Illustration af krukker med træer ved Store Torv. Kilde: Aarhus Kommune

Fra dette forår vil der blive opstillet krukker med beplantning på Bispetorv, som samtidig vil fungere som bænke. Fleksibiliteten ved krukkerne fremhæves, så de i tilfælde af aktiviteter kan fjernes. Håbet er, at det nye byinventar vil bidrage med indhold til den meget kritiserede omlægning af Bispetorv. I første omgang er det kun Bispetorv, der får beplantningskrukker, men når finansieringen er fundet, er det også meningen, Store Torv skal få krukker for dermed at skabe kontinuitet mellem de to torve. Rådmand for Teknik & Miljø, Laura Hay, udtaler:

“Det er tudetosset at lade to store centrale torve ligge øde hen, så derfor skal vi indrette dem, så det indbyder til mere liv. Skoven på Store Torv i festugen viste med al tydelighed, at smukke og spændende byrum skaber liv og atmosfære og bidrager til at gøre Aarhus attraktiv for byens borgere og besøgende. Derfor har det også været vigtigt for mig, at vi hurtigst muligt får gjort torvene grønne, samtidig med at vi sikrer en fleksibilitet, så der stadig kan være forskellige arrangementer på torvene.”

Jeg har lidt frygtet de populistiske strømninger vedrørende Schönherrs beplantning af Store Torv under sidste års Festuge, men det lader til Aarhus kommune med denne løsning har fundet et taktfuldt kompromis.

TV-indslag:

Torve i flor af TV2 Østjylland

Artikel:

Bispetorv springer ud i flor til foråret af Aarhus Kommune
Bispetorvet bliver beplantet af JP Aarhus

Tidligere indlæg:

Bispetorv står tom, 31. oktober 2010

Normalt plejer jeg, at behandle hvert emne i et selvstændigt indlæg, men da magistraten denne gang har været omkring en lang række emner, der er relevante for os, har jeg besluttet at give en mere overordnet gennemgang i modsætning til en mere dybdegående, jeg ellers værdsætter.

Nedenstående er resultaterne af dagens magistratsmøde. Alle sager blev tiltrådt, hvorfor de nu afventer byrådsgodkendelse. Næste byrådsmøde afholdes onsdag d. 16. marts.

Sager

 • Sag 3. Dispositionsplan og byfornyelsesprogram for Gellerup og Toveshøj samt skitseprojektering af fase 2
  Sagsbilag
  Kommentar: Bygherrerådgivning skal udbydes.
 • Sag 4. Udpegning af nyt byområde ved Brendstrup eller Tilst (perspektivareal). Beslutning om det videre forløb efter offentlig høring.
  Sagsbilag | Gammel forhøringsfolder |
  Kommentar: Perspektivarealet Brendstrupkilen stilles i bero ind til kommuneplanrevisionen mellem 2014-2017. Så et nyt byområde udpeges ikke foreløbig.
 • Sag 10. Flytning af tankstation på Randersvej
  Sagsbilag | KortbilagLuftfoto
  Kommentar: Breaking news! Jet-tankstationen skal flyttes nogle få meter til parkeringspladsen ved McDonald’s. For at dette kan lade sig gøre, skal der gives dispensation fra den gældende lokalplan.
 • Sag 11. Etablering af 18,5 ha ny kommunal skov ved Åbo.
  Sagsbilag | Kortbilag
  Kommentar: Den nye skov etableres i forlængelse af en eksisterende skov ved Åbo vest for E45. En fortrinlig udvikling.
 • Sag 12. Lokal udvidelse af vejnet for modulvogntog.
  Sagsbilag | Kortbilag
 • Sag 13. Forudgående offentlig høring om ændringer til Kommuneplan 2009 – Helhedsplan for ny by syd for Elev
  Sagsbilag | Debathæfte | Komprimeret helhedsplanWebsite
  Kommentar: Tækker Group er nu klar til næste skridt for planerne om en ny by ved Elev. Byen skal efter Tækkers ønske hedde “Nye”.
 • Sag 14. Grønnegade 93, Aarhus C – opførelse af etageboligbyggeri – delvis huludfyldning
  Sagsbilag | Indsigelses- og illustrationsbilag
  Kommentar: Infill med 6 etager og penthouse som nabo til Entré Scenen. Mads Møller, partner i og søn af C. F. Møller, står anført som arkitekt.
 • Sag 15. Jægergårdsgade 52/Montanagade 1, Aarhus C – opførelse af etagebyggeri
  Sagsbilag | Indsigelses- og illustrationsbilag
  Kommentar: Aarhusianske Seier + Sølvsten er arkitektfirmaet bag tegningerne.
 • Sag 16. Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 882 – Forlægning af del af Sletvej sydvest om Slet By
  Sagsbilag | Lokalplanforslag