Det her er en af hovedgrundene til, jeg skriver min blog. Ja, jeg må indrømme arkitektur er fascinerende og smuk, men der noget særligt ved lige præcis højhuse for mig. Jeg ved ikke om, det er et eller andet maskulint gen i mig vedrørende store ting, men jeg elsker højhuse. Selvfølgelig er højhusets arkitektur og omgivelsernes kontekst essentielle præmisser for et højhusbyggeri. Det er spørgsmål, som skal kunne besvares på en tilstrækkelig måde, men når det så også sker, så er højhuse blot fantastiske og imponerende bygningsværker. Når de så opføres i eller omkring Aarhus, så kan det ikke være bedre. Dette opfylder “Højhus Værkmestergade”.

I går blev så lokalplanen vedtaget for højhusbyggeriet i Værkmestergade, der skal rumme et nyt konferencehotel for Comwell i Aarhus samt kontorer for Deloitte, Bech-Bruun og bygherren HL Ejendomme (Ikke at forveksle med Kolding-firmaet). En enkelt penthouselejlighed opføres samtidig. Både finansiering og lejere er på plads, så nu kan entreprenøren KPC gå i gang med at bygge, hvad der ind til nu bliver Danmarks tredje højeste hus og Aarhus’ højeste, hvis kun  “højhuse” medtages. Aarhus Domkirke på 96 m vil stadig være den højeste bygning i Aarhus. Højhuset i Værkmestergade bliver 94 m højt.

Værd at bemærke er selvfølgelig at byggestart endnu ikke er officielt annonceret til september måned. Som det kan læses fra dette indlæg opfatter jeg det dog som en formalitet, der nu blot skal bekræftes af gravemaskinerne i løbet af september. Comwell har ventet på deres entré i Aarhus siden 2007, hvor de var en del af Lighthouse*-projektet, men de planer blev afbrudt af bygherren, islandske Landic Property’s konkurs under finanskrisen.

 
Dokument:

Lokalplan 905

Links:

KPC

– Comwell

Deloitte

Bech-Bruun

På magistratsmødet i går blev lokalplanen for det kommende højhus i Værkmestergade tiltrådt, hvilket betyder Byrådet kan 1. behandle lokalplanen på sit byrådsmøde onsdag d. 11/5. Kommunen havde modtaget høringssvar fra Naturstyrelsen og fire af havnens produktionsvirksomheder vedrørende luftforurening, som nu er blevet taget højde for i lokalplanen. De øverste etager af højhuset bliver lufttætte og udluftningen placeres i en højde, så skorstenene fra havnens virksomheder ikke påvirker indeklimaet. Det betyder, at højhusets teknik er flyttet fra øverste etage til 8. etage, som nu bryder med facadens sirlige etageopdeling. Kønt er det umiddelbart ikke.

Otte privatpersoner havde valgt at indgive høringssvar, hvor af to var udlandsaarhusianere. Blot en enkelt af de indkomne høringssvar var negativ, mens syv var positive. Det er sådan set meget interessant, da det på mange måder illustrerer befolkningens forhold til højhuse. Højhus Værkmestergade er placeret i et nærområde, hvor der er baneterræn og erhverv men ingen umiddelbare boliger. Med kun et negativt høringssvar synes modstanden derfor ikke at antage en principiel karakter, men kun være et spørgsmål om skygge- og udsigtsforhold.

Målet med at bygge et højhus på dette sted er, at skabe en fortætning af byen og samtidig markere den nye bydel, der er vokset op omkring centralværkstederne. Et højhus til cityformål på denne placering drager fordel af den stationsnære beliggenhed, og placeringen er desuden med til at markere krydset mellem Værkmestergade og Spanien, som trafikalt fungerer som en vigtig forbindelse i byen.Højhuset forventes at stå færdig i 2013, og der er allerede indgået aftaler med følgende lejere: Comwell med et konferencehotel samt kontorer til Deloitte, Bech-Bruun og HL Ejendomme. Der opføres også en enkelt penthouselejlighed, hvor ejendomsinvestoren Hans Lorenzen skal bo. Arkitema har tegnet højhuset, der opføres af KPC med finansiering af Hans Lorenzen, HL Ejendomme. De to skiver i højhusets struktur får henholdsvis 25 og 24 etager, og det højeste punkt bliver 94 m, og overgås derfor lige akkurat af Aarhus Domkirkes 96 m, som Aarhus’ højeste bygning. I alt tillades byggeri på 28.650 kvm, og matriklen får dermed en bebyggelsesprocent på 442%.

