Byrådet vedtog i onsdags en anlægsbevilling på samlet 169,6 mio. kroner forr opførelsen af 85 plejeboliger på adressen Hedevej 50 i Risskov. Plejeboligerne vil opfylde kravene til energiklasse 2015. Aarhus Kommune skriver om byggeprojektet:

Baggrunden for projektet er at gennemføre plejeboligbyggeri af fabriksfremstillede rumstore elementer, som lever op til lavenergibyggeri klasse 1 eller bedre, og som samtidig holder sig inden for det normale statslige maksimumsbeløb for plejeboligbyggeri. Projektet skal derfor give erfaringer til brug for fremtidige udbud af præfabrikeret byggeri, så Aarhus Kommune i det fremtidige byggeri kan kombinere ønskerne om at bygge billigt og kvalitetsbevidst samtidig med at byggeriet lever op til kommunens målsætning om at blive CO2-neutral i 2030.

Byggestart sker i september 2011, og plejeboligerne forventes færdig i januar 2013.

Link:

Sag 3. 85 plejeboliger på Hedevej 50

[update d. 1/7-2011 kl. 14.30] Det er firmaerne Regnbuen arkitekter, Scandi Byg og Esbensen Rådgivende Ingeniører, der vandt udbuddet om de 85 plejeboliger i Risskov.

Nyhed:

85 plejeboliger, Hedevej i Risskov – Århus Kommune af Regnbuen arkitekter

Byrådet vedtog i dag en ny lokalplan for plejecentret Toftegården på Sandkåsvej i Hasle. Formålet med den nye lokalplan er at bane vejen for en større ombygning af Toftgården. Lokalplanen er delt i følgende 3 delområder:

  1. delområde udlægges til offentlige formål i form af plejecenter og områdecenter samt værkstedsfaciliteter. Må opføre 7.000 kvm i 2 etager med i alt 52 plejeboliger.
  2. delområde udlægges til offentlige formål i form af almene ældreboliger. Må opføre 1.400 kvm i 1 etage.
  3. delområde udlægges til grønt areal. Må opføre en mindre servicebygning og en mobilantennemast.

Der opføres støjskærme mod Paludan-Müllers Vej, der i forbindelse med Det Nye Universitetshospital forlægges tættere på plejecentret. Hvornår byggeriet begynder har kommunen endnu ikke annonceret.

Dokument:
Lokalplan 889

Området ved Arresøvej og Lystrupvej er udlagt til byomdannelse af den kommunale planlægning, og det resulterer nu helt konkret i arbejdet med en ny kommuneplan for en del af området. En forhøringsfolder er udsendt til første høringsfase, der løber til d. 12/1-2011. I forhøringsfolderen kan det læses, at boligområdet i den ny kommuneplan gives tilladelse til byggeri i op til 6 etager og erhvervs- og butikområderne gives tilladelse til byggeri i op til 3 etager.

Dokument:

Forhørngsfolder

Søgaard Ejendomme ønsker at udvikle grunden på hjørnet af Knudrisgade og Nørrebrogade, hvorfor en ny lokalplan er sendt i offentlig høring til d. 15. december. Den tilknyttede forhøringsfolder rummer både grundplan og dimensioneringer af den kommende bebyggelse men ikke konkrete visualiseringer af bygningerne.

Lokalplanen lægger op til, at der skal bygges boliger, butikker og liberale erhverv i 6 etager ud mod Nørrebrogade, og et sundhedscenter ligeledes i 6 etager mod Knudrisgade. Bag de to bygningskroppe skal der bygges et plejecenter i 5 etager og en bygning med boliger og liberale erhverv i 3 etager.

Ejendomsselskabet bricks havde for år tilbage en plan om at opføre et 18-etagers højhus tegnet af schmidt hammer lassen på selvsamme grund. Idéen om et højhus er nu definitivt lagt i skuffen, og det er egentlig lidt en skam, da kilen langs Randersvej fra Sky Tower i nord til Light*house i syd (Med AU-højhus ved Ringgaden og Bestseller-højhus ved porten til De Bynære Havnearealer) egner sig godt til højhusbebyggelse.

