Nu er der nyt vedrørende det sundhedsvidenskabelige fakultets byggeplaner i Universitetsparken. Universitets- og Bygningsstyrelsen har udbudt byggeriet af 10.400 nye kvadratmeter og ombygningen af 14.500 eksisterende kvadratmeter herunder vigtigst Bartholinbygningen ud mod Nørrebrogade. De skriver:

Overordnet består projektet af nybygning og renovering af forskningsfaciliteter til Faculty of Health Sciences,Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet samt en helhedsplan for Institut for Biomedicin i Universitetsparken i Aarhus. Projektet omfatter forslag til:
Nybyggeri af ca. 8.300 m² laboratoriebygning, ca. 1.900 m² kælderareal og op til 2.100 m² underjordiskeanlæg, bl.a. stald og forbindelsesgange,
Renovering af ca. 3.500 m² laboratoriefaciliteter i bygning 1233 og 1234,
Renovering af ca. 11.000 m ² laboratoriefaciliteter og stalde i Bartholinbygningen og
Helhedplan for den kommende Aarhus Universitet Institut for Biomedicin med henblik på at skabelandskabelig sammenhæng og god logistik mellem instituttets nuværende og kommende bygninger iUniversitetsparken med Victor Albeck Bygningen som et socialt og repræsentativt element. Forskningsarealerne skal understøtte udviklingen af fremtidens forskningsmiljø og synergi på tværs af forskningsenhederne.

Link:

Universitets- og Bygningsstyrelsen

Tidligere indlæg:

Aarhus Universitet fremlægger ny struktur

Nyhedskilde: Building Supply

JP Aarhus skriver i dag, at Aarhus Universitets højhusbyggeri på Lille Barnow-grunden først står færdig i 2018 i modsætning til tidligere 2016. Det er en skam, men det forstås, når begrundelsen fra prorektor Søren E. Frandsen lyder:

“Vi ønsker, at der gøres meget ud af det arkitektoniske, og når man hæver overliggeren på det område, koster det på tiden.”

Næste skridt er en international arkitektkonkurrence, men først i 2013 erklæres en vinder, hvorefter lokalplanarbejdet går i gang, og selve byggestart forventes i 2015. Aarhus Universitet har lanceret et website for AU Arts and Business Building, hvor de opsummerer formålet med højhuset meget fangende:

Aarhus Universitet planlægger et storslået byggeri. Med en visionær arkitektur bliver bygningen et nyt vartegn for Aarhus Universitet og for Aarhus som vidensby. Den ny bygning opføres for at understøtte et universitet, som er i stærk udvikling, og som vil være en del af den globale universitetselite.

Jeg kan klart anbefale at besøge websitet, som jeg linker til herunder, samt åbne prospektet for byggeriet under “Dokumenter”. AU means serious business.

Artikel:

Ikonhøjhus først klar i 2018 af JP Aarhus

Link:

AU Arts and Business Building

Det er ikke nogen nyhed, at den midtjyske professionshøjskole VIA University College ønsker at bygge sit nye campus for uddannelserne til lærer, pædagog, social rådgiver og inden for offentlig administration på Ceres-grunden, men hvad nyt er, at professionshøjskolen nu har indgået aftale med udvikleren og entreprenøren A. Enggaard om byggeriet. A. Enggaard indgik selv tidligere i år en betinget salgsaftale med Royal Unibrew om køb af Ceres-grunden i optioner.

Arkitema har tegnet den nye campus i centrum af Aarhus, der spreder sig over i alt 6 bygninger, som sluttes sammen ved hjælp af gangbroer i flere etager. Den indgåede aftaler betyder, at et meget stort område på Ceres-grunden allerede er forhandlet på plads, hvorfor udviklingen af Ceres-grunden sagtens kan gå stærkt, når først lokalplanen godkendes hen over sensommeren/efteråret.

Hvornår byggeriet går i gang, og hvad det kommer til at koste er ikke offentliggjort, men Campus Aarhus C, som det er døbt, kommer fra januar 2015 til at få 5.500 studerende. Formand for VIAs bestyrelse, Johannes Flensted-Jensen, udtaler:

”I forhold til de første tidsplaner for projektet, hvor vi skulle flytte ind allerede i 2014, var forløbet meget presset. Med den fastlagte dato for overtagelse har vi fået et halvt år mere til den første meget vigtige del af forløbet, hvor en lang række arbejdsgrupper i VIA drøfter, hvordan campus skal designes på den helt rigtige måde for at tilgodese vores studerende bedst muligt. Vi brugte samme proces i planlægningen af vores campusbyggeri på Hedeagervej i Aarhus N, som vi åbner efter sommerferien.”

En anden vigtig detalje er, at flytningen af læreruddannelsen fra betyder at Aarhus Universitet kan overtage ejendommen og bygge nyt i forlængelse af det kommende højhus på Lille Barnow-grunden.

