Debatten om en ny og bedre placeret lufthavn til servicering af Aarhusområdet og Jylland har fortsat ufortrødent ved flere læserbreve i JP Aarhus og senest en artikel om ph.d.-afhandlingen “Infrastruktur og erhvervsudvikling i Østjylland siden 1945” af Henrik Mølgaard Frandsen i samme avis. Kritik af syltning af den tidligere så debatterede citylufthavn på Aarhus Havn har også været skrevet om i JP Aarhus, så der tegner sig efterhånden et billede af en avis, der har en klar målsætning om at fremme infrastrukturen i og omkring Aarhus. De ønsker en ny lufthavn ved Aarhus, og det kan jeg lide dem for, da deres engagement er uvurderlig.

Jeg er nemlig helt enig. Østjylland har behov for en ny lufthavn, der kan bringe os ud i verden og verden til os. En lufthavn vil sagtens kunne trives økonomisk som supplement til Kastrup Lufthavn. Malmö Lufthavn klarer sig jo fint! Jeg vil ikke skrive et længere indlæg om en ny lufthavns fordele, da det kan læses i mit tidligere indlæg “Sun-Air åbner flyrute til Helsinki – og dermed Asien“. Hvad jeg til gengæld gerne vil, er at fortælle jer, at det ikke kommer til at ske.

Borgmester Nicolai Wammen har udtalt, at debatten om en ny citylufthavn er afhængig af Folketingets beslutning om en Kattegatforbindelse, og har i den forbindelse udtalt:

“Med en Kattegatforbindelse vil man på lidt over en time kunne køre til Københavns Lufthavn, hvor der er et stort, internationalt rutenet. Det vil en citylufthavn aldrig kunne konkurrere med.”

Det er jo ganske interessant. For det første vil jeg gerne fastslå min egen holdning om en citylufthavn. Det er fuldstændig grotesk, at man i Aarhus diskuterer en citylufthavn med forbillede i London City Airport, hvor konceptet er mindre fly til betjening af et eksklusivt og velhavende segment, business class. En lufthavn i Aarhus har behov for så stort et kundegrundlag som muligt for at være rentabel. Det er intet mindre end retarderet at tro, erhvervslivet er stort nok i Aarhus til at kunne understøttet en citylufthavn med små fly. En lufthavn ved Aarhus skal kunne erstatte Karup, Tirstrup OG Billund for at give mening.

For det næste så fremgår kommunens holdning jo utvetydig, så alle de mange artikler og læserbreve på det seneste nytter sådan set ikke noget. Lufthavnsdebatten er død før en Kattegatforbindelse besluttes, og derefter er det ikke engang sikkert, en ny lufthavn besluttes. Under alle omstændigheder siger Nicolai Wammen det rigtige. Han skal sige, vi ikke arbejder med lufthavnsplaner i Aarhus, for det vil kunne spænde ben for beslutningen om en Kattegatforbindelse.

Henrik Haarder, trafikforsker ved Aalborg Universitet, udtalte under Trafik Aarhus 2030-konferencen som kommunen afholdt i marts, at der skal herske enighed i Aarhus om, hvilke infrastrukturprojekter man ønsker at satse på, for ellers får Aarhus ingen statslige midler. Problemet med lufthavnspolitikken uden for København er manglen på netop statslig engagement. Det afgøres i stedet regionalt, hvilket de gamle amter havde et stort ansvar for. JP Aarhus skriver om sit interview med ph.d. Henrik Mølgaard Frandsen:

Han sætter spørgsmålstegn ved fornuften og rimeligheden i, at en stor overordnet trafikbeslutning som placeringen af Danmarks anden internationale lufthavn får lov at blive afgjort regionalt frem for i Folketinget, hvor man har pligt til at anlægge et bredere perspektiv.

Hvortil Henrik Mølgaard Frandsen citeres:

“SAS pegede netop på dette problem i 1990’erne, da man gjorde gældende at placeringen af Billund var helt gal.”

Det vil selvfølgelig være farligt for de folkevalgte politikere på Borgen nu at gå ind og foretage den overordnede infrastrukturelle planlægning, som de egentlig er forpligtet til, da det er et splittende emne i Jylland. Ingen regering har en interesse i at møde den kæmpe modstand et dødstød til Billund Lufthavn vil give.