Bricks skrinlagte forslag til højhus på grunden. Kilde: Århus Stiftstidende

Dokument:

Forhøringsfolder

Link:

Søgaard Ejendomme

Kommunen skriver, at der på fredag er rejsegilde for det markante plejeboligbyggeri i centrum af Åbyhøj på hjørnet af Silkeborgvej og Thorsvej. Gildet afholdes med start kl. 11.00 i den gamle elværksbygning, som blev vurderet bevaringsværdig i modsætning til de andre bygninger på grunden, men der er endnu ikke fundet et fremtidigt formål for bygningen.

I starten af august var jeg forbi byggeriet og tog en række billeder af plejeboligerne, der på det tidspunkt næsten havde nået sin fulde højde. Se billederne i mit indlæg “Byggeaktivitet i Åbyhøj”, da jeg ikke har tænkt mig at deltage i rejsegildet, som jeg gjorde ved plejeboligerne på Ceres Alle, hvilket kan ses i et indlæg på SkyscraperCity.

Tidligere indlæg:

Byggeaktivitet i Åbyhøj

I stedet ønskes opført en bygning, der kan rumme 70 nye 2-rums plejeboliger med tilhørende servicearealer. De skal kunne tilgodese beboernes individuelle behov for pleje, praktisk hjælp og omsorg.  Kommunen har langt om længe sendt et lokalplanforslag fra foråret i forudgående offentlig høring, som vil strække sig til d. 1. september. Lokalplanforslaget indeholder et forslag om byggeri af 70 nye plejeboliger ved plejecentret Abildgården mellem Skovvangsvej og Abildgade, hvor en eksisterende tre-etagers bygning, som forhøringsfolderen decideret kalder en betonbygning, skal rives ned for at give plads til en ny og større tre-etagers bygning. Forhøringsfolderen beskriver det nye byggeri således:

Den nye bebyggelse opføres som to ”vinkelbygninger” i tre etager med fl adt tag i en gullig teglsten, der harmonerer med den eksisterende bebyggelse på grunden.  Nybygningen rummer i den nordlige del et lokalcenter i stueetagen og boliggrupper på 1. og 2. sal. I den sydlige del er der boliggrupper på alle tre etager.  Mellem bygningerne bliver der gårdrum med æbletræer, og der etableres stier, som vil skabe forbindelse mellem de nye og de eksisterende gårdrum.  Trafikken holdes adskilt, således at der er særskilt adgang for fodgængere og bilister, og der anlægges 26 nye parkeringspladser.

Forhøringsfolder

I centrum af min tidligere bydel Åbyhøj er der i øjeblikket ved at blive opført to projekter i form af plejeboliger af kommunen og et lægehus af en privat investor.

Kommunen opfører 59 plejeboliger til ca. 100 mio. kr. ved Thorsvej over for Kvickly. Boligerne har været forsinket som følge af byggesjusk, men byggeriet skrider nu fremad og forventes færdig i løbet af 2011. Således vil plejeboligerne tegnet af Sahl Arkitekter komme til at se ud:

[BILLEDER FJERNET]

Det ny lægehus på Silkeborgvej 260 ved siden af det gamle rådhus står klar til indflytning af Lægecenter Vest, som flytter fra City Vest pga. pladsmangel. Der er planer om at opføre et sundhedshus med fysioterapeuter o.l. ved siden af lægehuset, og boliger i en sidste bygning. Dog er arkitekturen i lægehuset temmelig uinspirerende og decideret typehusagtig, desværre. Det gamle rådhus for Åby blev ombygget i 2009 og huser nu Økologisk Landsforening og IT-selskabet Komplex IT. En prægtig bygning, der dog ikke helt kommer til sin ret med en grim Kvickly som nabo til højre og lægehuset til venstre.

Århus Kommune er i gang med at få opført 60 plejeboliger for ældre tegnet af Regnbuen arkitekter m.a.a. Plejeboligerne kommer til at ligge ved Vestervang og vil være færdigbygget om ca. et år. Den 9. juni afholdes der rejsegilde på de to tre-etagers bygninger.