Et stemingsindtryk af byggeaktiviteten og ikke mindst støjen fra de to kæmpebyggepladser på den indre havnefront.

Langt om længe er den nordlige bastion, der kommer til at rumme et videns- og uddannelsescenter for energiteknologi, parat til at gå under konstruktion. Det sker på mandag d. 30. maj, og byggeriet vil strække sig tre år frem. Når Navitas’ 38.000 kvadratmeter står færdig, vil Ingeniørhøjskolen, Maskinmesterskolen og Incuba Science Park flytte ind.

De seneste dage har store mængder spuns været opbevaret på kajen ved Navitas, og over de næste 4-5 måneder vil en 700 meter lang spunsvæg med 18 meters dybde blive etableret i havnen. Kammeret, som etableres, skal fyldes med 60.000 kubikmeter jord, hvorefter selve byggeriet kan gå i gang. Store jordbunker opbevares på nabogrunden, hvor Bestseller graver ud til byggeriet af deres nye domicil, så synergieffekter kan høstes, hvis jorden blot skal transporteres til Navitas. Det er dog ren spekulation fra min side.

Projektchef Mogens Hansen udtaler om udfordringerne i beregningen og byggeriet af Navitas:

“Det er et komplekst anlægsarbejde, der starter nu. Det skyldes dels, at funderingsarbejderne skal udføres under påvirkning af et stort grundvandstryk, dels at undergrunden i Østjylland består af tertiært ler. Det kræver nogle avancerede beregningsmodeller at beskrive og forudsige, hvordan jorden vil opføre sig i samspil med konstruktionerne.”

Aarhus Kommune deltager som medbygherre på projektet med et underjordisk parkeringsanlæg til 450 biler. Kommunen finansierer ligeledes det sydlige trappeanlæg, der skaber en sammenhæng med vandet og Urban Mediaspace-projektet, der har første spadestik d. 8. juni.

Ny facade

Kjaer & Richter vandt sammen med Christensen & Co., Marianne Levinsen Landskab, Pihl, og Alectia konkurrencen om Navitas for et år siden nærmere bestemt d. 20. maj 2010. Konsortiet har nu viderebearbejdet deres vinderforslag drastisk, så Navitas får en anden facade end oprindelig tiltænkt. Facaden bliver sort og hvid, men bevarer de karakteristiske horisontale lag, der nu fremstår mere eksplicitte og brydes af små rektangler. Hvilken skam! Bygningen ligner efterhånden snarere en ordinær kontorbygning.

Navitas forventes færdig i 2014, hvor 2.500 studerende, undervisere og forskere får deres daglige gang.

Pressemeddelelse:

Nu vokser Aarhus ud i havet

På byrådsmødet i går blev lokalplanen for Navitas vedtaget. Bastionen forventes at gå under konstruktion til august ifølge tidsplanen på projektets website.

Dokument:

Lokalplan 894

Magistraten tiltrådte i dag indstillingen om at bevilge 80,3 millioner kroner (i løbende priser) til byggemodning af Pier 2 ved Bestseller og Navitas. Pengene vil bl.a. blive brugt på kanaler, cykelramper, spejlbassin mellem Bestseller og Navitas, broer, tunnel til parkeringskælder under Navitas og byinventar. Byrådet skal nu vedtage indstillingen, hvorefter arbejdet løbende vil blive udført med afslutning i 2014.

Dokument:
Anlægsbevilling vedrørende De Bynære Havnearealer – Byggemodning Pier 2

I dag bliver grundstenen til et af ungdomsbolighøjhusene på Aarhus Docklands lagt af kommunen og bygherren Teknisk Kollegium II. Det 12 etager og 41 m høje kollegium er tegnet af CEBRA, der også er en af arkitekterne bag et andet projekt på Aarhus Docklands nemlig Isbjerget. Grunden blev solgt til Sjælsø i november, og de udfører også hovedentreprisen på byggeriet, der vil tilføre 6.335 kvm ungdomsboliger fordelt på 159 lejligheder. Det kommende højhus bliver lavenergiklasse 2015 (Hvad der med modifikationer før hed lavenergiklasse 1) og forventes færdig august 2012 til en byggepris på 135 mio. kr.

