Multimediehuset med den ændrede tagskive. Kilde: urbanmediaspace.dkDe sidste forberedelser til Schmidt hammer lassens og Kristine Jensens Urban Mediaspace Aarhus – refereret som Multimediehuset – er nu ved at blive gennemført. En vigtig en af disse var tildelingen af midler fra kommunekassen på byrådsmødet onsdag d. 9/2. Der blev truffet beslutning om at overføre i alt 769 mio. kroner til projektets videre realisering. Næste bevilling til projektet vil ske i første kvartal 2012.

Samme aften blev Byrådet også introduceret for en viderebearbejdet udgave af Multimediehuset. Den vigtigste ændring er fjernelsen af den transparente overflade på tagskivens vinduessektion. Det betyder nu, at en smal og sirligt lige glasflade gennemskærer og opdeler tagskiven i to dele. Min umiddelbare respons er ambivalent. Ligner tagskiven ikke mest af alt enten en kommandocentral eller ufo at dømme ud fra ovenstående visualisering? Det ville måske fungere bedre, hvis glasfladen var vertikalt bredere, eller ikke så sirligt lige? Glasåbningen er i hvert fald i sig selv god. Jeg har tillid til shl, så der er ikke andet at gøre end at afvente det færdige resultat.

Sammenligningsgrundlag:

Gammel tagskive. Kilde: urbanmediaspace.dk
Ny tagskive. Kilde: shl.dk

Hele projektet under arbejdsnavnet Urban Mediaspace Aarhus med frilægning af den sidste del af åen, havnepladser og Multimediehuset er budgetteret til 1,85 mia. kroner. Heraf “donerer” Realdania 690 mio. kroner efter moms. For “donationen” får Realdania rettighederne til indtægterne fra det automatiske parkeringsanlæg. Realdania bidrager med et meget stort beløb, og de siger selv, de ikke forventer at få deres investering hjem, så vi skal sådan set ikke være andet end glade, da det ellers ikke ville have været muligt at bygge en sådan bygning, men en donation er det ikke. Den rette term må være investering, omend en bevidst dårlig investering.

De første midler er nu bevilget til igangsættelsen af byggeriet, så nu venter vi kun på de færdige arbejdstegninger og byggestart i august. I mellemtiden arbejdes der også videre med det endelige navn for Urban Mediaspace Aarhus. Det gængse ord er “Multimediehuset”, men rådmand for kultur Marc Perera Christensen (K) ønsker, at huset skal hedde tilsvarende den primære funktion nemlig “Hovedbiblioteket”, og byrådsmedlem Jette Skive (DF) ønsker, det skal hedde “Perlen”, fordi Det kgl. Bibliotek i København hedder “Den Sorte Diamant”. Marc har nok ret.

Forresten. Tak schmidt hammer lassen for denne skønne bygning, I har tegnet! Med eller uden ændring af tagskiven.

Dokumenter:

Byrådsbeskrivelse/Multimediehuset/december

Urban Mediaspace Aarhus – status og anlægsbevilling 2011

Links:

Urban Mediaspace Aarhus

Realdania

Schmidt hammer lassen architects

Giv kommentar