Det er ikke nogen overraskelse, færgeterminalen skal flyttes, da byomdannelsen af Nordhavnen nødvendiggør det. Senest i 2015 skal der være fundet en løsning, og hvis det skal være inden for rækkevidde kræver arbejdet med VVM-redegørelse, tillæg til kommuneplan og lokalplan, at arbejdet begynder nu. Havnen har derfor indleveret deres planer og ønsker til kommunen, som nu skal sagsbehandle de førnævnte bureaukratiske processer. Sagsbehandlingen vil realistisk kunne gennemføres over de næste 1½-2 år, og derefter vil anlægsarbejdet – hvis alt går vel – være færdig til 2015.Martsudgaven af Magasinet Aarhus Havn bringer flere interessante artikler om havnens og havneaktørernes udvikling, men særligt vil jeg fremhæve en artikel om færgeterminalens fremtid, hvis planer nu bliver mere konkrete.

I øjeblikket er færgeterminalen kun i brug af Mols-Linien, som har planer om at idriftsætte en “flydende kattegatforbindelse” med høj frekvens fra netop 2015, og en flytning af færgeterminalen er en forudsætning for planen. Anlægget af Marselistunnelens anden etape er ligeledes en vigtig brik i terminalens infrastruktur. Aarhus Kommunes vejchef er netop trådt tilbage, og jeg kan ikke lade være med at tænke, at det har en tilknytning til Marselistunnelens fejlslagne finansiering. Havnen har et stort behov for, at det projekt realiseres.

Samsø Kommune arbejder på at etablere en direkte færgerute til Aarhus, så måske vil færgeterminalen i fremtiden også blive benyttet af endnu en aktør.

Der kan blive tale om, at færgeterminalen skal flyttes igen på et senere tidspunkt i takt med havnens udvidelse.  For Aarhus Havn vil det ikke være et problem, da færgeterminalen i det tilfælde kan blive anvendt udelukkende af ro-ro trafik (Lastvognsfærger). Mols-Linien udtrykker dog et klart ønske om, at den kommende færgeterminal bliver permanent.

C. F. Møller vandt i 2010 konkurrencen om en ny færgeterminal i Stockholm, og de har udført både masterplanen og en række bygninger til/på Aarhus Havn, så det kan måske tænkes, de får opgaven at tegne Aarhus’ nye færgeterminal.

Artikel:
Ny færgeterminal i Miljøhavnen af Magasinet Aarhus Havn, 48. årgang marts 2011, s. 8-9

Giv kommentar