Den tyske foderstofproducent ATR Landhandel har valgt at placere en ny fabrik på Aarhus Havn. Fabrikken skal betjene kunder i Nordjylland, Midtjylland og Fyn og vil årligt producere 200.000 ton foderstof. Anlægget skal efter hensigten også anvendes til eksport af korn. Selve byggeriet går i gang, når byggetilladelsen fra kommunen foreligger, og vil stå færdig et år senere. Havnedirektør Bjarne Mathiesen udtaler:

“Det er glædeligt, at ATR har valgt at placere sin danske fabrik på Aarhus havn, hvor vi i forvejen huser flere af de andre vigtige aktører i foderstofbranchen. Det er i sig selv meget spændende, at der bliver bygget en ny foderfabrik på en dansk havn, hvilket ikke er sket i rigtig mange år.”

Artikel:
ATR Landhandel bygger foderfabrik på Aarhus Havn af Maskinbladet.dk

Link:
ATR Landhandel

Tidligere indlæg:
Udvidelser på havnen, 6. januar 2011

TV2 Østjylland har besøgt Dansk Supermarkeds højlager i Årslev, der dog endnu ikke er fuldt operationel. Indslaget handler ikke særlig meget om selve bygningen, men fokuserer mere på det højautomatiserede lagersystem, som bygningen rummer. Naturligt nok når indslaget handler om arbejdsliv.

TV-indslag:

8-4 besøger højlager af TV2 Østjylland

Konkursen for Aarhusegnens Andel betød, at to nye aktører på Aarhus Havn delte grovvareselskabets havneaktiviteter i mellem sig. Himmerlands Grovvarer fik foderstoffabrikken på Kornpieren og Danish Agro fik lager- og terminalaktiviteterne på Østhavnen. Umiddelbart er konkursen af et lokalt firma trist og uheldigt for både Aarhus og havnen, men i dette tilfælde har det været en ren succes. Danish Agro er en del af DLA Group, som overtog konkursboets foderstoffabrik i Galten lige ud mod Herningmotorvejen. Vigtigst er dog, at DLA Group, der i 2008-2009 omsatte for 18,2 mia. kr., flyttede deres hovedkvarter fra Fredericia til Galten, og medlemsselskabet Danish Agro flytter nu også mere gods til havnen. Derfor får de behov for at udvide deres lagerkapacitet på havnen i den kommende tid. Danish Agro forventer at importere yderligere 4-500.000 tons bulk, end hvad Aarhusegnens Andel gjorde.

Grovvareselskabernes lagre rundt omkring i Danmark er nu ikke imponerende arkitektur, idet de som standard blot fremstår som en overdimensioneret staldbygning. Hvornår selskaberne begynder at benytte et decideret arkitektfirma til tegningen af deres lagre må stå hen i det uvisse. C. F. Møller har allerede tegnet en række lagre til andre selskaber på Aarhus Havn.

En femsporet tankstation blev i december indviet på Østhavnen, som del af en plan for et nyt serviceområde for chauffører på havnen ved navn Truck Stop Aarhus.

Artikler:
Magasinet Aarhus Havn

På trods af et uvilligt byråd får DSB lov til at udvide i Sonnesgade, så de kan fraflytte deres sidste aktiviteter i Værkmestergade. Partierne SF, Det Radikale Venstre og Enhedslisten forsøgte at få et ændringsforslag vedtaget, men i alliance med Venstre, Det konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti fik Socialdemokraterne med stemmerne 21 mod 7 sørget for det ikke skete.

Dokument:

Se sag 11 under dagsordenen

DSB ønsker at flytte sine sidste aktiviteter fra det gamle centralværksted i Værkmestergade til Sonnesgade (DSB vil stadig have værkstedsfaciliteter på Augustenborggade). En tankbybgning, garage og tre olietanke vil blive nedrevet i Sonnesgade for at give plads til den nye bygning, som vil tilføje 3.770 kvm og udvide det samlede etageareal for området til 26.930 kvm. Det forventes, Byrådet vil vedtage byggeriet uden en ny lokalplan for grunden på byrådsmødet i næste uge onsdag d. 27, og det på trods af indsigelser fra naboer om bl.a. øget partikelforurening. Det er klart, naboerne kun har en interesse i deres ejendomsværdi end i stedet at udvise godt naboskab til en problemfri virksomhed, der betyder beskæftigelse og ikke mindst er centralværkstedet vigtig for Århus’ position som hub for togtrafikken i Jylland.


Argument 1: Øget partikelforurening fra dieseltogene

Lad os kigge nærmere på de argumenter, der har været fremført under nabohøringen.

Værkstedet i Værkmestergade reparerer bogier dvs. undervogne. Som det foregår nu transporteres bogierne med lastbil mellem de to værksteder, og dermed skal alle togene alligevel forbi Sonnesgade, så bogien kan blive afkoblet og transporteret til Værkmestergade. Det nye byggeri vil derfor ikke betyde øget togtrafik men tværtimod mindre lastbiltrafik.

Argument 2: Udsigten forstyrres
Hvilken udsigt? Den nye to-etagers bygning kommer til at erstatte tre olietanke, som er markant højere end den nye bygning. Det eksisterende værksted i Sonnesgade er i forvejen bygget i to etager. Olietankene kan ses til venstre:


Vis stort kort

Argument 3: Bygningen strider med kommuneplanen

Kommunen svarer:

I rammeområdet kan kun tillades virksomheder indenfor virksomhedsklasserne 1-4. Den bestående virksomhed er klassificeret som en klasse 6 virksomhed. Kommuneplanens rammebestemmelse er imidlertid ikke til hinder for udvidelse af en virksomhed, der allerede er etableret i rammeområdet.

og

Under henvisning til at det projekterede byggeri hverken med hensyn til etageantal, bygningshøjde eller etageareal strider mod kommuneplanens bestemmelser om bebyggelsens omfang, indstilles det, at projektet godkendes, dog således at det forudsættes, at der opnås den fornødne miljøgodkendelse af virksomheden.

Argument 4: En skorsten på 25 meter og beskyttelsesafstande

Den nye skorsten har til formål at fjerne dampe fra malerkabinen. Ikke langt fra Sonnesgade ligger det nedlagte Ceres-bryggeri, hvor der har stået en skorsten op til 2009, og det på trods af kulturattraktionen Den Gamle By og boliger som naboer. Skorstenen ville stadig have været i brug i dag, hvis Royal Unibrew ikke havde valgt at lukke bryggeriet.

Ydermere argumenteres det, at beskyttelsesafstanden mellem virksomheder i klassifikation 6 og boliger ikke bliver overholdt, men så burde beboerne tage et kig på værkstedets nuværende placering i Værkmestergade, som er lige så tæt på boliger men i et mere urbant miljø. Ikke mindst med det kommende Comwell-hotel som nabo.

Værkstedet i Værkmestergade bliver som følge af udflytningen fri til byudvikling, og jeg har hørt “rygter” om, at der kan være et 16-etagers bolig- og erhvervshøjhus på vej, så vi dermed får tre højhuse i Værkmestergade, og vi kan måske ligefrem begynde at bruge ordet højhusklynge om området. Jeg ser frem til, at Værkmestergade bliver yderligere byudviklet, og at banegraven får en tættere bebyggelse med det nye værksted. Jo mere urban sceneriet ind mod hovedbanegården er, jo større en fornøjelse er det at køre med tog på strækningen.

Dokumenter:

Resume af Sag 7 under dagsordenen for byrådsmødet d. 27. oktober

Artikler:

Vrede borgere kræver svar fra Laura Hay af JP Århus

Nyt værksted til DSB af JP Århus