Højhuset opføres i stål, zink, aluminium og glas, hvorimod højhusets base opføres i betonelementer, natursten og pudsede og malede flader og sokler. Solceller indgår i højhusets facade, der gør at kravene til energiklasse 2015 opfyldes. Solcellerne er også årsagen til højhusets sorte facade.

Uddrag af lokalplanen:

Bebyggelsen består af en base, der dækker det meste af grunden og optager terrænstigningen fra Spanien til Værkmestergades niveau langs banen. I basen og den lave bygningsdel indgår indgange, restaurant- og kongresfaciliteter, parkering og depoter. Basen er imod Spanien udformet som et beplantet trappeanlæg, der skal indbyde til offentligt ophold og fodgængertrafik i området. Oven på basen består byggeriet af et højhus udformet som to slanke skiver sammenbygget omkring en tilbagetrukket mellembygning. Den nordligste højhusskive er forskudt i forhold til den sydlige skive og er en etage højere med henblik på at opnå et slankt og dynamisk udtryk af bygningskomplekset.

Der er indgået aftale med bygherren og grundejeren om bekostning af infrastrukturanlæg i form af:

  • Udførelse af venstresvingbane til lokalplanområdet på Værkmestergade
  • Udførelse af ændret helle ud for lokalplanområdet på Værkmestergade
  • Analyse og indstilling af grøntider i signalanlægget i krydset Spanien/Værkmestergade

Se lokalplanens visualiseringer af højhuset fra forskellige fotostandpunkter ved at trykke på “Læs mere…”

Dokumenter:

Links:
KPC

Den silkeborgensiske tegnestue Arkitekthuset har tidligere haft et “fortroligt” højhusprojekt i Aarhus på deres website. Det pågældende højhus er nu blevet afsløret under titlen “Hotel Aros” men anføres som “Ikke opført”. Det giver også god mening, da højhuset var placeret på grunden, hvor KPC ønsker at opføre hotel- og erhvervsprojektet “Højhus Værkmestergade”, så idéen om et hotelhøjhus på grunden er ikke død.

Arkitekthusets version skulle have indeholdt 16 etager, 16.000 kvm, 300 værelser, restaurant og et stort parkeringsanlæg ud mod jernbanesporene. Arkitekthuset tegnede også højhuset i Tilst kendt som Ketnerbygningen, der ej heller blev realiseret, men også på den grund arbejdes der videre med et højhusprojekt af Dansk Erhvervsprojekt. Det må være demoraliserende for Arkitekthuset at se begge højhusprojekter strande, men måske får de det fornødne held med sig i et tredje forsøg? Se animationsvideo af det skrinlagte Hotel Aros herunder.

Link:

Arkitekthuset

Tidligere indlæg:

Hotelhøjhus på 18 etager tegnet af Arkitekthuset, 27. juni 2010

Så oprandt dagen for lokalplanens første offentlige høring, som løber til d. 2. februar. De vigtigste detaljer fra forhøringsfolderen, der – som altid – akkompagnerer første høring: Den nordlige bygningskrop får en højde på 92 m og 25 etager. Den lidt mindre sydlige bygningskrop bliver 2 etager lavere. Grunden får en bebyggelsesprocent på 470 og i alt 30.200 kvm. Højhuset opføres i materialerne beton, stål og glas. Der etableres parkeringskælder i 2-3 etager.

JP Aarhus og Århus Stiftstidende bringer i dag begge en artikel om højhuset med en række supplerende detaljer. Jeg vil dog lægge ud med at påpege nogle uoverensstemmelser omkring højde og etageantal. Lokalplanen angiver maks. begrænsninger og er derfor ikke nødvendigvis det rigtige indtryk af en bygnings højde, men praksis er, at lokalplanen er skræddersyet den bygning der skal opføres, så tillader lokalplanen 25 etager, ja så kommer der 25 etager. JP Aarhus rapporterer selv at bygningshøjden bliver 88 m, og der kommer 22 etager. Århus Stiftstidende skriver, at bygningshøjden i stedet bliver 92 m men også 22 etager. Til sidst kan vi jo så afrunde det med arkitekterne selv, som skriver på deres wbesite, at højhuset får 23 etager. Alle mener at højhuset i alt bliver 25.000 kvm, selvom forhøringsfolderen skriver, projektet bliver 30.200 kvm. Det kunne da være dejligt, hvis der kunne opstå en vis enighed omkring højhusets fysiske proportioner.

