Som annonceret var der d. 28. maj Åbent Hus på byggeriet af Godsbanen med et stort fremmøde til følge. Den tidligere så vigtige godsbanegård i eksporten og importen af gods er med tiden blevet udkonkurreret af lastbilerne og motorvejene, hvorfor den nu omdannes til kulturinstitution. Et langt fra ukendt fænomen for gamle industribygninger.

Med de kæmpe investeringer i aarhusiansk kultur, som der bliver foretaget i disse år med bl.a. Godsbanen, Multimediehuset, Your Rainbow Panorama og Moesgård Museum så burde, ja så burde, Aarhus få titlen som Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Det afgøres til næste år, hvor Sønderborg er eneste konkurrent. Som født sønderjyde, må jeg erkende, at Sønderborg hverken i forhold til kultur, økonomien bag eller hotelkapacitet, som der i Aarhus investeres ganske betragteligt i, har forudsætningerne for at løfte opgaven. Det burde ikke være sandsynligt at Aarhus taber titlen, men da jeg har meget lidt tiltro til Aarhus Kommunes evne til at tiltrække store events og kulturbegivenheder, så er det desværre en mulighed. Ikke mindst fordi Sønderborg har et trumfkort, der hedder grænsesamarbejde. Det var dog lidt en detour fra byggeriet af Godsbanen.

Det blev nævnt, at Godsbanen forventes færdig til februar 2012. Der blev også talt om den akse, der går fra rådhuset gennem Scandinavian Congress Center og som ender ganske uspektakulært på godsbanearealerne. Idéen er at få indtænkt Godsbanen og dermed fuldendt aksen i fremtiden.

Jeg fik hilst på Leif, som selv skriver en spændende blog om sit liv i Aarhus, hvilket var dejligt at få sat ansigt på en fast læser og kommentator.

Den østlige lagerhal.
Godsbanens kommende kantine.
Den førnævnte akse fra rådhuset til godsbanearealerne.
Sporene bevares som levn på Godsbanegårdens oprindelige formål.
I dette rum opføres den største af to scener på Godsbanen. Det var meningen, Entréscenen skulle flytte ind, men Kommunen har nu besluttet, at de skal flytte til Brobjergskolen. Jamen dog.
Torben Østergård fra 3XN viste rundt i den nye mellembygning, som de har tegnet. Exners Tegnestue varetager ombygningen af den eksisterende godsbanegård.
Tagfladen åbnes for publikum. Yderst bliver der en udsigtspost, som var det stævnen på et skib.
Your Rainbow Panorama kan ses fra tagfladen, men det siger vel ikke så meget. Regnbuen kan ses overalt.
Interiøret af Godsbanegårdens administrationsbygning.
Kristian Buhl Thomsen fra Dansk Center for Byhistorie rundviste i administrationsbygningen.
Eksteriøret af Godsbanegårdens administrationsbygning.
Mørkegrønne glasdøre er blevet monteret. Taktfulde Exner.

Giv kommentar