JP Aarhus bringer i dag en artikel, hvor projektmagerne præsenterer det nye design for Z-huset. Det var meningen, vi skulle have haft kendskab til det nye design i slutningen af januar, så det er med en måneds forsinkelse, designet nu afsløres.

Sahl Arkitekter har tegnet det nye projekt, som nu består af tre fritstående bygninger alle med erhverv i stuen, to med boliger i resten af bygningen og én med erhverv i resten af bygningen. Det er en ganske flot bearbejdning af Z-huset med referencer til bl.a. Siloetten, omend glas er anvendt i større omfang. Taget i betragtning hvor dårlig jeg kan være til at forholde mig til ændringer af velfungerende projekter, så er jeg glædeligt overrasket. Jeg frygtede lidt det værste. Z-huset opdeles i to etaper, hvor de to boligblokke efter sommeferien opføres først. Salget af lejlighederne begynder til påske, og det vurderes, at første etape kan stå færdig ultimo 2012/primo 2013. Tre andre arkitektfirmaer deltog i konkurrencen om det nye Z-huset: Arkitema, Kjaer & Richter og Luplau & Poulsen (Godt at se Luplau & Poulsen deltage i nye projekter. Der var været lidt stille omkring dem).

Det geniale ved denne afsløring er jo så, at ingen visualiseringer, illustrationer, planer eller andet materiale er publiceret på nettet hverken hos projektmagerne, Sahl Arkitekter eller sågar JP Aarhus, som vælger at benytte en visualisering af det gamle design i deres netartikel. Den form for intellektuel protektionisme, kan jeg ikke støtte, og dybest set opfatter jeg den enstrengede formidling ved kun at støtte sig til en avisartikel for gammeldags og forældet formidling. Wake up, it’s 2011! People share, interact and communicate! Projektmagernes interesser burde ligge i at bringe deres budskab og viden ud til så mange mennesker som muligt. Ikke at give en særlig avis eksklusiver på en lørdag.

Artikel:

– Z-huset i gang igen af JP Aarhus

[update d. 1/3-2011 kl. 16.39] Sahl Arkitekter har nu offentliggjort visualiseringer af Z-huset på deres website. Endelig kan det vindende konkurrenceforslag ses på nettet, som dog besværliggøres af Sahl Arkitekters Flash-website, der ikke egner sig til at kanalisere materiale videre i systemet. So yet another obstacle. Når det angår det arkitektoniske, tror jeg dog godt, vi kan blive enige om, at Sahl Arkitekter har præsteret noget af deres bedste ind til videre, og at det faktisk er et mere homogent og åbent projekt end Dorte Mandrups originale Z-huset.

Den mere højtidelige præmiering af nybyggerier i 2010 blev afholdt tilbage i oktober. Nu er tiden kommet til Aarhus Kommunes – ligeledes årlige – præmiering af byfornyelser og butiksfacader (Inkl. skiltning). I bedømmelsen indgår overvejelser vedrørende:

“…kvalitetssans, indlevelse for situationen og fornyelse. Heri indgår betragtninger over rumlige og æstetiske aspekter, funktionel udformning, materialebearbejdning og miljømæssige egenskaber, foruden friarealernes samspil med bygningen eller bygningskomplekset og tilfredsstillende opholdsarealer for ejendommens brugere.”

Nu hvor kriterierne er fastslået, kan de præmierede bygninger ikke længere udskydes i ængstelig og pinefuld forventning, bortset fra det skal nævnes, at der nederst kan findes et link til kommunens dokument, hvor de vindende bygninger præsenteres i ord og billeder.

Årets byfornyelser går til Amaliegade 21A-C, -23, m.fl., Solsikkegade 8, Helgolandsgade 19 og Marselis Tværvej 4.

Årets butiksfacade og skiltning går til Store Torv 3, hvilket næsten må siges at være selvsagt. Arkitekturen er meget stram og i et stærkere konkurrencefelt, ville den formentlig ikke have vundet, men prisen tildeles berettiget ud fra den betragtning, at al forandring ved Store Torv 3 var prisværdig. Tegnestuen R Arkitekter fra Odense har tegnet den nye facade. Sjovt har det været, at finde mit billede af Store Torv 3 under renovering er blevet anvendt som “førbillede”. Et korrekt førbillede er det ikke, da renoveringen påstår, men det er måske blevet benyttet i manglen af deciderede førbilleder.

