Magistraten valgte i dag at henholde sig til den beslutning Teknik og Miljø traf d. 22. marts, og som Byrådet forventes at vedtage på det kommende byrådsmøde nemlig:

Kultur og Borgerservice og Teknik og Miljø foreslår efter aftale med Borgmesterens Afdeling, at projekt etablering af digitalt bymiljø i Aarhus Kommune fra 2008 skrinlægges.

…men hvad går digitalt bymiljø ud på? Kommunen beskriver projektet som:

lokationsbaseret digitalt infrastruktur, som man kan få adgang til både på Internettet og direkte i byrummet via mobiltelefoner eller skærme. Infrastrukturen giver nye muligheder for kommunikation og interaktion både med borgere og med besøgende i Århus. Det nye for borgeren vil være, at informationer fra kommunen vil kunne tilgås enten via mobiltelefon eller via andre terminaler i byrummet på det sted, hvor borgeren befinder sig.

Perspektiverne i etableringen af en digital infrastruktur er mange. Oplysningerne til borgeren kunne f.eks. være om parkerings- eller trafikforhold, information fra Borgerservice eller historiske fakta, der har betydning for Århus som bysamfund.

Herudover kan infrastrukturen f.eks. give informationer om attraktioner, events, kulturelle og historiske oplysninger, motionsruter, shopping og restauranter, mens brugeren opholder sig i byen. Ligeledes vil brugeren få mulighed for selv at bidrage med oplysninger, kommentere eller anmelde en given attraktion eller service.

En digital infrastruktur for byen til at kommunikere information til borgere og turister f.eks. i forbindelse med store begivenheder. En sådan infrastruktur vil netop kunne gavne det store kulturprojekt Aarhus 2017, hvor et stort antal kunst- og kulturbegivenheder skal afvikles i løbet af året.

Implementeringen af et digitalt båret informationssystem rettet mod computere og mobile enheder ville kunne høste synergieffekter ud fra to betragtninger: 1. Udviklingsressourcerne er i den grad til stede i IT-byen Katrinebjerg, så kommunen støtter et lokalt innovationsmiljø. 2. Mobile enheder som Android og iPhone er efterhånden udbredte, så den mobile “adoption” er sikret. Din smartphone er terminalen, der kunne give adgang til et utal af oplysninger, tilbud og ressourcer om byens liv alt samlet i én softwareløsning.

Ak, nej. Sådan skulle det ikke være. Den samlede finansiering af projektet ville løbe op i 5 mio. kroner over 2 år, som kan perspektiveres ved at sammenligne med kommunens samlede drifts- og anlægsbudget, som er på 17,5 mia. kroner i 2011. Sølle 5 mio. kroner for en investering i alt det Aarhus Kommune netop er så beskæftiget med i øjeblikket, hvilket de selv skriver:

Initiativet vil bidrage til en bredere profilering af Århus som en digital foregangsby, der går nye veje med IT-baserede oplevelser for borgere og turister.

Hvis man ville projektet, så fandt man pengene, selv i sparetider. Dybest set er det en billig løsning, der ville have stor betydning for byens liv og kunne brande Aarhus som en progressiv by, men endnu engang har Aarhus Kommune demonstreret fremsynethed, når det angår byprofilering.

Link:

Sag 2. Etablering af digitalt bymiljø

Illustration af krukker med træer ved Store Torv. Kilde: Aarhus Kommune

Fra dette forår vil der blive opstillet krukker med beplantning på Bispetorv, som samtidig vil fungere som bænke. Fleksibiliteten ved krukkerne fremhæves, så de i tilfælde af aktiviteter kan fjernes. Håbet er, at det nye byinventar vil bidrage med indhold til den meget kritiserede omlægning af Bispetorv. I første omgang er det kun Bispetorv, der får beplantningskrukker, men når finansieringen er fundet, er det også meningen, Store Torv skal få krukker for dermed at skabe kontinuitet mellem de to torve. Rådmand for Teknik & Miljø, Laura Hay, udtaler:

“Det er tudetosset at lade to store centrale torve ligge øde hen, så derfor skal vi indrette dem, så det indbyder til mere liv. Skoven på Store Torv i festugen viste med al tydelighed, at smukke og spændende byrum skaber liv og atmosfære og bidrager til at gøre Aarhus attraktiv for byens borgere og besøgende. Derfor har det også været vigtigt for mig, at vi hurtigst muligt får gjort torvene grønne, samtidig med at vi sikrer en fleksibilitet, så der stadig kan være forskellige arrangementer på torvene.”

Jeg har lidt frygtet de populistiske strømninger vedrørende Schönherrs beplantning af Store Torv under sidste års Festuge, men det lader til Aarhus kommune med denne løsning har fundet et taktfuldt kompromis.

