Fra i dag kan årsrapporten for havnens omsætning i 2010 læses som bilag til dagsordenen for næste byrådsmøde. I hovedtræk steg den samlede godsomsætning med 7% til 9.691.000 tons og containeromsætningen med 16% til 744.000 TEUs. Aarhus Havn er nu tilbage på niveau før krisen og forventer en vækst i containeromsætning for 2011 på 8-10%. Havnen præsterede et overskud på 37,7 mio. kroner i 2010 og gælden blev nedsat med 42 mio. kroner. I øjeblikket forhandler havnen med kommunen om størrelsen på det økonomiske bidrag til Marselistunnelen. Ledelsen skriver om planerne for 2011:

I 2011 vil der være fortsat fokus på forretningsudviklingen. Udbygningen af transportvejene til og fra havnen vil også komme i betragtning. På landsiden er jernbaneforbindelsen færdiggjort og Aarhus Kommune udfører vejforbedring fra motorvejen til havnen. På søsiden arbejder Aarhus Havn og Mols-Linien sammen om en ny og forbedret færgeterminal til forsyning af Sjælland og eventuelt andre destinationer. 2011 forventes at blive et år med et betydeligt antal forretningsprojekter, der understøtter havnens rolle som en af Danmarks internationale porte.

Dokument:

Årsrapport 2010

De aarhusianske arkitekter i aart architects fik i dag overrakt Bæredygtig Beton Prisen for deres hovedkvarter til DANVA i Skanderborg. Det skete under Bæredygtig Beton Konferencen, der blev afholdt i Musikhuset Aarhus. Konferencen afholdes med to års interval, og prisen er indstiftet af Dansk Beton.

Formand for dommerkomitéen og partner i C. F. Møller Julian Weyer udtaler:

Danva Vandhuset sætter bæredygtighed i fokus gennem et smukt, fremtidssikret og rationelt tænkt byggeri. Huset gør på fornemmeste vis opmærksom på, hvordan beton kan bidrage til spændende og oplevelsesrige løsninger på den markante udfordring med at aflede regnvand lokalt frem for at belaste kloaksystemet.

Den danske stjernearkitekt Bjarke Ingels deltog ligeledes på konferencen for at modtage Betonelement-Prisen og den medfølgende Jørn Utzon-statuette. Den fornemste arkitekturpris i Danmark. Fire priser blev i alt uddelt under konferencen.

Artikler:

aart wins sustainable design award af aart architects

Betonpris til vandhus i Skanderborg af Building Supply

Aarhus-arkitekter vandt beton-pris af JP Aarhus