Ejerne af Teknisk Kollegium II er Ingeniørhøjskolen og Maskinmesterskolen, der i 2011 også går i gang med at bygge videns- og uddannelsescentret for energi og teknik Navitas ved porten til Aarhus Docklands. Det er i dette lys ønsket om at opføre ungdomsboliger på Aarhus Docklands skal ses.

På øverste etage indrettes fællesrum, så udsigten bliver tilgængelig for alle beboere. CEBRA har ønsket at give højhuset en visuel identitet med “flere højhuse i højhuset”, så der opnås en såkaldt skylineeffekt, og i midten af højhuset vil et atrium gennemskære de 12 etager.

Jeg har skrevet det før, men udviklingen på Aarhus Docklands er nu for alvor gået i gang efter den økonomiske krise. Det er formentlig et spørgsmål om få måneder før SHiP og Z-huset går i gang.

Pressemeddelelse:

Sjælsø opfører 159 kollegieboliger på Århus Havn af Sjælsø

Artikler:

Studerende skal bo i første parket til vandet af Ingeniørhøjskolen i Århus
Første sten til nyt kollegium lægges i dag af Århus Stiftstidende
Sjælsø skal bygge højhus på havnen i Århus af Building Supply
Studerende får udsigt stillet i udsigt af JP Århus

Links:

Navitas
Sjælsø
CEBRA
Niras

Pakhusene 35 og 41 – der ligger på Pier 2 – er i øjeblikket ved at blive nedrevet for at give plads til de kommende byggerier Bestseller og Navitas Park. Pakhus 41 fra 1964 nedrives endegyldigt, og materialerne fra bygningen vil blive brugt til vejbelægning. Pakhus 35 vil derimod blive splittet i to halvdele og genopført to forskellige steder. Det er nedrivningsfirmaet P. Olesen & Sønner som står for nedrivningen, og det er også det firma, som genopfører den ene halvdel af pakhuset ved deres hovedkontor.

Pakhus 35 er tegnet af C. F. Møller og opførtes i 1997 af  Det Danske Trælastkompagni, hvis tidligere grund på Søren Frichs Vej også byomdannes i øjeblikket med projektet Åhusene. C. F. Møller har som bekendt også tegnet Bestsellers kommende kontorbygning, hvilket rummer en fantastisk fortælling, om hvordan det samme arkitektfirma er med til at udmønte en grunds fysiske udnyttelse over tid og efter samfundets skiftende behov. En respektfuld detalje fra Bestsellers side. Pakhus 35 var det første arkitekttegnede pakhus på havnen, og C. F. Møller har efterfølgende også tegnet en række pakhuse på Østhavnen.

Artikel:

En epoke er slut på Pier 2 af Magasinet Århus Havn, november 2010, 47. årgang

Link:

Pakhus 35 på C. F. Møllers website

Lokalplanen for videns- og uddannelsesbastionen Navitas Park på De Bynære Havnearealer er fra i går blevet fremlagt offentligt ind til d. 15. december.

Dokument:

Lokalplanforslag 894

I denne uge starter Navitas Park projektet på havnefronten i Århus med at undersøge jordforholdene på den kommende byggeplads. Navitas Park, som skal huse Ingeniørhøjskolen, Maskinmesterskolen og en afdeling af INCUBA Science Park, bliver placeret på sin egen ø, hvor der i dag er havnebassin ud for Pier 2. Derfor kommer flere af undersøgelserne til at foregå på havbunden ude i vandet. Til det formål bruger man en såkaldt Jack-up platform, som sejles til positionen, hvor der skal bores, hvorefter benene sænkes ned på havbunden.Arbejdet med de geotekniske undersøgelser af havbunden i tilknytning til byggeriet af Navitas Park går i løbet af ugen i gang:

Der skal både foretages geotekniske boringer, som viser undergrundens bæredygtighed og sætningsforhold, samt miljøundersøgelser. Boringerne skal give ingeniørerne et billede af jordbundsforholdene, så man kan beregne byggeriet. Byggeriet, der skal huse ca. 2.000 studerende og 300 medarbejdere, bliver på ca. 39.500 etagekvm. og op til 34,5 meter på det højeste punkt. Byggeriet bliver funderet på pæle og er planlagt til at gå i gang til maj 2011. Navitas Park står færdigt i 2014. Byggeriet opføres af et konsortium med E. Pihl og Søn i spidsen. GEO står for boringerne til lands og på vandet, som vil foregå 2-3 måneder frem.