Links:

Aftale på plads for VIAs campus på Ceresgrunden af VIA University College

A. Enggaard

Arkitema

Tidligere indlæg:

VIA med planer om et Campus Århus C, 1. november 2010

Den 10. juni blev første spadestik på HK Østjyllands nye hovedsæde i Brabrand taget, og hvis alt går vel bliver bygningen taget i brug d. 1. april 2012 (Hmm). Nærmeste naboer bliver hovedsæderne for Søværnets Operative Kommando og Jysk. Samtidig arbejdes der på at finde en erhvervslejer/ejer til et kommende nabobyggeri.

Fællesformand for HK Østjylland, Viggo Thinggård, udtaler:

”Vort nye hovedkontor er et fysisk fundament, der i overført betydning skal bygges videre på. HK-huset vil blive rammen om en righoldig medlemsaktivitet og styrke det faglige fællesskab blandt HK’erne i Østjylland.”

Sahl Arkitekter har tegnet det nye hovedsæde, der får adresse på Silkeborgvej 652.

Pressemeddelelse:

Første spadestik til nyt hovedkontor for HK Østjylland

Tidligere indlæg:

HK Østjylland opfører nyt domicil i Brabrand, 5. april 2011

HK Østjylland opfører nyt hovedkvarter, 28. juni 2010

Den private teologiuddannelsesinstitution Menighedsfakultetet har i samarbejde med Dansk Ethiopermission og Israelsmissionen taget første spadestik til en udvidelse på 750 kvm kaldet “Torvet”, der skal rumme administration og uddannelse. Første spadestik på den nye tilbygning tegnet af aarhusianske Pluskontoret blev taget d. 22. juni på Menighedsfakultetets ejendom Katrinebjergvej 75.

Publikation:

MF-bladet, 2. april 2011

Links:

Menighedsfakultetet

Pluskontoret

Byggeriet af Ingeniørhøjskolens lokaler til uddannelser inden for elektronik, IT og sundhedsteknologi er i fuld gang på Katrinebjerg, men endnu har ordentlige visualiseringer af bygningen ikke været offentliggjort. Arkitekterne bag, C. F. Møller, viser dog nu projektet i deres portefølje med to tilhørende visualiseringer:

Vi venter stadig på en projektside om Bestseller! 🙂

Link:

C. F. Møller

Langt om længe er den nordlige bastion, der kommer til at rumme et videns- og uddannelsescenter for energiteknologi, parat til at gå under konstruktion. Det sker på mandag d. 30. maj, og byggeriet vil strække sig tre år frem. Når Navitas’ 38.000 kvadratmeter står færdig, vil Ingeniørhøjskolen, Maskinmesterskolen og Incuba Science Park flytte ind.

De seneste dage har store mængder spuns været opbevaret på kajen ved Navitas, og over de næste 4-5 måneder vil en 700 meter lang spunsvæg med 18 meters dybde blive etableret i havnen. Kammeret, som etableres, skal fyldes med 60.000 kubikmeter jord, hvorefter selve byggeriet kan gå i gang. Store jordbunker opbevares på nabogrunden, hvor Bestseller graver ud til byggeriet af deres nye domicil, så synergieffekter kan høstes, hvis jorden blot skal transporteres til Navitas. Det er dog ren spekulation fra min side.

Projektchef Mogens Hansen udtaler om udfordringerne i beregningen og byggeriet af Navitas:

“Det er et komplekst anlægsarbejde, der starter nu. Det skyldes dels, at funderingsarbejderne skal udføres under påvirkning af et stort grundvandstryk, dels at undergrunden i Østjylland består af tertiært ler. Det kræver nogle avancerede beregningsmodeller at beskrive og forudsige, hvordan jorden vil opføre sig i samspil med konstruktionerne.”

Aarhus Kommune deltager som medbygherre på projektet med et underjordisk parkeringsanlæg til 450 biler. Kommunen finansierer ligeledes det sydlige trappeanlæg, der skaber en sammenhæng med vandet og Urban Mediaspace-projektet, der har første spadestik d. 8. juni.

Ny facade

Kjaer & Richter vandt sammen med Christensen & Co., Marianne Levinsen Landskab, Pihl, og Alectia konkurrencen om Navitas for et år siden nærmere bestemt d. 20. maj 2010. Konsortiet har nu viderebearbejdet deres vinderforslag drastisk, så Navitas får en anden facade end oprindelig tiltænkt. Facaden bliver sort og hvid, men bevarer de karakteristiske horisontale lag, der nu fremstår mere eksplicitte og brydes af små rektangler. Hvilken skam! Bygningen ligner efterhånden snarere en ordinær kontorbygning.

Navitas forventes færdig i 2014, hvor 2.500 studerende, undervisere og forskere får deres daglige gang.

