Projektudvikleren Pantheon A/S med adresse på Europaplads 16 står bag opførelsen af HK Østjyllands nye hovedsæde, men de har også fem andre projekter i pipelinen. Som jeg tidligere har nævnt udbydes et projekt med i alt 3.000 kvm kontorareal ved siden af HK Østjylland i Brabrand. Byggeriet kan gå i gang uden forudgående lokalplanarbejde. Pantheon har Sahl Arkitekter og Lyngby Entreprise som faste samarbejdspartnere i alle projekterne inklusive dette.

Kilde: Pantheon

Århus Dyrehospital har skrevet kontrakt med Pantheon om opførelsen af et 1.000 kvm nyt dyrehospital ved Hasselager Centervej, Viby. Ny lokalplan kræves udarbejdet, og i følge Pantheon forventes den vedtaget af byrådet i første kvartal 2012.

Kilde: Pantheon

Som nabo til Århus Dyrehospital udbydes et projekt på 2.200 kvm. Byggeriet indgår i arbejdet med samme lokalplan som Århus Dyrehospital.

Kilde: Pantheon

Til sidst men ikke mindst skal to store erhvervsparker nævnes henholdsvis ved Hasselager Centervej/Skanderborgvej og ved Skanderborg. Ved Hasselager Centervej og med facade mod Skanderborgvej udvikler Pantheon et kontorkompleks på 28.000 kvm. Lokalplanarbejdet igangsættes, når der er skrevet under med de første lejere.

Kilde: Pantheon

Pantheon står også bag Skanderborg Business Park (S/53), hvilket jeg tidligere har skrevet om. Her samarbejder Pantheon dog med MT Højgaard og Arkitema. Projektet havde besøg af transportminister Hans Christian Schmidt d. 21. juli, hvor ønsket om sydvendte ramper til motorvej E45 blev diskuteret. Se billeder af besøget.

Kilde: MT Højgaard

Links:

Pantheon

Sahl Arkitekter

Lyngby Entreprise

Den 10. juni blev første spadestik på HK Østjyllands nye hovedsæde i Brabrand taget, og hvis alt går vel bliver bygningen taget i brug d. 1. april 2012 (Hmm). Nærmeste naboer bliver hovedsæderne for Søværnets Operative Kommando og Jysk. Samtidig arbejdes der på at finde en erhvervslejer/ejer til et kommende nabobyggeri.

Fællesformand for HK Østjylland, Viggo Thinggård, udtaler:

”Vort nye hovedkontor er et fysisk fundament, der i overført betydning skal bygges videre på. HK-huset vil blive rammen om en righoldig medlemsaktivitet og styrke det faglige fællesskab blandt HK’erne i Østjylland.”

Sahl Arkitekter har tegnet det nye hovedsæde, der får adresse på Silkeborgvej 652.

Pressemeddelelse:

Første spadestik til nyt hovedkontor for HK Østjylland

Tidligere indlæg:

HK Østjylland opfører nyt domicil i Brabrand, 5. april 2011

HK Østjylland opfører nyt hovedkvarter, 28. juni 2010

Den private teologiuddannelsesinstitution Menighedsfakultetet har i samarbejde med Dansk Ethiopermission og Israelsmissionen taget første spadestik til en udvidelse på 750 kvm kaldet “Torvet”, der skal rumme administration og uddannelse. Første spadestik på den nye tilbygning tegnet af aarhusianske Pluskontoret blev taget d. 22. juni på Menighedsfakultetets ejendom Katrinebjergvej 75.

Publikation:

MF-bladet, 2. april 2011

Links:

Menighedsfakultetet

Pluskontoret

Kilde: CEBRA

CEBRA vinder i samarbejde med Wilkinson Eyre Architects, Orbicon, Die Asta og Kollision konkurrencen om Fremtidens Experimentarium i Hellerup.

