Et stemingsindtryk af byggeaktiviteten og ikke mindst støjen fra de to kæmpebyggepladser på den indre havnefront.

Langt om længe er den nordlige bastion, der kommer til at rumme et videns- og uddannelsescenter for energiteknologi, parat til at gå under konstruktion. Det sker på mandag d. 30. maj, og byggeriet vil strække sig tre år frem. Når Navitas’ 38.000 kvadratmeter står færdig, vil Ingeniørhøjskolen, Maskinmesterskolen og Incuba Science Park flytte ind.

De seneste dage har store mængder spuns været opbevaret på kajen ved Navitas, og over de næste 4-5 måneder vil en 700 meter lang spunsvæg med 18 meters dybde blive etableret i havnen. Kammeret, som etableres, skal fyldes med 60.000 kubikmeter jord, hvorefter selve byggeriet kan gå i gang. Store jordbunker opbevares på nabogrunden, hvor Bestseller graver ud til byggeriet af deres nye domicil, så synergieffekter kan høstes, hvis jorden blot skal transporteres til Navitas. Det er dog ren spekulation fra min side.

Projektchef Mogens Hansen udtaler om udfordringerne i beregningen og byggeriet af Navitas:

“Det er et komplekst anlægsarbejde, der starter nu. Det skyldes dels, at funderingsarbejderne skal udføres under påvirkning af et stort grundvandstryk, dels at undergrunden i Østjylland består af tertiært ler. Det kræver nogle avancerede beregningsmodeller at beskrive og forudsige, hvordan jorden vil opføre sig i samspil med konstruktionerne.”

Aarhus Kommune deltager som medbygherre på projektet med et underjordisk parkeringsanlæg til 450 biler. Kommunen finansierer ligeledes det sydlige trappeanlæg, der skaber en sammenhæng med vandet og Urban Mediaspace-projektet, der har første spadestik d. 8. juni.

Ny facade

Kjaer & Richter vandt sammen med Christensen & Co., Marianne Levinsen Landskab, Pihl, og Alectia konkurrencen om Navitas for et år siden nærmere bestemt d. 20. maj 2010. Konsortiet har nu viderebearbejdet deres vinderforslag drastisk, så Navitas får en anden facade end oprindelig tiltænkt. Facaden bliver sort og hvid, men bevarer de karakteristiske horisontale lag, der nu fremstår mere eksplicitte og brydes af små rektangler. Hvilken skam! Bygningen ligner efterhånden snarere en ordinær kontorbygning.

Navitas forventes færdig i 2014, hvor 2.500 studerende, undervisere og forskere får deres daglige gang.

Pressemeddelelse:

Nu vokser Aarhus ud i havet

januar27

Lokalplan for Navitas vedtaget

Udgivet af Asbjørn Skødt i med Kommentarer lukket til Lokalplan for Navitas vedtaget

På byrådsmødet i går blev lokalplanen for Navitas vedtaget. Bastionen forventes at gå under konstruktion til august ifølge tidsplanen på projektets website.

Dokument:
Lokalplan 894

Magistraten tiltrådte i dag indstillingen om at bevilge 80,3 millioner kroner (i løbende priser) til byggemodning af Pier 2 ved Bestseller og Navitas. Pengene vil bl.a. blive brugt på kanaler, cykelramper, spejlbassin mellem Bestseller og Navitas, broer, tunnel til parkeringskælder under Navitas og byinventar. Byrådet skal nu vedtage indstillingen, hvorefter arbejdet løbende vil blive udført med afslutning i 2014.

Kilde: Aarhus Kommune

Dokument:
Anlægsbevilling vedrørende De Bynære Havnearealer – Byggemodning Pier 2

december15

Grundstensnedlæggelse på ungdomsbolighøjhus

Udgivet af Asbjørn Skødt i med Kommentarer lukket til Grundstensnedlæggelse på ungdomsbolighøjhus

Kilde: Århus Stiftstidende

I dag bliver grundstenen til et af ungdomsbolighøjhusene på Aarhus Docklands lagt af kommunen og bygherren Teknisk Kollegium II. Det 12 etager og 41 m høje kollegium er tegnet af CEBRA, der også er en af arkitekterne bag et andet projekt på Aarhus Docklands nemlig Isbjerget. Grunden blev solgt til Sjælsø i november, og de udfører også hovedentreprisen på byggeriet, der vil tilføre 6.335 kvm ungdomsboliger fordelt på 159 lejligheder. Det kommende højhus bliver lavenergiklasse 2015 (Hvad der med modifikationer før hed lavenergiklasse 1) og forventes færdig august 2012 til en byggepris på 135 mio. kr.

Ejerne af Teknisk Kollegium II er Ingeniørhøjskolen og Maskinmesterskolen, der i 2011 også går i gang med at bygge videns- og uddannelsescentret for energi og teknik Navitas ved porten til Aarhus Docklands. Det er i dette lys ønsket om at opføre ungdomsboliger på Aarhus Docklands skal ses.