Hvad der til gengæld er et statsligt anliggende er beslutningen om en Kattegatforbindelse, og dermed når vi tilbage til Henrik Haarders udtalelse under Trafik Aarhus 2030-konferencen. Hvis vi ønsker en Kattegatforbindelse skal vi være enige, og det er kommunen udmærket klar over, hvorfor de ikke foretager noget som helst i forhold til en ny lufthavn, for hvad er vigtigst? Kommunen har klart prioriteret Kattegatforbindelsen, og det er en styrke. Hvis vi alligevel selv skal betale for en ny lufthavn, hvorfor så fratage os muligheden for at få en Kattegatforbindelse af staten? Hvis Kommunen ikke skrinlægger en ny lufthavn, så vil det kunne tolkes forkert hos statens planlæggere. Et vigtigt argument i Kattegatkomitéen er styrkelsen af Danmarks største lufthavn, som staten ejer 39,2% af. Hvordan kan vi ellers sælge en Kattegatforbindelse til København? På en fantastisk men abstrakt idé om en Metropol Danmark eller en konkret styrkelse af Kastrup, som på det seneste har været presset af andre nordiske lufthavne?

Konklusionen er, at Aarhus Kommune ikke kommer til at beslutte en ny lufthavn i hvert fald inden for de næste 5 år. Hvad der sker efter det er åbent. Hvis Kattegatforbindelsen besluttes, og der er tilstrækkelig folkelig pres i Aarhus, så er der intet til hinder for, at en ny lufthavn kan besluttes. Det økonomiske og passagermæssige grundlag ødelægges ikke af Kattegatforbindelsen, men ind til der foreligger en principbeslutning om en Kattegatforbindelse skal Aarhus være enig. Enig om en Kattegatforbindelse, der vil binde de økonomiske strukturer mellem Aarhus og København markant tættere sammen til begge byers fordel men også hele Danmark.

Artikel:

– Politikere kritiseres for trafiksmøl af JP Aarhus

Her følger en nyhedsopsamling i kort format, med de nyheder jeg endnu ikke har nået at skrive om eller som simpelthen ikke er betydningsfulde nok til et selvstændigt indlæg. Det er nemmere at gruppere dem her, end at skrive individuelle Twitter-opdateringer.

Aarhus Lufthavn har fået tre erhvervsfolk i bestyrelsen.

Artikel:

Ny bestyrelse i Aarhus Lufthavn af JP Aarhus

Arkitektfirmaet C. F. Møller tegner nyt sundhedshus i Aalborg.

Artikel:

Nyt sundhedshus i Aalborg af C. F. Møller

TV-indslag på TV2 Østjylland om den omfattende renovering af Badeanstalten Spanien tegnet af Arkitema. De forventer at åbne efter sommerferien.

TV-indslag:

Badeanstalt renoveres af TV2 Østjylland

Byrådet skal 1. behandle lokalplanen for Ceres-grunden d. 13. april.

Link:

Lokalplanoversigt

Mols-Linien ønsker at lukke godsfærgeruten mellem Aarhus-Kalundborg, hvilket de to berørte kommuner protesterer imod. Påstanden er, at en lukning vil gøre den øst-vestgående trafik mere sårbar. Det samme argument Kattegatkomitéen benytter.

Artikel:

– Kommuner vil i dialog om lukning af færgerute af Aarhus Kommune

Det er med tydelig stolthed, at Aarhus Lufthavn i dag bekræfter nyheden fra september, om Sun-Airs åbning af en flyrute til Helsinki med én daglig afgang alle ugens dage ekskl. lørdag. Den nye flyrute gør det ikke kun muligt at komme til Helsinki og Finland men også til mange destinationer i Asien via transitlufthavnen i Helsinki, hvilket må siges at være godt nyt for erhvervslivet i Aarhusområdet. Lufthavnen knytter denne kommentar til Sun-Airs ekspansion, der nu både flyver til/fra Helsinki i Billund og Aarhus:

Vi glæder os samtidig over, at Sun-Air angiver de forbedrede adgangsforhold til Aarhus Lufthavn, som værende en væsentlig medvirkende årsag til beslutningen om at etablere ruten. Dette er helt i tråd med de iagttagelser vi selv har gjort i lufthavnen, om at luftfartsbranchen nu ser på Aarhus Lufthavn, og de muligheder vi repræsenterer med helt nye øjne.

