Akademisk Arkitektforening afholder i morgen Arkitekturens Dag, der er en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor der sættes fokus på aspekter i arkitekturen. Hvert år har sit tema, og dette års tema er: ”Kvalitet i de almene boligkvarterer”. I løbet af dagen afvikles en lang stribe arrangementer og oplevelser over hele Danmark og tilmed ganske gratis.

LÆS MERE

I aftes har boligforeningen AAB udsendt det første nyhedsbrev i forbindelse med byggeriet af deres 55 almene boliger i kæmpeprojektet Lighthouse* på havnen. I det nyhedsbrev skriver AAB, at de overtager det allerede færdigstøbte fundament d. 12. oktober, igangsætter byggeriet d. 1. november, venteliste til boligerne oprettes d. 1. februar og forventer indflytning d. 1. oktober 2012. Fra november er dermed hele 1. etape af Lighthouse* under konstruktion.

Anslået månedlig leje for 3 vær. 90 kvm: 7.425 kroner

Anslået månedlig leje for 4 vær. 108 kvm: 8.910 kroner

I dag afholdt Lighthouse*-developeren Havneinvest Aarhus som bekendt også “Åben byggeplads”. 41 ud af 90 ejerlejligheder er allerede solgt, så det tegner godt for projektet. Den faste læser og kyndige fotograf, Leif, var med og fik taget nogle rigtig fede billeder.

Link:

Leifs fotoblog

Ejendomsudvikleren Lars Rasmussen og ÅF Transport hyrede i 2010 arkitektfirmaet BSAA Arkitekter til at udforme en helhedsplan for byomdannelsen af den gamle Fragtmandscentral ved Søren Frichs Vej i Åbyhøj. Baggrunden var, at Danske fragtmænd i 2009 flyttede til den nyetablerede Logistikparken i Årslev, hvilket muliggjorde en inddragelse af det tidligere transportområde til by- og servicefunktioner.

Planerne for grunden har ændret sig til det bedre, hvilket kan ses ved en sammenligning af den første offentliggjorte visualisering og så de nedenstående visualiseringer, der er offentliggjort på arkitektfirmaets website.

Kilde: BSAA Arkitekter

Lokalplanarbejdet er endnu ikke påbegyndt, selvom direktøren for ÅF Transport, Mogens Madsen, håbede at komme i gang med at bygge inden udgangen af 2011, hvilket ikke kommer til at holde stik.

Link:

BSAA Arkitekter

Tidligere indlæg:

Planer for den tidligere Fragtmandscentral offentliggjort, 23. august 2010

Over 90% af stemmerne var et ja ved beboernes afstemning om helhedsplanen for Viby Syd, der blev vundet af Arkitema i marts. Stemmeprocenten var på ca. 40%.

Det var tidligere planen, at en enkelt boligblok skulle nedrives til fordel for 100 kommunale arbejdspladser, men de relokeres nu til Rosenhøjs butikstorv i stedet. Denne manøvre har fjernet en del modstand blandt beboerne mod helhedsplanen.

Borgmester Nicolai Wammen udtaler:

“Helhedsplanen er en unik mulighed for at fortsætte den positive udvikling i Viby Syd – til gavn for beboerne og resten af Aarhus. Jeg er derfor glad for, at beboerne i Rosenhøj nu har sagt ja til, at vi i fællesskab kan arbejde videre med planen. De kommende fysiske forandringer supplerer på fin vis den gode og engagerede indsats, som allerede er i gang i området”

Boligforeningerne Århus Omegn og ALBOA kan sammen med Aarhus Kommune nu gå videre med helhedsplanen til en værdi af 420 mio. kroner.

Artikler:

Massivt ja til helhedsplan i Rosenhøj af JP Aarhus

Klart ja til helhedsplan i Viby Syd af Building Supply

Renoveringen af almene boliger er for alvor ved at tage fat i Aarhus. Vinderne af Viby Syd er netop fundet, helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj blev vedtaget af beboerne i 2010, i Boligforeningen Ringgårdens afdeling 1 renoveres 6 boligblokke og der ud over nybygges for mange millioner på Docklands i de kommende år. Et regulært byggeboom hos boligforeningerne.

