Det er med tydelig stolthed, at Aarhus Lufthavn i dag bekræfter nyheden fra september, om Sun-Airs åbning af en flyrute til Helsinki med én daglig afgang alle ugens dage ekskl. lørdag. Den nye flyrute gør det ikke kun muligt at komme til Helsinki og Finland men også til mange destinationer i Asien via transitlufthavnen i Helsinki, hvilket må siges at være godt nyt for erhvervslivet i Aarhusområdet. Lufthavnen knytter denne kommentar til Sun-Airs ekspansion, der nu både flyver til/fra Helsinki i Billund og Aarhus:

Vi glæder os samtidig over, at Sun-Air angiver de forbedrede adgangsforhold til Aarhus Lufthavn, som værende en væsentlig medvirkende årsag til beslutningen om at etablere ruten. Dette er helt i tråd med de iagttagelser vi selv har gjort i lufthavnen, om at luftfartsbranchen nu ser på Aarhus Lufthavn, og de muligheder vi repræsenterer med helt nye øjne.

Vi søsætter senere på måneden en større markedsføringskampagne rettet mod luftfarts- og feriecharter branchen, med netop budskabet om, at Aarhus Lufthavn nu ligger lunt i midten af det jyske marked, og at vi dermed repræsenterer en hidtil uset mulighed for at dække markedet fra kun én lufthavn.

Vi både tror og håber, at kampagnen vil gøre det klart for enhver, at der nu foreligger en ny balance på det jyske marked, og at gamle fordomme og historiske forbehold, knyttet til lufthavnens tilgængelighed og markedspotentiale, nu blot er en ubegrundet myte.

Lufthavnen kunne for et stykke tid siden ligeledes berette, at Wizzair har besluttet at oprette fra marts en flyrute med to ugentlige afgange til Gdansk i Polen. Status for året 2010 er en vækst i passagerer på 7% i forhold til året før. Samlet betjente Aarhus Lufthavn 561.777 passagerer. Det er mindre end 1/2 af Aalborg Lufthavns passagertal (ca. 1,3 mio.), mindre end 1/4 af Billunds lufthavn (ca. 2,5 mio.) og mindre end 1/38 af passagertallet hos Københavns Lufthavn (ca. 21 mio.). Hvis vi ser bort fra den økonomiske genopretning efter finanskrisen, så har Aarhus Lufthavn haft stagnerende passagertal de sidste mange år i modsætning til både Aalborg, Billund og Kastrup, der har oplevet markant vækst.

Problemet må være klart for alle andre end direktionen i Aarhus Lufthavn, som åbenbart mener, at en placering på Djursland med en transporttid på 25 min. fra E45 gør: “at vi dermed repræsenterer en hidtil uset mulighed for at dække markedet fra kun én lufthavn.” Det er klart en halv motorvej og en lille omfartsvej vil gøre lufthavnen mere attraktiv, så lufthavnen kan nå et større marked, men det er ren utopi at tro, lufthavnen med dens nuværende placering kan fungere som central for lufttrafikken i Jylland. Det er netop den vision en aarhusiansk lufthavn skal udfylde pga. Aarhus’ centrale placering og størrelse i det jyske, men det forudsætter netop en bynær placering ved Aarhus. En række forhold kan måske redde den nuværende fadæse, som Aarhus lufthavn er:

Det kan for eksempel være en letbanestrækning fra Løgten over Rønde med stop ved lufthavnen (og gerne spor til Ebeltoft), som vil skabe en god, hurtig og bekvem dækning af lufthavnen med kollektiv trafik. En letbane/jernbane er bare noget andet end en bus.

Staten har afsat penge til en forundersøgelse af en fortsættelse af Djurslandmotorvejen til lufthavnen, da der i øjeblikket kun er motortrafikvej. Det vil være en styrkelse af privatbilismen. Begge infrastrukturelle forbedringer vil dog aldrig kunne fuldstændig afbøde for det forhold, at lufthavnen stadigvæk ligger for langt væk fra det øst- og midtjyske.

Endelig er der den mulighed, at staten vælger at opføre den berømte Kattegatbro med en times rejsetid til alverdens destinationer som følge. Så behøver vi ikke bekymre os om det problem længere, for så er Aarhus Lufthavn da for alvor sat ud på et sidespor. Måske man skulle fremtidsikre Aarhus Lufthavn ved netop at bygge en ny lufthavn nu i stedet for at vente på en Kattegatbro, der vil give dødsstødet til en lufthavn på Djursland? En Kattegatbro og en ny lufthavn behøver ikke være modsætninger men kan i stedet være supplerende for en region i vækst. En god lufthavn for hele Jylland ved Aarhus og en Kattegatbro kan markedet sagtens bære, da det forøvrigt går ganske godt for Malmö Airport med 1,6 mio. passagerer i 2010. En stigning på 5%.

Jeg tror i hvert fald næppe, at infrastrukturen er blevet forbedret så meget – eller kan forbedres så meget -, at bekymringer om lufthavnens placering og markedspotentiale blot er en myte nu. Lufthavnen vil stadig blive udkonkurreret af Danmarks andre, store lufthavne. Der er nogle forhold i livet, man ikke kan bygge, forbedre, effektivisere eller kringle sig ud af men i stedet bliver nødt til at drage konsekvensen af og gentænke selve strukturen.

Artikler:

Ny flyrute på vej af Aarhus Lufthavn

Medgang for Aarhus Lufthavn af JP Aarhus

Giv kommentar