Leif har i starten af oktober også besøgt to andre markante byggepladser på De Bynære Havnearealer, navnlig Multimediehuset og Marina house, og fotograferet den aktuelle status på byggerierne. Marina House var det første byggeri i den nye bydel, der skød over jorden, men som det kan ses i billederne, vil der gå lang tid endnu, før det nye Multimediehus rejser sig ved Europaplads. Nedbrydning af kajkonstruktionerne, pælning og spunsramning pågår.

Link:

Urban Mediaspace

Marina House

Selvom første spadestik blev taget for to måneder siden på Urban Mediaspace/Multimediehuset modtager projektet nu en donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal på 17,4 mio. kroner.

Aarhus Kommune skriver:

Donation på 17,4 mio til Multimediehuset fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal gør det muligt at realisere projektets vision om en Multisal og en Børnesal af høj arkitektonisk og funktionel standard.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal donerer 17,4 mio. kr. til Multisal og Børnesal i Multimediehuset. De to sale med tilhørende garderobe, toiletter og depot etableres som et harmonisk, selvstændigt og helt centralt og iøjnefaldende element placeret i bygningens niveau 1. Indvendigt bliver salene bestykket med stærk fokus på akustik, teknik, belysning og brugerkomfort.

Nyhed:

Multimediehuset modtager flot milliondonation af Aarhus Kommune

Nu rykker det for alvor på Aarhus Docklands også kendt som De Bynære Havnearealer. Med Bestseller, Navitas og Pier 4-byggerierne allerede under konstruktion blev første spadestik til det vigtigste byggeri i byomdannelsen af de indre og nordlige havnearealer taget onsdag. Urban Mediaspace er til en samlet pris på 1,9 mia. kroner det største byggeri i Aarhus Kommunes anlægshistorie.

Multimediehuset skal rumme Hovedbiblioteket, Borgerservice erhverv i tagskiven samt Danmarks største fuldautomatiske parkeringsanlæg med plads til 1.000 biler. Aarhus Kommune beskriver projektet i sin nyhed om første spadestik således:

Ambitionerne er tårnhøje, forberedelserne til byggeriet har været meget omfattende, inspirationen er hentet i hele verden, og der har gennem hele projektet været en unik borger- og brugerinddragelse.

Der er tale om et epokegørende byudviklingsprojekt, som vil forme byens nye havnefront ved udløbet af Aarhus Å. Med projektet dannes et nyt aktivt byrum ved byens kant, hvor det urbane byrum vil skabe liv og mangfoldighed. Her bliver mulighed for fysisk udfoldelse, interaktionsmuligheder og rekreativt ophold i smukke omgivelser.

Det nye Multimediehus, som endnu mangler et rigtigt navn, er tegnet af schimdt hammer lassen architects. Jeg går stadig og forestiller mig, de på et tidspunkt annoncerer, at de flytter tegnestuen sammen med hovedsædefunktionerne ind i erhvervsarealerne i tagskiven på Multimediehuset, men den færdige bygning forventes først færdig i 2014, så det kan de endnu nå. Arkitekterne har en uddybende redegørelse af de arkitektfaglige tanker bag det nye Multimediehus i en nyhed på deres website.

Frilægningen af det sidste åstykke er som bekendt også en del af projektet, og den vil stå færdig i 2014. Den nye havnefront er tegnet af Kristine Jensens Tegnestue, og den forventes sammen med nedrivning af Pier 1 færdig et år senere. Aarhus vil være markant forandret i 2015 med de mange byggeprojekter, der allerede er i gang, snart går i gang eller som offentliggøres for tiden. Den forestilling berettiger dog sit eget indlæg.

På billedet ses fra venstre: Peder Cederfeld, Realdania Byg, Hans Peter Svendler, Realdania, Marc Perera Christensen, Kulturrådmand, Nicolai Wammen og Laura Hay, Teknik- og Miljørådmand. Kilde: www.urbanmediaspace.dk

Byggeriet er finansieret af Aarhus Kommune med 1,2 mia. kroner, af fonden Realdania med 200 mio. kroner til etablering af havnefronten og af Realdania Byg med 500 mio. kroner til etablering af det fuldautomatiske parkeringsanlæg. Bortset fra Moesgård Museum er der ikke et eneste stort kulturbyggeri i Aarhus, der ikke støttes økonomisk af Realdania. Det skal nævnes, at med de 500 mio. kroner får Realdania Byg rettighederne til indtægterne af det fuldautomatiske parkeringsanlæg.

