Magistraten tiltrådte i dag den ny lokalplan for Åboulevarden 11, og den er nu gjort tilgængelig på kommunens website. Byrådet skal nu 1. behandle lokalplanen d. 26. januar. Jeg har før skrevet om dette projekt, hvor jeg håbede på en gennemgribende renovering, og det ønske er til fulde mødt af arkitekterne hos Arkitema. En flot bygning, der vil genopfriske dette lidt kedelige byrum ved åen, hvor det sidste stykke å også vil blive frilagt i de kommende år. Bygningen er tegnet i samme stilart og materialevalg som Letts nye domicil ved rådhuset, der også er tegnet af Arkitema.

Gadevisning af den eksisterende og voldsomt grimme bygning:

Lokalplanens beskrivelse af sig selv:

Ejendommens etageareal ønskes i et projekt forøget fra 3.196 m2 til 5.100 m2, og det kan kun lade sig gøre via en lokalplan. Forhuset mod Åboulevarden vil blive opretholdt men ombygget. Mod Fiskergade vil der blive opført en ny bebyggelse, der er væsentlig højere end det nuværende parkeringsanlæg. Det udvidede bygningskompleks ønskes fortsat anvendt til liberale erhverv, men der vil i stueetagen indgå publikumsorienteret formål som f.eks. en café. Der vil fortsat være bank i en del af stueetagen.

Ejendommens facade mod Åboulevarden er i dag kun i stueetagen placeret i skel mod gaden. De øvrige etager er tilbagerykket. Projektet indeholder en fremrykning af etagerne over stueetagen til gadelinjen på samme måde som de fleste øvrige ejendomme langs åen. Antallet af etager mod Åboulevarden opretholdes med 7 etager, hvoraf den øverste er en penthouseetage.

Mod Fiskergade er der i dag et parkeringsanlæg i 2 etager. Det vil blive ændret til en bygning i 6 etager, hvoraf den øverste er en penthouseetage. Den nederste etage indrettes til parkering, mens etagerne oven over indrettes til kontorer. Der etableres et automatisk parkeringsanlæg med plads til 21 biler, som svarer til antallet i dag. Indkørsel skal ske fra Fiskergade. Også cykelparkering placeres i bygningen, ligeledes med indkørsel fra Fiskergade.

Stueetagens facader mod Mindebrogade og Åboulevarden vil blive udført med transparente glaspartier, så de kommer til at fremstå med et åbent udtryk.

De 4 træer i Fiskergade står på vejareal, som er uden for lokalplanområdet. Træernes kroner går ind over lokalplanområdet. Træerne vil blive fældet. Med udgangspunkt i en udført biofaktoranalyse, som er en måde at måle omfanget af et områdes beplantning, udføres til erstatning herfor, en begrønning af facade mod Fiskergade, dele af tagfladerne, begge dele inden for lokalplanområdet, samt en erstatningsbeplantning et andet sted i midtbyen.

Dokument:

Lokalplan 899

Giv kommentar