Remien Ejendomme, der også arbejder med omdannelse af Maskinmesterskolen i Borggade, har taget kontakt til kommunen med det formål at få påbegyndt arbejdet med en ny lokalplan og kommuneplantillæg for deres ejendom Europaplads 16. Ejendomsselskabet ønsker at opføre et højhus på 57 meter! Aarhus Arkitekterne har tegnet højhuset, og de er også blandt de nuværende lejere i den forholdsvis nye, sorte glasbygning, der nu ligger på Europaplads 16. Den skal naturligvis rives ned, hvilket jeg personligt intet har imod, da den manglende transparens i facaden ikke klæder bygningen. Som det fremgår af højhusets visualisering, så bliver glasset transparent ligesom Multimediehuset.

Gadevisning af Europaplads 16:


Vis stort kort

Det nye højhus placeres som nærmeste nabo til Aarhus Havns administrationsbygning, Filmbyen, Multimediehuset, Europahuset på 44 m, og Hotel Comfort Atlantic på 37 m. Der er dermed tale om en attraktiv placering for virksomheder og særligt kreative virksomheder. Claes Remien udtaler om området:

“Denne beliggenhed er helt unik og bynær. Hvis man ikke udviklede dette område, ville det svare til, at Nyhavn ikke var udviklet ved det nye skuespilhus i København.”

Det vurderes at kommunens sagsbehandling vil tage mindst 15 måneder.

Artikel:

Aarhus fåer nyt højhus på havnen af JP Aarhus

5 kommentarer

Nikolaj på 7. juni 2011  · 

Jeg tilføjer lige en pointe, som du sikkert vil være enig i, Asbjørn.

Nyt byggeri er naturligvis altid spændende for os byudviklingsnørder. Og hvis dette højhus var blevet placeret på en eller anden tom grund på havnen, havde vi haft endnu et projekt at holde øje med.

Men at en stor og næsten ny bygning nedrives til fordel for en endnu større er mere en blot en sidebemærkning. Jeg tror faktisk at jeg har fået en helt ny forståelse for hvor omfattende udviklingen på havnen egentlig er. Tænk, at det kan betale sig…

Asbjørn Skødt på 7. juni 2011  · 

Helt enig Nikolaj. Indlægget blev skrevet i hast, fordi jeg skulle nå et tog. Det blev derfor en reduceret udgave med få kommentarer. Jeg kan nu også bedst lide at placere mine kommentarer som en decideret "kommentar".

Det store i denne nyhed er ikke så meget et nyt højhus, men at en moderne, ung bygning nedrives. Kvadratmeterne i højhuset vil uden tvivl blive udlejet selv i det nuværende erhvervsklima og selv med de kommende erhvervskvadratmeter i Multimediehusets skive pga. netop nærheden til samme bygning.

Det næste er så også, hvorvidt kommunen vil godkende et højhusbyggeri på grunden. Jeg har tidligere læst, at et forslag om et højhus på Hotel Atlantic-grunden ikke kunne godkendes af kommunen.

Nikolaj på 8. juni 2011  · 

Jeg er egentlig ikke en stor fan af højhuse, men heller ikke af udefinerede byrum. I dén forstand kan dette projekt bidrage positivt, så mon ikke kommunen byder projektet velkommen.

Og hvis nogen får den idé at give Hotel Comfort Atlantic et accentuerende ansigtsløft svarende til Europahusets "penthouse-hat" vil området for alvor få karakter.

Asbjørn Skødt på 9. juni 2011  · 

Jeg tror, du kender min holdning til højhuse generelt. Jeg finder, de har stor skulpturel og æstetisk værdi, men det er uomtvistelig at placeringen skal være egnet til højhusformål. Langt fra alle byrum kan bære et højhus, og det skal selvfølgelig komme til udtryk i en bys planlægning.

Hvad der taler for en vedtagelse er den relativt set lave højde. Måske reduceres huset med nogle etager i processen, men som sådan er jeg enig i din vurdering, at kommunen vil vedtage projektet.

Erfaringerne fra Højhus Værkmestergade med placering af luftindtag i lav højde vil blive inkorporeret fra starten, og samtidig er der ingen boliger i umiddelbar nærhed. Dermed skulle indsigelser i høringsfasen ikke få nævneværdig betydning.

Angående Atlantic, så er en gennemgribende ombygning meget tiltrængt. Forhåbentlig kan det ske nu, hvor den store hotelkæde First Hotels har overtaget driften af hotellet. De skulle også gerne blive en kommende operatør i et af de mange hotelprojekter, der er på tegnebordet, men vi må vente og se.

Hvis det kommende højhus og førnævnte ombygning realiseres, så mangler den sydlige bastion blot at få nedrevet Aarhus Havns administrationsbygning, da jeg forestiller mig, de vil være interesserede i at flytte i et nybyggeri tættere på havneaktiviteterne på Østhavnen. Området ved Mindet fungerer i øjeblikket ikke optimalt, da bygningerne er placeret og udformet som domiciler, der kendes fra erhvervsområdet ved Skejby, hvor der ikke er en bymæssig sammenhæng.

Jacob på 22. juni 2011  · 

@Nikolaj

Bygningen er en klassisk søjle – bjælke konstruktion, så ved man arb på at forstærke søjlerne i bygningen og så blot bygge videre på den eksisterende konstruktion. Om det ender sådan er ikke til at sige, men mon ikke, da en nedrivning, trods alt, vil koste alt for meget!

Giv kommentar