Byfornyelserne Amaliegade og Marselis Tværvej er begge tegnet af Arkitema, og anerkendelsen markerer også for Arkitema et 2010, hvor de har færdiggjort renoveringen af Frederik 8.s palæ i Amalienborg, men også haft stor succes med både opførelse og tilgang af nye projekter. For få uger siden blev de af Magasinet Ejendom vurderet som det mest aktive arkitektfirma i 2010 i forhold til igangsatte byggeprojekter i Danmark.

Dokument:
Præmiering byfornyelse og butiksfacader 2010 af Aarhus Kommune

Artikel:
– Arkitema nr. 1 på Top ti over mest aktive arkitekter i Danmark i 2010 af Arkitema

Tidligere indlæg:
H&M opruster i Århus, 31. oktober 2010
– Store Torv 3 får ny facade, 7. august 2010

Letbanesekretariatet har udarbejdet et notat for prisen på fremtidige etaper nord for Aarhus. Det vurderes, at letbanestrækninger fra Lisbjerg-Hinnerup vil koste 300 mio. kroner, Hinnerup-Hadsten 230 mio. kroner og Lisbjerg-Trige-Randers vil koste 830 mio. kroner. Lisbjerg-Hinnerup indgår i Letbanesekretariatets overvejelser til 2. etape.

Kilde: Letbanesekretariatet

Jeg har endnu ikke forstået pointen i at føre en letbane fra Trige til Randers i et rent landområde. Det har intet med letbanedrift at gøre.

Artikel:

300 mio. kr. for letbane til Hinnerup af TV2 Østjylland

Nu er det jo ikke selve byggeriet, der er spændende for de fleste, men mere hvad det resulterer i. Ikke desto mindre er byggeriets symbolværdi for byudvikling og økonomisk vækst stor. Spørgsmålet er nu ikke længere, hvor byggekranerne i Aarhus er, men i stedet hvor mange. Det er en tilfredsstillelse og glæde at tage del i den vækst, Aarhus oplever i øjeblikket, men det har også haft sin ventetid. Det har krævet tålmodighed at bevare optimismen generelt og særligt omkring Aarhus Docklands. Områder som Skejby har til gengæld fuldstændig trodset finanskrisen, så for mange af os har tiltroen aldrig manglet. Aarhus har trods alt en hel del strukturelle forhold, der begunstiger byen.

Til at supplere min fotoopdatering for nogle dage siden, hvor jeg viste udsigten fra Ringgadebroen, er nu nedenstående panoramabillede fra samme sted. Tusind tak til Jimmy J. Antonsen for at have taget dette fantastiske billede og tilladt mig at vise det her. Hvor mange byggekraner er der (Endog uden Skejby og Aarhus Docklands)?

Panorér ->

Sample picture for scroll box: Milford Sound, New Zealand

Det lader til, at bl.a. Internet Explorer 8 ikke viser billedet korrekt. Jeg anbefaler i stedet Google Chrome som browser. Det er på alle tænkelige måder en mere intuitiv browser, og den viser også billedet korrekt.

Kilde: C. F. Møller

World Architecture News har tildelt deres pris “WAN Residential Award 2010” til C. F. Møllers Siloetten i Løgten. Den tidligere silo, der nu er blevet omdannet til bolighøjhus, har i flere sammenhænge vakt international opsigt, hvilket segmenteres yderligere med denne pris.

Vi kan være meget stolte af, at have et så markant arkitektfirma, der skaber arkitektur, som rækker ud og berører et internationalt publikum, og ikke mindst finder løsninger på nutidige problemstillinger med – i dette tilfælde – udgangspunkt i en gammel silo i en ubetydelig forstad, men hvis styrke er nærheden til naturen og temaet om genbrug af bygningsmasse. Et andet eksempel er den netop færdiggjorte udvidelse af Planlægning og Byggeri, hvor én blandt flere løsninger på klimaudfordringen præsenteres.