Pressemeddelelse:

Nu vokser Aarhus ud i havet

De aarhusianske gymnasier er alle i gang med enten at renovere, bygge eller planlægge kommende investeringer i undervisningsmiljøerne. Den primære årsag for de fleste gymnasier er kritik fra arbejdstilsynet og de nye finansieringsmuligheder som selvejende institution. Den samlede investering vurderes til ca. 200 mio. kroner. Følgende projekter er i gang eller under opsejling:

Aarhus Katedralskole renoveres og får nyt ventilationsanlæg.

Marselisborg Gymnasium renoveres i løbet af sommerferien. Et større projekt til 80 mio. kroner der involverer en ny undervisningsfløj og idrætshal påbegyndes til efteråret.

Århus Statsgymnasium ombygges, så lokalerne bliver større og får nyt ventilationsanlæg.

Viby Gymnasium udvides i øjeblikket med nye lokaler til naturvidenskab og en ny idrætshal begge tegnet af Sahl Arkitekter. Sahl Arkitekter fik for nogle måneder siden et nyt website baseret på Flash, der gør det umuligt at hente grafisk materiale på deres website. Man kan samtidig heller ikke linke til en individuel side, så jeg har ikke andet end kritik til overs.

Egå Gymnasium skal tilbygges med nyt musiklokale, da det nuværende giver støjgener for lærerpersonalet i et tilstødende lokale. Gymnasiet er nybygget fra 2006 og bredt anerkendt men ligefrem gennemtænkt arkitektur?

Langkær fik i 2010 lov til at udbyde en international linje af undervisningsministeriet. I øjeblikket bygger DBU Jylland nyt hovedkvarter ved Langkær Gymnasium, da Langkær også indgik et samarbejde med dem om en ny fodboldlinje i 2010.

Risskov Gymnasium skulle efter sigende også have planer om byggearbejde.

Artikel:

Bygge-boom på gymnasier af JP Aarhus

[update d. 10/2-11 kl. 13.20] Århus Akademi vil også være med. De planlægger at bygge en penthouseetage på 1.800 kvm samt forbedringer af indeklimaet til samlet 50 mio. kroner. Akademiet, der udbyder HF og GSK, har oplevet en markant stigning i ansøgertallet de seneste to år. Arbejdet forventes færdig efter sommerferien.

Artikel:

Akademiet bygger i højden af JP Aarhus

På byrådsmødet i går blev lokalplanen for Navitas vedtaget. Bastionen forventes at gå under konstruktion til august ifølge tidsplanen på projektets website.

Dokument:

Lokalplan 894

Arkitektskolen Aarhus har planer om at flytte i et nybyggeri et sted i midtbyen, hvilket Kulturministeriet dog først skal godkende. Årsagen er utidssvarende undervisnings- og arbejdslokaler, der i en akkrediteringsrapport fra sidste år betegnes som hæmmende for de studerendes uddannelse. Det kan ikke komme som nogen overraskelse, at Arkitektskolen ønsker at bygge nyt, og dermed samle deres aktiviteter på en adresse i stedet for de nuværende ti, men hvor de ønsker at bygge efter Kulturministeriets tilladelse, er endnu ukendt. Umiddelbart ser jeg kun Aarhus Docklands eller Ceres-grunden som muligheder. Som jeg tidligere har rapporteret, ønsker Arkitektskolen, at det kommende arkitektur- og designcenter ved navn AND skal fysisk placeres i deres lokaler. En beslutning kommunen ikke er afvisende overfor, men stadig en de skal træffe og ikke Arkitektskolen.

Artikel:
Arkitektskolen vil flytte af JP Aarhus

Bestyrelsen for Aarhus Universitet besluttede i går at fortsætte arbejdet med et højhus – der nu har fået navnet AU Arts & business Building – og samlingen af Naturhistorisk Museum og Steno Museet i et fælles byggeri på Ceres-grunden.

AU Arts & Business Building skal rumme aktiviteter for hele universitetet og være samlingssted. Der ud over vil Handelshøjskolen og Kulturvidenskab have undervisnings- og forskningsaktiviteter. Højhuset får 20 etager, og beløbet forventes at ligge mellem 1-2 milliarder kroner. Som jeg kunne berette for en uge siden er de arkæologiske undersøgelser på grunden allerede afsluttet. Der udskrives en arkitektkonkurrence i maj 2011. Højhuset synes derfor nu sikret. Det vil ske.

Science City er en fælles betegnelse for et museums- og kulturbyggeri på Ceres-grunden, der skal udflytte Naturhistorisk Museum og Steno Museet fra Universitetsparken. Ydermere indgår Væksthusene i Botanisk Have også i projektet, men de flyttes naturligvis ikke, og de er endog i øjeblikket i gang med at blive udvidet. Projektet forventes at koste mellem 300-400 millioner kroner, og finansieringen er endnu ikke på plads, hvad lokalplanen for Ceres-grunden heller ikke er.

Artikler:

Universitet bygger milliard-højhus af JP Århus

Nyt Science City skal være i Århus af JP Århus