Som skrevet afslører artiklerne dog forskellige andre ting, som jeg selvfølgelig håber, vi kan betragte som troværdige: F.eks. er byrådspolitikeren Jette Jensen (EL) positiv i forhold til lige netop dette højhus (Advarselslamperne blinker hos mig, men JP Aarhus citerer hende, så troværdigheden er intakt). Jeg synes dog lige, jeg vil bringe citatet alligevel:

“Aarhus mangler hotel- og konferencefaciliteter, og det virker som om, at projektet er gennemtænkt. Det ser også ud til, at man har tænkt over, at højhuset skal indgå som del af det omkringliggende byområde.”

Højhuset koster ca. 600 mio. kroner at bygge, da det bl.a. vil kræve 300 fuldtidsansatte byggearbejdere to års arbejde at gennemføre projektet. Højhuset opføres i energiklasse 2015 med solceller på sydsiden, hvorfor hele højhusets farve er sort. Elevatorerne er placeret i stueetagen, men hotellets reception bliver på 1. etage. Der bliver plads til 1.000 konferencegæster, 240 hotelværelser og 330 ansatte hos Deloitte og Bech-Bruun på de øverste etager. Arkitekturen betegnes af bygherren Hans Lorenzen som “klassisk”, og det må jeg give ham ret i. Der gives referencer i arkitekturen til Arne Jacobsens Radisson hotel i København. Opbakningen i Byrådet er stor, og højhuset vil give meget begrænsede skyggegener. Jeg kan ikke konkludere andet, end at dette højhus bliver godkendt og bygget.

Dokument:

Artikler:
Aarhus får nyt højhus af JP Aarhus
Byens højeste hus godt på vej af Århus Stiftstidende

Der har ikke været nyt om KPC-højhuset i de lokale medier siden annonceringen, og kommunens informationssystem til lokalplanlægningsarbejdet har intet om højhuset at rapportere. Hvad sker der med højhuset, og kan den være strandet et sted i kommunens sagsbehandling? Jeg har ikke hørt rygter eller andet om højhuset, men måske er der en af Jer, som ved noget om sagen? Lidt godt nyt skal der være, så her er visualiseringer i stor størrelse af højhuset fra Arkitemas website:

[Billeder ikke længere til rådighed]

Arkitema har tre nye visualiseringer af det kommende højhus i Værkmestergade på deres website. Det skal bemærkes, at lokalplanen endnu ikke er sendt i første offentlige høring.

Link:

Arkitema

Siden Comwell forlod Light*House har de arbejdet på at finde en alternativ placering for et Århus-hotel, og det viser sig nu at hotelkæden, der har indgået en aftale med KPC om at leje sig ind i deres Værkmestergadehøjhus, netop er Comwell. De vil etablere et konferencehotel med 240 værelser, hvilket koncernchef Preben Nesager begrunder med:

“Konferencefaciliteterne på det århusianske marked er utilstrækkelige, og derfor skal Comwell være i byen. Området er perfekt til et nyt konferencehotel, især set i lyset af de kommende planer for området ved rutebilstationen. Samtidig skaber vi et nyt koncept, hvor hotel og rådgivningsvirksomheder samarbejder, og det forventer vi os meget af.”

De to sidste kontorlejere i højhuset er i samme ombæring også blevet afsløret som advokaterne Bech-Bruun og revisorerne Deloitte. De to firmaer vil indtage de øverste 10 etager. Finansieringen er på plads, så alt hvad der nu mangler er en ny lokalplan for grunden. Monstro ikke byrådet tillader byggeriet, så det kan begynde i 2011 og stå færdig i 2013.

Artikel:

Hotelkæde i nyt højhus i Århus C af JP Århus

september23

Arkitema fremviser Værkmestergadehøjhuset på deres website

Udgivet af Asbjørn Skødt i Højhuspolitik med Kommentarer lukket til Arkitema fremviser Værkmestergadehøjhuset på deres website

Ovenstående ikke tidligere offentliggjorte visualisering følger nyheden på Arkitemas website, hvor i de beskriver principperne bag arkitekturen i det kommende højhus i Værkmestergade:

Det kommende højhus i Værkmestergade vil stå som en flot markering af indkørslen til det nye byområde Centralværkstederne i Århus. Basen og højhuset danner tilsammen et bygningsanlæg, der både funktionelt og arkitektonisk vil bidrage til en revitalisering af et meget komplekst og dynamisk sted i byen.