Entrepriserne i Urban Mediaspace er vundet af aarhusianske Aarsleff, NCC og det tyske selskab Lödige, der leverer parkeringsanlægget.

Tillykke Aarhus!

Artikler:

– Byggeriet af Urban Mediaspace sat i gang af Aarhus Kommune

Nu går byggeriet af Multimediehuset i gang af JP Aarhus

Første spadestik på Multimediehuset af schmidt hammer lassen

Så er byggeriet sat i gang af www.urbanmediaspace.dk

Links:

Urban Mediaspace

Aarhus Kommune

Realdania

Realdania Byg

schmidt hammer lassen architects

Kristine Jensens Tegnestue

Det kan jeg skrive alene på den baggrund, at det i dag blev annonceret, at lejeren er på plads. Morgenavisen Jyllands-Posten flytter ind i de øverste 8-10 etager. De nederste 6-8 etager udlejes til andet erhverv og til café og restaurantformål. Højhuset forventes førdig medio eller ultimo 2014 dvs. samtidig med Multimediehuset.

Højhusprojektet var derfor mere seriøst, end det måske umiddelbart kunne fremstå. En ny lokalplan, der skal bane vejen for højhuset, vil højst sandsynligt blive vedtaget uden de store problemer.

Visualiseringen af højhuset kan vist godt tåle at blive vist her allerede igen. En flot glasbygning der vil indgå i et komplementerende samspil med Multimediehuset.

Jyllands-Posten har siden 1964 haft til huse i Viby, men den nye beslutning markerer meget symbolsk genkomsten af urbanisering, som der har været en tendens hen imod i det nye årtusinde, og som fremover blot vil blive forstærket. Funktionalismen, bilindustrien og forstadsopblomstringen i midten af det 20. århundrede har tidligere ellers sat dagsordenen for en retræte af urbanisering.

Artikel:

Jyllands-Posten flytter af JP Aarhus

Tidligere indlæg:

Nyt højhus ved Europaplads, d. 7. juni 2011

Alle der har kørt forbi Europaplads i de her dage har ikke kunne undgå at bemærke det kæmpe skilt, som er blevet opsat i forbindelse med byggestart på Urban Mediaspace-projektet. To skilte er opsat på i alt 96 kvm og to fundamenter med i alt 55 tons beton er støbt til formålet.

Urban Mediaspace er den største enkeltstående anlægsinvestering i Aarhus’ historie, og Aarhus Kommune har da også truffet den uundgåelige konsekvens ved dette og bestilt de største byggepladsskilte i Aarhus’ historie.

Kilde: www.urbanmediaspace.dk

Link:

Urban Mediaspace

Remien Ejendomme, der også arbejder med omdannelse af Maskinmesterskolen i Borggade, har taget kontakt til kommunen med det formål at få påbegyndt arbejdet med en ny lokalplan og kommuneplantillæg for deres ejendom Europaplads 16. Ejendomsselskabet ønsker at opføre et højhus på 57 meter! Aarhus Arkitekterne har tegnet højhuset, og de er også blandt de nuværende lejere i den forholdsvis nye, sorte glasbygning, der nu ligger på Europaplads 16. Den skal naturligvis rives ned, hvilket jeg personligt intet har imod, da den manglende transparens i facaden ikke klæder bygningen. Som det fremgår af højhusets visualisering, så bliver glasset transparent ligesom Multimediehuset.

Gadevisning af Europaplads 16:


Vis stort kort

Det nye højhus placeres som nærmeste nabo til Aarhus Havns administrationsbygning, Filmbyen, Multimediehuset, Europahuset på 44 m, og Hotel Comfort Atlantic på 37 m. Der er dermed tale om en attraktiv placering for virksomheder og særligt kreative virksomheder. Claes Remien udtaler om området:

“Denne beliggenhed er helt unik og bynær. Hvis man ikke udviklede dette område, ville det svare til, at Nyhavn ikke var udviklet ved det nye skuespilhus i København.”

Det vurderes at kommunens sagsbehandling vil tage mindst 15 måneder.

Artikel:

Aarhus fåer nyt højhus på havnen af JP Aarhus

Projekthjemmesiden for Urban Mediaspace har fået uploadet nye illustrationer af den nye havnefront. Hvor nye de så er kan diskuteres, da der på første illustration kan ses et banner for selskabet Skykon, der gik konkurs tilbage i december 2010. Pakhus 13 er nu i stedet udlejet til Workindenmark, Dansk Erhverv, Erhverv Aarhus, Aarhus City Forening, Aarhus Håndværkerforening, Kongreskompagniet og VisitAarhus. De to sidste billeder har jeg medtaget for at vise plantegninger af projektområdets omfang.

