Jep, det er sandt. “Langt om længe” er en underdrivelse i denne sammenhæng. Byrådet vedtog på byrådsmødet d. 10. august lokalplanen samt tillæg nr. 10 til kommuneplanen for grunden, hvor Dansk Erhvervsprojekt planlægger at opføre en klynge af otte højhuse i varierende højder og etageantal. Højhusene er tegnet af Arkitektfirmaet C. F. Møller og skal rumme erhverv samt konferencehotel.

Højhusene ved Viborgvej har været sagsbehandlet af kommunen siden 2008, men hovedårsagen til den lange sagsbehandlingstid tilfalder dog bygherren Dansk Erhvervsprojekt, som under finanskrisen, har sat projektet i bero.

Hvorvidt Dansk Erhvervsprojekt har lejeaftaler underskrevet er ikke offentligt kendt, hvorfor kæmpeprojektet rummer en vis usikkerhed. Højhusene planlægges opført i tre etaper.

Dokumenter:

Lokalplan 885

Kommuneplantillæg 10

Links:

Sagsbehandlingen af lokalplan 885

Dansk Erhvervsprojekt

Tidligere indlæg:

Højhusene ved Viborgvej godkendes i Byrådets 1. behandling, 13. januar 2011

Højhusene ved Viborgvej ændres i lokalplanforslag, 20. december 2010

Nye visualisringer af højhusene ved Viborgvej, 8. november 2010

Det betyder, at lokalplanen sendes i sidste høringsfase fra d. 26/1-23/3. Se mit tidligere indlæg om lokalplanens indhold for yderligere oplysninger.

Tidligere indlæg:

Højhusene ved Viborgvej ændres i lokalplanforslag

[update d. 13/1-11 kl. 15.49] Byrådspolitikeren Jan Ravn Christensen (SF) har bedt kommunen udarbejde et notat om, hvorvidt markedet i Aarhus kan bære endnu et hotelprojekt. Kritik som jeg også før er kommet med i forbindelse med de mange hotelprojekter, der arbejdes med. Nicolai Wammen mener markedet skal råde, og konkurrence er vigtig for lavere priser på hotelovernatninger. Det er i sin substans ganske sandt, men spørgsmålet er også om Viborgvej ved Tilst er den rigtige placering for et stort hotelhøjhus. Det er den vurdering, Byrådet skal tage.

Godkendes lokalplanen skal der findes hoteloperatører til højhusene: Light*house, Sky Tower og så Viborgvej. Sikkert er, at ikke alle vil blive realiseret inden for en overskuelig fremtid. Jeg forventer dog, at en kommende hoteloperatør bliver First Hotels, der har hoteller i hele norden og i Aalborg, Odense, Kolding og tre stk. i København. De må være meget interesserede i at komme ind på det aarhusianske marked.

Nu sker der endelig skred i sagen om højhusene ved Viborgvej. Lokalplanforslaget er gjort tilgængeligt af kommunen, men dog ikke sendt i høring endnu, og kommunens sagsbehandling medfører en ændring i bygningshøjden på det ene højhus fra maks. 100 m til maks. 75 m og 23 etager. Det lyder for mig som en rigtig god idé. Projektet er i forvejen oppustet med de mange tårne.

Lokalplanområdet tillader bebyggelse på i alt 32.000 kvm. Lokalplanen kan kun vedtages med et tillæg til kommuneplanen på grund af bygningshøjderne, der strider med den eksisterende kommuneplan for området. I alt 73 indsigelser har kommunen modtaget under den første forudgående høring. 34 af dem er dog enslydende, hvorfor de af kommunen betragtes som en underskriftsindsamling.

Dokument:

Lokalplanforslag 885

Links:

Dansk Erhvervsprojekt

Zenit Company House i Hasle tegnet af Aarhus Arkitekterne står nu færdig med sin første etape, som udlejes til firmaerne Tryg, rgd revision, NCC og Otra. Blot 1.542 kvm af de 7.952 kvm står ledige, og de to resterende etaper af Zenit Company House bygges, når der opnås kontrakt med en eller flere lejere.

Link:

Zenit Company House prospekt

Jamen dog. Højhusene ved Viborgvej skal behandles for første gang på byrådsmødet d. 12. januar.

Link:

Lokalplanlægningen

Jeg havde ikke forventet at skrive meget mere om dette projekt andet end dets skrinlæggelse. Nu viser det sig til gengæld, at firmaet bag højhusene, Dansk Erhvervsprojekt, har opdateret deres website med visualiseringer og en ny grundplan for højhusene. Dansk Erhvervsprojekt skriver således nu for første gang om projektet på deres website omend fåmælt:

Under planlægning!

3 nye etaper ved Viborgvej med kontorer og hotel samt underjordisk parkeringsanlæg.

Lokalplanforslaget lægger op til fire højhuse på henholdsvis 100 m, 60 m, 45 m og 40 m fordelt på to grunde på hver sin side af Viborgvej. Lokalplanarbejdet har stået på siden december 2007, og det er den mest absurde lokalplanproces, jeg til dato har set som borger i Århus Kommune. Der har været utallige “Afventer rekvirent” optegnelser, men som noget nyt står der nu “Afventer Teknik og Miljø”, så måske er projektet ikke dødt. Det må tiden vise. Jeg så dog hellere, at nogle af de mange eksisterende højhusprojekter blev igangsat i stedet for flere højhusprojekter, der konkurrerer om de samme lejere. Der må og skal snart ske en afklaring om, hvad der bygges, og hvad der ikke bygges inden for de næste år.

Lokalplan:

Oversigt over lokalplanarbejdet

Forhøringsfolder

Link: