Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi ved Aalborg Universitet ibrugtager i 2013 en ny femetagers bygning tegnet af Kjaer & Richter, som for øvrigt har tegnet flere af AAUs bygninger. De har udformet projektet i samarbejde med ligeledes aarhusianske Møller & Grønborg og med ingeniørydelser af Rambøll-koncernen.

Universitets- og Bygningsstyrelsen er bygherre, og midler fra UNIlab-puljen bidrager til byggeriets finansiering.

Artikel:

Universitet klar til stort byggeprojekt af Building Supply

Kilde: P4 Esbjerg

350 ansatte skal om mindre end to år have deres daglige gang i et hus tegnet af GPP, der vil producere mere energi, end det bruger. Huset bliver hovedsæde for SE (Syd Energi) i det nordlige Esbjerg og vil også rumme et 500 kvm stort “innovationscenter”, hvor iværksættere kan leje sig ind.

Artikel:

– Fremtidens hus venter 350 ansatte af P4 Esbjerg

[update d. 23. juni kl. 17.45] GPP Arkitekter har udsendt nedenstående pressemeddelelse sammen med en række visualiseringer, som jeg linker til.

GPP ARKITEKTER A/S TEGNER SYD ENERGIS NYE DOMICIL I ESBJERG:
GPP Arkitekter A/S er netop blevet udpeget som vinder af konkurrencen om at tegne Syd Energis nye banebrydende domicil i Esbjerg.

Projektet er blevet til i samarbejde med totalentreprenør Hoffmann A/S, Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S, Sloth Møller Rådgivende Ingeniører A/S, Alectia A/S og Thing og Wainø Landskabsarkitekter.

Det nye hjem for Syd Energis medarbejdere vil, udover at være en fantastisk arbejdsplads, blive enestående når det gælder arkitektur og bæredygtighed.

Et enkelt og tidløst formsprog med en skrå afskæring af den øverste etage giver et dynamisk, rundt hus, der afspejler Syd Energis profil og det vestjyske landskabs storhed. Et kæmpe atrium i midten af huset sørger for lys og luft til samtlige arbejdspladser. Man mødes og bydes velkommen af et stort receptions-og showroomområde, hvorfra man via atriet har overblik over hele bygningen. En fantastisk skulptur af broer og trapper i atriet leder medarbejdere og besøgende rundt i bygningen.

Domicilet bliver Danmarks største erhvervsbyggeri i passivhus-standard, som vil producere mere energi end det forbruger. Ved at bygge efter passivhuskriterierne vil Syd Energi ikke kun halvere energiforbruget til bygningens drift ift. normale erhvervsbyggerier, men også tage fat på bygningens totale energiforbrug, herunder serverrum og øvrige energiforbrugende enheder.

Domicilet bliver blandt Europas fem største passive kontorhuse og indeholder bl.a. 10 km. jordslanger til køling og 1800 m2 solceller. Det vil for alvor være med til at slå fast, at Syd Energi og GPP arkitekter er med helt fremme, når det kommer til handling bag ordene om bæredygtighed.

Link:

GPPs side om projektet med yderligere oplysninger og visualiseringer

Kilde: C. F. Møller

– C. F. Møller har færdiggjort restaureringen af Oslo Universitets 100 år gamle aula i samarbejde med Erik Møller Arkitekter.

– Schmidt hammer lassen tegner nyt city center “Borgen” til kulturhovedstadsrivalen Sønderborg. shl, I er tilgivet, da det endnu engang er et fantastisk stykke arkitektur, I tilføjer Danmark. Det skal også nævnes City of Westminster College er nomineret til en New London Awards.

– GPP Arkitekter vinder udvidelse af Enggård Centret i Struer.

– For en oversigt over arkitektfirmaer i Aarhus se siden “Arkitekturklyngen“.

– Kjaer & Richter vinder nyt plejecenter i Kolding. De hyrer også nye medarbejdere!

Langt om længe er den nordlige bastion, der kommer til at rumme et videns- og uddannelsescenter for energiteknologi, parat til at gå under konstruktion. Det sker på mandag d. 30. maj, og byggeriet vil strække sig tre år frem. Når Navitas’ 38.000 kvadratmeter står færdig, vil Ingeniørhøjskolen, Maskinmesterskolen og Incuba Science Park flytte ind.

De seneste dage har store mængder spuns været opbevaret på kajen ved Navitas, og over de næste 4-5 måneder vil en 700 meter lang spunsvæg med 18 meters dybde blive etableret i havnen. Kammeret, som etableres, skal fyldes med 60.000 kubikmeter jord, hvorefter selve byggeriet kan gå i gang. Store jordbunker opbevares på nabogrunden, hvor Bestseller graver ud til byggeriet af deres nye domicil, så synergieffekter kan høstes, hvis jorden blot skal transporteres til Navitas. Det er dog ren spekulation fra min side.