For nylig blev endnu et renoveringsprojekt præsenteret. Skovgårdsparkens 9 boligblokke i Brabrand skal renoveres fra foråret 2011 til maj 2013. De i alt 256 boliger får ny facade og energioptimiseres, så de opfylder kravene til energiklasse 2015. Det sker bl.a. ved at bore jordvarmerør 250 m ned i jorden og installering af solceller til varmtvandsproduktionen. Renoveringen betegnes af Brabrand Boligforening som:

…”den første og største af den type renoveringer i Danmark.”

De mange renoveringer hos boligforeningerne har ofte to formål: Implementering af bæredygtige energiløsninger og forskønnelse af facaden, hvor førstnævnte er med til at reducere omkostningerne, er sidstnævnte et forsøg på at gøre boligerne attraktive for ressourcestærke lejere.

Links:

– Poulsen & Partnere

– Brabrand Boligforening

[update d. 13/3-2011 kl. 20.18] Hvad er der forresten blevet af penthouseetagen, som det fremgår af Poulsen & Partneres website, at der blev projekteret med i 2008? 30 nye boliger skulle have været tilføjet.

Link:

Poulsen & Partnere

Jeg beklager det sene indlæg. Vinderne af konkurrencen om det storstilede renoveringsprojekt for de sociale boligområder Rosenhøj, Kjærslund og Søndervang er nu blevet valgt. Tre hjemlige arkitektfirmaer tegner de fem delprojekter i Viby Syd:

 • Arkitema er den store vinder med masterplanen for hele området, renovering af Rosenhøj og landskabsarkitektur for Kjærslund. Vinder i samarbejde med aarhusingeniørerne i Viggo Madsen og tegnestuen EFFEKT fra København.
 • C. F. Møller vinder medborgerhus ved Søndervangskolen. Vinder i samarbjede med Niras, ÅF Hansen og Henneberg.
 • aarhus arkitekterne vinder kommunale arbejdspladser. Vinder i samarbejde med entasis, Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, Alectia og kulturkonsulent Nueva.

Fremgangsmåden minder meget, om den vi har oplevet ved helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj, bortset fra boligblokke ikke nedrives. Næste skridt i processen er behandlingen af vinderforslagene i Byrådet og i boligforeningerne Århus Omegn og ALBOA til maj. Arkitema fortæller om helhedsplanen og Rosenhøjs fremtid som bæredygtigt bykvarter:

Den overordnede vision for helhedsplanen er at skabe én samlet bydel. De tre boligområder Rosenhøj, Kjærslund og Søndervang føles i dag adskilte og for at helhedsplanen skal blive en succes, skal de hænge sammen både fysisk, funktionelt og mentalt – som en samlet bydel i Aarhus. Arkitekt Steen Gissel, Arkitema, forklarer hvordan vinderforslaget griber fat i denne udfordring: “Vi samler de tre boligområder ved at introducere et grønt strøg, der binder de tre boligområder sammen til et samlet landskabeligt forløb med varierende oplevelser og stiforløb, der bugter sig igennem hele den nye bydel”.
Samtidig med renoveringen af alle facader i Rosenhøj opsættes solfangeranlæg på tagene, der tilsammen vil udgøre Europas største solpark med 12.000 kvm solfangere og solpanler, der kan tilkobles det lokale fjernvarmeanlæg og forsyne 1100 boliger og dermed bliver Rosenhøj mere end selvforsynende.

Nicolai Wammen udtaler i forbindelse med afsløringen af vinderne:

“Det er nogle spændende og visionære vinderprojekter, som skal være med til at gøre bydelen endnu mere attraktiv. Det er vigtigt for mig, at de fysiske forandringer i Viby Syd bygger videre på den gode og engagerede indsats, som allerede er igangsat i området. Helhedsplanen og de fysiske forandringer, som nu er kommet et skridt nærmere, skal være med til at gøre Rosenhøj, Kjærslund og Søndervangen til en samlet og attraktiv bydel – til gavn for beboerne og resten af byen.”

