oktober26

Kragelundskolen renoveres og udbygges

Udgivet af Asbjørn Skødt i med Kommentarer lukket til Kragelundskolen renoveres og udbygges

Kilde: Århus Kommune

Kommunen har besluttet at bevilge 34,7 mio. kr. til en renovering og udbygning af Kragelundskolen i Højbjerg. Renoveringen vil omfatte 1.585 kvm med bl.a. fokus på energioptimering, og tilbygningen vil tilføje 1.800 kvm i energiklasse 1. Hele herligheden er tegnet af gpp arkitekter bosiddende i Grønnegade, udføres af entreprenøren Juul & Nielsen og forventes at stå færdig i sommer 2012.

Tilbygningen inkluderer:

 • 10 fælleslokaler (der fragår 4 eksisterende klasselokaler) 
 • 4 grupperum 
 • 1 fysiklokale 
 • AKT og sprogcenter 
 • Kontor til pædagogisk læringscenter 
 • Kantine 
 • Hovedindgang
Renoveringen inkluderer:
 • Tekstilværksted
 • Hjemkundskabslokale
 • Musiklokale inkl. øverum
 • 10 fleksible undervisningslokaler (Klasselokaler med mulighed for sammenlægning)
 • Toiletter
 • Aktivering af eksisterende gangarealer til ”børnearealer”
 • Personalerum inkl. køkken, lærerforberedelse mv.
 • Administrative faciliteter inkl. Sekretærfunktion
 • Mødelokaler og samtalerum
 • Sundhedsfaglige funktioner
 • Drengeomklædningsrum

Artikler:
34,7 millioner kr. til modernisering af Kragelundskolen af Århus Kommune
Århus moderniserer skole for 34,7 mio. kr. af Building Supply

Links:
Prospekt
gpp arkitekter

oktober8

Fejlagtige oplysninger af Ekstra Bladet om DNU

Udgivet af Asbjørn Skødt i med Kommentarer lukket til Fejlagtige oplysninger af Ekstra Bladet om DNU

Kilde: Rådgivergruppen DNU

Ekstra Bladet bringer i dag nyheden om, at Region Midtjylland har spildt 250 mio. kroner på rådgivning til DNU-byggeriet, hvilket ikke stemmer overens med virkeligheden. Altså når Region Midtjylland får at vide, de modtager ca. 3 mia. kroner mindre til DNU, så begynder de jo ikke forfra med at projektere DNU i stedet tilpasser de den eksisterende rådgivning til det mindre beløb. Det kan enhver sige sig selv, men det typiske er jo at Ekstra Bladet og BT mangler denne normale kognitive funktion. Så de 250 mio. kroner der øjensynligt er spildt på rådgivning er altså i en verden uden tabloidaviser kun 25 mio. kroner.  Regionsrådsformand Bent Hansens udlægning af situationen:

Rådgivningsudgifter er ikke spildt

Rådgivningsudgifterne kommer Det Nye Universitetshospital i Skejby til gode. Hospitalet bliver mindre end først planlagt, men langt størstedelen rådgivningen indgår i det projekt, som nu er tegnet. 

– Ekstra Bladet citerer mig i dag for, at Region Midtjylland har brugt flere end 200 mio. kr. på at lave en byggeplan til ingen verdens nytte. Det har intet på sig. Vi får god nytte af langt den største del af de udgifter, vi har haft til planlægning, siger Bent Hansen, regionsrådsformand i Region Midtjylland. 

Det er fx arbejdet vedr. helhedsplan, skitseprojekt, typiseret byggeri, byggemodning, myndighedsgodkendelse, standardrum, der fortsat kommer projektet til gode. 

Reduktionerne i projektet har medført et forbrug på rådgivere i størrelsesordenen ca. 25 mio. kr., som kan betragtes som spildt. Dette spild medfører, at der sker reduktioner i projektet, men har intet at gøre med driften af hospitalerne i regionen, og medfører derfor ikke, at der sker fyringer af personale på hospitalerne. 

Ekstra Bladets artikel nævner, at to medlemmer af projektledelsen er blevet fyret. Det er ikke korrekt. Det er i sommer sket en udskiftning i projektledelsen, idet den ene er gået på pension, mens den andet fortsat er tilknyttet projektet. 

– Det sygehus, vi får, er i høj grad et sygehus, som det vi hidtil har planlagt. Det bliver ikke så stort som håbet, og på nogle områder bliver vi også nødt til at vælge løsninger, som ikke er så gode som det oprindeligt planlagte. F.eks. ved at der ikke er midler til en forsyningsby tæt på sygehuset, og her skal vi så finde en anden måde at gøre tingene på, siger Bent Hansen.

Dermed ikke sagt at DNU ikke vil blive en byggeskandale, for det vil projektet. Ekstra Bladet var bare for tidligt ude og på et usandt grundlag.

Artikler:
Pengene er ikke spildt af Region Midtjylland
Kvart milliard spildt i ny sygehusskandale af Ekstra Bladet

Entreprenørfirmaet NCC har vundet den 400 mio. kr. store opgave, der har været i udbud om at opføre råhuset, facaderne, taget, åbne åen og stå for driften af byggepladsen igennem hele byggeperioden. NCC vandt entreprisen foran fem andre selskaber. Entreprisen repræsenterer som nævnt en værdi på 400 mio. kr., hvor hele byggeriet dog kommer til at koste 1,8 mia. kr.

Mediernes dækning:

NCC skal bygge Århus’ nye vartegn af epn.dk

 
I dagens udgave af JPÅrhus har Danmarks indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder, skrevet et indlæg, hvor i han fastslår, at byggeriet af Det Nye Universitetshospital som udvidelse af det eksisterende i Skejby, ikke vil få tilført flere midler end de allerede fastlagte 6,35 mia. kroner. Denne kommentar nedskyder Region Midtjyllands forhåbninger, om at regeringen ville bevilge de ekstra penge, som regeringens ekspertudvalg i april måned ikke har villet. Region Midtjylland, kommunen og de østjyske oppositionspolitikere i folketinget har forsøgt at lægge pres på regeringen, for at få udvidet tilsagnet fra 6,35 mia. kroner til 8,96 mia kroner, men det fremstår nu klart at det nedskalerede projekt på 8,96 mia. kroner fra 13,3 mia kroner kommer til at blive nedskaleret igen til de førnævnte 6,35 mia. kroner. I denne omgang lader det ikke til at kvm-tallet bliver mindsket som sidst, men at budgettet får reduceret byggemodningsudgifterne til ekspertpanelets estimater, indkøb af nyt udstyr bliver udskudt og de afsatte penge til uforudsete udgifter bliver fjernet fra budgettet. Dermed kan vi formentlig se frem til at DNU bliver en ny byggeskandale for det offentlige.

Mediernes dækning:

– Minister: Ikke mere til sygehus af JPÅrhus