Århus Stiftstidende skriver i dag, at det økonomiske grundlag under letbanen sandsynligvis er for spinkelt, da de hybridletbanetog, der skal anvendes, viser sig dyrere end normale, elektrificerede letbanetog. En konsekvens kan blive, at Odder- og Grenåbanen ikke som planlagt opereres af letbane.

Umiddelbart er det jo en interessant drejning, efter det økonomiske fundament syntes sikret med statens ekstrabevilling på 200 millioner i november. Det samlede budget er nu på 1,2 mia. kroner for letbanens første etape. Den eneste elektrificerede strækning bliver Aarhus H-Lystrup, hvorfor hybridletbanetog, der også kan køre på diesel, er en nødvendighed. Det kan jo ikke komme som nogen overraskelse, at hybridtog er dyrere end almindelige, elektrificerede letbanetog, og det virker derfor en anelse spidsfindigt, når Århus Stiftstidende skriver, at letbanetog koster mellem 3-4 mio. euro, men et hybridtog gives der en fast pris til cirka 4,5 mio euro. Hvordan kan dette vides så skråsikkert? Er differencen 500.000 euro (3,7 mio. kr.), 1 mio. euro (7,4 mio. kr.), eller er der overhovedet en difference? Det er svært at gennemskue, hvor Århus Stiftstidende har deres tal fra. Er det en udmelding fra letbanesekretariatet eller egen research? De har dog henvendt sig – før eller efter – til letbanesekretariatets leder Ole Sørensen, der udtaler:

“En togpris på mellem 3,5 og 4 millioner euro pr. styk kan letbanen godt betale. Men med en pris over 4,5 millioner euro pr. tog begynder det at gøre ondt.”

Hvad lægges i ordene: “begynder det at gøre ondt”? Har Århus Stiftstidende bevidst valgt at ignorere ordet “over” i citatet?

Alt dette skal ses i lyset af en situation hvor produktionen af hybridletbanetogene endnu ikke er udbudt. Dette sker først i slutningen af 2011, så vi kan reelt ikke vide, hvad togene kommer til at koste. Vi ved dog, at letbanesekretariatet er klar over de forskellige problemstillinger ved hybridletbanetog bl.a. priserne og leverancer, da kun et enkelt firma producerer hybridletbanetog. En mulighed for letbanen er derfor også, om det ville være billigere at elektrificere Odder- og Grenåbanen med brug af alternative strømforsyninger såsom ladning af batteriet ved stoppesteder eller i drift. Udbudsmaterialet vil åbne op for, at virksomheder kan give forskellige løsningsmodeller i deres bud på togmateriellet.

En overskridelse af letbanens anlægsbudget er dog en klar mulighed. Derfor er det godt, staten deltager i anlægsselskabet og kommer til at dække 41% af en potentiel overskridelse. Region Midtjylland dækker en ukendt procentdel, men samlet betyder det, at kommunen kommer til at stå med en mindre andel af en budgetoverskridelse. Et er dog sikkert. Letbanen vakler ikke. Den er på spor, og det ville klæde Århus Stiftstidende ikke at skabe mistillid bare for mistillidens skyld. Der er ikke et billede af, at alting vakler i Aarhus, selvom den borgerlige lokalavis ønsker at skabe et sådant. Jeg vil anbefale, at man læser Berlingske Tidendes udlægning af problemstillingen (Som jeg nederst linker til) i deres artikel “Letbanen i Århus rykker nærmere” på side 5 i særindlægget ved navn “Metro & Letbaner i Danmark” fra november 2010. Sjovt at begge aviser er ejet af Berlingske Media men kan udlægge det så forskelligt.

Jeg kan ikke andet end konkludere, at Århus Stiftstidende har sin egen politiske agenda over for det siddende Byråd. De har som et andet eksempel heller ikke ændret navn til den nye stavemåde, hvilket konkurrenten JP Aarhus har gjort. Det kan jo undre, når Århus Stiftstidende i sin tid blev grundlagt med netop stavemåden dobbelt-a.

Artikler:

Nu vakler letbanen også af Århus Stiftstidende
Letbanen i Århus rykker nærmere af Berlingske Tidende

[update d. 11/1-11 kl. 18.25] I en nyhed på letbanesekretariatets website svarer de Stiften igen ved at anføre mere eller mindre de samme kritikpunkter, jeg er kommet med. Det efterlader Stiftens journalistik med et noget usagligt skær.

Artikel:

Letbanen vakler ikke af Letbanesekretariatet

1 kommentar

Anonym på 11. januar 2011  · 

Super kommentar Asbjørn, jeg undrede mig også da jeg læste artiklen.

Jeppe

Giv kommentar