Jeg har ofte villet besøge udstillingen for Aarhus Docklands i Pakhus 27, men de to ugentlige åbningstider (tirsdag og torsdag 14.00-17.00) har aldrig tilfældigvis haft sammenfald med, at jeg var dernede. Det gjorde det i dag, så jeg bringer nu en serie billeder af udstillingsmodellen for Aarhus Docklands, der er opdateret til og med CEBRAs TK2 (Dvs. ikke Marina House og Zero House).

At se modellen for masterplanen og ikke kun visualiseringer af de enkelte bygninger har givet mig et andet indtryk af projektet. Jeg har godt vidst, projektet inkluderede det øde område ved Filmbyen Aarhus langs havnen, men at der etableres et sammenhængende stisystem helt fra Tangkrogen med tilkobling til Åboulevarden, fortsættelse til Nørreportkrydset med tilkobling til Nordhavnen og fortsættelse til Riis Skov, vidste jeg ikke. Området fra Nordhavnen til Multimediehuset betragtede jeg før meget ensidigt som Aarhus Docklands. Det er også essensen men ikke hele substansen. Det gennemgående stisystem og den gennemgående integration med vandet gør byudviklingsprojektet set i sin helhed…. genialt.

Pakhus 27 er et lille besøg værd, omend udstillingsmodellen er den eneste reelle attraktion.

[Billeder gået tabt]

Den fysiske udvidelse og efterfølgende samling af kommunens byggeafdelinger på Kalkværksvej 10 ved siden af Filmbyen Aarhus er nu en realitet. C. F. Møller har tegnet den bæredygtige kontorbygning, der har et maks. årligt energiforbrug på 50 kWh/kvm.

Artikler:

Passiv-kontorhus til Aarhus Kommune af C. F. Møller

Energibesparelse ses i arkitekturen af Aarhus kommune

Tidligere indlæg:

– Samling af kommunens byggeafdelinger på Kalkværksvej 10, maj 2010

– Fotoopdatering: Kalkværksvej 10, sept. 2010

En flot bygning der på sin egen unikke måde italesætter energidagsordenen, der hersker i disse år. Et eksempel på hvordan moderne teknologi ikke skaber begrænsninger eller hæmninger på arkitekturen, som 70’ernes tillukkede bygninger er vidne på.