Ejendomsudvikleren Lars Rasmussen og ÅF Transport hyrede i 2010 arkitektfirmaet BSAA Arkitekter til at udforme en helhedsplan for byomdannelsen af den gamle Fragtmandscentral ved Søren Frichs Vej i Åbyhøj. Baggrunden var, at Danske fragtmænd i 2009 flyttede til den nyetablerede Logistikparken i Årslev, hvilket muliggjorde en inddragelse af det tidligere transportområde til by- og servicefunktioner.

Planerne for grunden har ændret sig til det bedre, hvilket kan ses ved en sammenligning af den første offentliggjorte visualisering og så de nedenstående visualiseringer, der er offentliggjort på arkitektfirmaets website.

Kilde: BSAA Arkitekter

Lokalplanarbejdet er endnu ikke påbegyndt, selvom direktøren for ÅF Transport, Mogens Madsen, håbede at komme i gang med at bygge inden udgangen af 2011, hvilket ikke kommer til at holde stik.

Link:

BSAA Arkitekter

Tidligere indlæg:

Planer for den tidligere Fragtmandscentral offentliggjort, 23. august 2010

Entreprenør- og ejendomsselskabet Buus Totalbyg fra Bjerringbro ønsker at opføre otte boliger á to familier i Åbyhøj nærmere bestemt Bakke Allé. Lokalplanen for grunden er i øjeblikket under behandling af kommunen, og afventer Byrådets 2. behandling og endelige vedtagelse d. 1/12. Den nye lokalplan bryder ikke med rammerne for den omkringliggende villabebyggelse, da boligerne også bliver opført i to etager, så vi kan formentlig se frem til, at lokalplanen bliver vedtaget smertefrit. Boligerne er tegnet af KPF Arkitekter med afdeling i Århus (Beliggende på 9. sal i KPMG-huset).

Grunden har tidligere og højst besynderligt rummet en billosseplads midt i et villakvarter:

Kommunen skriver, at der på fredag er rejsegilde for det markante plejeboligbyggeri i centrum af Åbyhøj på hjørnet af Silkeborgvej og Thorsvej. Gildet afholdes med start kl. 11.00 i den gamle elværksbygning, som blev vurderet bevaringsværdig i modsætning til de andre bygninger på grunden, men der er endnu ikke fundet et fremtidigt formål for bygningen.

I starten af august var jeg forbi byggeriet og tog en række billeder af plejeboligerne, der på det tidspunkt næsten havde nået sin fulde højde. Se billederne i mit indlæg “Byggeaktivitet i Åbyhøj”, da jeg ikke har tænkt mig at deltage i rejsegildet, som jeg gjorde ved plejeboligerne på Ceres Alle, hvilket kan ses i et indlæg på SkyscraperCity.

Tidligere indlæg:

Byggeaktivitet i Åbyhøj

Der sker i øjeblikket en hel del aktivitet ved det gamle industriområde langs Søren Frichs Vej, der er udlagt til byomdannelse. Saniståls bygning ombygges, ni mindre højhuse opføres tæt ved Godsbanearealet, og nu er planerne for den nedlagte Fragtmandscentral i Åbyhøj blevet offentliggjort. Danske Fragtmænd flyttede i 2009 ind i et nyt transportcenter ved Årslev og siden da, har deres gamle bygninger stået tomme. Ejeren af grunden, ÅF Transport, og ejeren af en række tilstødende grunde, Lars H. Rasmussen, ønsker nu at opføre butikker, et 10-etagers “højhus” og et meget stort antal boliger på en del af grunden. I alt 200 kollegieboliger, 150 almene boliger og 60 leje/ejerlejligheder, og det er blot første etape.

Det århusianske arkitektfirma BSAA Arkitekter har tegnet byomdannelsen, omend den ovenstående visualisation ser meget grov ud og ligner mest af alt blot en masterplan eller et oplæg til, hvordan området kan se ud. Arkitekturen i højhuset og bygningerne tilknyttet med samme stilart har jeg dog intet imod.

Projektmageren udtaler dette angående lokalplan og byggestart:

»Lige nu venter vi på kommunen. Jeg håber, vi snart kan komme i gang med at lave en lokalplan, så vi kan komme i jorden inden udgangen af 2011. Vi har en god dialog med såvel Kollegiekontoret som med en række boligforeninger, der er interesseret i at bygge på området,«siger Mogens Madsen, direktør i ÅF Transport.

Århus Stiftstidende har på det seneste været en god kilde til nyheder vedrørende nybyggeri, og det har de også været denne gang, så tak for det, Stiften. Dog bortset fra nyheder relateret til byudvikling så rummer netudgaven af Århus Stiftstidende desværre alt for meget tabloidstof.

Artikel:

Store boligplaner på Fragtmandscentralen af Århus Stiftstidende

Link:

BSAA Arkitekter

I centrum af min tidligere bydel Åbyhøj er der i øjeblikket ved at blive opført to projekter i form af plejeboliger af kommunen og et lægehus af en privat investor.

Kommunen opfører 59 plejeboliger til ca. 100 mio. kr. ved Thorsvej over for Kvickly. Boligerne har været forsinket som følge af byggesjusk, men byggeriet skrider nu fremad og forventes færdig i løbet af 2011. Således vil plejeboligerne tegnet af Sahl Arkitekter komme til at se ud:

[BILLEDER FJERNET]

Det ny lægehus på Silkeborgvej 260 ved siden af det gamle rådhus står klar til indflytning af Lægecenter Vest, som flytter fra City Vest pga. pladsmangel. Der er planer om at opføre et sundhedshus med fysioterapeuter o.l. ved siden af lægehuset, og boliger i en sidste bygning. Dog er arkitekturen i lægehuset temmelig uinspirerende og decideret typehusagtig, desværre. Det gamle rådhus for Åby blev ombygget i 2009 og huser nu Økologisk Landsforening og IT-selskabet Komplex IT. En prægtig bygning, der dog ikke helt kommer til sin ret med en grim Kvickly som nabo til højre og lægehuset til venstre.

Sanistål har solgt sin ejendom på Søren Frichs Vej 44 i en sale-and-lease-back aftale til ejendomsselskabet bricks. Bygningen er i øjeblikket i gang med at gennemgå en omfattende ombygning, der vil resultere i en ny facade med flere lejemål mod Søren Frichs Vej. Sanistål lejer sig ind i den ene halvdel af bygningen, og bricks har hyret Home Erhverv til at stå for udlejningen af den resterende halvdel.