Normalt plejer jeg, at behandle hvert emne i et selvstændigt indlæg, men da magistraten denne gang har været omkring en lang række emner, der er relevante for os, har jeg besluttet at give en mere overordnet gennemgang i modsætning til en mere dybdegående, jeg ellers værdsætter.

Nedenstående er resultaterne af dagens magistratsmøde. Alle sager blev tiltrådt, hvorfor de nu afventer byrådsgodkendelse. Næste byrådsmøde afholdes onsdag d. 16. marts.

Sager

 • Sag 3. Dispositionsplan og byfornyelsesprogram for Gellerup og Toveshøj samt skitseprojektering af fase 2
  Sagsbilag
  Kommentar: Bygherrerådgivning skal udbydes.
 • Sag 4. Udpegning af nyt byområde ved Brendstrup eller Tilst (perspektivareal). Beslutning om det videre forløb efter offentlig høring.
  Sagsbilag | Gammel forhøringsfolder |
  Kommentar: Perspektivarealet Brendstrupkilen stilles i bero ind til kommuneplanrevisionen mellem 2014-2017. Så et nyt byområde udpeges ikke foreløbig.
 • Sag 10. Flytning af tankstation på Randersvej
  Sagsbilag | KortbilagLuftfoto
  Kommentar: Breaking news! Jet-tankstationen skal flyttes nogle få meter til parkeringspladsen ved McDonald’s. For at dette kan lade sig gøre, skal der gives dispensation fra den gældende lokalplan.
 • Sag 11. Etablering af 18,5 ha ny kommunal skov ved Åbo.
  Sagsbilag | Kortbilag
  Kommentar: Den nye skov etableres i forlængelse af en eksisterende skov ved Åbo vest for E45. En fortrinlig udvikling.
 • Sag 12. Lokal udvidelse af vejnet for modulvogntog.
  Sagsbilag | Kortbilag
 • Sag 13. Forudgående offentlig høring om ændringer til Kommuneplan 2009 – Helhedsplan for ny by syd for Elev
  Sagsbilag | Debathæfte | Komprimeret helhedsplanWebsite
  Kommentar: Tækker Group er nu klar til næste skridt for planerne om en ny by ved Elev. Byen skal efter Tækkers ønske hedde “Nye”.
 • Sag 14. Grønnegade 93, Aarhus C – opførelse af etageboligbyggeri – delvis huludfyldning
  Sagsbilag | Indsigelses- og illustrationsbilag
  Kommentar: Infill med 6 etager og penthouse som nabo til Entré Scenen. Mads Møller, partner i og søn af C. F. Møller, står anført som arkitekt.
 • Sag 15. Jægergårdsgade 52/Montanagade 1, Aarhus C – opførelse af etagebyggeri
  Sagsbilag | Indsigelses- og illustrationsbilag
  Kommentar: Aarhusianske Seier + Sølvsten er arkitektfirmaet bag tegningerne.
 • Sag 16. Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 882 – Forlægning af del af Sletvej sydvest om Slet By
  Sagsbilag | Lokalplanforslag

Giv kommentar