Link:
CEBRA

P-huset i Randers. Kilde: aarhus arkitekterne
P-huset i Aalborg. Kilde: aarhus arkitekterne

aarhus arkitekterne tegner parkeringshuse i Randers og Aalborg.

Pressemeddelelser:
aarhus arkitekterne tegner nyt p-hus i Randers
aarhus arkitekterne tegner p-hus i Aalborg

Udvidelse og ombygning af Esbjerg Psykiatri. Kilde: Arkitema
Forslag til OUH. Kilde: Arkitema

Arkitema vinder udvidelse og ombygning af Esbjerg Psykiatri og får 2. plads for deres konkurrenceforslag til nyt Odense Universitetshospital og sundhedsvidenskabeligt fakultet ved Syddansk Universitet.

Pressemeddelelser:
Arkitema vinder 1. præmie i konkurrencen om Esbjerg Psykiatri
CuraVita teamet får 2. plads i konkurrencen om nyt OUH og SUND

Kilde. Sahl Arkitekter

Sahl Arkitekter får 2. plads for deres konkurrenceforslag til plejecenter i Struer, som bekendt blev vundet af et andet aarhusianske arkitektfirma, GPP Arkitekter.

Link:
Sahl Arkitekter

Kilde: Pluskontoret

Pluskontoret vinder udvidelse og ombygning af Grønhøjskolen i Høje Taastrup.

Link:
Pluskontoret

Kilde: Friis & Moltke

Friis & Moltke vinder rådgivningsopgaverne knyttet til byggeriet af dialysen på Hvidovre Hospital.

Nyhed:
Dialysen på Hvidovre Hospital af Friis & Moltke

Under finanskrisen satte HK Østjylland deres kontorer på Park Allé til salg. Ejendommen er nu solgt til den lokale ejendomsudvikler Steen Mengel, og det betyder, HK Østjylland kan gå videre med deres planer om at opføre et helt nyt domicil.

Få detaljer om planerne medfølger dagens nyhed, men det oplyses, at det nye domicil opføres i Brabrand [nærmere bestemt den tidligere grund for Brabrand Trælast på Silkeborgvej 652] og får i alt 3.056 kvm. Sahl Arkitekter har tegnet domicilet, men ingen visualiseringer eller illustrationer er endnu offentliggjort [visualisering tilføjet]. Sahl har i den grad medvind for tiden.

Artikler:

HK Østjylland flytter til Brabrand af JP Aarhus

Steen Mengel køber HKs huse i Park Allé af Århus Stiftstidende

[update d. 6/4-2011 kl. 19.20] Sahl Arkitekter har opdateret deres website, hvor yderligere visualiseringer samt en forventet byggestart medio 2011 afsløres. Se visualiseringerne herunder! Jeg kunne måske godt have ønsket en etage mere på bygningen i forhold til dens meget brede og vertikale orientering. Lyngby Entreprise, der har fået opgaven at opføre HK Østjyllands nye domicil, skriver endvidere på deres website, at de udbyder et 2.500 kvm stort kontorbyggeri som nabo til HK Østjylland.

Links:

Sahl Arkitekter

Lyngby Entreprise

JP Aarhus bringer i dag en artikel, hvor projektmagerne præsenterer det nye design for Z-huset. Det var meningen, vi skulle have haft kendskab til det nye design i slutningen af januar, så det er med en måneds forsinkelse, designet nu afsløres.

Sahl Arkitekter har tegnet det nye projekt, som nu består af tre fritstående bygninger alle med erhverv i stuen, to med boliger i resten af bygningen og én med erhverv i resten af bygningen. Det er en ganske flot bearbejdning af Z-huset med referencer til bl.a. Siloetten, omend glas er anvendt i større omfang. Taget i betragtning hvor dårlig jeg kan være til at forholde mig til ændringer af velfungerende projekter, så er jeg glædeligt overrasket. Jeg frygtede lidt det værste. Z-huset opdeles i to etaper, hvor de to boligblokke efter sommeferien opføres først. Salget af lejlighederne begynder til påske, og det vurderes, at første etape kan stå færdig ultimo 2012/primo 2013. Tre andre arkitektfirmaer deltog i konkurrencen om det nye Z-huset: Arkitema, Kjaer & Richter og Luplau & Poulsen (Godt at se Luplau & Poulsen deltage i nye projekter. Der var været lidt stille omkring dem).

