Den 1. januar 2011 overgik Aarhus Kommune og Aarhus by til en ændret stavemåde med dobbelt-a i stedet for bolle-å. Århus vil dog stadig være en godkendt stavemåde i forhold til retskrivningsordbogen men ikke den officielle stavemåde, som fremover repræsenterer Aarhus. Den ny stavemåde er på betryggende vis overhovedet ikke ny. Aarhus har i århundreder heddet netop Aarhus. Stavemåden kan spores helt tilbage til 1000-tallet, men har dog ikke været praktiseret som officielt navn før 1700-tallet. I købstadsprivilegierne fra 1441 hedder byen f.eks. Aarss. Stavemåden Aarhus blev erstattet af Århus med introduktionen af vokalen å i det danske alfabet i 1948.

Argumenterne for en ændret stavemåde har dog på intet tidspunkt været overbevisende. Hvorfor er det lige Århus på dansk og Aarhus på engelsk ikke fungerer? Hvorfor skal domænet aarhus.dk have betydning for valg af bynavn, når Aarhus Kommune ejer domænet århus.dk (Som nu peger på aarhus.dk)? Den ny stavemåde ændrer ikke på udtalen af å-lyden, så man står dybest set med det samme problem, når udlændinge skal forstå ordet. Hvordan kan Nicolai Wammen henvise til byens historie, når Aarhus skal kigge fremad, og det må siges at være et ironisk øjeblik, når Aarhus behøver at være konservativ for at være progressiv? Der er blevet lagt meget vægt på Aarhus Universitets stavemåde, hvilket er en misforståelse, at lade en institution være en afgørende faktor i en demokratisk beslutning og politisk proces. Størstedelen af de indsendte høringssvar var negative mod en ændret stavemåde, men Nicolai Wammen valgte kun at fokusere på de høringssvar, som var positive. Nu er jeg så heller ikke den rette til at argumentere for høringsvars vigtige betydning, da jeg ofte kritiserer negative høringsvar i forbindelse med et byggeri, fordi de ofte kan opsummeres med “Not In My Backyard”,  men det burde heller ikke fungere sådan, at politikere udvælger de høringssvar, der passer til deres politiske agenda.

Jeg er hverken grafiker eller typograf, men rent æstetisk har jeg en ambivalent holdning. Aarhus er langt fra så elegant en stavemåde som Århus og heller ikke så unikt. Stort set alle andre byer i Danmark staves med dobbelt-a, så en stavemåde med bolle-å ville være et særkende og brandingværktøj. Til gengæld fungerer stavemåden Aarhus visuelt meget bedre, og strukturen er ganske flot med tårn + to bogstaver + tårn + to bogstaver.

Jeg tror, der er rigtig mange, der mener, det er en forkert beslutning, og en beslutning som endog heller ikke har et bredt flertal i Byrådet bag sig til noget så vigtigt og grundlæggende. Man kan vælge at se den ændrede stavemåde som en strømlining af navnet, så både den nationale og internationale kommunikation ensrettes og giver en mere entydig identitet. Der er trods alt kun tale om forskellen, i hvordan en lyd staves, hvilket er en verden til forskel, når f.eks. København hedder Copenhagen på engelsk. Derfor finder jeg ikke beslutningen kontroversiel men som minimum unødvendig og uden reel substans, i forhold til de udfordringer Aarhus har i forsøget på at være international. Her henviser jeg konkret til Aarhus Lufthavn placeret på Djursland, som ikke er en fremtidssikret løsning.

Når det kommer til stykket er det også et spørgsmål om tilvænning. Der skal være en grund til at ændre på noget, og selvom Nicolai Wammen ikke har kunnet give et tilfredsstillende svar på spørgsmålet hvorfor, vil den nye stavemåde Aarhus formentlig hurtigt vinde indpas i folks bevidsthed og om få år blive taget for givet. Herregud, Århus eller Aarhus? Byrådet skal blot ikke tro, at Aarhus dermed på magisk vis er blevet internationaliseret. Jeg tror godt, Nicolai Wammen ved, det er et lille (men unødvendigt) skridt på vejen, men det skal blot ikke stjæle fokus fra de store skridt som en ny lufthavn.

Giv kommentar