Et stemingsindtryk af byggeaktiviteten og ikke mindst støjen fra de to kæmpebyggepladser på den indre havnefront.

Jeg henvendte mig i en mail til Bestseller i går, da det har undret mig, første spadestik endnu ikke er afholdt, og svaret kom prompte mandag formiddag:

Vi har valgt ikke at afholde 1. spadestik. Vi har lige nu fuld fokus på at lave vores byggegrube, og har derfor valgt at bruge vores kræfter 100% på det.

Vi har til gengæld rundsendt et nabobrev til alle vores kommende naboer, som opstarten på et godt naboskab.

Det undrer mig, de ikke holder en art ceremoni i forbindelse med byggeriet. Bestseller afholdt første spadestik i 2010 på deres nye logistikcenter ved Haderslev med en efterfølgende nyhed på deres website.

TV2 Østjylland bragte i går et indslag om det forestående byggeboom i Aarhus. Indslaget, der kan ses i deres videoarkiv, bringer optagelser fra byggeriet på Aarhus Docklands suppleret med kommentarer fra fagfolk i den lokale byggebranche. Dejligt at se nogle af de mange milliarder, der vil blive investeret i løbet af de kommende år, i arbejde. En kort bemærkning knyttet til det første interview, som er med en sjakbajs på Bestseller-grunden. Det må efterhånden uofficielt antages at byggeriet er gået i gang, selvom det ceremonielle første spadestik eller grundstensnedlæggelsen stadig mangler.

Nu er det efterhånden ved at være lige op over. I løbet af 2011 og 2012 vil følgende store byggerier være i gang: Isbjerget, Light*house, ungdomsbolighøjhuse på Aarhus Docklands og Søren Frichs Vej, Bestseller, Navitas, Multimediehuset, første etape af letbanen, Højhus Værkmestergade, Det Nye Universitetshospital, Godsbanen, Scandic Aarhus City, Vestas og Moesgård Museum.

Dertil kan føjes en række jokere såsom Sky Tower, kommende udbud på Aarhus Docklands og endnu ukendte byggerier på bl.a. Ceres-grunden.

TV-indslag:

Oplever byggeboom af TV2 Østjylland

Magistraten tiltrådte i dag indstillingen om at bevilge 80,3 millioner kroner (i løbende priser) til byggemodning af Pier 2 ved Bestseller og Navitas. Pengene vil bl.a. blive brugt på kanaler, cykelramper, spejlbassin mellem Bestseller og Navitas, broer, tunnel til parkeringskælder under Navitas og byinventar. Byrådet skal nu vedtage indstillingen, hvorefter arbejdet løbende vil blive udført med afslutning i 2014.

Dokument:
Anlægsbevilling vedrørende De Bynære Havnearealer – Byggemodning Pier 2

På byrådsmødet i går d. 1 december blev følgende lokalplaner endeligt vedtaget:

Følgende lokalplaner blev 1. behandlet og sendt i offentlig høring:

Velkommen til byen Bestseller!

Pakhusene 35 og 41 – der ligger på Pier 2 – er i øjeblikket ved at blive nedrevet for at give plads til de kommende byggerier Bestseller og Navitas Park. Pakhus 41 fra 1964 nedrives endegyldigt, og materialerne fra bygningen vil blive brugt til vejbelægning. Pakhus 35 vil derimod blive splittet i to halvdele og genopført to forskellige steder. Det er nedrivningsfirmaet P. Olesen & Sønner som står for nedrivningen, og det er også det firma, som genopfører den ene halvdel af pakhuset ved deres hovedkontor.

Pakhus 35 er tegnet af C. F. Møller og opførtes i 1997 af  Det Danske Trælastkompagni, hvis tidligere grund på Søren Frichs Vej også byomdannes i øjeblikket med projektet Åhusene. C. F. Møller har som bekendt også tegnet Bestsellers kommende kontorbygning, hvilket rummer en fantastisk fortælling, om hvordan det samme arkitektfirma er med til at udmønte en grunds fysiske udnyttelse over tid og efter samfundets skiftende behov. En respektfuld detalje fra Bestsellers side. Pakhus 35 var det første arkitekttegnede pakhus på havnen, og C. F. Møller har efterfølgende også tegnet en række pakhuse på Østhavnen.

Artikel:

En epoke er slut på Pier 2 af Magasinet Århus Havn, november 2010, 47. årgang

Link:

Pakhus 35 på C. F. Møllers website

C. F. Møller, der som bekendt står bag tegningerne til det nye Bestseller domicil på De Bynære Havnearealer, har også tegnet Bestsellers nye logistikcenter i Haderslev. Byggeriet blev påbegyndt i dag, skriver C. F. Møller på deres website. Hvad blev der forresten nogensinde af Bestsellers distributionscenter på Havnen?