Fakta om Navitas Park:
Navitas Park bliver opført på De Bynære Havnearealer i Århus på den såkaldte Nordlige bastion, der bygges op som en selvstændig ø ved Pier 2 ud for Nørreportkrydset. Huset rummer undervisnings-, forsknings- og erhvervsaktiviteter samt i kælderniveau et offentligt parkeringsanlæg med 450 pladser. Byggeriet er tegnet af Kjær & Richter og Christensen & Co.

– Pressemeddelelse:

Navitas Park borer huller i vandet

Jeg var henne og se udstillingen om Navitas Park i dag på Ingeniørhøjskolen og fik taget en række billeder. Jeg kan derfor nu løfte sløret for, hvordan Henning Larsen Architects og Arkitemas konkurrenceforslag så ud:

Henning Larsen

Arkitema

Modellerne af de tre konkurrenceforslag, vi allerede kender:

Kjaer & Richter

Her må jeg ydmygende erkende, at jeg glemte, at tage billeder af det vindende projekt. Årsagen var, at der  stod en gruppe arkitekter fra Arkitema (Så vidt jeg overhørte deres samtale korrekt) og analyserede Kjaer & Richters projekt i forhold til deres eget. De kritiserede selvfølgelig projektet temmelig omfattende. Jeg ville ikke lige stå og tage billeder, mens de var der.

Jeg mener stadig, schmidt hammer lassen skulle have vundet (Også efter at have set de to sidste forslag), men at se modellen af sejrherren gav mig bestemt ikke et ringere indtryk af projektet. IHA, AAMS, ISP og Århus kan være tilfredse med udfaldet.

Schmidt hammer lassen

C.F. Møller

Supplerende visualisationer af HLA og Arkitemas konkurrenceforslag (Jeg beklager den dårlige kvalitet):

Henning Larsen

Arkitema

Personligt ville jeg rangere forslagene hierarkisk således:

  1. Schmidt hammer lassen
  2. Kjaer & Richter
  3. Arkitema
  4. Henning Larsen
  5. C.F. Møller

Alle forslagene er dog efter min mening gode bygninger, der på forskellig vis gør sig gældende bortset fra C.F. Møllers forslag, som jeg ikke kan se idéen i… overhovedet. De andre forslag har helt sikkert også svagheder, hvor Arkitemas måske har en tendens til at være for inspireret af operaen, Henning Larsens er måske for fokuseret på facade og ikke nok på form, shl’s er måske for spektakulært og Kjaer & Richters er måske for rå i sine betonsøjler og skarpe kanter. Spørgsmålet må så stilles, om hvem der kan gøre alle tilfredse, og om det rent faktisk er et endemål?

Både C.F. Møller og schmidt hammer lassen architects har i dag offentliggjort deres konkurrenceforslag til Navitas Park i anledning af åbningen af Ingeniørhøjskolens udstilling om, ja, Navitas Park. Det er to vidt forskellige forslag, der nærmest er kontraster til hnanden. C.F. Møllers forslag er en forholdsvis anonym bygning, der på trods af højden virker flad, og shl’s forslag der spektakulært løfter de øverste etager op i højde af en række søjler, der samtidig også fungerer som bygninger. Men billeder siger vel mere end ord:

Schmidt hammer lassens forslag

Kilde: shl.dk
 

C.F. Møllers forslag

Kilde: cfmoller.com

Kjaer & Richters vindende forslag er meget flot og efter min mening klart bedre end C.F. Møllers. Derimod beviser schmidt hammer lassen endnu engang, at de er i en klasse for sig selv med deres forslag om et fremtidigt Navitas Park. Jeg så gerne, at de med dette forslag også havde vundet den nordlige bastion, som dermed ville danne en akse af to shl tegnede bygninger. En årsag til at bedømmelsesudvalget fravalgte shl’ forslag har måske været bekymringer om budgetoverskridelser, da bygningen er utraditionel i sin form, men hvor smukt ville det ikke have været?

Nu mangler blot Arkitema og Henning Larsen Architects at frigive billeder af deres forslag for at give et fuldendt billede af den arkitektoniske konkurrence mellem de prækvalificerede konsortier.