På øverste etage indrettes fællesrum, så udsigten bliver tilgængelig for alle beboere. CEBRA har ønsket at give højhuset en visuel identitet med “flere højhuse i højhuset”, så der opnås en såkaldt skylineeffekt, og i midten af højhuset vil et atrium gennemskære de 12 etager.

Jeg har skrevet det før, men udviklingen på Aarhus Docklands er nu for alvor gået i gang efter den økonomiske krise. Det er formentlig et spørgsmål om få måneder før SHiP og Z-huset går i gang.

Pressemeddelelse:
Sjælsø opfører 159 kollegieboliger på Århus Havn af Sjælsø

Artikler:
Studerende skal bo i første parket til vandet af Ingeniørhøjskolen i Århus
Første sten til nyt kollegium lægges i dag af Århus Stiftstidende
Sjælsø skal bygge højhus på havnen i Århus af Building Supply
Studerende får udsigt stillet i udsigt af JP Århus

Links:
Navitas
Sjælsø
CEBRA
Niras

december11

Foto-opdatering: Aarhus Docklands december 2010

Udgivet af Asbjørn Skødt i med Kommentarer lukket til Foto-opdatering: Aarhus Docklands december 2010

…og så forsvandt sneen, som om den ikke ville vedkende, den nogensinde havde været der. Jeg benyttede i dag lejligheden til at besøge De Bynære Havnearealer/Aarhus Docklands, også selvom jeg tidligere har skrevet, at jeg ville vente til Bestseller gik i gang med at bygge, men jeg kunne ikke lade være med at give stedet et besøg. Tag gummistøvler på hvis I planlægger et besøg, da der ikke er meget asfalt tilbage!

Jeg har besluttet mig for at udfase det lange navn De Bynære Havnearealer i mine indlæg til fordel for den lidt kortere engelske titulering Aarhus Docklands. Kig med hvad der sker på Aarhus Docklands ved at trykke på “Læs mere…” nedenunder.


Bestseller

Kilde: Lokalplanforslag 891Navitas Park

Kilde: Kjaer & Richter
Placeringen for Navitas Park.
Prøveramninger ved Navitas Park.

Isbjerget

Kilde: isbjerget.com
I baggrunden ses regnbueinstallationen på ARoS.

Light*house

Kilde: 3XNSHiP

Kilde: Olav de Linde
SHiP er det eneste af projekterne på Aarhus Docklands som endnu ikke har fået annonceret en dato for byggestart.Z-huset

Kilde: CBRE
Z-huset ligner selvfølgelig sig selv. Fortsættelse af byggeriet forventes til foråret.Generelt

Containerkraner på Nord- og Østhavnen.
Sådan ser det generelle indtryk af Aarhus Docklands ud.
Lystbådehavnen, Riis Skov og Klintegården (Den helt hvide bygning).
Hvad bevares og hvad bevares ikke, når Lystbådehavnen også forandres?
Arbejdet med den nye adgangsvej til Aarhus Docklands skrider fremad.
Stationen ved Østbanetorvet. Den prægtige renæssancebygning Mejlborg i baggrunden.
november4

Pakhus 35 og 41 nedrives i disse dage på havnen

Udgivet af Asbjørn Skødt i med Kommentarer lukket til Pakhus 35 og 41 nedrives i disse dage på havnen

Kilde: C.F. Møller

Pakhusene 35 og 41 – der ligger på Pier 2 – er i øjeblikket ved at blive nedrevet for at give plads til de kommende byggerier Bestseller og Navitas Park. Pakhus 41 fra 1964 nedrives endegyldigt, og materialerne fra bygningen vil blive brugt til vejbelægning. Pakhus 35 vil derimod blive splittet i to halvdele og genopført to forskellige steder. Det er nedrivningsfirmaet P. Olesen & Sønner som står for nedrivningen, og det er også det firma, som genopfører den ene halvdel af pakhuset ved deres hovedkontor.

Pakhus 35 er tegnet af C. F. Møller og opførtes i 1997 af  Det Danske Trælastkompagni, hvis tidligere grund på Søren Frichs Vej også byomdannes i øjeblikket med projektet Åhusene. C. F. Møller har som bekendt også tegnet Bestsellers kommende kontorbygning, hvilket rummer en fantastisk fortælling, om hvordan det samme arkitektfirma er med til at udmønte en grunds fysiske udnyttelse over tid og efter samfundets skiftende behov. En respektfuld detalje fra Bestsellers side. Pakhus 35 var det første arkitekttegnede pakhus på havnen, og C. F. Møller har efterfølgende også tegnet en række pakhuse på Østhavnen.