Vi søsætter senere på måneden en større markedsføringskampagne rettet mod luftfarts- og feriecharter branchen, med netop budskabet om, at Aarhus Lufthavn nu ligger lunt i midten af det jyske marked, og at vi dermed repræsenterer en hidtil uset mulighed for at dække markedet fra kun én lufthavn.

Vi både tror og håber, at kampagnen vil gøre det klart for enhver, at der nu foreligger en ny balance på det jyske marked, og at gamle fordomme og historiske forbehold, knyttet til lufthavnens tilgængelighed og markedspotentiale, nu blot er en ubegrundet myte.

Lufthavnen kunne for et stykke tid siden ligeledes berette, at Wizzair har besluttet at oprette fra marts en flyrute med to ugentlige afgange til Gdansk i Polen. Status for året 2010 er en vækst i passagerer på 7% i forhold til året før. Samlet betjente Aarhus Lufthavn 561.777 passagerer. Det er mindre end 1/2 af Aalborg Lufthavns passagertal (ca. 1,3 mio.), mindre end 1/4 af Billunds lufthavn (ca. 2,5 mio.) og mindre end 1/38 af passagertallet hos Københavns Lufthavn (ca. 21 mio.). Hvis vi ser bort fra den økonomiske genopretning efter finanskrisen, så har Aarhus Lufthavn haft stagnerende passagertal de sidste mange år i modsætning til både Aalborg, Billund og Kastrup, der har oplevet markant vækst.

Problemet må være klart for alle andre end direktionen i Aarhus Lufthavn, som åbenbart mener, at en placering på Djursland med en transporttid på 25 min. fra E45 gør: “at vi dermed repræsenterer en hidtil uset mulighed for at dække markedet fra kun én lufthavn.” Det er klart en halv motorvej og en lille omfartsvej vil gøre lufthavnen mere attraktiv, så lufthavnen kan nå et større marked, men det er ren utopi at tro, lufthavnen med dens nuværende placering kan fungere som central for lufttrafikken i Jylland. Det er netop den vision en aarhusiansk lufthavn skal udfylde pga. Aarhus’ centrale placering og størrelse i det jyske, men det forudsætter netop en bynær placering ved Aarhus. En række forhold kan måske redde den nuværende fadæse, som Aarhus lufthavn er:

Det kan for eksempel være en letbanestrækning fra Løgten over Rønde med stop ved lufthavnen (og gerne spor til Ebeltoft), som vil skabe en god, hurtig og bekvem dækning af lufthavnen med kollektiv trafik. En letbane/jernbane er bare noget andet end en bus.

Staten har afsat penge til en forundersøgelse af en fortsættelse af Djurslandmotorvejen til lufthavnen, da der i øjeblikket kun er motortrafikvej. Det vil være en styrkelse af privatbilismen. Begge infrastrukturelle forbedringer vil dog aldrig kunne fuldstændig afbøde for det forhold, at lufthavnen stadigvæk ligger for langt væk fra det øst- og midtjyske.

Endelig er der den mulighed, at staten vælger at opføre den berømte Kattegatbro med en times rejsetid til alverdens destinationer som følge. Så behøver vi ikke bekymre os om det problem længere, for så er Aarhus Lufthavn da for alvor sat ud på et sidespor. Måske man skulle fremtidsikre Aarhus Lufthavn ved netop at bygge en ny lufthavn nu i stedet for at vente på en Kattegatbro, der vil give dødsstødet til en lufthavn på Djursland? En Kattegatbro og en ny lufthavn behøver ikke være modsætninger men kan i stedet være supplerende for en region i vækst. En god lufthavn for hele Jylland ved Aarhus og en Kattegatbro kan markedet sagtens bære, da det forøvrigt går ganske godt for Malmö Airport med 1,6 mio. passagerer i 2010. En stigning på 5%.

Jeg tror i hvert fald næppe, at infrastrukturen er blevet forbedret så meget – eller kan forbedres så meget -, at bekymringer om lufthavnens placering og markedspotentiale blot er en myte nu. Lufthavnen vil stadig blive udkonkurreret af Danmarks andre, store lufthavne. Der er nogle forhold i livet, man ikke kan bygge, forbedre, effektivisere eller kringle sig ud af men i stedet bliver nødt til at drage konsekvensen af og gentænke selve strukturen.