Artikler:

Vinderprojekter for Viby Syd afsløret af Aarhus Kommune

– Arkitema vinder i samarbejde med ingeniørfirmaet Viggo Madsen og Effekt helhedsplanen for Viby Syd af Arkitema

Viby Syds nye samlingssted af C. F. Møller

aarhus arkitekterne vinder delprojekt i konkurrencen om byfornyelse af viby syd af aarhus arkitekterne

Viby Syd klar til forandring af JP Aarhus

Links:

Ingeniørfirmaet Viggo Madsen

Borgerportalen Viby Syd

JP Aarhus bringer i dag et 4-siders tema om udsigterne for Aarhus Docklands i 2011. Der berettes af forskellige personer i og omkring havneprojektet, hvordan der er sket et skred i byggeriet de seneste par måneder med Light*house, Isbjerget og Teknisk Kollegium II, og at man i løbet af 2011 forventer endnu mere byggeaktivitet og udbud af nye grunde. Der refereres til Navitas, Bestseller, Multimediehuset og Z-huset (Nu efterår 2011), som alle forventes at få mærkatet “under construction” i 2011, men Boligforeningen Ringgårdens ungdomsbolighøjhus nævnes sjovt nok ikke.

Artikelserien bringer også en hel del nyt om SHiP og Brabrand Boligforenings byggeprojekt:

Olav de Linde har stadig problemer med at få udlejet SHiP, og selskabet ønsker nu at omdanne spa- og wellnessdelen til fitness, da ingen ønsker at binde sig i et dyrt spa- og wellnessprojekt i øjeblikket. Det kræver en tilladelse fra Byrådet, og hvis de får denne kombineret med 1/3 af projektet er udlejet, begynder de at bygge. Det er temmelig ironisk, at Olav de Linde satte SHiP i bero under finanskrisen med henvisning til, at de ikke ville være de eneste, som byggede på Aarhus Docklands. Efterhånden er Olav de Linde de eneste, som ikke bygger eller er parate til at bygge. Selskabet har dog søgt byggetilladelse, og skal senest have støbt soklen med udgangen af indeværende år.

Brabrand Boligforening har skrevet kontrakt med kommunen om købet af grunden mellem Z-huset og ungdomsbolighøjhusene. Denne kontrakt skal nu godkendes af Byrådet, hvorefter en lokalplan, der vil tillade byggeri i op til 12 etager, også skal udarbejdes for grunden. Direktør for Brabrand Boligforening Torben Overgaard ønsker byggestart til efteråret, hvis altså lokalplanen er færdig i tide, og et færdigt byggeri til foråret 2013. På grunden skal der bygges 7.000-9.000 kvm almene familieboliger og 5.000-9.000 kvm ungdomsboliger, der skal fungere i tilknytning til ungdomsboligerne på nabogrunden. Brabrand Boligforening fik behov for en ny grund efter at have haft en andel på 7.000 kvm i Isbjerget, men PensionDanmark ønskede at bygge alene. Prækvalifikation afholdes inden sommerferien.

Artikler:

I går og i dag blev der afholdt beboerafstemninger i henholdsvis Toveshøj og Gellerup, og begge afstemninger er faldet ud til fordel for helhedsplanen, der bl.a. vil medføre nedrivning af tre boligblokke. Projektet kan nu se frem til at modtage 349 millioner kroner fra landsbyggefonden, så arbejdet med at omdanne Gellerup og Toveshøj kan begynde fra 2013.

Tillykke Gellerup! Det er et vigtigt skridt på vejen til at normalisere bydelen, men hvorvidt fysiske forandringer er nok i sig selv, må tiden vise. Jeg mener, der skal en mere bredspektret indsats til, og det er en problemstilling, vi kun kan løse på nationalt plan.

Set ud fra et byplanlægnings- og arkitektonisk perspektiv er planerne for Gellerup det rigtige at gøre og måske er de endda ikke ambitiøse nok. Hvorfor ikke nedrive Gellerupparken og lade tre bygninger bevare pga. deres historiske værdi i stedet for blot at nedrive tre? Det kunne dog næppe tænkes, at udfaldet af beboerafstemningerne i går og i dag var blevet et ja i det tilfælde, så det er også et spørgsmål om realisme.

Gellerup var en fejltagelse på trods af idealet om at skabe fremtidens boligtype. Massebyggerierne i Gellerup løste et problem i tiden, som eksisterede i 50’erne og 60’erne, der handlede om at løfte brede dele af befolkningen ud af en dårlig og kompakt bygningsmasse. Man flyttede til natur, lys, sanitet i hver lejlighed og ikke mindst mere plads. Med den levestandard og de prioriteringer befolkningen har i dag, er det svært at se, at den type “kommunistblokke” bygget i sådan en skala vil være attraktive for netop brede dele af befolkningen. Det er faktisk sket i nyere tid, at der er blevet bygget lignende massebyggerier i Århus nemlig Bispehavevej i Hasle. De samme demografiske tendenser som i Gellerup kan også spores der, så hvorfor man ikke havde lært lektien af historien, undrer mig.

