Ejendomsudvikleren Lars Rasmussen og ÅF Transport hyrede i 2010 arkitektfirmaet BSAA Arkitekter til at udforme en helhedsplan for byomdannelsen af den gamle Fragtmandscentral ved Søren Frichs Vej i Åbyhøj. Baggrunden var, at Danske fragtmænd i 2009 flyttede til den nyetablerede Logistikparken i Årslev, hvilket muliggjorde en inddragelse af det tidligere transportområde til by- og servicefunktioner.

Planerne for grunden har ændret sig til det bedre, hvilket kan ses ved en sammenligning af den første offentliggjorte visualisering og så de nedenstående visualiseringer, der er offentliggjort på arkitektfirmaets website.

Kilde: BSAA Arkitekter

Lokalplanarbejdet er endnu ikke påbegyndt, selvom direktøren for ÅF Transport, Mogens Madsen, håbede at komme i gang med at bygge inden udgangen af 2011, hvilket ikke kommer til at holde stik.

Link:

BSAA Arkitekter

Tidligere indlæg:

Planer for den tidligere Fragtmandscentral offentliggjort, 23. august 2010

Der sker i øjeblikket en hel del aktivitet ved det gamle industriområde langs Søren Frichs Vej, der er udlagt til byomdannelse. Saniståls bygning ombygges, ni mindre højhuse opføres tæt ved Godsbanearealet, og nu er planerne for den nedlagte Fragtmandscentral i Åbyhøj blevet offentliggjort. Danske Fragtmænd flyttede i 2009 ind i et nyt transportcenter ved Årslev og siden da, har deres gamle bygninger stået tomme. Ejeren af grunden, ÅF Transport, og ejeren af en række tilstødende grunde, Lars H. Rasmussen, ønsker nu at opføre butikker, et 10-etagers “højhus” og et meget stort antal boliger på en del af grunden. I alt 200 kollegieboliger, 150 almene boliger og 60 leje/ejerlejligheder, og det er blot første etape.

Det århusianske arkitektfirma BSAA Arkitekter har tegnet byomdannelsen, omend den ovenstående visualisation ser meget grov ud og ligner mest af alt blot en masterplan eller et oplæg til, hvordan området kan se ud. Arkitekturen i højhuset og bygningerne tilknyttet med samme stilart har jeg dog intet imod.

Projektmageren udtaler dette angående lokalplan og byggestart:

»Lige nu venter vi på kommunen. Jeg håber, vi snart kan komme i gang med at lave en lokalplan, så vi kan komme i jorden inden udgangen af 2011. Vi har en god dialog med såvel Kollegiekontoret som med en række boligforeninger, der er interesseret i at bygge på området,«siger Mogens Madsen, direktør i ÅF Transport.

Århus Stiftstidende har på det seneste været en god kilde til nyheder vedrørende nybyggeri, og det har de også været denne gang, så tak for det, Stiften. Dog bortset fra nyheder relateret til byudvikling så rummer netudgaven af Århus Stiftstidende desværre alt for meget tabloidstof.

Artikel:

Store boligplaner på Fragtmandscentralen af Århus Stiftstidende

Link:

BSAA Arkitekter