Udformningen af bygningen tager udgangspunkt i en sammentænkning af byplanlægning og arkitektur i et samlet udbud af hotel, konferencefaciliteter og foyer til kontorer. 

En aktiverende base

Den horisontale base ophæver niveauforskellen mellem Spanien og arealet ved Bruuns Galleri og samler på den måde området i en ny komposition med interessante forbindelser og opholdsmuligheder. Basen har en tredobbelt funktion: Som formidler af overgangen mellem det lodrette og det vandrette, som udligner af grundens terrænspring og som socialt omdrejningspunkt for hele kompositionen. Det er her man mødes ved de nye pladsdannelser og forbindelser gennem det nye område.

Denne komposition med en høj blok, der vokser ud af en formidlende base er et arkitektonisk greb med rødder i den nordiske tradition baseret på klassiske dyder som enkle virkemidler, gode proportioner, naturlige materialer og gennemarbejdede detaljer.

Slanke højhuse 

Selve højhuset er udformet som to slanke skiver sammenbygget omkring en let og transparent mellembygning. Den nordligste skive er forskudt i forhold til den sydlige og er samtidig højere for at styrke det opadstræbende, slanke og dynamiske udtryk. På afstand vil de to slanke skiver give Århus en elegant tilføjelse til byens skyline og tæt på vil byggeriet takket være detaljeringen og de udadvendte funktioner være et byggeri, det er rart at opholde sig ved og på.

Højhuset er et hotel- og kontorbyggeri i 22 etager, der vil indeholde et hotel med 200 værelser og konferencefaciliteter til 1000 mennesker samt kontorlejemål.

Artikel:

Arkitema tegner højhus i Århus af Arkitema

Århus Stiftstidende bringer i dag nyheden om, at KPC fra Herning ønsker at opføre et højhus i Værkmestergade på 88 m og 22 etager. Grunden er den ubebyggede plet mellem Værkmestergade, Spanien og skinnerne, og der foreligger allerede en lokalplan (Nr. 804) for grunden, der blev påbegyndt i 2005 og vedtaget i 2008, og som aldrig er blevet taget i brug. Selskaberne bag 2008-lokalplanen lader til at være Kuben og Arkitema, og Arkitema er også arkitektfirmaet bag det nye højhus. Lokalplanen giver lov i øjeblikket til byggeri i 4-8 etager.

Det ny byggeri kræver af den grund en ny lokalplan, hvilket vil tage et ca. år at få udarbejdet og vedtaget. KPC forventer derefter, at højhuset kan stå færdig i 2. halvår 2013, hvis alt forløber som planlagt. Finansieringen af højhuset vil Peter Christophersen, direktør i KPC, fortælle os lidt om:

“Vi går ind i det her, fordi vi har nogen, der gerne vil bo der. Vi har en aftale med en større hotelkæde, vi forhandler med et par store kontorlejere, og vi har en investor på plads.”

Placeringen er perfekt til et højhus, og jeg har også før undret mig, hvorfor selskaberne bag 2008-lokalplanen ikke valgte at bygge højt, da grunden netop skriger om at blive bebygget højt. Området ved KPMG-huset ville egne sig – igen ordet – perfekt til en højhusklynge, da det er både centralt, og udlagt til byomdannelse. Jeg må dog sige, at det gamle projekt også er meget flot. Særligt hvordan bygningen tilpasser sig omgivelserne ved at bue i forhold til skinnerne.

Dette er dog det tredje store højhusprojekt i Århus ved siden af Light*House og Sky Tower, og efterhånden, må man spekulere på, hvor stor kapacitet der egentlig er i Århus. Alle tre projekter har hotel, og et nyt hotel i Østergade er som bekendt allerede under opførelse. Sky Tower og dette højhus har udover hotel også kontorlejemål, hvorimod Light*House har kun ejerlejligheder. Århus er næppe stor nok til alle tre, frygter jeg.

Artikel:

88 meter højt hus bag Bruuns Galleri af Århus Stiftstidende

Links:

KPC

Arkitema