Link:

World Architecture News

Tidligere indlæg:

Siloetten præmieres af kommunen, oktober 2010

De to øverste etager i KPMG-huset ved Bruun’s Galleri rummer lejligheder med en unik udsigt over Aarhus. To af dem er i øjeblikket til salg med priser på henholdsvis 11 mio. kroner (16. etage) og 17,5 mio. kroner (17. etage). Tydeligvis for et mere eksklusivt segment af befolkningen. Nu er det ikke min hensigt at fungere som reklamesøjle for ejendomsmæglere, så yderligere detaljer er derfor ikke relevante. Billederne, der medfølger lejlighedspræsentationerne, er til gengæld. Tag et kig inden for i lejlighederne og ikke mindst tag et kig ud af lejlighederne, hvor bl.a. regnbuen kan nydes til fulde! Billederne hos Nybolig er helt friske, hvor i mod billederne hos Lilienhoff er af ældre dato, da den nye godsbane til havnen stadig anlægges, og Z-husets fundament endnu ikke er støbt.

Links:

Multimediehuset med den ændrede tagskive. Kilde: urbanmediaspace.dkDe sidste forberedelser til Schmidt hammer lassens og Kristine Jensens Urban Mediaspace Aarhus – refereret som Multimediehuset – er nu ved at blive gennemført. En vigtig en af disse var tildelingen af midler fra kommunekassen på byrådsmødet onsdag d. 9/2. Der blev truffet beslutning om at overføre i alt 769 mio. kroner til projektets videre realisering. Næste bevilling til projektet vil ske i første kvartal 2012.

Samme aften blev Byrådet også introduceret for en viderebearbejdet udgave af Multimediehuset. Den vigtigste ændring er fjernelsen af den transparente overflade på tagskivens vinduessektion. Det betyder nu, at en smal og sirligt lige glasflade gennemskærer og opdeler tagskiven i to dele. Min umiddelbare respons er ambivalent. Ligner tagskiven ikke mest af alt enten en kommandocentral eller ufo at dømme ud fra ovenstående visualisering? Det ville måske fungere bedre, hvis glasfladen var vertikalt bredere, eller ikke så sirligt lige? Glasåbningen er i hvert fald i sig selv god. Jeg har tillid til shl, så der er ikke andet at gøre end at afvente det færdige resultat.

Sammenligningsgrundlag:

Gammel tagskive. Kilde: urbanmediaspace.dk
Ny tagskive. Kilde: shl.dk

Hele projektet under arbejdsnavnet Urban Mediaspace Aarhus med frilægning af den sidste del af åen, havnepladser og Multimediehuset er budgetteret til 1,85 mia. kroner. Heraf “donerer” Realdania 690 mio. kroner efter moms. For “donationen” får Realdania rettighederne til indtægterne fra det automatiske parkeringsanlæg. Realdania bidrager med et meget stort beløb, og de siger selv, de ikke forventer at få deres investering hjem, så vi skal sådan set ikke være andet end glade, da det ellers ikke ville have været muligt at bygge en sådan bygning, men en donation er det ikke. Den rette term må være investering, omend en bevidst dårlig investering.

De første midler er nu bevilget til igangsættelsen af byggeriet, så nu venter vi kun på de færdige arbejdstegninger og byggestart i august. I mellemtiden arbejdes der også videre med det endelige navn for Urban Mediaspace Aarhus. Det gængse ord er “Multimediehuset”, men rådmand for kultur Marc Perera Christensen (K) ønsker, at huset skal hedde tilsvarende den primære funktion nemlig “Hovedbiblioteket”, og byrådsmedlem Jette Skive (DF) ønsker, det skal hedde “Perlen”, fordi Det kgl. Bibliotek i København hedder “Den Sorte Diamant”. Marc har nok ret.

Forresten. Tak schmidt hammer lassen for denne skønne bygning, I har tegnet! Med eller uden ændring af tagskiven.

