Citat fra Aarhus Kommunes side om arkitekturpolitikken:

Efter forårets dialog vurderes debatfasens mange input, og der udarbejdes et forslag til Aarhus Kommunes Arkitekturpolitik, som byrådet skal tage stilling til inden udgangen af 2010.

Spørgsmålet er også, hvor succesfuldt arbejdet med at inddrage borgerne i processen med arkitekturpolitikken har været? Ligeledes hvilke intentioner har Aarhus Kommune haft med arkitekturpolitikken? Kommunikationen har været ringe fra kommunens side, da en simpel begrundelse og udlæg af hovedpunkter for meningen med arkitekturpolitikken ikke engang kan findes på kommunens side for projektet. Events og workshops har der til gengæld ikke manglet, men er det, hvad arkitekturpolitik handler om? At skabe opmærksomhed om arkitektur er en forudsætning for inddragelse af borgerne, men det er ikke processen i sig selv. Arkitekturpolitik burde ikke være en gimmick.

Tillad mig at spørge, hvad ønsker Aarhus Kommune at opnå med en arkitekturpolitik? Fra min synsvinkel har processen fejlet, da selv en blogger som jeg ikke aner det.

Link:

Aarhus Kommune

Giv kommentar