Artikler:

Ny flyrute på vej af Aarhus Lufthavn

Medgang for Aarhus Lufthavn af JP Aarhus

Flyselskabet Norwegian flyver fra Aalborg Lufthavn men ikke fra Aarhus Lufthavn på Djursland. Johan Bisgaard Larsen, presse- og markedschef for Norwegian Danmark, udtaler til JP Århus, hvorfor det forholder sig sådan:

“Vi vil meget gerne flyve fra Århus, men vi er klar over, at lufthavnen har det svært infrastrukturmæssigt. Vi er hele tiden på udkig efter nye lufthavne at flyve fra. Men jeg læste for nylig, at ikke engang århusianerne selv synes, at mulighederne for at komme til og fra lufthavnen er gode nok, og det er også det, vi mærker i forhold til efterspørgslen. Desværre.”

Norwegians holdning er i vid omfang repræsentativ for flybranchen, og de strategiske prioriteringer der sker i Jylland. Billund og Aalborg vokser, hvorimod Aarhus Lufthavn mister passagerer både som følge af den stigende togtrafik mellem Århus-København men ikke mindst også Aarhus lufthavns placering på Djursland og manglende funktionalitet. Nedenstående tabel viser udviklingen i passagerer på større, danske lufthavne i perioden 2003-2009:

Kilde: Danmarks Statistik – statistikbanken.dk

Det ville være så dejligt, hvis Byrådet begyndte at træffe beslutninger, som rent faktisk i praksis ville internationalisere Århus i stedet for pseudopolitik som en ændret stavemåde for byens navn. Et relevant spørgsmål er også, hvorfor staten gerne vil have en ejerandel og investere i Kastrup men ikke være med til at opbygge en centralt placeret lufthavn til betjening af Jylland?

Artikel:

Århus-rabat til flyvninger fra Aalborg af JP Århus

Den nye adgangsvej til Aarhus Lufthavn indvies officielt d. 3. december. Lufthavnen er i øjeblikket i gang med en reklamekampagne, der skal gøre opmærksom på den forbedrede adgang til lufthavnen som følge af Djurslandmotorvejens færdiggørelse og åbningen af den nye adgangsvej. Aarhus Lufthavn skulle efter sigende nu “blot” ligge 25 minutters kørsel fra E45. Adgangsvejen, der døbes “Ny Lufthavnsvej”, har med sine 4,5 km vejstrækning kostet 12 mio. kr.

Næste skridt i forbedringen af infrastrukturen til Aarhus Lufthavn er forlængelsen af Djurslandmotorvejen, som Folketinget netop har afsat midler til en forundersøgelse af.

Artikel:

Genvej til lufthavnen åbner af JP Århus

Regeringen har i dag sammen med Folketingets politiske partier (Bortset fra Enhedslisten) vedtaget aftalen “Bedre mobilitet”, der udmønter 1,6 mia. kr. til konkrete infrastrukturprojekter. Midlerne hentes fra den overordnede aftale “Grøn transportpolitik” fra januar 2009.

Her er hvad aftalen betyder for Århus:

  • 2,0 mio. kr. fordeles til projektet Århus Cykelby.
  • 22,1 mio. kr. fordeles til nye østvendte ramper i skæringen mellem Høgemosevej og Djurslandsmotorvejen. Hinnerup-Søften får dermed deres manglende tilslutningsanlæg.
  • 2,0 mio. kr. fordeles til en “analyse af mulighederne for forbedring af jernbanekapaciteten og regulariteten mellem Skanderborg og Århus H”.
  • 2,0 mio. kr. fordeles til en forundersøgelse af Djurslandsmotorvejens fortsættelse til Aarhus Lufthavn. Meget interessant nyhed!
  • 200 mio. kr. fordeles til letbanens 1. etape. Dermed tilfører staten ekstra midler til letbanens 1. etape, så det samlede beløb bliver 700 millioner kroner. Samtidig er transportministerens tilsagn om at indgå i et fælles anlægsselskab blevet politisk besluttet.

Hvad der kan have interesse for Århus:

  • 2,0 mio. kr. fordeles til en “forundersøgelse af en baneforbindelse til Billund Lufthavn.”

