Aarhus Kommunes befolkningstal er faldet med 434 indbyggere til 310.801 indbyggere i 2. kvartal 2011. Dette kommer ikke som nogen overraskelse, da 2. kvartal er eksamensperioden for de studerende, og mange har færdiggjort de sidste eksamener i deres uddannelse.

Tallene kan ses under tabel FOLK1 i Statistikbanken udgivet af Danmarks Statistik.

Link:

Statistikbanken

Aarhus Kommune er i de seneste 3 måneder siden 1. januar 2011 vokset med 279 indbyggere. Næste kvartalsopgørelse vil formentlig se et fald i kommunens indbyggere på grund af Danmarks største studieby* udklækker nye færdiguddannede, som diffunderer ud i resten af samfundet.

Link:

Statistikbanken

*Målt på antal studerende pr. indbygger.

Danmarks Statistik har offentliggjort befolkningstallene for de danske byer pr. 1. januar 2011, og Aarhus by er ganske overraskende vokset med 6.795 indbyggere (2,7%) til 249.709 indbyggere, hvor i mod Aarhus Kommune “kun” voksede med 4.306 i hele 2010. At Aarhus by vokser mere end Aarhus Kommune på et år kan kun være et resultat af interne forhold, og forklaringen er da også, at Stavtrup er vokset sammen med Aarhus, hvorfor byens indbyggere nu regnes officielt som en del af Aarhus by.

Artikel

Aarhus har opslugt Stavtrup af JP Aarhus

Link:

Statistikbanken

Der er lidt stille omkring bygge- og infrastrukturprojekter i øjeblikket, så jeg kan meget vel berette om befolkningsudviklingen for Aarhus Kommune i 2010. Befolkningstallet voksede i 4. kvartal med 303 indbyggere. Den samlede vækst i 2010 var 4.306 indbyggere eller 1,4%, og vi er nu 310.956 indbyggere. Fortsætter befolkningsudviklingen fra de seneste par år vil vi om 2,5 år være ca. 10.000 flere indbyggere.

Den årlige opgørelse over byernes – ikke kommunernes – befolkningsudvikling er endnu ikke offentliggjort.

Link:

Statistikbanken udgivet af Danmarks Statistik

Friske befolkningstal for kommunerne i tredje kvartal er blevet offentliggjort af Danmarks Statistik. Som det også er hændt de foregående år, er befolkningstilvæksten i tredje kvartal eksploderet på baggrund af studiesøgningen til de mange uddannelsesinstitutioner i Århus Kommune. Befolkningstilvæksten fra andet kvartal i år til tredje kvartal er på 3.854 personer eller 1,2%, og det fra et udgangspunkt på minus 320 personer fra første kvartal til andet kvartal i år. Vi er dermed nu 310.653 indbyggere i Århus Kommune, og jeg havde sådan set også forestillet mig, tallet ville nå over 310.000 i tredje kvartal ikke mindst som følge af Aarhus Universitets store optag. Jeg var selv en del af tallene i tredje kvartal 2008.

Det er altid spændende at se både historiske og nye befolkningstal, så jeg kan varmt anbefale at gå ind på Statistikbanken(.dk) og sammenligne befolkningstal for de forskellige byer i Danmark, hvormed man også vil finde ud af, at Århus halter gudsjammerligt meget efter København på de rene indbyggertal, men Århus distancerer sig til gengæld markant fra alle andre byer i Danmark inkl. Danmarks andre universitetsbyer. Ser man på den procentvise stigning i perioden fjerde kvartal 2007 (2008M01) og tredje kvartal 2010, så er København Kommunes (Inkl. Frederiksberg Kommune) befolkning vokset med 5,5%, Århus med 4% og en by som Aalborg med 1,7%. Set i det lys klarer Århus det tilfredsstillende godt, men mon ikke de næste års kæmpebyggerier på De Bynære Havnearealer accelererer væksten i Århus yderligere. For historiske indbyggertal henviser jeg til Dansk Center for Byhistorie.

Folketal efter område og tid
2008M01 2008M04 2008M07 2008M10 2009M01 2009M04 2009M07 2009M10 2010M01 2010M04 2010M07 2010M10
Århus 298 538 298 710 298 501 302 080 302 618 303 218 303 107 307 000 306 650 307 119 306 799 310 653

Kilde: Danmarks Statistik