Det geniale ved denne afsløring er jo så, at ingen visualiseringer, illustrationer, planer eller andet materiale er publiceret på nettet hverken hos projektmagerne, Sahl Arkitekter eller sågar JP Aarhus, som vælger at benytte en visualisering af det gamle design i deres netartikel. Den form for intellektuel protektionisme, kan jeg ikke støtte, og dybest set opfatter jeg den enstrengede formidling ved kun at støtte sig til en avisartikel for gammeldags og forældet formidling. Wake up, it’s 2011! People share, interact and communicate! Projektmagernes interesser burde ligge i at bringe deres budskab og viden ud til så mange mennesker som muligt. Ikke at give en særlig avis eksklusiver på en lørdag.

Artikel:

– Z-huset i gang igen af JP Aarhus

[update d. 1/3-2011 kl. 16.39] Sahl Arkitekter har nu offentliggjort visualiseringer af Z-huset på deres website. Endelig kan det vindende konkurrenceforslag ses på nettet, som dog besværliggøres af Sahl Arkitekters Flash-website, der ikke egner sig til at kanalisere materiale videre i systemet. So yet another obstacle. Når det angår det arkitektoniske, tror jeg dog godt, vi kan blive enige om, at Sahl Arkitekter har præsteret noget af deres bedste ind til videre, og at det faktisk er et mere homogent og åbent projekt end Dorte Mandrups originale Z-huset.

Jeg skrev i juni om Henton Ejendommes byggeri af fire boligblokke i Sønderhøj, hvor kun den ene var blevet bygget. Ejendomsselskabet har dog en nyhed fra august på deres website, om at de resterende tre boligblokke med i alt 74 lejligheder nu er under opførelse, og de første lejligheder forventes klar til udlejning i august 2011.

Tidligere indlæg:

Udsigten i Viby

Link:

Henton Ejendomme

Udsigten Viby

Tidligere partner og leder af konkurrenceafdelingen i 3XN’s nedlagte Århus-afdeling Tommy Bruun skiftede i september til Sahl Arkitekter med kontor i Sønderhøj. Han har bl.a. stået bag Ørestad Gymnasium og Tangen Videregående Skole i Norge for 3XN. Sahl Arkitekter vil i fremtiden nu også satse på konkurrenceforslag.

Jeg har før skrevet om Michael Kruse, ligeledes partner og leder af konkurrenceafdelingen i 3XN’s århusianske afdeling, der skiftede til C.F. Møller som følge af lukningen. Der er nu tre partnere tilbage i 3XN, og det virker efterhånden mere som ejeren Kim Herforth Nielsens personlige beslutning snarere end en strategisk prioritering af tegnestuens fremtid.

Det skal også nævnes, Sahl Arkitekter fik for nogle måneder siden et nyt website fuldstændig baseret på Flash. Det er ikke muligt at linke til nyheder, billeder eller individuelle projekter. Flot ser den ud men brugervenlig er den bestemt ikke. Sahls konkurrenceforslag til Agro Food Park kan bl.a. ses på websitet.

Links:

Sahl Arkitekter

3XN

I centrum af min tidligere bydel Åbyhøj er der i øjeblikket ved at blive opført to projekter i form af plejeboliger af kommunen og et lægehus af en privat investor.

