Jeg har i dag opdateret ARKITEKTUR | AARHUS’ design, så højre kolonne nu består af to separate kolonner. Den primære årsag til dette var et ønske fra min side om at oprette en Twitter-konto til at mikroblogge nyheder, der umiddelbart er uden for min afgrænsning, men som har relevans for erhvervslivet, kulturlivet o.l. i Aarhus. En enkelt højrekolonne ville ikke være hensigtsmæssig, hvis den blev for lang som en Twitter-boks kunne bidrage med, så derfor har jeg ændret layoutet. Det har så også betydet, at kolonnen med indlæg er blevet mindre, men samtidig har jeg fået stretch til at virke. Jeg vil gerne spørge, hvorvidt mine ændringer er forbedringer eller forværringer? Umiddelbart er det små ændringer, men jeg har f.eks. fundet ud af, at bloggen nu vises forkert på små skærme såsom netbooks.

Angående Twitter. Følg med på Twitter via @arkaarhus eller følg nyhederne i Twitter-feedet i den yderste højre kolonne. Jeg ved ikke helt i hvilket omfang, jeg vil bruge Twitter, og måske ender jeg med ikke at bruge det overhovedet. Nu giver jeg det et forsøg. Vær dog meget opmærksom på, at jeg primært ikke vil skrive om vigtige arkitekturrelaterede nyheder. Mine små beskeder vil oftest relatere sig til byudvikling i bredere forstand end blot byggeri. Udviklingen af byens liv er i fokus, og det er også derfor, jeg har valgt mikroblogformatet, for ellers ville min blog efterhånden blive alt for tidskrævende. De to formater skulle helst ikke være konkurrerende men supplerende.

[update d. 5/3-11 kl. 01.35] Nyt siden sidst. Jeg har ændret placeringen af min annoncesøjle af rent æstetiske årsager, da mit mål er at fjerne så mange bokse som muligt fra højre kolonne. Den blev efterhånden for lang. Det har også betydet, at jeg har samlet (og dermed fjernet) de to bokse “Om denne blog” og “Om mig” i en ny side “Kontakt”, der kan findes i menulinjen. Angående reklamer har jeg tilføjet en lille annonceboks i højre kolonne alene af den grund, der ellers ville være en tom plads blandt boksene. Denne blog er ikke et kommercielt foretagende, og reklamerne er alene til stede for at finansiere mine udgifter til driften (Hvilket de endnu ikke viser perspektiver til at kunne).

[update d. 5/3-11 kl. 13.45] Nu har jeg tilføjet en visuel markering til citater ud over blot indent. Nogen der ved, hvordan man udtrækker CSS-farvekoden på en farve fra et billede?

Det er ikke nogen overraskelse, færgeterminalen skal flyttes, da byomdannelsen af Nordhavnen nødvendiggør det. Senest i 2015 skal der være fundet en løsning, og hvis det skal være inden for rækkevidde kræver arbejdet med VVM-redegørelse, tillæg til kommuneplan og lokalplan, at arbejdet begynder nu. Havnen har derfor indleveret deres planer og ønsker til kommunen, som nu skal sagsbehandle de førnævnte bureaukratiske processer. Sagsbehandlingen vil realistisk kunne gennemføres over de næste 1½-2 år, og derefter vil anlægsarbejdet – hvis alt går vel – være færdig til 2015.Martsudgaven af Magasinet Aarhus Havn bringer flere interessante artikler om havnens og havneaktørernes udvikling, men særligt vil jeg fremhæve en artikel om færgeterminalens fremtid, hvis planer nu bliver mere konkrete.

I øjeblikket er færgeterminalen kun i brug af Mols-Linien, som har planer om at idriftsætte en “flydende kattegatforbindelse” med høj frekvens fra netop 2015, og en flytning af færgeterminalen er en forudsætning for planen. Anlægget af Marselistunnelens anden etape er ligeledes en vigtig brik i terminalens infrastruktur. Aarhus Kommunes vejchef er netop trådt tilbage, og jeg kan ikke lade være med at tænke, at det har en tilknytning til Marselistunnelens fejlslagne finansiering. Havnen har et stort behov for, at det projekt realiseres.

Samsø Kommune arbejder på at etablere en direkte færgerute til Aarhus, så måske vil færgeterminalen i fremtiden også blive benyttet af endnu en aktør.

Der kan blive tale om, at færgeterminalen skal flyttes igen på et senere tidspunkt i takt med havnens udvidelse.  For Aarhus Havn vil det ikke være et problem, da færgeterminalen i det tilfælde kan blive anvendt udelukkende af ro-ro trafik (Lastvognsfærger). Mols-Linien udtrykker dog et klart ønske om, at den kommende færgeterminal bliver permanent.

C. F. Møller vandt i 2010 konkurrencen om en ny færgeterminal i Stockholm, og de har udført både masterplanen og en række bygninger til/på Aarhus Havn, så det kan måske tænkes, de får opgaven at tegne Aarhus’ nye færgeterminal.

Artikel:
Ny færgeterminal i Miljøhavnen af Magasinet Aarhus Havn, 48. årgang marts 2011, s. 8-9