På byrådsmødet i går blev et stort antal byudviklingssager behandlet. Følgende var udfaldet.

Vedtagede sager:

 • SAG 3. Solbjerg, lokalplan 854, byggemodning og salg af område til boliger
 • SAG 4. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 854 – Nyt boligområde nord for Østergårdsvej i Solbjerg
 • SAG 11. Forudgående offentlig høring om ændringer til Kommuneplan 2009 – Helhedsplan for ny by syd for Elev
 • SAG 12. Etablering af 18,5 ha ny kommunal skov ved Åbo
 • SAG 18. Dispositionsplan og byfornyelsesprogram for Gellerup og Toveshøj samt skitseprojektering af fase 2
 • SAG 24. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt

En række sager blev henvist til behandling i Teknisk udvalg:

 • SAG 8. Flytning af tankstation på Randersvej
 • SAG 9. Lokal udvidelse af vejnet for modulvogntog
 • SAG 10. Grønnegade 93, Aarhus C – opførelse af etageboligbyggeri – delvis huludfyldning
 • SAG 15. Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 882 – Forlægning af del af Sletvej sydvest om Slet By
 • SAG 16. Udpegning af nyt byområde ved Brendstrup eller Tilst (perspektivareal). Beslutning om det videre forløb efter offentlig høring.

Èn sag blev trukket tilbage, så bygningen opføres ikke:

 • SAG 13. Jægergårdsgade 52/Montanagade 1, Aarhus C – opførelse af etagebyggeri

Lydklip:

SAG 16. Udpegning af nyt byområde ved Brendstrup eller Tilst (perspektivareal). Beslutning om det videre forløb efter offentlig høring

Referat:

Byrådsmødet d. 16. marts 2011

Tidligere indlæg:

– En del nyt fra magistraten, 7. marts 2011

[update d. 18/3-2011 kl. 17.05] En række byrådsmedlemmer var åbenbart ikke klar over, at de vedtog navnet for den nye by ved Elev på byrådsmødet i onsdags. Det fremgik ellers klart og tydeligt af indstillingen. Det er decideret pinligt og inkompetent. Ango Winther (S), Jette Jensen (EL) og Niels Brøchner (K) angiver alle en række undskyldninger og deciderede beskyldninger om, at der er foregået noget “lusk”. Deres individuelle forklaringer.

Ango Winther udtaler:

Det er noget lusk. Jeg har aldrig i mine 17 år som medlem af teknisk udvalg oplevet, at vi ved at sige ja til en offentlig høring traf en endelig beslutning om noget helt andet.

Jette Jensen udtaler:

Jeg var åbenbart ikke nået til sidste linje.

Niels Brøchner udtaler:

Her manipulerer man med fritidspolitikere. Det er lige før, at man er nødt til at have en advokat til at gennemlæse indstillingen.

Ved den pågældende sag nr. 11 om “Forudgående offentlig høring om ændringer til Kommuneplan 2009 – Helhedsplan for ny by syd for Elev” skulle byrådspolitikerne beslutte tre indstillinger. Her er, hvad der står om den tredje indstilling, som også nævnes i resumet:

At 3) den ny by ved Elev navngives “Nye” som foreslået af Tækker Group.

Der er ingen anden konklusion, end at der er tale om nogle ældre byrådspolitikere, som har siddet for mange år i Byrådet, så det efterhånden er en rutinesag for dem at træffe beslutninger på vores allesammens vegne, da indstillingen på intet tidspunkt kan anklages for at være “manipulerende”. Fritidspolitiker eller ej. Hvis Byrådspolitikerne ikke kan rumme at gennemgå et så stort antal sager på én aften, så burde man sprede sagerne over flere byrådsmøder. For at perspektivere havde de kun et byrådsmøde i februar.

Artikel:

Ups, der vedtog vi lige et bynavn af JP Aarhus