Dokumenter:

Byrådsbeskrivelse/Multimediehuset/december

Urban Mediaspace Aarhus – status og anlægsbevilling 2011

Links:

Urban Mediaspace Aarhus

Realdania

Schmidt hammer lassen architects

TV2 Østjylland bragte i går et indslag om nedrivningen af byhusene ved Randersvej for at gøre plads til i første omgang busbaner og senere letbane. Nedrivningen er ved at være færdig syd for Skovvangsvej, og derefter følger nedrivningen nord for Skovvangsvej. TV2 Østjylland fortæller godt nok, at det sidste hus er nedrevet, men da jeg cyklede hjem ved 16-tiden i går, stod der stadig to byhuse. Det er selvfølgelig en petitesse, da de vil begge være fortid på mandag.

Indehaveren af Brdr. Sejr Motorcykler fortæller ydermere om sin kamp for at bevare sin butik og værksted. Planerne for det nu golde område kan læses mere om i nedenstående indlæg.

Tidligere indlæg

Lokalplan for busprioritering mellem Stjernepladsen og Ringvejen delvist vedtaget, november 2010 [metakommentar: lokalplanen er selvfølgelig vedtaget nu]

TV-indslag

Sidste hus i ruinerne af TV2 Østjylland

Der er lidt stille omkring bygge- og infrastrukturprojekter i øjeblikket, så jeg kan meget vel berette om befolkningsudviklingen for Aarhus Kommune i 2010. Befolkningstallet voksede i 4. kvartal med 303 indbyggere. Den samlede vækst i 2010 var 4.306 indbyggere eller 1,4%, og vi er nu 310.956 indbyggere. Fortsætter befolkningsudviklingen fra de seneste par år vil vi om 2,5 år være ca. 10.000 flere indbyggere.

Den årlige opgørelse over byernes – ikke kommunernes – befolkningsudvikling er endnu ikke offentliggjort.

Link:

Statistikbanken udgivet af Danmarks Statistik

De aarhusianske gymnasier er alle i gang med enten at renovere, bygge eller planlægge kommende investeringer i undervisningsmiljøerne. Den primære årsag for de fleste gymnasier er kritik fra arbejdstilsynet og de nye finansieringsmuligheder som selvejende institution. Den samlede investering vurderes til ca. 200 mio. kroner. Følgende projekter er i gang eller under opsejling:

Aarhus Katedralskole renoveres og får nyt ventilationsanlæg.

Marselisborg Gymnasium renoveres i løbet af sommerferien. Et større projekt til 80 mio. kroner der involverer en ny undervisningsfløj og idrætshal påbegyndes til efteråret.

Århus Statsgymnasium ombygges, så lokalerne bliver større og får nyt ventilationsanlæg.

Viby Gymnasium udvides i øjeblikket med nye lokaler til naturvidenskab og en ny idrætshal begge tegnet af Sahl Arkitekter. Sahl Arkitekter fik for nogle måneder siden et nyt website baseret på Flash, der gør det umuligt at hente grafisk materiale på deres website. Man kan samtidig heller ikke linke til en individuel side, så jeg har ikke andet end kritik til overs.

Egå Gymnasium skal tilbygges med nyt musiklokale, da det nuværende giver støjgener for lærerpersonalet i et tilstødende lokale. Gymnasiet er nybygget fra 2006 og bredt anerkendt men ligefrem gennemtænkt arkitektur?

Langkær fik i 2010 lov til at udbyde en international linje af undervisningsministeriet. I øjeblikket bygger DBU Jylland nyt hovedkvarter ved Langkær Gymnasium, da Langkær også indgik et samarbejde med dem om en ny fodboldlinje i 2010.

Risskov Gymnasium skulle efter sigende også have planer om byggearbejde.

Artikel:

Bygge-boom på gymnasier af JP Aarhus

[update d. 10/2-11 kl. 13.20] Århus Akademi vil også være med. De planlægger at bygge en penthouseetage på 1.800 kvm samt forbedringer af indeklimaet til samlet 50 mio. kroner. Akademiet, der udbyder HF og GSK, har oplevet en markant stigning i ansøgertallet de seneste to år. Arbejdet forventes færdig efter sommerferien.

Artikel:

Akademiet bygger i højden af JP Aarhus