TV-indslag:

Torve i flor af TV2 Østjylland

Artikel:

Bispetorv springer ud i flor til foråret af Aarhus Kommune
Bispetorvet bliver beplantet af JP Aarhus

Tidligere indlæg:

Bispetorv står tom, 31. oktober 2010

Siden første etape af det ny Bispetorv stod færdig har det været sparsomt med aktivitet på pladsen. Før var der biler og nu er der oftest ingenting. Århus City Forening retter denne kritik, og jeg kan ikke andet end være enig. Det er trist at se pladsen stå tom, og det er f.eks. heller ikke videre imponerende, at kommunen ikke har monteret faste pæle til at forhindre biler i at parkere på torvet men i stedet bruger betonklodser, som vi kender dem fra havnen. Pga. kommunens dårlige økonomi er omdannelsen delt i etaper og kommende forbedringer er i øjeblikket sat på pause på ubestemt tid.

Exners Tegnestue vandt i 2008 konkurrencen om Bispetorvets omdannelse.Personligt finder jeg overdækningen i anden etape som en stærk idé og et bidrag pladsen vil få gavn af, hvorimod tredje etape kunne godt have potentiale til at blive det næste “hadeobjekt” på niveau med Vanddragen ikke så langt derfra. Hvorfor have et udsigtstårn i Midtbyen, når “Your Rainbow Panorama” på toppen af ARoS til fulde vil varetage den opgave? Det vil være med til at udvande ARoS’ koncept.

Artikler og debat:

Cityforening: hvad nu, Bispetorv? af JP Århus

Debat: Hvad skal vi bruge Bispetorv til? af Århus Stiftstidende

Bispetorv som byens arena af landskabsarkitekt Kristine Jensen i Århus Stiftstidende

Tidligere indlæg:

Omlægning af Bispetorv

Fotos: Festugebilleder

H&M har gjort sit indtog i byen med en såkaldt flagship store, hvor konceptet er, at butikken indeholder alle tøjmærkets koncepter. Den nye H&M butik er åbnet i Clemensborg, hvor Sinnerup tidligere havde alle butikskvadratmeter, men nu må dele med både H&M og tøjmærket Monki af ligeledes svensk afstamning. Butikkerne er gjort mulige ved den netop overståede udvidelse af Sankt Clemens Bro. Personligt havde jeg håbet på, der åbnede en café i Monki’s lejemål for at skabe liv på broen.

Det kan umuligt hjælpe på Sinnerups selvfølelse, at de skal dele Clemensborg med andre butikker, og at H&M har overtaget hovedindgangen. H&M-butikken har dog ikke mærket Cos i sit sortiment, hvilket vel strider med konceptet, men tøjmærket er nu for første gang kommet til Århus i en selvstændig butik i den nyrenoverede bygning Store Torv 3. Butikken har fået en helt ny facade. Meget stramt, “pænt” og ikke mindst kedeligt men i det mindste en forbedring af den gamle og deciderede grimme halvfjerdserfacade:

Tidligere indlæg:

Store Torv 3 får ny facade

– Billede: Sankt Clemens Bro

Århus Festuge bruger 1 mio. kr. af overskuddet fra sidste år på at konvertere byrummet ved Store Torv til skov under dette års Festuge, der løber fra d. 27. august – 5. september. Der opstilles i alt 130 træer på en bund af græs og mos. Formålet er at sætte fokus på, hvordan byrum anvendes og opfattes.

Det er landskabsarkitektfirmaet Schønherr med afdelinger i Århus og København, som har fået bestillingen. Schønherr har også gjort sig bemærket i august ved at vinde konkurrencen om Ribe Domkirkeplads. Landskabsarkitekterne beskriver Store Torv-projektet således på deres website:

Verdens mest påtrængende naboskab er det mellem natur og kultur. Man kan ikke løbe fra det ene, og vælge det andet, uden at gå til grunde. Naturen er vores lunger, ligesom byen er vores hjertekammer.

Vores drøm er at lade de 2 komme hinanden tættere midt i byens billede.

Hvad nu hvis et stykke natur invaderer ét af byens mest urbane og historiefyldte rum?

Hvad nu hvis den lægger sig lige der midt i det hele – der hvor vi plejer at mødes, passere og iagttage hinanden?

Artikel:

Festugen bruger en million i byrummet af JP Århus

Links:

Århus Festuge

Schønherr

Moesgaard Museum er blevet færdige med deres udgravninger ved Bispetorv, hvilket betyder, at arbejdet med at omlægge Bispetorv fra parkeringsplads til aktivt byrum er begyndt og faktisk så småt ved at være færdig. Bispetorv ved domkirken og Århus Teater vil i fremtiden blive anvendt til forskelligartede formål relevant for årstiden. I det vindende konkurrenceforslag for Bispetorvets omlægning, står der, at der om sommeren f.eks. kan være udendørs forestillinger af teatret, og om vinteren er der mulighed for julemarked på torvet.

Åbningen af dette meget centrale byrum vil være en klar gevinst for byen, hvis man dog formår at have en høj udnyttelsesgrad af torvet. Det bliver spændende at se, hvordan byen integrerer torvet for fremtiden.