Idéen om at omdanne Gellerup fra forstad til bydel er god, endda meget god. Lad os håbe det lykkes.

Artikler:

Gellerup sagde ja til helhedsplanen af JP Århus

Helhedsplan vedtaget i Torveshøj af JP Århus

Magistraten tiltrådte i går en ændring af Light*house projektet, der betyder, at hotellet flyttes fra felt X1 til X2. Dermed opføres hotellet nu i selve højhuset, da det har været efterspurgt af potentielle hoteloperatører. Fristen for Havneinvest Århus ApS’ byggeri af boliger til boligforeningen ABB udskydes til d. 31. december 2013, hvilket også er seneste frist for overtagelsen af felt X2. Prisen på 230 mio. kr. for X2 skal nu genforhandles til markedspriser.

En konkret begrundelse for problemerne med at tiltrække en hoteloperatør nævnes i bilagsmaterialet af Havneinvest Århus ApS at være netop højhuset i Værkmestergade, som er Comwells alternativ til deres tidligere aftale med Light*house.

Dokument:

Bilag til sag 5 på dagsordenen for mødet d. 6. december

Dette er efterhånden en forældet nyhed, men den politiske styregruppe for Gellerup og Toveshøj har besluttet at godkende dispositionsplanen, som helt konkret er styregruppens forslag til, hvorledes helhedsplanens visioner om de to byområders omdannelse fra forstadsghetto til integreret bydel skal gribes an. Den politiske styregruppe består af repræsentanter fra Byrådet og Brabrand Boligforening.

Dispositionsplanen medfører blandt andet, at tre boligblokke nedrives, en blok konverteres til ejerlejligheder, to blokke konverteres til ungdomsboliger og en anden konverteres til ældreboliger. Der skabes en ny bygade langs en tydeliggjort akse mellem City Vest og Bazar Vest, og kommunen indviljer samtidig også i at bidrage med 1000 arbejdspladser, hvor meningen er mindst 500 af disse skal være kommunale.

Nedenstående punkter er kopieret fra den udsendte pressemeddelelse:

 • Markant og synlig arkitektonisk forandring, koncentreret i et øst/vest orienteret bånd langs Edwin Rahs Vej.
 • Øst for bygaden skabes et nyt, stort kvarter med egen identitet og unik arkitektonisk udtryk. Det indebærer:
  • To blokke nedrives
  • Etableringen af et kontordomicil med plads til erhverv, uddannelse, blandende boligformer og 1000 arbejdspladser, herunder mindst 500 kommunale arbejdspladser.
  • Radikal forandring af en blok med henblik på salg.
  • Nye boliger af varierede ejerformer, herunder ungdoms, -andels og ejerboliger i form af både lejligheder og tæt-lavt byggeri.
 • Omdannelse af en blok til ældre/pleje-boliger i Toveshøj samt etablering af et aktivitetshus, der skal rumme forskellige offentlige og private funktioner som f.eks. et lægehus og en sundhedscafé.
 • Etablering af bygade mellem City Vest og Bazar Vest. Dette indebærer nedrivning af en blok samt etablering af beboerhus ved den nye verdensplads.
 • Omdannelse af to blokke til ungdomsboliger
 • Erhvervs- og beboelsesområde ved Ringvejen med ikonbyggeri.

Hele planen afhænger dog af beboernes samtykke, så hvis der ikke bliver flertal i en kommende afstemning blandt beboerne i Gellerup og Toveshøj, bliver planen ikke realiseret, og kommunen har ikke en plan B liggende.

Pressemeddelelse:

Fremtidens Gellerup af Århus Kommune og Brabrand Boligforening

Artikler:

Tema hos JP: “Ghettoland”
1000 arbejdspladser til Gellerup af Århus Stiftstidende
– Planerne for fremtidens Gellerup er tegnet af Århus Kommune

Link:

Helhedsplan Gellerup og Toveshøj