger siden, hvorfor jeg stærkt kan anbefale at trykke “Læs mere…” (Burde være “Se mere”). Se også billeder af bygningens interiør, hvor et stort, florabeklædt atrium giver lys og rum til et dynamisk arbejdsmiljø.
Billedernes fotograf er Vivian Leisner. [BEMÆRKNING: Billederne er ikke længere tilgængelige.]
Link:
CEBRA

It-virksomheden Elbek & Vejrup vækster i disse år gennem opkøb og fusioner. Beslutningen om at opføre et nyt hovedsæde er dermed nærliggende, da de får nogle attraktive rammer, de kan vise frem til deres kunder men ikke mindst også for medarbejderne i det daglige.

CEBRA har tegnet bygningen, der markerer deres første opførte bygning i Skejby, da de også indgav konkurrenceforslag til hovedsædet for NRGI, som schmidt hammer lassen vandt. Det synes jeg, de er sluppet heldigt fra, omend bygningen står en smule alene. På CEBRAs website fremgår det dog, at en tvillingebygning er planlagt, når Elbek & Vejrup får behov for yderligere kvadratmeter.

Den 28. marts flyttede Elbek & Vejrup så ind i det nye hovedsæde.

Links:

Elbek & Vejrup

CEBRA

Anlæg og drift af byggepladsen ved Det Nye Universitetshospital i Skejby er nu sendt i udbud, og markerer dermed projektets første udbud men langt fra sidste. Det estimeres at op mod 50 entreprenører skal arbejde på projektet ind til 2019, hvor den enorme hospitalsudvidelse forventes færdig. Byggepladsen skal have kapacitet til 1.200 arbejdere og rumme to sideløbende byggespor, hvor det forventes at der opføres 1.500-2.000 kvm hver måned.

Næste udbud er byggemodning, der sendes i udbud i juli 2011. Alle udbud kan læses og skal indsendes digitalt på www.eu-supply.com.

Pressemeddelelse:

Prækvalifikation af Byggepladsernes fællesfaciliteter af Projektafdelingen for DNU

MT Højgaard har påbegyndt byggeriet af 1. etape af Agro Food Parks udvidelse i Skejby, som blev vundet af aarhusianske Kjaer & Richter tilbage i oktober 2010. Agro Food Park skriver i sin pressemeddelelse:

Byggeriet, der forventes indflytningsklart ved udgangen af 2011, kommer til at rumme 120 medarbejdere fra blandt andet virksomhederne ISIS A/S, Agro Business Park, TINE Ingredients SA, Delta A/S, International Starch A/S, GLS-A, Landbrug & Fødevarer, Mælkeudvalget samt Agro Food Parks sekretariat.

Derudover vil huset rumme et showkøkken, mødefaciliteter og et projektcenter, der skal støtte tværfagligt projektarbejde.

Visionen med Agro Food Park er at skabe en innovativ ramme for videnspredning og udvikling, og parken skal stå i spidsen for at markedsføre Østjylland som et europæisk kraftcenter for landbrugs- og fødevareinnovation. Målet er, at Agro Food Park i 2020 beskæftiger 3.000 medarbejdere fordelt på 40-50 virksomheder og videninstitutioner.

Pressemeddelelse:

Agro Food Park rejser sig i landskabet

Tidligere indlæg:

– Kjaer & Richter vinder første etape af Agro Food Park, d. 30. oktober 2010

Rambølls udvidelse af domicilet i Aarhus blev indviet d. 8. april. Det er dog ikke Rambøll selv, som er bygherre på den 5.900 kvm store udvidelse men i stedet Danica Ejendomsselskab ApS. Rambøll Management, Rambøll Danmark og det Rambøll-ejede Attractor samler i alt 600 medarbejdere i Skejby-domicilet, som med udvidelsen når op på 13.000 kvm.

3XN har tegnet udvidelsen, mens A. Enggaard er entreprenøren.

Artikel:

Rambøll rykker sammen i Skejby af dinby.dk

Links:

Rambøll

3XN

A. Enggaard

Som jeg tidligere har berettet, arbejder det sundhedsvidenskabelige fakultet (Health) ved Aarhus Universitet med at etablere et forsknings- og uddannelsescenter i Det Nye Universitetshospital. Stedet får den engelske titel Center for Research and Education, der forkortes CORE, hvor førstnævnte beskriver hvad centret er, beskriver forkortelsen hvor centret er. Det er nemlig meningen CORE skal placeres i Forum dvs. tårnet i DNU-projektet, og bliver dermed “kernen” i hospitalets struktur.

I øjeblikket arbejdes der med at finde den fornødne finansiering på ca. 500 mio. kroner, hvilket Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S forventes at bidrage med. Dekan for Health Allan Flyvbjerg udtaler:

“Udviklingen af nye teknologier og samarbejdet med industrien er som regel adskilt i to forskellige klumper, men her vil vi gerne have et samarbejde midt i hjertet af sygehuset.”

“Det bliver en nyskabelse i Europa, at man har udvikling af løsninger, der kommer det omgivende samfund, patienter, sygehuset og universitetet til gode, så tæt integreret, at man ikke ved, hvad der er højre og venstre hånd.”

Selvom der på dette stadie ikke er meget nyt at berette, så er det betryggende at få bekræftet, at der stadig arbejdes aktivt videre med højhusdelen i DNU-projektet. Man kunne frygte det modsatte som følge af projektets økonomiske nedskæringer.

Artikel:

Banebrydende Skejby-center på vej af JP Aarhus

Selskabet Domis K/S har i samarbejde med Aarhus Kommunen udviklet en helhedsplan for et gammelt industrikvarter på samlet 129.000 kvm i Risskov. Området ligger mellem Gustav Holms Vej og Vejlby Ringvej, og det er planen i alt 125.000 kvm skal opføres til erhverv og boliger, her af de 35.000 kvm til erhverv. Intentionerne i helhedsplanen lægger op til, at der skal bygges højt i 3-8 etager og et enkelt højhus på 11 etager men ikke tæt, da grønne arealer indkapsler bygningerne, der på samme tid adskilles af kanaler til fire nord-sydgående områder. En central hovedgade gennemskærer området, hvor de ca. 900 boliger afskærmes for støj af erhvervsbygningerne, der placeres ud mod Vejlby Ringvej med detailhandel over for Veri-Centeret. Byrådet skal nu tage stilling til sagen, og efterfølgende skal en eller flere lokalplaner udarbejdes.

Direktør i Domis Lars-Erik Larsen udtaler:

Det er et ganske enestående samarbejde med Århus Kommune, der har banet vejen for denne helhedsplan for området. Dermed lukkes et mildest talt ikke særlig pænt areal af på en flot måde, der passer godt til kvarteret. Det har også været positivt at mærke interessen fra en række private – lokale boligforeninger og andre – som har været med til at påvirke udviklingen af helhedsplanen

Domis er selskabet bag Åhusene ved Søren Frichs Vej og er medejer af Havneinvest bag Light*house. Helhedsplanen er udarbejdet af GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning ApS med base i Kolding.

Dokument:

Helhedsplan

Artikler:

Ny stor bydel i Risskov med fokus på det grønne af Aarhus Kommune

Ny bydel på vej i Risskov af Århus Stiftstidende

Link:

GBL Gruppen for by og landskabsplanlægning