Magistraten valgte i dag at henholde sig til den beslutning Teknik og Miljø traf d. 22. marts, og som Byrådet forventes at vedtage på det kommende byrådsmøde nemlig:

Kultur og Borgerservice og Teknik og Miljø foreslår efter aftale med Borgmesterens Afdeling, at projekt etablering af digitalt bymiljø i Aarhus Kommune fra 2008 skrinlægges.

…men hvad går digitalt bymiljø ud på? Kommunen beskriver projektet som:

lokationsbaseret digitalt infrastruktur, som man kan få adgang til både på Internettet og direkte i byrummet via mobiltelefoner eller skærme. Infrastrukturen giver nye muligheder for kommunikation og interaktion både med borgere og med besøgende i Århus. Det nye for borgeren vil være, at informationer fra kommunen vil kunne tilgås enten via mobiltelefon eller via andre terminaler i byrummet på det sted, hvor borgeren befinder sig.

Perspektiverne i etableringen af en digital infrastruktur er mange. Oplysningerne til borgeren kunne f.eks. være om parkerings- eller trafikforhold, information fra Borgerservice eller historiske fakta, der har betydning for Århus som bysamfund.

Herudover kan infrastrukturen f.eks. give informationer om attraktioner, events, kulturelle og historiske oplysninger, motionsruter, shopping og restauranter, mens brugeren opholder sig i byen. Ligeledes vil brugeren få mulighed for selv at bidrage med oplysninger, kommentere eller anmelde en given attraktion eller service.

En digital infrastruktur for byen til at kommunikere information til borgere og turister f.eks. i forbindelse med store begivenheder. En sådan infrastruktur vil netop kunne gavne det store kulturprojekt Aarhus 2017, hvor et stort antal kunst- og kulturbegivenheder skal afvikles i løbet af året.

Implementeringen af et digitalt båret informationssystem rettet mod computere og mobile enheder ville kunne høste synergieffekter ud fra to betragtninger: 1. Udviklingsressourcerne er i den grad til stede i IT-byen Katrinebjerg, så kommunen støtter et lokalt innovationsmiljø. 2. Mobile enheder som Android og iPhone er efterhånden udbredte, så den mobile “adoption” er sikret. Din smartphone er terminalen, der kunne give adgang til et utal af oplysninger, tilbud og ressourcer om byens liv alt samlet i én softwareløsning.

Ak, nej. Sådan skulle det ikke være. Den samlede finansiering af projektet ville løbe op i 5 mio. kroner over 2 år, som kan perspektiveres ved at sammenligne med kommunens samlede drifts- og anlægsbudget, som er på 17,5 mia. kroner i 2011. Sølle 5 mio. kroner for en investering i alt det Aarhus Kommune netop er så beskæftiget med i øjeblikket, hvilket de selv skriver:

Initiativet vil bidrage til en bredere profilering af Århus som en digital foregangsby, der går nye veje med IT-baserede oplevelser for borgere og turister.

Hvis man ville projektet, så fandt man pengene, selv i sparetider. Dybest set er det en billig løsning, der ville have stor betydning for byens liv og kunne brande Aarhus som en progressiv by, men endnu engang har Aarhus Kommune demonstreret fremsynethed, når det angår byprofilering.

Link:

Sag 2. Etablering af digitalt bymiljø

Som jeg tidligere har berettet, arbejder det sundhedsvidenskabelige fakultet (Health) ved Aarhus Universitet med at etablere et forsknings- og uddannelsescenter i Det Nye Universitetshospital. Stedet får den engelske titel Center for Research and Education, der forkortes CORE, hvor førstnævnte beskriver hvad centret er, beskriver forkortelsen hvor centret er. Det er nemlig meningen CORE skal placeres i Forum dvs. tårnet i DNU-projektet, og bliver dermed “kernen” i hospitalets struktur.

I øjeblikket arbejdes der med at finde den fornødne finansiering på ca. 500 mio. kroner, hvilket Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S forventes at bidrage med. Dekan for Health Allan Flyvbjerg udtaler:

“Udviklingen af nye teknologier og samarbejdet med industrien er som regel adskilt i to forskellige klumper, men her vil vi gerne have et samarbejde midt i hjertet af sygehuset.”

“Det bliver en nyskabelse i Europa, at man har udvikling af løsninger, der kommer det omgivende samfund, patienter, sygehuset og universitetet til gode, så tæt integreret, at man ikke ved, hvad der er højre og venstre hånd.”

Selvom der på dette stadie ikke er meget nyt at berette, så er det betryggende at få bekræftet, at der stadig arbejdes aktivt videre med højhusdelen i DNU-projektet. Man kunne frygte det modsatte som følge af projektets økonomiske nedskæringer.

Artikel:

Banebrydende Skejby-center på vej af JP Aarhus