Og hvem er Greg Clark, spørger du? Ja, han er fra London, og så er han også ekspert i byudvikling. I videoen fortæller han om vigtigheden i at brande byer, og hvilke styrker Aarhus har, som byen skal formidle til omverdenen. Forudsætningerne er gode, da byen banalt set har svar på, hvad verden efterspørger, men problemet er at kommunikere dette til et internationalt publikum og til “emerging markets”, da Aarhus hverken er hovedstad eller særlig stor. Det var et mit resumé men kig selv med:


Kilde: Business Aarhus

Byudviklings- og erhvervsenheden Business Aarhus under kommunen har udgivet et nytårsmagasin, der gør status over udviklingen i 2010 og ser frem mod udviklingen i 2011. De vigtigste begivenheder opsummeres herunder den ændrede stavemåde med Aarhus fra 1. januar, et nyt internationalt gymnasium i 2011, lanceringen af konceptet “Wind Capital of the World”, det nye tiltag for erhvervslivet i kommunerne omkring Storårhus kaldet Business Region Aarhus, U21 EM i 2011 med finale i Århus, og det skred der er sket i byggeriet på De Bynære Havnearealer. Idéen om Århus som regionalt center for Jylland, der skal fremme perspektiverne om et Århus, som ikke stopper ved kommunegrænsen understreges deslige af Århus Kommunes erhvervschef Jan Beyer Schmidt-Sørensen.

Måske man kunne have nævnt noget mere om den faglige udviklingsproces AU gennemgår med fire fremtidige hovedområder, men det er der også mulighed for at nævne i næste års nytårsmagasin. Magasinet angiver også Århus Havns godsomsætning og TEUs for 2009 og 2010. Århus Havn nævnes som kilde til tallene, men jeg må dog konstatere, at tallene er fejlagtige for i hvert fald 2009 og nødvendigvis også 2010, i kraft af godsmængden er steget og ikke faldet i 2010.

Magasinets tal:
Godsomsætning 2009: 6.728.000 tons
Godsomsætning 2010 : 7.098.000 tons
TEUs 2009: 503.391 TEUs
TEUs 2010:  553.631 TEUs

Århus Havns Årsrapport 2009:
Godsomsætning 2009: 9.090.000 tons
TEUs 2009: 683.000 TEUs

Eller er jeg helt galt på den? Overordnet set et spændende magasin, som er værd at læse for virksomheder og for alle os, der interesserer sig for Århus’ videre vækst. Et godt produkt i byprofileringen af Århus.

Link:

Nytårsmagasin 2010