Artikel:

– Erhvervsfolk flytter og rykker ind i Pakhus 13 af Århus Stiftstidende

Link:

Urban Mediaspace

Nu nærmer byggestart på Urban Mediaspace (Kendt som Multimediehuset) sig med drastige skridt. Sidste entreprise i Urban Mediaspace er underskrevet af Aarhus Kommune og entreprenøren Aarsleff med hovedsæde i Åbyhøj. Den 125 mio. kroner dyre kontrakt indebærer etablering af byggegrube og konstruktion af den nye kajfront.

Hele entreprisens indhold:

  • Ramning af spuns og pæle
  • Nedbrydning af eksisterende kajkonstruktioner
  • Grundvandssænkning
  • Jordhåndtering i forbindelse med byggegrube
  • Ændring af kajkonstruktionerne

Det har tidligere været meldt ud, at byggestart vil ske i august, men den nye melding fra i dag er, at det vil ske i juni, så der er blot to måneder til den største og vigtigste enkeltstående investering i Aarhus’ fremtid i nyere tid. Al finansiering, lokalplanarbejde og praktiske forhold såsom entrepriser er på plads, hvilket betyder, ingen hindringer er i vejen for den snarlige realisering af projektet.

Artikel:

Aarsleff vinder stor kontrakt på milliardprojekt af Building Supply

Multimediehuset med den ændrede tagskive. Kilde: urbanmediaspace.dkDe sidste forberedelser til Schmidt hammer lassens og Kristine Jensens Urban Mediaspace Aarhus – refereret som Multimediehuset – er nu ved at blive gennemført. En vigtig en af disse var tildelingen af midler fra kommunekassen på byrådsmødet onsdag d. 9/2. Der blev truffet beslutning om at overføre i alt 769 mio. kroner til projektets videre realisering. Næste bevilling til projektet vil ske i første kvartal 2012.

Samme aften blev Byrådet også introduceret for en viderebearbejdet udgave af Multimediehuset. Den vigtigste ændring er fjernelsen af den transparente overflade på tagskivens vinduessektion. Det betyder nu, at en smal og sirligt lige glasflade gennemskærer og opdeler tagskiven i to dele. Min umiddelbare respons er ambivalent. Ligner tagskiven ikke mest af alt enten en kommandocentral eller ufo at dømme ud fra ovenstående visualisering? Det ville måske fungere bedre, hvis glasfladen var vertikalt bredere, eller ikke så sirligt lige? Glasåbningen er i hvert fald i sig selv god. Jeg har tillid til shl, så der er ikke andet at gøre end at afvente det færdige resultat.

Sammenligningsgrundlag:

Gammel tagskive. Kilde: urbanmediaspace.dk
Ny tagskive. Kilde: shl.dk

Hele projektet under arbejdsnavnet Urban Mediaspace Aarhus med frilægning af den sidste del af åen, havnepladser og Multimediehuset er budgetteret til 1,85 mia. kroner. Heraf “donerer” Realdania 690 mio. kroner efter moms. For “donationen” får Realdania rettighederne til indtægterne fra det automatiske parkeringsanlæg. Realdania bidrager med et meget stort beløb, og de siger selv, de ikke forventer at få deres investering hjem, så vi skal sådan set ikke være andet end glade, da det ellers ikke ville have været muligt at bygge en sådan bygning, men en donation er det ikke. Den rette term må være investering, omend en bevidst dårlig investering.

De første midler er nu bevilget til igangsættelsen af byggeriet, så nu venter vi kun på de færdige arbejdstegninger og byggestart i august. I mellemtiden arbejdes der også videre med det endelige navn for Urban Mediaspace Aarhus. Det gængse ord er “Multimediehuset”, men rådmand for kultur Marc Perera Christensen (K) ønsker, at huset skal hedde tilsvarende den primære funktion nemlig “Hovedbiblioteket”, og byrådsmedlem Jette Skive (DF) ønsker, det skal hedde “Perlen”, fordi Det kgl. Bibliotek i København hedder “Den Sorte Diamant”. Marc har nok ret.

Forresten. Tak schmidt hammer lassen for denne skønne bygning, I har tegnet! Med eller uden ændring af tagskiven.

Dokumenter:

Byrådsbeskrivelse/Multimediehuset/december

Urban Mediaspace Aarhus – status og anlægsbevilling 2011

Links:

Urban Mediaspace Aarhus

Realdania

Schmidt hammer lassen architects

Link:

Urban Mediaspace Aarhus/Multimediehuset