Dokument:

Den politiske aftale “Bedre mobilitet

Artikler:

Djurslandmotorvejen får nye kørselsramper af JP Århus
Lettere adgang fra Hinnerup til Djursland af Århus Stiftstidende
Århus får letbane af DR
Pengene på plads til letbanen af Århus Stiftstidende
Staten giver 200 mio. kr. ekstra til letbanen af Århus Kommune

oktober14

Nyhedsopsamling oktober 2010

Udgivet af Asbjørn Skødt i med Kommentarer lukket til Nyhedsopsamling oktober 2010

Her er en lille opsamling af nyheder, jeg ikke har haft tid til at give en selvstændig dækning i løbet af de seneste dage pga. travlhed.

Realdania fremviser på deres website et flot billede af arbejdet med “Your Rainbow Panorama” på taget af ARoS:

Kilde: Realdania

Den nye vestlige adgangsvej til Aarhus Lufthavn har vist sig at være lidt af en besværlig fødsel. Først var der problemer med fyrværkeridepotet, der bliver opbevaret på området som følge af katastrofen i Seest, og som måske ikke var placeret i lovmæssigt korrekt afstand fra offentlige veje. Nu er entreprenøren så gået konkurs, og det vil forsinke arbejdet med vejen, så den først forventes færdig senest i januar.

Artikel:
Konkurs lammer byggeri af lufthavnsvej af Århus Stiftstidende

En Kattegatbro kan svække erhvervslivet i Århus til fordel for København, mener en trafikforsker og en økonom. Det er klart København vil få store fordele af et større opland, og formentlig større fordele end Århus, men projektet handler også om at binde Danmark sammen i et dynamisk vækstområde i stedet for to, Østjylland og Øresund, som det er nu.

Artikel:
Kattegatbro kan give bagslag af JP Århus

september20

Citylufthavn på land?

Udgivet af Asbjørn Skødt i med Kommentarer lukket til Citylufthavn på land?

Aarhus Transport Group, en interesseorganisation for fremme af infrastrukturen ved Århus, har fremlagt en rapport udarbejdet af Møller & Grønborg, der redegører for muligheden af en placering på land for en citylufthavn. Der opereres med fire forslag til placering, hvoraf Thomasminde er tidligere foreslået som placering for en østjysk lufthavn, og de tre andre forslag alle ligger tæt på Galten.

Lufthavnen estimeres at koste mellem 500-600 mio. kr., og vil dermed være væsentlig billigere end en lufthavn på Havnen, der estimeres til over en milliard.

En citylufthavn på land er væsentlig mere fornuftig end en citylufthavn på Østhavnen få km fra centrum. Ville en placering i syd mellem Århus og Skanderborg dog ikke være mere fordelagtig end i nord?

Artikel:
Nyt forslag til en citylufthavn af JP Århus

Links:
Aarhus Transport Group
Møller & Grønborg

“Lufthavnsidé lever endnu” er overskriften på en artikel i JP Århus, men så bistå da projektet med aktiv dødshjælp for Guds skyld, og vil I være søde at lade være med at sammenligne en citylufthavn i Århus med den succesfulde citylufthavn i London? Århus har slet ikke vilkårene og omstændighederne til at replikere den succes.

Artikel:
– Lufthavnsidé lever endnu af JP Århus

august13

Tirstrup taber terræn til Karup

Udgivet af Asbjørn Skødt i med Kommentarer lukket til Tirstrup taber terræn til Karup

I juli måned havde Karup Lufthavn for første gang nogensinde flere indenrigspassagerer til København end Aarhus Lufthavn. Dette kan så suppleres med nyheden om, at DSB fra august øger antallet af non-stop afgange mellem Århus og København. Non-stop afgangene blev taget i brug for første gang i februar.
Der er over en årrække sket et skift i transportmønstret fra luft til skinner på trafikken mellem Århus og København, hvilket øjensynligt blot er blevet accelereret med non-stop afgangene. En årsag er jo så, at togforbindelserne bliver bedre fra Århus H i centrum, mens en anden kunne være, at lufthavnen er placeret på Djursland.

Aarhus Lufthavn overhalet af Karup af JP Århus
Flere direkte togafgange mellem Århus og København af JP