Projektchef Mogens Hansen udtaler om udfordringerne i beregningen og byggeriet af Navitas:

“Det er et komplekst anlægsarbejde, der starter nu. Det skyldes dels, at funderingsarbejderne skal udføres under påvirkning af et stort grundvandstryk, dels at undergrunden i Østjylland består af tertiært ler. Det kræver nogle avancerede beregningsmodeller at beskrive og forudsige, hvordan jorden vil opføre sig i samspil med konstruktionerne.”

Aarhus Kommune deltager som medbygherre på projektet med et underjordisk parkeringsanlæg til 450 biler. Kommunen finansierer ligeledes det sydlige trappeanlæg, der skaber en sammenhæng med vandet og Urban Mediaspace-projektet, der har første spadestik d. 8. juni.

Ny facade

Kjaer & Richter vandt sammen med Christensen & Co., Marianne Levinsen Landskab, Pihl, og Alectia konkurrencen om Navitas for et år siden nærmere bestemt d. 20. maj 2010. Konsortiet har nu viderebearbejdet deres vinderforslag drastisk, så Navitas får en anden facade end oprindelig tiltænkt. Facaden bliver sort og hvid, men bevarer de karakteristiske horisontale lag, der nu fremstår mere eksplicitte og brydes af små rektangler. Hvilken skam! Bygningen ligner efterhånden snarere en ordinær kontorbygning.

Navitas forventes færdig i 2014, hvor 2.500 studerende, undervisere og forskere får deres daglige gang.

Pressemeddelelse:

Nu vokser Aarhus ud i havet

Lokalplanen for videns- og uddannelsesbastionen Navitas Park på De Bynære Havnearealer er fra i går blevet fremlagt offentligt ind til d. 15. december.

Dokument:

Lokalplanforslag 894

Indlægget opdateres løbende!

På pressemødet i dag i Pakhus 27 på De Bynære Havnearealer, blev konsortiet der har vundet konkurrencen om Navitas Park afsløret. Det blev konsortiet med arkitektfirmaerne Kjaer & Richter beliggende i Mejlgade og Christensen & Co Arkitekter i København, entreprenørselskabet E. Pihl & Søn, landskabsarkitekt Marianne Levinsen Landskab ApS og ingeniørfirmaet Alectia, der vandt konkurrencen.

Bedømmelsesudvalget har udtalt følgende om det vindende projekt:

Forslaget har mest kompetent og omfattende forstået og bearbejdet bygherrernes ønsker med Navitas Park, idet det på ganske pragmatisk vis etablerer en overbevisende fusion af brugernes krav til funktionalitet, udnyttelse og arkitektur, byens ønsker og tidens energimæssige betingelser. Hovedanslaget skærper appetitten for det krystalliske bygningsværk, der både kan stå alene, men også knytter sig til omgivelserne igennem den opmærksomme forholden sig til konteksten, blandt andet gennem den generøse åbning mod Den centrale havneplads.

Den endelige aftale mellem bygherrerne og det vindende konsortium underskrives i løbet af sommeren, og derefter skal en lokalplan udarbejdes og vedtages af kommunen, hvorefter byggeriet kan gå i gang.

De fire tabende projektkonsortier:

MT Højgaard a/s – Henning Larsen Architects A/S – Schønherr Landskab KS Landskabsarkitekter MAA MDL – Grontmij Carl Bro A/S – Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S

Hoffmann A/S – Arkitema K/S – Niras A/S

Enggaard A/S – Per Aarsleff A/S – schmidt hammer lassen architects – Lund+Slaato Arkitekter AS – Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue – Rambøll Danmark A/S

NCC Construction Danmark A/S – Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S – Metopos ApS – COWI A/S

Flere visualisationer – Klik på billederne for højere opløsning

Kilde: navitas-park.dk

Om byggeriet

Byggeriet af Navitas Park begynder i 2011 og forventes at stå færdigt i 2014 samtidigt med Multimediehuset. Byggeomkostningerne løber op i 700 mio. kr., hvilket de tre bygherrer Ingeniørhøjskolen, Maskinmesterskolen og Incuba Science Park betaler. Århus Kommune er også bygherre på projektet med et underjordisk parkeringsanlæg med 450 offentlige pladser. Ingeniørhøjskolen og Maskinmesterskolen finansierer deres del af byggeriet ved salg af eksisterende bygninger, hvor Incuba Science Park i stedet allerede udlejer lokaler til forskning og innovationsselskaber ved universitetet, Katrinebjerg og Skejby, da udvider de nu med lokaler til forskning inden for energi og teknik i det kommende Navitas Park. Mere end 2000 studerende, undervisere og ansatte vil få deres daglige gang i Navitas Park, når byggeriet er færdigt.

Pressemeddelelse fra bedømmelsesudvalget

Mediernes dækning:

Stjernehus på Århus Havn af JPÅrhus

Links:

Navitas Park

Kjaer & Richter

Christensen & Co Arkitekter

Marianne Levinsen Landskab

– E. Pihl & Søn

Alectia

Århus Kommune