Aarhus Kommmune har igangsat forundersøgelsen til lokalplanen for letbanens linjeføring og standsningssteder fra Nehrus Allé til henholdsvis Lisbjerg Vest og Lystrup. Dette sker på anmodning af letbanesekretariatet, da en lokalplan er en nødvendighed for det videre arbejde. Ind til nu har to linjeføringer nord for Det Nye Universitetshospital ved landsbyen Skejby været i spil, men med igangsættelsen af lokalplanarbejdet er den vestlige linjeføring blevet valgt, som det fremgår af nedenstående kortmateriale. Begrundelsen for valget vides endnu ikke, men det betyder under alle omstændigheder, at letbanen kommer til at løbe længere fra den gamle landsby i Skejby og den forlænger rejsetiden.

Link:

Oversigt til arbejdet med lokalplanen

Giv kommentar