Jeg har modtaget en mail fra Superwood med et ønske om, at jeg gør opmærksom på deres arkitektcamp d. 26. og 27. maj, og det gør jeg da gerne.

Anlæg og drift af byggepladsen ved Det Nye Universitetshospital i Skejby er nu sendt i udbud, og markerer dermed projektets første udbud men langt fra sidste. Det estimeres at op mod 50 entreprenører skal arbejde på projektet ind til 2019, hvor den enorme hospitalsudvidelse forventes færdig. Byggepladsen skal have kapacitet til 1.200 arbejdere og rumme to sideløbende byggespor, hvor det forventes at der opføres 1.500-2.000 kvm hver måned.

Næste udbud er byggemodning, der sendes i udbud i juli 2011. Alle udbud kan læses og skal indsendes digitalt på www.eu-supply.com.

Pressemeddelelse:

Prækvalifikation af Byggepladsernes fællesfaciliteter af Projektafdelingen for DNU