Kommunen opfører 59 plejeboliger til ca. 100 mio. kr. ved Thorsvej over for Kvickly. Boligerne har været forsinket som følge af byggesjusk, men byggeriet skrider nu fremad og forventes færdig i løbet af 2011. Således vil plejeboligerne tegnet af Sahl Arkitekter komme til at se ud:

[BILLEDER FJERNET]

Det ny lægehus på Silkeborgvej 260 ved siden af det gamle rådhus står klar til indflytning af Lægecenter Vest, som flytter fra City Vest pga. pladsmangel. Der er planer om at opføre et sundhedshus med fysioterapeuter o.l. ved siden af lægehuset, og boliger i en sidste bygning. Dog er arkitekturen i lægehuset temmelig uinspirerende og decideret typehusagtig, desværre. Det gamle rådhus for Åby blev ombygget i 2009 og huser nu Økologisk Landsforening og IT-selskabet Komplex IT. En prægtig bygning, der dog ikke helt kommer til sin ret med en grim Kvickly som nabo til højre og lægehuset til venstre.

Overskriften skal i denne sammenhæng ikke tages bogstaveligt. Derimod er Henton Ejendomme i gang med et stort boligprojekt i Sønderhøj, Viby ved navn “Udsigten”. Projektet består af fire boligblokke tegnet af Sahl Arkitekter, hvor ind til videre kun en af dem er blevet opført. Bygherren er selskabet Henton Ejendomme med base i Silkeborg.

Websitet for “Udsigten” melder alt udlejet, så forhåbentlig opføres snart flere af boligblokkene, selvom det er en skam, de har valgt boligblokmodellen i stedet for at skabe et mere varieret arkitektonisk udtryk. Salgstalen på websitet beskriver projektet således:

UDSIGTEN-VIBY opføres som en vifte bestående af fire fritliggende bygninger. Beliggenheden er unik, højt placeret på en af Århus-områdets bedste grunde, og dermed er der sikret et godt lysindfald samt den bedste udsigt over både by og natur.

Bygningernes facader fremstår i en smuk kombination af bl.a. sorte kvalitetsteglsten, cedertræ og glas. Den spændende løsning sikrer, at bygningerne udstråler både dynamik og tidløshed.

Alle lejligheder har store panoramavinduer og store altaner orienteret mod den storslåede udsigt over Brabrand Sø, Årslev Engsø samt Århus’ smukke skyline. Formsproget i bygningerne tilstræber at udviske overgangen mellem indendørs og udendørs, og løsningen fremstår meget vellykket.

Mellem de fire bygninger er indskudt grønne områder, der ligger som slugter mellem bygningerne, smukt omkranset af træer og buske.

Der etableres desuden parkeringsareal og et hyggeligt fællesareal med plads både til børneleg og en hyggelig kaffetår.

Google Maps Street View:

Arla Foods har flyttet deres mangeårige hovedkvarter fra Skanderborgvej i Viby til erhvervsområdet Sønderhøj ligeledes i Viby. De flytter fra nogle gamle lokaler fra 80’erne til et nybygget domicil tegnet af Sahl Arkitekter med FDB som bygherre. Arla lejer sig allerede ind i bygninger i Sønderhøj og med flytningen af hovedkvarteret bliver alle Arlas Århus-adresser dermed samlet i Sønderhøj med i alt 1.000 medarbejdere. Det nye hus rummer ca. 700 medarbejdere. Bygningen har et grundareal på 60×60 meter og er på i alt 18.000 kvm med et stort atrium i midten, hvor en lang, cirklende korridor forbinder de fem etager. Facaden er beklædt af kobber, og er tydelig at genkende, når du ankommer med tog fra syd til hovedbanegården.

Jeg har planer om at tage Odderbanen til Sønderhøj en eftermiddag for at dokumentere byudviklingen og hvordan de gamle FDB-bygninger er blevet restaureret. Ind til jeg gør dette, har jeg ingen billeder af det nye Arla hovedkvarter, men Sahl Arkitekter har dog haft billeder af byggeriet på sit website i et stykke tid:

Google Maps Street View af byggeriet:

                             Vis stort kort