Artikel:
En epoke er slut på Pier 2 af Magasinet Århus Havn, november 2010, 47. årgang

Link:
Pakhus 35 på C. F. Møllers website

oktober21

Navitas Park lokalplan fremlægges

Udgivet af Asbjørn Skødt i med Kommentarer lukket til Navitas Park lokalplan fremlægges

Lokalplanen for videns- og uddannelsesbastionen Navitas Park på De Bynære Havnearealer er fra i går blevet fremlagt offentligt ind til d. 15. december. De følgende visualiseringer er inkluderet i lokalplanforslaget:

Dokument:
Lokalplanforslag 894

august10

Geotekniske undersøgelser af Navitas Park

Udgivet af Asbjørn Skødt i med Kommentarer lukket til Geotekniske undersøgelser af Navitas Park

Kilde: navitaspark.dk

Arbejdet med de geotekniske undersøgelser af havbunden i tilknytning til byggeriet af Navitas Park går i løbet af ugen i gang:

I denne uge starter Navitas Park projektet på havnefronten i Århus med at undersøge jordforholdene på den kommende byggeplads. Navitas Park, som skal huse Ingeniørhøjskolen, Maskinmesterskolen og en afdeling af INCUBA Science Park, bliver placeret på sin egen ø, hvor der i dag er havnebassin ud for Pier 2. Derfor kommer flere af undersøgelserne til at foregå på havbunden ude i vandet. Til det formål bruger man en såkaldt Jack-up platform, som sejles til positionen, hvor der skal bores, hvorefter benene sænkes ned på havbunden.

Der skal både foretages geotekniske boringer, som viser undergrundens bæredygtighed og sætningsforhold, samt miljøundersøgelser. Boringerne skal give ingeniørerne et billede af jordbundsforholdene, så man kan beregne byggeriet. Byggeriet, der skal huse ca. 2.000 studerende og 300 medarbejdere, bliver på ca. 39.500 etagekvm. og op til 34,5 meter på det højeste punkt. Byggeriet bliver funderet på pæle og er planlagt til at gå i gang til maj 2011. Navitas Park står færdigt i 2014. Byggeriet opføres af et konsortium med E. Pihl og Søn i spidsen. GEO står for boringerne til lands og på vandet, som vil foregå 2-3 måneder frem.

Fakta om Navitas Park:
Navitas Park bliver opført på De Bynære Havnearealer i Århus på den såkaldte Nordlige bastion, der bygges op som en selvstændig ø ved Pier 2 ud for Nørreportkrydset. Huset rummer undervisnings-, forsknings- og erhvervsaktiviteter samt i kælderniveau et offentligt parkeringsanlæg med 450 pladser. Byggeriet er tegnet af Kjær & Richter og Christensen & Co.

– Pressemeddelelse: Navitas Park borer huller i vandet

Jeg var henne og se udstillingen om Navitas Park i dag på Ingeniørhøjskolen og fik taget en række billeder. Jeg kan derfor nu løfte sløret for, hvordan Henning Larsen Architects og Arkitemas konkurrenceforslag så ud:

Henning Larsen

Arkitema

Modellerne af de tre konkurrenceforslag, vi allerede kender:

Kjaer & Richter
Her må jeg ydmygende erkende, at jeg glemte, at tage billeder af det vindende projekt. Årsagen var, at der  stod en gruppe arkitekter fra Arkitema (Så vidt jeg overhørte deres samtale korrekt) og analyserede Kjaer & Richters projekt i forhold til deres eget. De kritiserede selvfølgelig projektet temmelig omfattende. Jeg ville ikke lige stå og tage billeder, mens de var der.
Jeg mener stadig, schmidt hammer lassen skulle have vundet (Også efter at have set de to sidste forslag), men at se modellen af sejrherren gav mig bestemt ikke et ringere indtryk af projektet. IHA, AAMS, ISP og Århus kan være tilfredse med udfaldet.

Schmidt hammer lassen

C.F. Møller

Supplerende visualisationer af HLA og Arkitemas konkurrenceforslag (Jeg beklager den dårlige kvalitet):

Henning Larsen

Arkitema

Personligt ville jeg rangere forslagene hierarkisk således:

  1. Schmidt hammer lassen
  2. Kjaer & Richter
  3. Arkitema
  4. Henning Larsen
  5. C.F. Møller
Alle forslagene er dog efter min mening gode bygninger, der på forskellig vis gør sig gældende bortset fra C.F. Møllers forslag, som jeg ikke kan se idéen i… overhovedet. De andre forslag har helt sikkert også svagheder, hvor Arkitemas måske har en tendens til at være for inspireret af operaen, Henning Larsens er måske for fokuseret på facade og ikke nok på form, shl’s er måske for spektakulært og Kjaer & Richters er måske for rå i sine betonsøjler og skarpe kanter. Spørgsmålet må så stilles, om hvem der kan gøre alle tilfredse, og om det rent faktisk er et endemål?