Nu hvor vi er ved udenbys arkitektur af århusianske arkitektfirmaer, så har Arkitema vundet konkurrencen om en ny skole i – pudsigt nok – Haslev. Nyheden på deres website.

[update] d. 26/8-10 C. F. Møller meddeler i dag, at de også har vundet konkurrencen om en ny færgeterminal i Stockholm for færgeruterne til Finland og de baltiske lande.

Lokalplanforslaget for Bestseller-byggeriet er nu blevet offentliggjort, som led i lokalplanprocessen. Hvis der ikke kommer indsigelser af betydning kan lokalplanen vedtages d. 15. december af byrådet. Højden er i lokalplanen blevet justeret i forhold til forhøringsfolderen, da den maksimale højde før var 46,5 m, og nu er den 48 m. Etagetallet er dog ikke fraveget fra 12. Det samlede kvadratmetertal for grunden er på 22.000 kvm, og der gives tilladelse til at opføre 450 p-pladser under jorden. Lokalplanens formål beskrives således:

Lokalplanen er udarbejdet efter anmodning fra den kommende ejer af området, der ønsker at opføre et kontorhus op til en højde af 48 m over terræn. Højhusbebyggelsen vil i kraft af volumen, højde og arkitektonisk udformning etablere sig markant i områdets skala og bymæssige helheder. Samtidig vil den nye bebyggelse blive identitetsskabende for området og virke som et pejlemærke for De Bynære Havnearealer.

Enhedslisten har skrevet en mindretalsudtalelse i tilknytning til lokalplanforslaget, hvor de giver kritik af en evt. vedtagelse af lokalplanen, og at de i givet fald ikke vil stemme for:

Enhedslisten har tiltrådt både Kvalitetshåndbog for de bynære havnearealer og Kommuneplan 2009, der efter en demokratisk proces inddrog borgerne i beslutningen om den fremtidige ud-vikling på Århus havn. Nærværende lokalplan for kontorbyggeri afviger fra Kvalitetshåndbogen og Kommenplanen ved at foreslå, at byggehøjden stiger fra 12 meter til henholdsvis 29 og 48 meter og ved at foreslå, at højhusbyggeriet placeres tæt på den oprindelige bymur frem for tæt på vandlinien. Kontorbyggeriet vil dermed dels lukke af for udsynet til vand på en af byens indfaldsveje, Randersvej, og dels give indbliks- og skyggegener for dele af det oprindelige byggeri langs havnen. Samtidig vil et byggeri af denne højde være med til at hindre, at den oprindelige by og de bynære havnearealer kommer til at virke som et hele. Enhedslisten er principielt ikke imod at fravige Kommuneplanen, når gode argumenter taler herfor, men i dette tilfælde mangler de gode argumenter. Enhedslisten de rød-grønne kan der-for ikke tiltræde forslaget til lokalplan.

Link:

– Lokalplan 891

Jeg ved ikke engang, om jeg gider beskæftige mig med denne “nyhed”. 11 personer som har udsigt over, hvad de kalder Århus-bugten, men som i realiteten er industrihavn, har klaget over, at det kommende, mindre Bestseller-højhus vil stjæle deres udsigt, som de jo har monopol på. Det stod jo åbenbart i deres lejekontrakt eller skøde, at matriklen har eneret på havudsigt.

Udsigter er dynamiske fænomener. Du har en udsigt ind til der bliver bygget andet. Hvad med dem uden udsigt, som bor lige bagved de 11 personer med udsigt? Har de haft udsigt på et tidspunkt, eller har de ikke også krav på udsigt? Har alle der bor i Århus ikke krav på en udsigt til bugten?

Helt ærligt. Der er tale om rigtig mange arbejdspladser og et meget flot kontorhus, der vil fuldende akslen langs Randersvej/Nørrebrogade på en meget æstetisk måde, og hvis disse personer får medhold, så kan man lige så godt indstille hele projektet omkring De Bynære Havnearealer, da bebyggelsen af Nordhavnen vil stjæle udsigten fra et meget stort antal mennesker. Så må de 11 personer jo sælge deres bolig og købe nyt i Z-huset eller opsige deres lejekontrakt og leje nyt i Isbjerget, hvis de ønsker udsigt. Dansk smålighed når det er værst.

Mediernes dækning:

Naboer raser over 48 meter høj bygning af Århus Stiftstidende